Home > 电子阅读器对比

过滤条件

 • 设计

  • 重量
  • 厚度
  • 发布日期
  • 防尘防水
  • 高度
 • 展示

  • 自亮(集成灯)
  • 像素密度
  • 防反射涂层
  • 触摸屏
  • 电子纸显示屏
 • 性能

  • 外部内存插槽
  • 内存
  • 内置SD卡(大小)
  • RAM(随机存取存储器)
 • 连接

  • 802.11n WiFi 连接
  • WiFi 连接
  • 网页浏览器
  • DLNA 认证
  • 支持 USB 大容量存储
 • 电池

  • 充电时间
  • 通过标准 USB 线缆充电
  • 电量
  • 电池电量指示器
  • 可拆卸电池
 • 功能

  • 支持档案格式
  • 词典
  • 线下图书馆借阅电子书的权限
  • 免费的 OTA 同步功能
  • 儿童锁

电子阅读器对比(50)

Versus成绩
Amazon Kindle Oasis (2017) WiFi + Cellular 32GB
Amazon Kindle Oasis (2017) WiFi + Cellular 32GB
 • 设计
 • 展示
 • 性能
 • 连接
 • 电池
 • 功能
100
Kobo Clara HD
Kobo Clara HD
 • 设计
 • 展示
 • 性能
 • 连接
 • 电池
 • 功能
96
Amazon Kindle Oasis (2017) WiFi 32GB
Amazon Kindle Oasis (2017) WiFi 32GB
 • 设计
 • 展示
 • 性能
 • 连接
 • 电池
 • 功能
96
Kobo Aura HD
Kobo Aura HD
 • 设计
 • 展示
 • 性能
 • 连接
 • 电池
 • 功能
89
PocketBook Touch Lux
PocketBook Touch Lux
 • 设计
 • 展示
 • 性能
 • 连接
 • 电池
 • 功能
88
Amazon Kindle Voyage
Amazon Kindle Voyage
 • 设计
 • 展示
 • 性能
 • 连接
 • 电池
 • 功能
87
Kobo Aura H2O
 • 设计
 • 展示
 • 性能
 • 连接
 • 电池
 • 功能
86
Amazon Kindle Oasis WiFi + 3G
 • 设计
 • 展示
 • 性能
 • 连接
 • 电池
 • 功能
84
Amazon Kindle Oasis WiFi
 • 设计
 • 展示
 • 性能
 • 连接
 • 电池
 • 功能
84
Kobo Aura
 • 设计
 • 展示
 • 性能
 • 连接
 • 电池
 • 功能
78
Barnes & Noble Nook GlowLight
 • 设计
 • 展示
 • 性能
 • 连接
 • 电池
 • 功能
77
Onyx BOOX i62ML Angel Glow
 • 设计
 • 展示
 • 性能
 • 连接
 • 电池
 • 功能
77
PocketBook Touch
 • 设计
 • 展示
 • 性能
 • 连接
 • 电池
 • 功能
77
Barnes & Noble NOOK HD Smoke 8GB
 • 设计
 • 展示
 • 性能
 • 连接
 • 电池
 • 功能
76
Amazon Kindle Paperwhite (2013)
 • 设计
 • 展示
 • 性能
 • 连接
 • 电池
 • 功能
75
Amazon Kindle Paperwhite 3G
 • 设计
 • 展示
 • 性能
 • 连接
 • 电池
 • 功能
75
PocketBook Pro 912
 • 设计
 • 展示
 • 性能
 • 连接
 • 电池
 • 功能
74
Bookeen Cybook Odyssey HD Frontlight
 • 设计
 • 展示
 • 性能
 • 连接
 • 电池
 • 功能
73
Amazon Kindle Keyboard 3G
 • 设计
 • 展示
 • 性能
 • 连接
 • 电池
 • 功能
71
Amazon Kindle Paperwhite
 • 设计
 • 展示
 • 性能
 • 连接
 • 电池
 • 功能
71
Barnes & Noble NOOK Color
 • 设计
 • 展示
 • 性能
 • 连接
 • 电池
 • 功能
69
Onyx Boox M92
 • 设计
 • 展示
 • 性能
 • 连接
 • 电池
 • 功能
68
Tolino Vision 2
 • 设计
 • 展示
 • 性能
 • 连接
 • 电池
 • 功能
68
Amazon Kindle (2014)
 • 设计
 • 展示
 • 性能
 • 连接
 • 电池
 • 功能
67
Icarus Excel
 • 设计
 • 展示
 • 性能
 • 连接
 • 电池
 • 功能
67
Amazon Kindle Touch
 • 设计
 • 展示
 • 性能
 • 连接
 • 电池
 • 功能
67
Onyx Boox i62 Touch
 • 设计
 • 展示
 • 性能
 • 连接
 • 电池
 • 功能
66
Kobo Glo
 • 设计
 • 展示
 • 性能
 • 连接
 • 电池
 • 功能
65
PocketBook PocketBook Pro 902
 • 设计
 • 展示
 • 性能
 • 连接
 • 电池
 • 功能
64
PocketBook PocketBook Pro 903
 • 设计
 • 展示
 • 性能
 • 连接
 • 电池
 • 功能
64
PocketBook 611
 • 设计
 • 展示
 • 性能
 • 连接
 • 电池
 • 功能
62
Asus Eee Reader DR900
 • 设计
 • 展示
 • 性能
 • 连接
 • 电池
 • 功能
61
PocketBook 360° Plus New
 • 设计
 • 展示
 • 性能
 • 连接
 • 电池
 • 功能
61
Sony PRS T1
 • 设计
 • 展示
 • 性能
 • 连接
 • 电池
 • 功能
61
Sony PRS T2
 • 设计
 • 展示
 • 性能
 • 连接
 • 电池
 • 功能
60
Amazon Kindle (2011)
 • 设计
 • 展示
 • 性能
 • 连接
 • 电池
 • 功能
57
PocketBook Basic New
 • 设计
 • 展示
 • 性能
 • 连接
 • 电池
 • 功能
56
Kobo Mini
 • 设计
 • 展示
 • 性能
 • 连接
 • 电池
 • 功能
54
Tolino Shine
 • 设计
 • 展示
 • 性能
 • 连接
 • 电池
 • 功能
54
Barnes & Noble NOOK Simple Touch
 • 设计
 • 展示
 • 性能
 • 连接
 • 电池
 • 功能
53
Kobo Touch
 • 设计
 • 展示
 • 性能
 • 连接
 • 电池
 • 功能
52
Sony PRS 600
 • 设计
 • 展示
 • 性能
 • 连接
 • 电池
 • 功能
52
Irex Technologies Digital Reader 1000SW
 • 设计
 • 展示
 • 性能
 • 连接
 • 电池
 • 功能
50
Pandigital 9" Color Multimedia R91L256
 • 设计
 • 展示
 • 性能
 • 连接
 • 电池
 • 功能
50
Sony PRS 350
 • 设计
 • 展示
 • 性能
 • 连接
 • 电池
 • 功能
47
Irex Technologies Digital Reader 1000S
 • 设计
 • 展示
 • 性能
 • 连接
 • 电池
 • 功能
45
Irex Technologies Digital Reader 1000
 • 设计
 • 展示
 • 性能
 • 连接
 • 电池
 • 功能
44
Elonex eInk 621EB eBook
 • 设计
 • 展示
 • 性能
 • 连接
 • 电池
 • 功能
43
Sony PRS 650
 • 设计
 • 展示
 • 性能
 • 连接
 • 电池
 • 功能
43
Kogan eBook Reader
 • 设计
 • 展示
 • 性能
 • 连接
 • 电池
 • 功能
38
This page is currently only available in English.