Home > 超级全自动咖啡机对比

过滤条件

 • 一般资讯

  • 宽度
  • 保修期
  • 厚度
  • 重量
  • 高度
 • 组件

  • 触摸屏
  • 蒸汽棒
  • 整体式研磨机
  • 翻斗容量
  • 集成显示器
  • 温杯器
  • 商用蒸汽棒
  • 磨盘式磨粉机
  • 豆箱容量
  • 防烫伤蒸汽棒
  • 可调节式杯隙
 • 水源

  • 一体式滤水器
  • 水箱容量
  • 透明水槽
  • 可拆卸水槽
  • PID 控制器
  • 热水出口
 • 维护

  • 休眠模式
  • 滴水盘水满提醒
  • 清洁告警
  • 牛奶自动循环清洗
  • 咖啡自动循环冲洗
 • 功能

  • 三通阀
  • 可程式化按钮
  • 预浸泡功能
  • 一键卡布奇诺
  • 饮料数量
  • 研磨模式可选择的设置数量
  • 不限于专用咖啡包/胶囊
  • 一体式奶泡机
  • 同时萃取与蒸馏
  • 打奶泡机的容量

超级全自动咖啡机对比(84)

Gaggia Accademia
Gaggia Accademia
 • 一般资讯 (68)
 • 组件 (94)
 • 水源 (64)
 • 维护 (60)
 • 功能 (85)
100
Miele CVA6805
Miele CVA6805
 • 一般资讯 (81)
 • 组件 (93)
 • 水源 (32)
 • 维护 (60)
 • 功能 (79)
94
Jura Impressa F50 Classic
Jura Impressa F50 Classic
 • 一般资讯 (75)
 • 组件 (88)
 • 水源 (66)
 • 维护 (80)
 • 功能 (61)
91
Miele CVA6800
Miele CVA6800
 • 一般资讯 (35)
 • 组件 (93)
 • 水源 (32)
 • 维护 (40)
 • 功能 (68)
89
Philips Saeco Royal Gran Crema
Philips Saeco Royal Gran Crema
 • 一般资讯 (55)
 • 组件 (93)
 • 水源 (88)
 • 维护 (80)
 • 功能 (94)
85
DeLonghi PrimaDonna S De Luxe ECAM 28.465
DeLonghi PrimaDonna S De Luxe ECAM 28.465
 • 一般资讯 (75)
 • 组件 (88)
 • 水源 (67)
 • 维护 (100)
 • 功能 (93)
80
Philips Saeco Xelsis
Philips Saeco Xelsis
 • 一般资讯 (60)
 • 组件 (77)
 • 水源 (45)
 • 维护 (100)
 • 功能 (100)
79
Jura Impressa Z7 One Touch
Jura Impressa Z7 One Touch
 • 一般资讯 (68)
 • 组件 (79)
 • 水源 (73)
 • 维护 (100)
 • 功能 (64)
79
DeLonghi Eletta Plus ECAM 45.326
DeLonghi Eletta Plus ECAM 45.326
 • 一般资讯 (72)
 • 组件 (90)
 • 水源 (66)
 • 维护 (60)
 • 功能 (53)
79
Jura Impressa J9.3 One Touch TFT
Jura Impressa J9.3 One Touch TFT
 • 一般资讯 (65)
 • 组件 (63)
 • 水源 (68)
 • 维护 (100)
 • 功能 (79)
78
Jura Impressa S9 One Touch
Jura Impressa S9 One Touch
 • 一般资讯 (72)
 • 组件 (64)
 • 水源 (73)
 • 维护 (100)
 • 功能 (73)
76
DeLonghi PrimaDonna XS De Luxe ETAM 36.365
DeLonghi PrimaDonna XS De Luxe ETAM 36.365
 • 一般资讯 (78)
 • 组件 (86)
 • 水源 (62)
 • 维护 (100)
 • 功能 (93)
75
Krups Espresseria Automatic Premium EA8260
Krups Espresseria Automatic Premium EA8260
 • 一般资讯 (79)
 • 组件 (88)
 • 水源 (66)
 • 维护 (20)
 • 功能 (53)
74
DeLonghi PrimaDonna ESAM 6620
DeLonghi PrimaDonna ESAM 6620
 • 一般资讯 (70)
 • 组件 (88)
 • 水源 (47)
 • 维护 (100)
 • 功能 (100)
73
DeLonghi Magnifica ESAM 3600
DeLonghi Magnifica ESAM 3600
 • 一般资讯 (77)
 • 组件 (87)
 • 水源 (66)
 • 维护 (80)
 • 功能 (93)
73
Philips Saeco Odea RI9753/47
Philips Saeco Odea RI9753/47
 • 一般资讯 (64)
 • 组件 (73)
 • 水源 (63)
 • 维护 (40)
 • 功能 (26)
73
Gaggia Platinum
Gaggia Platinum
 • 一般资讯 (68)
 • 组件 (100)
 • 水源 (65)
 • 维护 (40)
 • 功能 (40)
72
DeLonghi ECAM 23.420
DeLonghi ECAM 23.420
 • 一般资讯 (78)
 • 组件 (75)
 • 水源 (84)
 • 维护 (80)
 • 功能 (73)
72
DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110
DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110
 • 一般资讯 (77)
 • 组件 (61)
 • 水源 (66)
 • 维护 (80)
 • 功能 (73)
72
DeLonghi ECAM 23.210
DeLonghi ECAM 23.210
 • 一般资讯 (78)
 • 组件 (62)
 • 水源 (66)
 • 维护 (80)
 • 功能 (73)
72
DeLonghi Perfecta ESAM 5600
DeLonghi Perfecta ESAM 5600
 • 一般资讯 (61)
 • 组件 (75)
 • 水源 (46)
 • 维护 (80)
 • 功能 (38)
72
Philips Saeco Odea RI9757/47
Philips Saeco Odea RI9757/47
 • 一般资讯 (64)
 • 组件 (73)
 • 水源 (45)
 • 维护 (60)
 • 功能 (48)
72
Gaggia Titanium
Gaggia Titanium
 • 一般资讯 (72)
 • 组件 (71)
 • 水源 (70)
 • 维护 (60)
 • 功能 (79)
71
Jura Impressa C9 One Touch
Jura Impressa C9 One Touch
 • 一般资讯 (75)
 • 组件 (62)
 • 水源 (66)
 • 维护 (100)
 • 功能 (60)
71
Pronto ME 712
Pronto ME 712
 • 一般资讯 (51)
 • 组件 (73)
 • 水源 (67)
 • 维护 (80)
 • 功能 (91)
68
Gaggia Unica
Gaggia Unica
 • 一般资讯 (69)
 • 组件 (70)
 • 水源 (65)
 • 维护 (40)
 • 功能 (22)
68
Miele CVA6401
Miele CVA6401
 • 一般资讯 (64)
 • 组件 (77)
 • 水源 (32)
 • 维护 (20)
 • 功能 (79)
67
Philips Saeco Odea RI9755/47
Philips Saeco Odea RI9755/47
 • 一般资讯 (64)
 • 组件 (90)
 • 水源 (63)
 • 维护 (40)
 • 功能 (22)
67
Philips Saeco Exprelia Evo
Philips Saeco Exprelia Evo
 • 一般资讯 (65)
 • 组件 (87)
 • 水源 (64)
 • 维护 (80)
 • 功能 (82)
66
Philips Saeco Exprelia
Philips Saeco Exprelia
 • 一般资讯 (65)
 • 组件 (74)
 • 水源 (64)
 • 维护 (80)
 • 功能 (82)
66
DeLonghi Perfecta ESAM 5500
DeLonghi Perfecta ESAM 5500
 • 一般资讯 (71)
 • 组件 (75)
 • 水源 (46)
 • 维护 (100)
 • 功能 (93)
66
Philips Saeco Vienna
Philips Saeco Vienna
 • 一般资讯 (62)
 • 组件 (64)
 • 水源 (46)
 • 维护 (20)
 • 功能 (68)
65
DeLonghi Magnifica ESAM 3200
DeLonghi Magnifica ESAM 3200
 • 一般资讯 (76)
 • 组件 (74)
 • 水源 (66)
 • 维护 (80)
 • 功能 (33)
64
DeLonghi PrimaDonna S De Luxe ECAM 26.455
DeLonghi PrimaDonna S De Luxe ECAM 26.455
 • 一般资讯 (67)
 • 组件 (75)
 • 水源 (66)
 • 维护 (80)
 • 功能 (93)
64
DeLonghi Eletta Cappuccino TOP ECAM 45.366
DeLonghi Eletta Cappuccino TOP ECAM 45.366
 • 一般资讯 (63)
 • 组件 (52)
 • 水源 (68)
 • 维护 (100)
 • 功能 (63)
63
Philips Saeco Syntia HD8838/47
Philips Saeco Syntia HD8838/47
 • 一般资讯 (79)
 • 组件 (58)
 • 水源 (98)
 • 维护 (60)
 • 功能 (69)
62
Gaggia Brera
Gaggia Brera
 • 一般资讯 (65)
 • 组件 (68)
 • 水源 (23)
 • 维护 (40)
 • 功能 (48)
62
Jura Ena 9 One Touch
Jura Ena 9 One Touch
 • 一般资讯 (76)
 • 组件 (70)
 • 水源 (60)
 • 维护 (100)
 • 功能 (62)
62
Jura Giga 5
Jura Giga 5
 • 一般资讯 (47)
 • 组件 (59)
 • 水源 (72)
 • 维护 (100)
 • 功能 (71)
62
DeLonghi Magnifica ESAM 3500
DeLonghi Magnifica ESAM 3500
 • 一般资讯 (67)
 • 组件 (74)
 • 水源 (47)
 • 维护 (80)
 • 功能 (63)
61
Jura Ena Micro 1
Jura Ena Micro 1
 • 一般资讯 (61)
 • 组件 (69)
 • 水源 (41)
 • 维护 (20)
 • 功能 (23)
61
DeLonghi Magnifica S ECAM 22.320
DeLonghi Magnifica S ECAM 22.320
 • 一般资讯 (69)
 • 组件 (62)
 • 水源 (66)
 • 维护 (80)
 • 功能 (66)
61
DeLonghi Magnifica S ECAM 21.117
DeLonghi Magnifica S ECAM 21.117
 • 一般资讯 (69)
 • 组件 (49)
 • 水源 (47)
 • 维护 (60)
 • 功能 (66)
61
Philips Saeco Intelia HD8751/47
Philips Saeco Intelia HD8751/47
 • 一般资讯 (68)
 • 组件 (73)
 • 水源 (82)
 • 维护 (40)
 • 功能 (48)
60
Philips Saeco Syntia HD8837/47
Philips Saeco Syntia HD8837/47
 • 一般资讯 (79)
 • 组件 (71)
 • 水源 (98)
 • 维护 (60)
 • 功能 (29)
59
Philips Saeco Intelia HD8753/87
Philips Saeco Intelia HD8753/87
 • 一般资讯 (66)
 • 组件 (60)
 • 水源 (45)
 • 维护 (60)
 • 功能 (71)
59
Philips Saeco Xelsis Evo
Philips Saeco Xelsis Evo
 • 一般资讯 (60)
 • 组件 (77)
 • 水源 (27)
 • 维护 (60)
 • 功能 (53)
58
DeLonghi Magnifica S ECAM 22.360
DeLonghi Magnifica S ECAM 22.360
 • 一般资讯 (69)
 • 组件 (49)
 • 水源 (47)
 • 维护 (80)
 • 功能 (86)
58
Jura Ena 5
Jura Ena 5
 • 一般资讯 (76)
 • 组件 (70)
 • 水源 (79)
 • 维护 (40)
 • 功能 (42)
57
DeLonghi PrimaDonna Exclusive ESAM 6900.M
DeLonghi PrimaDonna Exclusive ESAM 6900.M
 • 一般资讯 (59)
 • 组件 (75)
 • 水源 (100)
 • 维护 (100)
 • 功能 (53)
56
Jura Ena Micro 9 One Touch
Jura Ena Micro 9 One Touch
 • 一般资讯 (78)
 • 组件 (57)
 • 水源 (79)
 • 维护 (60)
 • 功能 (68)
55
Quick Mill Monza Deluxe
Quick Mill Monza Deluxe
 • 一般资讯 (62)
 • 组件 (92)
 • 水源 (80)
 • 维护 (20)
 • 功能 (45)
53
Quick Mill Monza
Quick Mill Monza
 • 一般资讯 (55)
 • 组件 (92)
 • 水源 (75)
 • 维护 (20)
 • 功能 (45)
53
Philips Saeco Minuto
Philips Saeco Minuto
 • 一般资讯 (72)
 • 组件 (63)
 • 水源 (47)
 • 维护 (40)
 • 功能 (42)
52
Jura Impressa C5
Jura Impressa C5
 • 一般资讯 (76)
 • 组件 (50)
 • 水源 (85)
 • 维护 (40)
 • 功能 (27)
51
Miele CM5200
Miele CM5200
 • 一般资讯 (70)
 • 组件 (60)
 • 水源 (84)
 • 维护 (60)
 • 功能 (68)
51
Philips Saeco Intuita
Philips Saeco Intuita
 • 一般资讯 (68)
 • 组件 (60)
 • 水源 (45)
 • 维护 (20)
 • 功能 (22)
50
Pronto ME 707
Pronto ME 707
 • 一般资讯 (67)
 • 组件 (71)
 • 水源 (45)
 • 维护 (60)
 • 功能 (40)
46
DeLonghi Magnifica ESAM 4000
DeLonghi Magnifica ESAM 4000
 • 一般资讯 (62)
 • 组件 (48)
 • 水源 (47)
 • 维护 (80)
 • 功能 (43)
46
Jura Impressa F7
Jura Impressa F7
 • 一般资讯 (73)
 • 组件 (52)
 • 水源 (47)
 • 维护 (80)
 • 功能 (45)
46
DeLonghi Caffe Corso ESAM 2600
DeLonghi Caffe Corso ESAM 2600
 • 一般资讯 (68)
 • 组件 (48)
 • 水源 (47)
 • 维护 (80)
 • 功能 (38)
39
DeLonghi Gran Maestria
DeLonghi Gran Maestria
 • 一般资讯 (80)
 • 组件 (37)
 • 水源 (44)
 • 维护 (40)
 • 功能 (36)
32
Nuova Simonelli Prontobar
Nuova Simonelli Prontobar
 • 一般资讯 (61)
 • 组件 (69)
 • 水源 (23)
 • 维护 (40)
 • 功能 (91)
32
Bosch Tassimo Fidelia Plus T65
Bosch Tassimo Fidelia Plus T65
 • 一般资讯 (93)
 • 组件 (31)
 • 水源 (66)
 • 维护 (20)
 • 功能 (45)
30
Krups Gran Maestria
Krups Gran Maestria
 • 一般资讯 (80)
 • 组件 (37)
 • 水源 (44)
 • 维护 (40)
 • 功能 (31)
30
Krups Maestria
Krups Maestria
 • 一般资讯 (88)
 • 组件 (37)
 • 水源 (44)
 • 维护 (40)
 • 功能 (11)
22
Krups Umilk
Krups Umilk
 • 一般资讯 (90)
 • 组件 (23)
 • 水源 (20)
 • 维护 (40)
 • 功能 (58)
22
DeLonghi Maestria
DeLonghi Maestria
 • 一般资讯 (88)
 • 组件 (37)
 • 水源 (44)
 • 维护 (20)
 • 功能 (11)
22
DeLonghi Lattissima
DeLonghi Lattissima
 • 一般资讯 (95)
 • 组件 (21)
 • 水源 (40)
 • 维护 (20)
 • 功能 (48)
19
Bosch Tassimo Joy
Bosch Tassimo Joy
 • 一般资讯 (100)
 • 组件 (14)
 • 水源 (45)
 • 维护 (60)
 • 功能 (40)
19
DeLonghi CitiZ & Milk
DeLonghi CitiZ & Milk
 • 一般资讯 (88)
 • 组件 (21)
 • 水源 (22)
 • 维护 (0)
 • 功能 (31)
17
Bosch Tassimo T47
Bosch Tassimo T47
 • 一般资讯 (70)
 • 组件 (0)
 • 水源 (44)
 • 维护 (0)
 • 功能 (40)
17
Bosch Tassimo Amia T20
Bosch Tassimo Amia T20
 • 一般资讯 (95)
 • 组件 (15)
 • 水源 (26)
 • 维护 (20)
 • 功能 (45)
16
Bosch Tassimo Vivy
Bosch Tassimo Vivy
 • 一般资讯 (92)
 • 组件 (14)
 • 水源 (38)
 • 维护 (40)
 • 功能 (40)
13
Krups Essenza
Krups Essenza
 • 一般资讯 (98)
 • 组件 (10)
 • 水源 (22)
 • 维护 (20)
 • 功能 (13)
12
DeLonghi Essenza
DeLonghi Essenza
 • 一般资讯 (98)
 • 组件 (10)
 • 水源 (22)
 • 维护 (0)
 • 功能 (11)
11
DeLonghi CitiZ Update
DeLonghi CitiZ Update
 • 一般资讯 (94)
 • 组件 (21)
 • 水源 (41)
 • 维护 (20)
 • 功能 (22)
11
Krups Umat
Krups Umat
 • 一般资讯 (97)
 • 组件 (23)
 • 水源 (39)
 • 维护 (20)
 • 功能 (11)
11
DeLonghi U
DeLonghi U
 • 一般资讯 (97)
 • 组件 (23)
 • 水源 (39)
 • 维护 (20)
 • 功能 (11)
11
Krups U
Krups U
 • 一般资讯 (87)
 • 组件 (22)
 • 水源 (20)
 • 维护 (40)
 • 功能 (0)
10
Krups CitiZ
Krups CitiZ
 • 一般资讯 (94)
 • 组件 (8)
 • 水源 (41)
 • 维护 (20)
 • 功能 (11)
10
Krups Pixie
Krups Pixie
 • 一般资讯 (99)
 • 组件 (21)
 • 水源 (39)
 • 维护 (20)
 • 功能 (11)
10
DeLonghi Pixie
DeLonghi Pixie
 • 一般资讯 (100)
 • 组件 (8)
 • 水源 (38)
 • 维护 (20)
 • 功能 (11)
8
Krups Dolce Gusto Piccolo
Krups Dolce Gusto Piccolo
 • 一般资讯 (100)
 • 组件 (15)
 • 水源 (56)
 • 维护 (0)
 • 功能 (10)
8
This page is currently only available in English.