Home > 手机耳机对比

手机耳机对比

 • 设计

  • 立体声扬声器
  • 防汗
  • 防风雨密封(防溅)
  • 重量
  • 防打结耳机线
 • 声音质量

  • 主动降噪(ANC)
  • 被动降噪
  • 最低频率
  • 钕磁铁
  • 最高频率
 • 麦克风

  • 消音麦克风
  • 麦克风数量
  • 麦克风灵敏度
  • 最低麦克风频率
  • 最高麦克风频率
 • 电源

  • 电池寿命长
  • 蓄电池
  • 电池电量指示器
  • 充电时间
  • 电量
 • 连接

  • 无线
  • 蓝牙版本
  • USB C 型
  • 蓝牙使用最大范围
  • 3.5mm 耳机接头
 • 功能

  • 包括旅行袋
  • 头戴式耳机功能
  • 语音指令
  • 语音提示
  • 设备的控制面板
Mpow EM10

Mpow EM10

 • 设计
 • 声音质量
 • 麦克风
 • 电源
 • 连接
 • 功能
94

Anker Mono

 • 设计
 • 声音质量
 • 麦克风
 • 电源
 • 连接
 • 功能
78

Mpow EM1

 • 设计
 • 声音质量
 • 麦克风
 • 电源
 • 连接
 • 功能
71

Nokia J

 • 设计
 • 声音质量
 • 麦克风
 • 电源
 • 连接
 • 功能
69

Mpow EM6

 • 设计
 • 声音质量
 • 麦克风
 • 电源
 • 连接
 • 功能
66

Mpow EM8

 • 设计
 • 声音质量
 • 麦克风
 • 电源
 • 连接
 • 功能
62

Bose MIE2i

 • 设计
 • 声音质量
 • 麦克风
 • 电源
 • 连接
 • 功能
50

Jabra Talk

 • 设计
 • 声音质量
 • 麦克风
 • 电源
 • 连接
 • 功能
45

Jabra Wave

 • 设计
 • 声音质量
 • 麦克风
 • 电源
 • 连接
 • 功能
43

LG Tone

 • 设计
 • 声音质量
 • 麦克风
 • 电源
 • 连接
 • 功能
30

LG HBM-260

 • 设计
 • 声音质量
 • 麦克风
 • 电源
 • 连接
 • 功能
10
This page is currently only available in English.