Home > 冰箱对比

过滤条件

 • 一般资讯

  • 可调节高度
  • 可听见噪音
  • “门中门”设计
  • 冰箱灯
  • 高度
  • 内部照明开关
  • 每年能源消耗量
  • 左右开门
  • 自锁门
  • 厚度
  • 最高能效等级
  • 保修期
  • 重量
  • 宽度
 • 食品存储

  • 空气过滤器
  • 酒类专用储藏区
  • 挂门式储物桶/垃圾桶
  • 蛋架
  • 快速制冷开关
  • 快速冷冻开关
  • 冷冻室容量
  • 冷冻室
  • 冰箱容量
  • 可调节搁板
  • 湿度控制
  • 断电情况下的保鲜时长
  • 分区温度控制
  • 架数
  • 防溢出冰箱架
  • 温度传感器数量
  • 蔬菜层
 • 功能

  • WiFi 连接
  • 自动除霜
  • 儿童锁
  • 智能手机诊断系统
  • 机器控制锁
  • 外部内存插槽
  • 过滤器更换指示器
  • 汽水机
  • 开门警报
  • 食品列表管理功能
  • 制冰机
  • 食谱生成器
  • 智能饮水机
  • 触摸屏
  • 假日模式
  • 饮水机
  • 热饮水机

冰箱对比(100)

KitchenAid KFIS29BBWH
KitchenAid KFIS29BBWH
 • 一般资讯 (53)
 • 食品存储 (64)
 • 功能 (40)
100
Siemens KA60NA45
Siemens KA60NA45
 • 一般资讯 (75)
 • 食品存储 (65)
 • 功能 (20)
86
LG InstaView ThinQ
LG InstaView ThinQ
 • 一般资讯 (67)
 • 食品存储 (61)
 • 功能 (80)
85
Beko GNEV320AP
Beko GNEV320AP
 • 一般资讯 (85)
 • 食品存储 (75)
 • 功能 (40)
85
Frigidaire FGHS2355PF
Frigidaire FGHS2355PF
 • 一般资讯 (59)
 • 食品存储 (75)
 • 功能 (40)
84
Frigidaire FGHS2655PF
Frigidaire FGHS2655PF
 • 一般资讯 (57)
 • 食品存储 (76)
 • 功能 (40)
84
Frigidaire FPHS2399PF
Frigidaire FPHS2399PF
 • 一般资讯 (59)
 • 食品存储 (62)
 • 功能 (30)
84
Frigidaire FPHS2699PF
Frigidaire FPHS2699PF
 • 一般资讯 (57)
 • 食品存储 (62)
 • 功能 (40)
84
Frigidaire FGHC2331PF
Frigidaire FGHC2331PF
 • 一般资讯 (59)
 • 食品存储 (79)
 • 功能 (40)
84
Samsung RF32FMQDBSR
Samsung RF32FMQDBSR
 • 一般资讯 (44)
 • 食品存储 (69)
 • 功能 (50)
83
Samsung RSG309AARS
Samsung RSG309AARS
 • 一般资讯 (59)
 • 食品存储 (86)
 • 功能 (70)
82
LG LFX33975ST
LG LFX33975ST
 • 一般资讯 (66)
 • 食品存储 (59)
 • 功能 (80)
80
KitchenAid KSC24C8EYW
KitchenAid KSC24C8EYW
 • 一般资讯 (54)
 • 食品存储 (60)
 • 功能 (20)
79
KitchenAid KSC24C8EYB
KitchenAid KSC24C8EYB
 • 一般资讯 (54)
 • 食品存储 (62)
 • 功能 (30)
79
KitchenAid KSC24C8EYY
KitchenAid KSC24C8EYY
 • 一般资讯 (54)
 • 食品存储 (60)
 • 功能 (10)
79
KitchenAid KSC24C8EYP
KitchenAid KSC24C8EYP
 • 一般资讯 (58)
 • 食品存储 (59)
 • 功能 (30)
79
Kenmore 72063
Kenmore 72063
 • 一般资讯 (71)
 • 食品存储 (69)
 • 功能 (30)
79
Samsung RF323TEDBSR
Samsung RF323TEDBSR
 • 一般资讯 (59)
 • 食品存储 (60)
 • 功能 (40)
79
LG LFX31925SW
LG LFX31925SW
 • 一般资讯 (53)
 • 食品存储 (70)
 • 功能 (40)
79
LG LFX31925ST
LG LFX31925ST
 • 一般资讯 (53)
 • 食品存储 (70)
 • 功能 (40)
79
LG LFX31945ST
LG LFX31945ST
 • 一般资讯 (79)
 • 食品存储 (68)
 • 功能 (50)
79
LG LFX31995ST
LG LFX31995ST
 • 一般资讯 (66)
 • 食品存储 (70)
 • 功能 (100)
79
Kenmore 72183
Kenmore 72183
 • 一般资讯 (66)
 • 食品存储 (58)
 • 功能 (30)
79
Whirlpool GSC25C6EYY
Whirlpool GSC25C6EYY
 • 一般资讯 (53)
 • 食品存储 (60)
 • 功能 (60)
79
LG LMX31985ST
LG LMX31985ST
 • 一般资讯 (66)
 • 食品存储 (70)
 • 功能 (60)
79
GE PSHS6YGZSS
GE PSHS6YGZSS
 • 一般资讯 (52)
 • 食品存储 (61)
 • 功能 (70)
78
Frigidaire FGUS2647LF
Frigidaire FGUS2647LF
 • 一般资讯 (58)
 • 食品存储 (62)
 • 功能 (30)
78
Frigidaire FPUS2686LF
Frigidaire FPUS2686LF
 • 一般资讯 (58)
 • 食品存储 (74)
 • 功能 (30)
78
KitchenAid KSC23C8EYY
KitchenAid KSC23C8EYY
 • 一般资讯 (54)
 • 食品存储 (57)
 • 功能 (30)
78
Electrolux EW26SS85KS
Electrolux EW26SS85KS
 • 一般资讯 (70)
 • 食品存储 (57)
 • 功能 (50)
78
Electrolux EI26SS30JS
Electrolux EI26SS30JS
 • 一般资讯 (55)
 • 食品存储 (75)
 • 功能 (60)
78
LG LFX29927SB
LG LFX29927SB
 • 一般资讯 (68)
 • 食品存储 (57)
 • 功能 (40)
78
Frigidaire FPHB2899LF
Frigidaire FPHB2899LF
 • 一般资讯 (59)
 • 食品存储 (71)
 • 功能 (50)
77
Samsung RFG297AARS/XAA
Samsung RFG297AARS/XAA
 • 一般资讯 (60)
 • 食品存储 (100)
 • 功能 (40)
77
GE CFE29TSDSS
GE CFE29TSDSS
 • 一般资讯 (58)
 • 食品存储 (84)
 • 功能 (70)
77
Frigidaire FPHN2899LF
Frigidaire FPHN2899LF
 • 一般资讯 (59)
 • 食品存储 (72)
 • 功能 (30)
77
Frigidaire FGHB2844LE
Frigidaire FGHB2844LE
 • 一般资讯 (57)
 • 食品存储 (62)
 • 功能 (50)
77
Frigidaire FGHB2869LF
Frigidaire FGHB2869LF
 • 一般资讯 (57)
 • 食品存储 (71)
 • 功能 (50)
77
Electrolux EI28BS65KS
Electrolux EI28BS65KS
 • 一般资讯 (72)
 • 食品存储 (71)
 • 功能 (50)
77
LG LFX28968SB
LG LFX28968SB
 • 一般资讯 (68)
 • 食品存储 (52)
 • 功能 (40)
77
LG LFX28968ST
LG LFX28968ST
 • 一般资讯 (68)
 • 食品存储 (52)
 • 功能 (40)
77
Electrolux EI28BS80KS
Electrolux EI28BS80KS
 • 一般资讯 (68)
 • 食品存储 (72)
 • 功能 (40)
77
Electrolux EW28BS85KS
Electrolux EW28BS85KS
 • 一般资讯 (71)
 • 食品存储 (57)
 • 功能 (80)
77
Frigidaire FPHC2398LF
Frigidaire FPHC2398LF
 • 一般资讯 (59)
 • 食品存储 (72)
 • 功能 (30)
77
LG GS9366NECZ
LG GS9366NECZ
 • 一般资讯 (74)
 • 食品存储 (52)
 • 功能 (50)
76
Samsung RFG29THDRS
Samsung RFG29THDRS
 • 一般资讯 (60)
 • 食品存储 (85)
 • 功能 (40)
76
Samsung RFG298HDRS
Samsung RFG298HDRS
 • 一般资讯 (59)
 • 食品存储 (77)
 • 功能 (40)
76
Samsung RFG296HDRS
Samsung RFG296HDRS
 • 一般资讯 (60)
 • 食品存储 (77)
 • 功能 (50)
76
Frigidaire FGHB2866PE
Frigidaire FGHB2866PE
 • 一般资讯 (58)
 • 食品存储 (68)
 • 功能 (30)
76
Frigidaire FPHB2899PF
Frigidaire FPHB2899PF
 • 一般资讯 (59)
 • 食品存储 (79)
 • 功能 (40)
76
LG LMX28988ST
LG LMX28988ST
 • 一般资讯 (41)
 • 食品存储 (72)
 • 功能 (50)
76
Electrolux EI23CS35KS
Electrolux EI23CS35KS
 • 一般资讯 (52)
 • 食品存储 (74)
 • 功能 (70)
76
Electrolux EI23CS65KS
Electrolux EI23CS65KS
 • 一般资讯 (70)
 • 食品存储 (57)
 • 功能 (50)
76
Frigidaire FGHC2345LF
Frigidaire FGHC2345LF
 • 一般资讯 (59)
 • 食品存储 (52)
 • 功能 (50)
76
Frigidaire FPHS2386LF
Frigidaire FPHS2386LF
 • 一般资讯 (59)
 • 食品存储 (70)
 • 功能 (40)
76
Samsung RFG238AARS
Samsung RFG238AARS
 • 一般资讯 (60)
 • 食品存储 (89)
 • 功能 (40)
75
Samsung RF267AERS
Samsung RF267AERS
 • 一般资讯 (60)
 • 食品存储 (83)
 • 功能 (40)
75
Samsung RF4289HARS
Samsung RF4289HARS
 • 一般资讯 (59)
 • 食品存储 (87)
 • 功能 (80)
75
Samsung RF263TEAESR
Samsung RF263TEAESR
 • 一般资讯 (62)
 • 食品存储 (94)
 • 功能 (40)
75
LG LFX25978ST
LG LFX25978ST
 • 一般资讯 (56)
 • 食品存储 (62)
 • 功能 (47)
75
Panasonic NR-B55VE1
Panasonic NR-B55VE1
 • 一般资讯 (68)
 • 食品存储 (46)
 • 功能 (40)
75
LG LFX25991ST
LG LFX25991ST
 • 一般资讯 (69)
 • 食品存储 (67)
 • 功能 (60)
75
Samsung RF268ABRS
Samsung RF268ABRS
 • 一般资讯 (59)
 • 食品存储 (84)
 • 功能 (40)
75
Whirlpool WSF5511
Whirlpool WSF5511
 • 一般资讯 (58)
 • 食品存储 (62)
 • 功能 (20)
74
KitchenAid KFIS29BBMS
KitchenAid KFIS29BBMS
 • 一般资讯 (53)
 • 食品存储 (73)
 • 功能 (40)
74
KitchenAid KFIV29PCMS
KitchenAid KFIV29PCMS
 • 一般资讯 (53)
 • 食品存储 (74)
 • 功能 (30)
74
Siemens KA62NA75
Siemens KA62NA75
 • 一般资讯 (62)
 • 食品存储 (68)
 • 功能 (20)
74
Maytag MFT2976AEW
Maytag MFT2976AEW
 • 一般资讯 (53)
 • 食品存储 (60)
 • 功能 (30)
74
LG LMX25988ST
LG LMX25988ST
 • 一般资讯 (56)
 • 食品存储 (62)
 • 功能 (50)
74
Electrolux EI27BS26JS
Electrolux EI27BS26JS
 • 一般资讯 (73)
 • 食品存储 (64)
 • 功能 (80)
74
KitchenAid KFIS29PBMS
KitchenAid KFIS29PBMS
 • 一般资讯 (53)
 • 食品存储 (74)
 • 功能 (30)
74
LG GSL325NSYV
LG GSL325NSYV
 • 一般资讯 (47)
 • 食品存储 (58)
 • 功能 (50)
74
LG GWS6039SC
LG GWS6039SC
 • 一般资讯 (74)
 • 食品存储 (62)
 • 功能 (30)
74
Whirlpool WSN5583
Whirlpool WSN5583
 • 一般资讯 (46)
 • 食品存储 (61)
 • 功能 (40)
74
Whirlpool WSC5541
Whirlpool WSC5541
 • 一般资讯 (58)
 • 食品存储 (61)
 • 功能 (40)
74
Whirlpool WSC5553L
Whirlpool WSC5553L
 • 一般资讯 (70)
 • 食品存储 (57)
 • 功能 (40)
74
Maytag MFT2976AEB
Maytag MFT2976AEB
 • 一般资讯 (53)
 • 食品存储 (60)
 • 功能 (40)
74
GE CYE23TSDSS
GE CYE23TSDSS
 • 一般资讯 (49)
 • 食品存储 (71)
 • 功能 (60)
73
Electrolux EI23BC30KS
Electrolux EI23BC30KS
 • 一般资讯 (70)
 • 食品存储 (70)
 • 功能 (30)
73
Electrolux EI23BC65KS
Electrolux EI23BC65KS
 • 一般资讯 (72)
 • 食品存储 (66)
 • 功能 (60)
73
Electrolux EI23BC60KS
Electrolux EI23BC60KS
 • 一般资讯 (60)
 • 食品存储 (67)
 • 功能 (20)
73
Frigidaire FGHG2366PF
Frigidaire FGHG2366PF
 • 一般资讯 (61)
 • 食品存储 (69)
 • 功能 (30)
73
Frigidaire FPHG2399MF
Frigidaire FPHG2399MF
 • 一般资讯 (61)
 • 食品存储 (70)
 • 功能 (30)
73
Frigidaire FPHG2399PF
Frigidaire FPHG2399PF
 • 一般资讯 (61)
 • 食品存储 (69)
 • 功能 (30)
73
Frigidaire FGHF2366PF
Frigidaire FGHF2366PF
 • 一般资讯 (60)
 • 食品存储 (71)
 • 功能 (50)
73
Frigidaire FGHF2369MF
Frigidaire FGHF2369MF
 • 一般资讯 (60)
 • 食品存储 (74)
 • 功能 (50)
73
Frigidaire FPHF2399PF
Frigidaire FPHF2399PF
 • 一般资讯 (74)
 • 食品存储 (71)
 • 功能 (50)
73
Electrolux EI23BC35KS
Electrolux EI23BC35KS
 • 一般资讯 (71)
 • 食品存储 (76)
 • 功能 (50)
73
Electrolux EI23BC80KS
Electrolux EI23BC80KS
 • 一般资讯 (73)
 • 食品存储 (49)
 • 功能 (20)
73
Electrolux EW23BC85KS
Electrolux EW23BC85KS
 • 一般资讯 (88)
 • 食品存储 (56)
 • 功能 (70)
73
Frigidaire FPHF2399MF
Frigidaire FPHF2399MF
 • 一般资讯 (74)
 • 食品存储 (66)
 • 功能 (50)
73
Maytag MFT2672AEW
Maytag MFT2672AEW
 • 一般资讯 (53)
 • 食品存储 (62)
 • 功能 (30)
73
Samsung RFG237AARS
Samsung RFG237AARS
 • 一般资讯 (61)
 • 食品存储 (74)
 • 功能 (40)
72
Maytag MFI2665XEM
Maytag MFI2665XEM
 • 一般资讯 (53)
 • 食品存储 (62)
 • 功能 (40)
72
Samsung RF24FSEDBSR
Samsung RF24FSEDBSR
 • 一般资讯 (57)
 • 食品存储 (65)
 • 功能 (40)
72
Beko GNEV021AP
Beko GNEV021AP
 • 一般资讯 (84)
 • 食品存储 (81)
 • 功能 (40)
72
Beko GNEV220AP
Beko GNEV220AP
 • 一般资讯 (84)
 • 食品存储 (86)
 • 功能 (50)
72
Siemens KA62DV71
Siemens KA62DV71
 • 一般资讯 (73)
 • 食品存储 (72)
 • 功能 (40)
72
Bosch KAD62V40GB
Bosch KAD62V40GB
 • 一般资讯 (73)
 • 食品存储 (70)
 • 功能 (60)
72
Beko GNE114610APX
Beko GNE114610APX
 • 一般资讯 (76)
 • 食品存储 (54)
 • 功能 (20)
70
This page is currently only available in English.