Home > 擴增實境裝置对比

擴增實境裝置对比

 • 设计

  • 重量
 • 显示器 & 镜头

  • 性能

   • 内存
  • 追踪

   • 位置跟踪
   • 头部跟踪
   • 手势控制
   • 眼球跟踪
   • 360° 头部运动跟踪
  • 连接

   • USB C 型
   • 蓝牙版本
  • 功能

   • 集成音频
   • 包括游戏控制器
   • 3.5 毫米音频插孔
   • 麦克风数量
   • 语音指令
  This page is currently only available in English.