Home > 掀背式轿车对比

过滤条件

 • 一般资讯

  • 完全独立悬挂装置
  • 转弯半径
  • 二氧化碳排放量
  • 柴油机
  • 前轮驱动
 • 尺寸

  • 长度
  • 后备箱体积(座椅被收起时)
  • 后备箱体积
  • 轴距
  • 宽度
 • 速度

  • 加速时间(0-100 km/h)
  • 极限速度
  • 阻力系数
 • 引擎

  • 燃料经济性(城市)
  • 最大扭矩
  • 燃料经济性(高速公路)
  • 燃料经济性(两者兼具)
  • 涡轮增压发动机
 • 功能

  • 车载系统
  • 蓝牙
  • 被盗车辆跟踪系统
  • 后视摄像头
  • 可调节高度安全带

掀背式轿车对比(93)

Kia Venga (2015)

 • 一般资讯
 • 尺寸
 • 速度
 • 引擎
 • 功能
89

Mini Cooper (2014)

 • 一般资讯
 • 尺寸
 • 速度
 • 引擎
 • 功能
88

Kia cee'd GT (2014)

 • 一般资讯
 • 尺寸
 • 速度
 • 引擎
 • 功能
87

Kia Rio LX (2015)

 • 一般资讯
 • 尺寸
 • 速度
 • 引擎
 • 功能
86

Kia cee'd 1 (2014)

 • 一般资讯
 • 尺寸
 • 速度
 • 引擎
 • 功能
85

Honda Fit EX (2014)

 • 一般资讯
 • 尺寸
 • 速度
 • 引擎
 • 功能
84

Mini Clubman (2014)

 • 一般资讯
 • 尺寸
 • 速度
 • 引擎
 • 功能
82

Scion iQ2 (2014)

 • 一般资讯
 • 尺寸
 • 速度
 • 引擎
 • 功能
80

Opel Agila (2014)

 • 一般资讯
 • 尺寸
 • 速度
 • 引擎
 • 功能
74

Fiat Bravo (2014)

 • 一般资讯
 • 尺寸
 • 速度
 • 引擎
 • 功能
70

Suzuki Alto (2014)

 • 一般资讯
 • 尺寸
 • 速度
 • 引擎
 • 功能
70

Scion xD (2014)

 • 一般资讯
 • 尺寸
 • 速度
 • 引擎
 • 功能
69

BMW i3 (2014)

 • 一般资讯
 • 尺寸
 • 速度
 • 引擎
 • 功能
68

Honda CR-Z (2014)

 • 一般资讯
 • 尺寸
 • 速度
 • 引擎
 • 功能
65

Fiat 500 Pop (2015)

 • 一般资讯
 • 尺寸
 • 速度
 • 引擎
 • 功能
62

Honda Fit LX (2015)

 • 一般资讯
 • 尺寸
 • 速度
 • 引擎
 • 功能
60

Mazda2 GX (2014)

 • 一般资讯
 • 尺寸
 • 速度
 • 引擎
 • 功能
56
This page is currently only available in English.