Top 20 Powodów dla Ciudad de Mexico

Top Jedenaście Powodów dla Manila

Loading 3D...
vs
 
 
Który/a lepsze? Pokaż wynik
0
0
 
 
Który/a lepsze? Pokaż wynik
0
0

Ciudad de Mexico vs Manila

Top 20 Powodów dla

Ciudad de Mexico

W porównaniu do Manila

100
Istotnie niższa stopa bezrobocia
Dodaj komentarz
3.7%
vs
10.4%
6.70% niższa stopa bezrobocia. Niski poziom bezrobocia wskazuje na lepsze możliwości kariery zawodowej oraz wzrost gospodarczy. Źródło: Wikipedia, 2015.

×

79
Niezaprzeczalnie niższa gęstość zaludnienia
Dodaj komentarz
6000 osób/km²
vs
15400 osób/km²
2.57x niższa gęstość zaludnienia. Gęstość zaludnienia pokazuje liczbę mieszkańców na jednostkę powierzchni. Generalnie im wyższa gęstość zaludnienia, tym gorsze warunki życia. Miasta o wysokiej gęstości zaludnienia są postrzegane przez niektórych jako przeludnione, mimo to, na przeludnienie mają wpływ również inne czynniki, takie jak warunki mieszkaniowe, infrastruktura i dostęp do surowców. Źródło> Wikipedia, 2015.

×

73
Wymiernie większy produkt krajowy brutto (PKB)
Dodaj komentarz
390$ billion
vs
135.927$ billion
254.07$ billion większy produkt krajowy brutto (PKB). Poziom PKB wskazuje na to jak bogate i produktywne jest miasto. Źródło: Wikipedia, 2015.

×

71
Ewidentnie więcej mieszkańców
Dodaj komentarz
8.84 milionów
vs
1.652 milionów
7.19million więcej mieszkańców. Miasta o większej populacji oferują zazwyczaj lepsze szanse zatrudnienia i rozrywki. Duże miasta przyciągają biznes, są ośrodkami handlu, kultury oraz badań naukowych. Źródło: Wikipedia, 2015.

×

69
Stanowczo lepiej globalnie połączone
Dodaj komentarz
2.18
vs
1.49
0.69 lepiej globalnie połączone. Indeks Miast Globalnych mierzy globalne zaangażowanie miasta w pięciu wymiarach: aktywności gospodarczej, kapitału ludzkiego, wymiany informacji, doświadczeń kulturalnych oraz zaangażowania politycznego i miejskiej konkurencyjności. Źródło: ATKearney, 2015.

×

62
Ma system wypożyczania rowerów
Dodaj komentarz
Tak
vs
Nie
System wypożyczania rowerów sprawia, że miasto jest bardziej przyjazne rowerzystom, pokazuje pozytywne do nich nastawienie miasta oraz może być wykorzystywany przez turystów. Źródło: Wikipedia, 2015.

×

59
Wyraźnie niższy poziom korupcji
Dodaj komentarz
3
vs
2.6
0.40 niższy poziom korupcji. Poziom korupcji wskazuje na skuteczność egzekwowania prawa oraz transparentość w prowadzeniu biznesu. Źródło: Transparency International, 2015.

×

58
Odrobinę tańszy Bic Mac (Big Mac Indeks)
Dodaj komentarz
2.74$
vs
2.78$
0.04$ tańszy Bic Mac (Big Mac Indeks). Indeks Bic Mac jest publikowany przez magazyn "The Economist" jako nieformalny sposób mierzenia parytetu siły nabywczej pomiędzy dwoma walutami. Parytet siły nabywczej kursu wymiany Bic Maca jest otrzymywany poprzez podzielenie ceny Bic Maca w jednym kraju (w jego walucie) przez cenę Bic Maca w drugim kraju (w jego walucie). Źródło: Economist, 2015.

×

53
Znacząco więcej miliarderów z corocznej listy Forbsa mieszkających w mieście
Dodaj komentarz
8
vs
6
2 więcej miliarderów z corocznej listy Forbsa mieszkających w mieście. Liczba bilionerów może wskazywać na duże nagromadzenie bogactwa w mieście. Źródło: Forbes, 2015.

×

53
Ewidentnie więcej dużych obiektów sportowych (stadionów, aren, itp.)
Dodaj komentarz
3
vs
1
2 więcej dużych obiektów sportowych (stadionów, aren, itp.). Im więcej dużych obiektów sportowych (ponad 20.000 miejsc), tym więcej ważnych imprez miasto jest w stanie zorganizować. Źródło: worldstadiums.com, 2015.

×

53
Widocznie obiekty z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO
Dodaj komentarz
2
vs
1
1 obiekty z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO. Lista Światowego Dziedzictwa UNESCO zawiera 962 obiekty tworzące kulturalne oraz naturalne dziedzictwo, oraz które Komitet Światowego Dziedzictwa postrzega jako posiadające wybitne uniwersalne wartości. Źródło: UNESCO, 2015.

×

52
Istotnie więcej głównych siedzib międzynarodowych korporacji
Dodaj komentarz
3
vs
0
3 więcej głównych siedzib międzynarodowych korporacji. Obecność siedzib miedzynarodowych korporacji wskazuje na duże znaczenie miasta dla globalnej gospodarki oraz ukazuje, które branże rozwijają się w mieście najlepiej. Źródło: CNNMoney, 2015.

×

51
Znacząco niższa wilgotność powietrza
Dodaj komentarz
56%
vs
89%
33% niższa wilgotność powietrza. Wilgotność to ilość pary wodnej w powietrzu. Wysoka relatywna wilgotność zmniejsza efektywność pocenia w chłodzeniu organizmu poprzez ograniczanie parowania wilgoci ze skóry. Generalnie, wyższa wilgotność powietrza sprawia, że klimat jest mniej sprzyjający człowiekowi. Źródło: Wikipedia, 2015; WMO, 2015.

×

51
Wiele niższy maksymalny podatek dochodowy od osób fizycznych
Dodaj komentarz
30%
vs
32%
2% niższy maksymalny podatek dochodowy od osób fizycznych. Źródło: Wikipedia, 2015.

×

47
Jest/było gospodarzem Igrzysk Olimpijskich
Dodaj komentarz
Tak
vs
Nie
Źródło: Wikipedia, 2015.

×

46
Wyraźnie niższy minimalny podatek od osób fizycznych
Dodaj komentarz
1.92%
vs
5%
3.08% niższy minimalny podatek od osób fizycznych. Źródło: Wikipedia, 2015.

×

38
Wymiernie niższa średnia mninimalna temperatura
Dodaj komentarz
9.6°C
vs
23.14°C
13.54°C niższa średnia mninimalna temperatura. W zimie może być bardzo mroźno, ale występują dobre warunki do uprawiania sportów ziowych. Źródło: Wikipedia, 2015; WMO, 2015.

×

38
Jest miejscem pielgrzymkowym dla wielkich religii świata
Dodaj komentarz
Tak
vs
Nie
Wskazuje to na to, że miasto jest ważnym ośrodkiem religijnym. Źródło: Wikipedia, 2015.

×

32
Jest gospodarzem festiwalu z listy Najlepszych 50
Dodaj komentarz
Tak
vs
Nie
Każdego roku miasto jest gospodarzem festiwalu będącego na liście 50 Najlepszych Festiwali na Świecie. Dobrze znany festiwal pokazuje zaangażowanie w kulturę i rozrywkę i przyciąga większą liczbę turystów. Źródło: Escapenormal.com, 2015.

×

Ciudad de Mexico jest lepszy/a niż Manila, ponieważ...

Tak
vs
Nie

Proszę wybrać odpowiedni obiekt

Top Jedenaście Powodów dla

Manila

W porównaniu do Ciudad de Mexico

107
Wymiernie wyższa średnia maksymalna temperatura
Dodaj komentarz
31.73°C
vs
23.4°C
8.33°C wyższa średnia maksymalna temperatura. W lecie może być bardzo upalnie, ale występują dobre warunki do uprawiania sportów wodnych. Źródło: Wikipedia, 2015; WMO, 2015.

×

106
Istotnie mniej deszczowych dni w roku
Dodaj komentarz
104
vs
127.4
23.40 mniej deszczowych dni w roku. Źródło: Wikipedia, 2015; WMO, 2015.

×

97
Posiada nadmorską plażę
Dodaj komentarz
Tak
vs
Nie
Źródło: Wikipedia, 2015; oficjalna strona miasta, 2015.

×

90
Stanowczo wyższa średnia temperatura/cieplej
Dodaj komentarz
27.43°C
vs
16.5°C
10.93°C wyższa średnia temperatura/cieplej. Źródło: Wikipedia, 2015; WMO, 2015.

×

84
Niezaprzeczalnie więcej uniwersytetów
Dodaj komentarz
45
vs
27
18 więcej uniwersytetów. Uniwersytety jako centra edukacji wyższej oraz badań naukowych tworzą ważny wkład w rozwój miasta. Źródło: Wikipedia, 2015.

×

58
Możliwość spożywania alkoholu w miejscach publicznych
Dodaj komentarz
Tak
vs
Nie
Generalnie, miasta z możliwością spożywania alkoholu w miejscach publicznych mają ciekawsze życie nocne. Łatwiej w nich organizować imprezy w miejscach publicznych. Źródło: Wikipedia, 2015; oficjalna strona miasta, 2015.

×

50
Widocznie niższy odsetek morderstw
Dodaj komentarz
5.4
vs
9
3.60 niższy odsetek morderstw. Poziom morderstw wyrażony jest w ich liczbie na 100000 mieszkańców. Niższy odsetek morderstw wskazuje na bezpieczniejsze miasto i lepszą jakość życia. Źródło: Wikipedia, 2015.

×

45
Dostrzegalnie niższy podatek VAT
Dodaj komentarz
12%
vs
15%
3% niższy podatek VAT. Źródło: Wikipedia, 2015.

×

44
Zauważalnie mniej osób zarażonych wirusem HIV
Dodaj komentarz
0.1%
vs
0.3%
0.20% mniej osób zarażonych wirusem HIV. Większa populacja osób zarażonych wirusem HIV wskazuje na większe ryzyko infekcji oraz ogólnie gorszy system opieki zdrowotnej i prewencji. Źródło: WHO, 2015.

×

40
Zauważalnie więcej lotnisk
Dodaj komentarz
3
vs
1
2 więcej lotnisk. Obecność oraz liczba lotnisk pokazuje jak dobrze połączone jest miasto z różnymi miejscami na świecie oraz jego dostepność z międzynarodowego punktu widzenia. Źródło: Wikipedia, 2015.

×

31
Dostrzegalnie więcej ambasad
Dodaj komentarz
90
vs
79
11 więcej ambasad. Obecność międzynarodowych ambasad oraz ich liczba wskazują na ważną pozycję miasta w kontekście względów politycznych, dyplomatycznych oraz lobbingu. Źródło: oficjalna strona miasta, 2015.

×

Manila jest lepszy/a niż Ciudad de Mexico, ponieważ...

Tak
vs
Nie

Proszę wybrać odpowiedni obiekt

x
Join