Ciudad de Mexico vs Manila

Top 18 Powodów dla

Ciudad de Mexico

W porównaniu do Manila

anonymous
48
Ewidentnie niższa stopa bezrobocia
3.7 %
vs
10.4 %
6.70 % niższa stopa bezrobocia. Niski poziom bezrobocia wskazuje na lepsze możliwości kariery zawodowej oraz wzrost gospodarczy. Źródło: Wikipedia, 2014.
anonymous
45
Ma system wypożyczania rowerów
Tak
vs
Nie
System wypożyczania rowerów sprawia, że miasto jest bardziej przyjazne rowerzystom, pokazuje pozytywne do nich nastawienie miasta oraz może być wykorzystywany przez turystów. Źródło: Wikipedia, 2014.
anonymous
44
Wymiernie lepiej globalnie połączone
2.18
vs
1.49
0.69 lepiej globalnie połączone. Indeks Miast Globalnych mierzy globalne zaangażowanie miasta w pięciu wymiarach: aktywności gospodarczej, kapitału ludzkiego, wymiany informacji, doświadczeń kulturalnych oraz zaangażowania politycznego i miejskiej konkurencyjności. Źródło: ATKearney, 2014.
anonymous
42
Ewidentnie większy produkt krajowy brutto (PKB)
390 $ billion
vs
135.927 $ billion
254.07 $ billion większy produkt krajowy brutto (PKB). Poziom PKB wskazuje na to jak bogate i produktywne jest miasto. Źródło: Wikipedia, 2014.
anonymous
41
Niepodważalnie niższy poziom korupcji
3
vs
2.6
0.40 niższy poziom korupcji. Poziom korupcji wskazuje na skuteczność egzekwowania prawa oraz transparentość w prowadzeniu biznesu. Źródło: Transparency International, 2014.
anonymous
38
Kolosalnie niższa wilgotność powietrza
56 %
vs
89 %
33 % niższa wilgotność powietrza. Wilgotność to ilość pary wodnej w powietrzu. Wysoka relatywna wilgotność zmniejsza efektywność pocenia w chłodzeniu organizmu poprzez ograniczanie parowania wilgoci ze skóry. Generalnie, wyższa wilgotność powietrza sprawia, że klimat jest mniej sprzyjający człowiekowi. Źródło: Wikipedia, 2014; WMO, 2014.
anonymous
36
Kolosalnie więcej głównych siedzib międzynarodowych korporacji
3
vs
0
3 więcej głównych siedzib międzynarodowych korporacji. Obecność siedzib miedzynarodowych korporacji wskazuje na duże znaczenie miasta dla globalnej gospodarki oraz ukazuje, które branże rozwijają się w mieście najlepiej. Źródło: CNNMoney, 2014.
anonymous
35
O wiele niższy maksymalny podatek dochodowy od osób fizycznych
30 %
vs
32 %
2 % niższy maksymalny podatek dochodowy od osób fizycznych. Źródło: Wikipedia, 2014.
anonymous
35
Jest/było gospodarzem Igrzysk Olimpijskich
Tak
vs
Nie
Źródło: Wikipedia, 2014.
anonymous
34
Znacznie niższa gęstość zaludnienia
6000 osób/km²
vs
15400 osób/km²
2.57x niższa gęstość zaludnienia. Gęstość zaludnienia pokazuje liczbę mieszkańców na jednostkę powierzchni. Generalnie im wyższa gęstość zaludnienia, tym gorsze warunki życia. Miasta o wysokiej gęstości zaludnienia są postrzegane przez niektórych jako przeludnione, mimo to, na przeludnienie mają wpływ również inne czynniki, takie jak warunki mieszkaniowe, infrastruktura i dostęp do surowców. Źródło> Wikipedia, 2014.
anonymous
33
Ewidentnie więcej mieszkańców
8.84 milionów
vs
1.652 milionów
7.19 million więcej mieszkańców. Miasta o większej populacji oferują zazwyczaj lepsze szanse zatrudnienia i rozrywki. Duże miasta przyciągają biznes, są ośrodkami handlu, kultury oraz badań naukowych. Źródło: Wikipedia, 2014.
anonymous
33
Wyraźnie obiekty z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO
2
vs
1
1 obiekty z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO. Lista Światowego Dziedzictwa UNESCO zawiera 962 obiekty tworzące kulturalne oraz naturalne dziedzictwo, oraz które Komitet Światowego Dziedzictwa postrzega jako posiadające wybitne uniwersalne wartości. Źródło: UNESCO, 2014.
anonymous
33
Troszeczkę tańszy Bic Mac (Big Mac Indeks)
2.74 $
vs
2.78 $
0.04 $ tańszy Bic Mac (Big Mac Indeks). Indeks Bic Mac jest publikowany przez magazyn "The Economist" jako nieformalny sposób mierzenia parytetu siły nabywczej pomiędzy dwoma walutami. Parytet siły nabywczej kursu wymiany Bic Maca jest otrzymywany poprzez podzielenie ceny Bic Maca w jednym kraju (w jego walucie) przez cenę Bic Maca w drugim kraju (w jego walucie). Źródło: Economist, 2014.
anonymous
33
Stanowczo niższy minimalny podatek od osób fizycznych
1.92 %
vs
5 %
3.08 % niższy minimalny podatek od osób fizycznych. Źródło: Wikipedia, 2014.
anonymous
33
Zauważalnie więcej dużych obiektów sportowych (stadionów, aren, itp.)
3
vs
1
2 więcej dużych obiektów sportowych (stadionów, aren, itp.). Im więcej dużych obiektów sportowych, tym więcej ważnych imprez miasto jest w stanie zorganizować. Źródło: Wikipedia, 2014.
anonymous
26
Ewidentnie więcej bilionerów mieszkających w mieście
8
vs
6
2 więcej bilionerów mieszkających w mieście. Liczba bilionerów może wskazywać na duże nagromadzenie bogactwa w mieście. Źródło: Forbes, 2014.
anonymous
26
Jest miejscem pielgrzymkowym dla wielkich religii świata
Tak
vs
Nie
Wskazuje to na to, że miasto jest ważnym ośrodkiem religijnym. Źródło: Wikipedia, 2014.
anonymous
14
Ewidentnie niższa średnia mninimalna temperatura
9.6 °C
vs
23.14 °C
13.54 °C niższa średnia mninimalna temperatura. W zimie może być bardzo mroźno, ale występują dobre warunki do uprawiania sportów ziowych. Źródło: Wikipedia, 2014; WMO, 2014.

Ciudad de Mexico jest lepszy/a niż Manila, ponieważ...

Tak
vs
Nie

Top Dwanaście Powodów dla

Manila

W porównaniu do Ciudad de Mexico

anonymous
55
Posiada nadmorską plażę
Tak
vs
Nie
Źródło: Wikipedia, 2014; oficjalna strona miasta, 2014.
anonymous
52
Znacznie wyższa średnia maksymalna temperatura
31.73 °C
vs
23.4 °C
8.33 °C wyższa średnia maksymalna temperatura. W lecie może być bardzo upalnie, ale występują dobre warunki do uprawiania sportów wodnych. Źródło: Wikipedia, 2014; WMO, 2014.
anonymous
50
Stanowczo mniej deszczowych dni w roku
104
vs
127.4
23.40 mniej deszczowych dni w roku. Źródło: Wikipedia, 2014; WMO, 2014.
anonymous
49
Ewidentnie wyższa średnia temperatura/cieplej
27.43 °C
vs
16.5 °C
10.93 °C wyższa średnia temperatura/cieplej. Źródło: Wikipedia, 2014; WMO, 2014.
anonymous
44
Istotnie więcej uniwersytetów
45
vs
27
18 więcej uniwersytetów. Uniwersytety jako centra edukacji wyższej oraz badań naukowych tworzą ważny wkład w rozwój miasta. Źródło: Wikipedia, 2014.
anonymous
38
Możliwość spożywania alkoholu w miejscach publicznych
Tak
vs
Nie
Generalnie, miasta z możliwością spożywania alkoholu w miejscach publicznych mają ciekawsze życie nocne. Łatwiej w nich organizować imprezy w miejscach publicznych. Źródło: Wikipedia, 2014; oficjalna strona miasta, 2014.
anonymous
34
Niepodważalnie niższy odsetek morderstw
5.4
vs
9
3.60 niższy odsetek morderstw. Poziom morderstw wyrażony jest w ich liczbie na 100000 mieszkańców. Niższy odsetek morderstw wskazuje na bezpieczniejsze miasto i lepszą jakość życia. Źródło: Wikipedia, 2014.
anonymous
33
Istotnie niższy podatek VAT
12 %
vs
15 %
3 % niższy podatek VAT. Źródło: Wikipedia, 2014.
anonymous
33
Wyraźnie mniej osób zarażonych wirusem HIV
0.1 %
vs
0.3 %
0.20 % mniej osób zarażonych wirusem HIV. Większa populacja osób zarażonych wirusem HIV wskazuje na większe ryzyko infekcji oraz ogólnie gorszy system opieki zdrowotnej i prewencji. Źródło: WHO, 2014.
anonymous
25
Widocznie więcej ambasad
90
vs
79
11 więcej ambasad. Obecność międzynarodowych ambasad oraz ich liczba wskazują na ważną pozycję miasta w kontekście względów politycznych, dyplomatycznych oraz lobbingu. Źródło: oficjalna strona miasta, 2014.
anonymous
23
Niepodważalnie więcej lotnisk
3
vs
1
2 więcej lotnisk. Obecność oraz liczba lotnisk pokazuje jak dobrze połączone jest miasto z różnymi miejscami na świecie oraz jego dostepność z międzynarodowego punktu widzenia. Źródło: Wikipedia, 2014.

Manila jest lepszy/a niż Ciudad de Mexico, ponieważ...

Tak
vs
Nie

Porównaj z innymi produktami

x
Join