Home > 商业学院对比

过滤条件

 • 一般资讯

  • 校友网络
  • 平均收入
  • 毕业生平均工资
  • 校内犯罪率
  • 双学位项目
  • 《经济学人》MBA排名
  • 离校三个月内找到工作的毕业生
  • 捐款
  • 教务工作人员
  • 高频引用的学者
  • 语言
  • 创业项目数量
  • 研究经费预算占的比重
  • 拥有博士学位的职工
  • 学生和教职工比例
  • 学生社团
  • 创办日期
  • 业余爱好
 • 录取

  • 录取率
  • 平均ACT综合分数
  • 被录取学生的SAT平均成绩
  • SAT批判性阅读部分的平均得分
  • SAT数学部分的平均得分
  • SAT作文部分的平均得分
  • 报考的学生
  • 亚洲学生比例
  • 黑人学生比例
  • 女学生比例
  • 报考的外国留学生
  • 男学生比例
  • 白人学生比例
  • 参加国际交换项目来该校的学生
  • 参加国际交流项目的学生
  • 毕业生
  • 申请人数
  • 本科生
 • 设施

  • 校园占地面积
  • 宿舍床位供应量
  • 图书馆馆藏
  • 医疗条件
  • 博物馆
  • 博物馆数量
  • 饮食和住宿的开销
  • 运动条件
 • 荣誉

  • 学术声誉在QS排行榜中的位置
  • 奥斯卡金像奖获得者
  • 创业的毕业生
  • QS排行榜中雇主评价排名
  • 获菲尔兹奖人数
  • 常春藤联盟成员
  • 获得诺贝尔奖的校友
  • 获得诺贝尔奖的员工
  • 专利申请书
  • 普利策奖获得者
  • 罗德学者
  • 图灵奖获得者
 • 助学金

  • 性价比高
  • 平均奖助金
  • 一个学生一年所获得的补贴
  • 学费增长率
  • 每年学费
  • 国际学生每年的学费

对比商业学院(30)

Fuqua School of Business
Fuqua School of Business
 • 一般资讯 (80)
 • 录取 (79)
 • 设施 (79)
 • 荣誉 (40)
 • 助学金 (80)
100
Wharton School
Wharton School
 • 一般资讯 (100)
 • 录取 (71)
 • 设施 (62)
 • 荣誉 (49)
 • 助学金 (100)
98
Foster School
Foster School
 • 一般资讯 (80)
 • 录取 (50)
 • 设施 (66)
 • 荣誉 (38)
 • 助学金 (69)
94
Booth School of Business
Booth School of Business
 • 一般资讯 (88)
 • 录取 (72)
 • 设施 (54)
 • 荣誉 (48)
 • 助学金 (81)
92
Tuck School of Business
Tuck School of Business
 • 一般资讯 (82)
 • 录取 (62)
 • 设施 (59)
 • 荣誉 (56)
 • 助学金 (69)
88
Harvard Business School
Harvard Business School
 • 一般资讯 (85)
 • 录取 (69)
 • 设施 (100)
 • 荣誉 (100)
 • 助学金 (100)
87
Kellogg School of Management
Kellogg School of Management
 • 一般资讯 (78)
 • 录取 (68)
 • 设施 (54)
 • 荣誉 (31)
 • 助学金 (86)
87
Leonard N. Stern School
Leonard N. Stern School
 • 一般资讯 (88)
 • 录取 (81)
 • 设施 (63)
 • 荣誉 (49)
 • 助学金 (89)
86
Graduate School of Business
Graduate School of Business
 • 一般资讯 (85)
 • 录取 (68)
 • 设施 (96)
 • 荣誉 (65)
 • 助学金 (83)
84
Columbia Business School
Columbia Business School
 • 一般资讯 (98)
 • 录取 (72)
 • 设施 (49)
 • 荣誉 (49)
 • 助学金 (91)
83
Samuel Curtis Johnson Graduate School
Samuel Curtis Johnson Graduate School
 • 一般资讯 (82)
 • 录取 (56)
 • 设施 (80)
 • 荣誉 (47)
 • 助学金 (87)
81
MIT Sloan School
MIT Sloan School
 • 一般资讯 (72)
 • 录取 (69)
 • 设施 (50)
 • 荣誉 (56)
 • 助学金 (77)
79
Cornell School of Hotel Administration
Cornell School of Hotel Administration
 • 一般资讯 (79)
 • 录取 (57)
 • 设施 (80)
 • 荣誉 (60)
 • 助学金 (81)
78
Weatherhead School
Weatherhead School
 • 一般资讯 (61)
 • 录取 (52)
 • 设施 (52)
 • 荣誉 (6)
 • 助学金 (75)
77
Haas School of Business
Haas School of Business
 • 一般资讯 (71)
 • 录取 (62)
 • 设施 (77)
 • 荣誉 (55)
 • 助学金 (89)
73
Boston School of Management
Boston School of Management
 • 一般资讯 (73)
 • 录取 (63)
 • 设施 (56)
 • 荣誉 (20)
 • 助学金 (70)
70
School of Business
School of Business
 • 一般资讯 (63)
 • 录取 (55)
 • 设施 (79)
 • 荣誉 (2)
 • 助学金 (70)
68
McCombs School
McCombs School
 • 一般资讯 (87)
 • 录取 (61)
 • 设施 (73)
 • 荣誉 (30)
 • 助学金 (84)
67
Yale School of Management
Yale School of Management
 • 一般资讯 (82)
 • 录取 (71)
 • 设施 (83)
 • 荣誉 (73)
 • 助学金 (78)
67
Fisher College of Business
Fisher College of Business
 • 一般资讯 (69)
 • 录取 (100)
 • 设施 (81)
 • 荣誉 (4)
 • 助学金 (80)
67
Tepper School
Tepper School
 • 一般资讯 (75)
 • 录取 (67)
 • 设施 (44)
 • 荣誉 (14)
 • 助学金 (68)
65
Melbourne Business School
Melbourne Business School
 • 一般资讯 (54)
 • 录取 (52)
 • 设施 (73)
 • 荣誉 (34)
 • 助学金 (76)
65
Ross School of Business
Ross School of Business
 • 一般资讯 (88)
 • 录取 (71)
 • 设施 (92)
 • 荣誉 (40)
 • 助学金 (80)
61
College of Business
College of Business
 • 一般资讯 (58)
 • 录取 (31)
 • 设施 (82)
 • 荣誉 (3)
 • 助学金 (65)
57
Judge Business School
Judge Business School
 • 一般资讯 (60)
 • 录取 (72)
 • 设施 (99)
 • 荣誉 (72)
 • 助学金 (70)
50
Saïd Business School
Saïd Business School
 • 一般资讯 (64)
 • 录取 (77)
 • 设施 (67)
 • 荣誉 (44)
 • 助学金 (67)
43
H. John Heinz III College
H. John Heinz III College
 • 一般资讯 (57)
 • 录取 (61)
 • 设施 (45)
 • 荣誉 (24)
 • 助学金 (68)
39
Carey Business School
Carey Business School
 • 一般资讯 (72)
 • 录取 (58)
 • 设施 (60)
 • 荣誉 (17)
 • 助学金 (63)
27
W. P. Carey School
W. P. Carey School
 • 一般资讯 (70)
 • 录取 (69)
 • 设施 (74)
 • 荣誉 (3)
 • 助学金 (71)
21
UQ Business School
UQ Business School
 • 一般资讯 (30)
 • 录取 (81)
 • 设施 (66)
 • 荣誉 (31)
 • 助学金 (87)
12
This page is currently only available in English.