Home > 日历应用程序对比

过滤条件

 • 一般资讯

  • 无广告
  • 免费的应用程序
  • 兼容安卓系统
  • 在Google Play上的评价
  • 与 iOS 相兼容
 • 计划

  • 每周规划
  • 月度规划
  • 重复行程
  • 日显示模式
  • 任务列表管理器
 • 提醒

  • 提醒
  • 闹钟
  • 基于位置提醒
  • 电子邮件提醒
  • 多种消息通知语气
 • 功能

  • 色标视图
  • 搜索功能
  • 平滑滚动和缩放
  • 可配置部件
  • 信息图

日历应用程序对比(39)

DigiCal Calendar & Widgets
DigiCal Calendar & Widgets
 • 一般资讯
 • 计划
 • 提醒
 • 功能
100
Calendar Plus Note Everything
Calendar Plus Note Everything
 • 一般资讯
 • 计划
 • 提醒
 • 功能
99
To-Do Calendar Planner
To-Do Calendar Planner
 • 一般资讯
 • 计划
 • 提醒
 • 功能
91
Calendar.AI
Calendar.AI
 • 一般资讯
 • 计划
 • 提醒
 • 功能
87
Jorte Calendar & Organizer
Jorte Calendar & Organizer
 • 一般资讯
 • 计划
 • 提醒
 • 功能
83
Pocket Informant 3
Pocket Informant 3
 • 一般资讯
 • 计划
 • 提醒
 • 功能
81
CalenGoo
 • 一般资讯
 • 计划
 • 提醒
 • 功能
77
CalPad
 • 一般资讯
 • 计划
 • 提醒
 • 功能
76
EasilyDo
 • 一般资讯
 • 计划
 • 提醒
 • 功能
75
Petatto Calendar
 • 一般资讯
 • 计划
 • 提醒
 • 功能
75
Easy Calendar
 • 一般资讯
 • 计划
 • 提醒
 • 功能
74
Coletto calendar~Cute diary
 • 一般资讯
 • 计划
 • 提醒
 • 功能
74
Fantastical 2
 • 一般资讯
 • 计划
 • 提醒
 • 功能
72
Awesome Calendar Lite
 • 一般资讯
 • 计划
 • 提醒
 • 功能
71
Naver Calendar
 • 一般资讯
 • 计划
 • 提醒
 • 功能
71
SolCalendar - Android Calendar
 • 一般资讯
 • 计划
 • 提醒
 • 功能
65
Mynd Calendar
 • 一般资讯
 • 计划
 • 提醒
 • 功能
64
Pocket Informant - Calendar & Tasks
 • 一般资讯
 • 计划
 • 提醒
 • 功能
61
Cal
 • 一般资讯
 • 计划
 • 提醒
 • 功能
61
Business Calendar
 • 一般资讯
 • 计划
 • 提醒
 • 功能
60
Tempus Calendar
 • 一般资讯
 • 计划
 • 提醒
 • 功能
60
Tempo Smart Calendar
 • 一般资讯
 • 计划
 • 提醒
 • 功能
59
aCalendar
 • 一般资讯
 • 计划
 • 提醒
 • 功能
56
Google Calendar
 • 一般资讯
 • 计划
 • 提醒
 • 功能
55
Week Calendar
 • 一般资讯
 • 计划
 • 提醒
 • 功能
53
Cozi Family Calendar & Lists
 • 一般资讯
 • 计划
 • 提醒
 • 功能
52
PlanBe
 • 一般资讯
 • 计划
 • 提醒
 • 功能
51
Week Calendar HD
 • 一般资讯
 • 计划
 • 提醒
 • 功能
49
Agenda Calendar 4
 • 一般资讯
 • 计划
 • 提醒
 • 功能
45
Event Book
 • 一般资讯
 • 计划
 • 提醒
 • 功能
44
Touch Calendar
 • 一般资讯
 • 计划
 • 提醒
 • 功能
44
Calendars 5
 • 一般资讯
 • 计划
 • 提醒
 • 功能
41
DejaOffice
 • 一般资讯
 • 计划
 • 提醒
 • 功能
41
MyCalendar Mobile
 • 一般资讯
 • 计划
 • 提醒
 • 功能
40
Atlas Scheduling
 • 一般资讯
 • 计划
 • 提醒
 • 功能
39
SaiSuke
 • 一般资讯
 • 计划
 • 提醒
 • 功能
38
CalenMob
 • 一般资讯
 • 计划
 • 提醒
 • 功能
36
iOS 7 Calendar
 • 一般资讯
 • 计划
 • 提醒
 • 功能
33
Uniqlo Calendar
 • 一般资讯
 • 计划
 • 提醒
 • 功能
29
This page is currently only available in English.