Home > 虛擬實境 / 擴增實境頭戴式顯示器对比

过滤条件

 • 设计

  • 通过标准 USB 线缆充电
  • 发布日期
  • VR HMD
  • 无线
  • AR HMD
 • 显示器 & 镜头

  • 视野范围
  • 更新速度
  • 可调节镜头
  • 像素密度
  • OLED/AMOLED 显示器
 • 性能

  • 内存
  • RAM(随机存取存储器)
  • 外部内存插槽
 • 追踪

  • 头部跟踪
  • 360° 头部运动跟踪
  • 位置跟踪
  • 陀螺仪
  • 加速计
 • 连接

  • 蓝牙版本
  • USB版本
  • HDMI端口
  • USB C 型
  • 与 Windows Phone 兼容
 • 功能

  • 语音指令
  • 3.5 毫米音频插孔
  • 包括游戏控制器
  • 集成音频
  • 立体声扬声器

虛擬實境 / 擴增實境頭戴式顯示器对比(32)

Versus成绩
HTC Vive Focus
HTC Vive Focus
 • 设计
 • 显示器 & 镜头
 • 性能
 • 追踪
 • 连接
 • 功能
100
Valve Index
Valve Index
 • 设计
 • 显示器 & 镜头
 • 性能
 • 追踪
 • 连接
 • 功能
98
HTC Vive Pro Eye
HTC Vive Pro Eye
 • 设计
 • 显示器 & 镜头
 • 性能
 • 追踪
 • 连接
 • 功能
94
Oculus Quest
Oculus Quest
 • 设计
 • 显示器 & 镜头
 • 性能
 • 追踪
 • 连接
 • 功能
93
HTC Vive Pro
HTC Vive Pro
 • 设计
 • 显示器 & 镜头
 • 性能
 • 追踪
 • 连接
 • 功能
91
Lenovo Mirage Solo
Lenovo Mirage Solo
 • 设计
 • 显示器 & 镜头
 • 性能
 • 追踪
 • 连接
 • 功能
90
Oculus Rift S
 • 设计
 • 显示器 & 镜头
 • 性能
 • 追踪
 • 连接
 • 功能
84
HTC Vive
 • 设计
 • 显示器 & 镜头
 • 性能
 • 追踪
 • 连接
 • 功能
82
Sony PlayStation VR
 • 设计
 • 显示器 & 镜头
 • 性能
 • 追踪
 • 连接
 • 功能
78
Oculus Go
 • 设计
 • 显示器 & 镜头
 • 性能
 • 追踪
 • 连接
 • 功能
78
Lenovo Explorer
 • 设计
 • 显示器 & 镜头
 • 性能
 • 追踪
 • 连接
 • 功能
77
Oculus Rift
 • 设计
 • 显示器 & 镜头
 • 性能
 • 追踪
 • 连接
 • 功能
74
Samsung HMD Odyssey
 • 设计
 • 显示器 & 镜头
 • 性能
 • 追踪
 • 连接
 • 功能
68
Microsoft HoloLens 2
 • 设计
 • 显示器 & 镜头
 • 性能
 • 追踪
 • 连接
 • 功能
64
Idealens K2
 • 设计
 • 显示器 & 镜头
 • 性能
 • 追踪
 • 连接
 • 功能
61
DPVR M2 Pro
 • 设计
 • 显示器 & 镜头
 • 性能
 • 追踪
 • 连接
 • 功能
61
Microsoft HoloLens
 • 设计
 • 显示器 & 镜头
 • 性能
 • 追踪
 • 连接
 • 功能
58
Starbreeze StarVR 1.4
 • 设计
 • 显示器 & 镜头
 • 性能
 • 追踪
 • 连接
 • 功能
49
Alcatel Vision
 • 设计
 • 显示器 & 镜头
 • 性能
 • 追踪
 • 连接
 • 功能
39
HTC Link
 • 设计
 • 显示器 & 镜头
 • 性能
 • 追踪
 • 连接
 • 功能
37
Razer OSVR HDK2
 • 设计
 • 显示器 & 镜头
 • 性能
 • 追踪
 • 连接
 • 功能
35
Google WorldSense
 • 设计
 • 显示器 & 镜头
 • 性能
 • 追踪
 • 连接
 • 功能
27
Samsung Gear VR (2016)
 • 设计
 • 显示器 & 镜头
 • 性能
 • 追踪
 • 连接
 • 功能
24
LG 360 VR
 • 设计
 • 显示器 & 镜头
 • 性能
 • 追踪
 • 连接
 • 功能
24
Google DayDream View (2017)
 • 设计
 • 显示器 & 镜头
 • 性能
 • 追踪
 • 连接
 • 功能
24
Google Daydream View
 • 设计
 • 显示器 & 镜头
 • 性能
 • 追踪
 • 连接
 • 功能
24
Samsung Gear VR
 • 设计
 • 显示器 & 镜头
 • 性能
 • 追踪
 • 连接
 • 功能
19
Google Glass
 • 设计
 • 显示器 & 镜头
 • 性能
 • 追踪
 • 连接
 • 功能
16
Zeiss VR One
 • 设计
 • 显示器 & 镜头
 • 性能
 • 追踪
 • 连接
 • 功能
9
Homido
 • 设计
 • 显示器 & 镜头
 • 性能
 • 追踪
 • 连接
 • 功能
7
Hasbro My3D Viewer
 • 设计
 • 显示器 & 镜头
 • 性能
 • 追踪
 • 连接
 • 功能
6
Google Cardboard
 • 设计
 • 显示器 & 镜头
 • 性能
 • 追踪
 • 连接
 • 功能
5
This page is currently only available in English.