Home > 佳能相机镜头对比

过滤条件

 • 价格(全球中位数)
  141 USD3,176 USD
  • 一般资讯

   • 防风雨密封(防溅)
   • 最长焦距
   • 金属底座
   • 最短焦距
   • 不可转动的前组镜片
  • 光学

   • 内置光学防抖功能
   • 光学变焦
   • 最小视野
   • 最小视野
   • 放大倍率
  • 光圈

   • 大光圈(主摄像头)
   • 最长焦距时的最大光圈
   • 光圈叶片
   • 最长焦距时的最小光圈
   • 光圈叶片
  • 焦点

   • 最短焦距
   • 镜头内置静音对焦马达
   • 全时手动对焦
   • 无穷远焦点
   • 对焦马达
  • 基准

   • 锐利度评估得分
   • 色差
   • DxOMark测试得分
   • 失真
   • 光晕

  佳能相机镜头对比(106)

  This page is currently only available in English.