Home > MIDI 键盘控制器对比

过滤条件

 • 设计

  • 背光 LED 按钮
  • 集成显示器
  • 高度
  • 重量
  • 宽度
  • 厚度
 • 控件 & 按钮

  • 变调按钮
  • 敲击节奏控制
  • 导航按钮
  • 音色库选择按钮
  • 按钮数量
  • 触摸条
  • 音高/调制棒
  • 琶音功能
  • 按键数量
  • 音调轮
  • 延音按钮
  • 扩大器数量
  • 传输控制区
  • 调制轮
  • 编码器
 • 键盘 & 打击垫

  • 力敏按键
  • 半重力键
  • 按键总数
  • 力敏板
  • 压敏板
  • 集成触摸板
  • 鼓垫
  • 合成器键盘
  • 配重键盘
  • 后触式键盘
 • 接口

  • MIDI 输出接口
  • 延音踏板输入/连接器
  • MIDI 直通端口
  • 脚踏音量控制踏板的输入/连接器
  • MIDI 输入端口
 • 功能

  • MIDI 映射
  • 通过标准 USB 线缆充电
  • 即插即用
  • 内存位置
  • 与 Windows 兼容
  • 自动映射技术
  • 混合合成功能
  • 与 iOS 相兼容
  • 与 Mac OS X 兼容

MIDI 键盘控制器对比(87)

Akai Professional MPK 49
Akai Professional MPK 49
 • 设计 (79)
 • 控件 & 按钮 (100)
 • 键盘 & 打击垫 (78)
 • 接口 (80)
 • 功能 (57)
100
Akai Professional MPK 25
Akai Professional MPK 25
 • 设计 (78)
 • 控件 & 按钮 (93)
 • 键盘 & 打击垫 (72)
 • 接口 (80)
 • 功能 (57)
94
Novation Impulse 61
Novation Impulse 61
 • 设计 (59)
 • 控件 & 按钮 (90)
 • 键盘 & 打击垫 (62)
 • 接口 (80)
 • 功能 (57)
91
M-Audio Axiom Air 61
M-Audio Axiom Air 61
 • 设计 (49)
 • 控件 & 按钮 (90)
 • 键盘 & 打击垫 (81)
 • 接口 (60)
 • 功能 (63)
88
Novation Impulse 49
Novation Impulse 49
 • 设计 (71)
 • 控件 & 按钮 (90)
 • 键盘 & 打击垫 (59)
 • 接口 (80)
 • 功能 (57)
88
M-Audio Axiom Air 49
M-Audio Axiom Air 49
 • 设计 (58)
 • 控件 & 按钮 (90)
 • 键盘 & 打击垫 (78)
 • 接口 (60)
 • 功能 (63)
83
Akai Professional Max 49
Akai Professional Max 49
 • 设计 (76)
 • 控件 & 按钮 (88)
 • 键盘 & 打击垫 (63)
 • 接口 (80)
 • 功能 (71)
82
Novation Impulse 25
Novation Impulse 25
 • 设计 (78)
 • 控件 & 按钮 (88)
 • 键盘 & 打击垫 (53)
 • 接口 (80)
 • 功能 (57)
82
Novation Launchkey 49
Novation Launchkey 49
 • 设计 (79)
 • 控件 & 按钮 (77)
 • 键盘 & 打击垫 (51)
 • 接口 (20)
 • 功能 (100)
77
Novation Launchkey 61
Novation Launchkey 61
 • 设计 (76)
 • 控件 & 按钮 (77)
 • 键盘 & 打击垫 (51)
 • 接口 (20)
 • 功能 (100)
77
Nektar Panorama P6
Nektar Panorama P6
 • 设计 (70)
 • 控件 & 按钮 (79)
 • 键盘 & 打击垫 (96)
 • 接口 (40)
 • 功能 (52)
76
Nektar Panorama P4
Nektar Panorama P4
 • 设计 (73)
 • 控件 & 按钮 (79)
 • 键盘 & 打击垫 (93)
 • 接口 (40)
 • 功能 (52)
74
M-Audio Axiom Air 25
M-Audio Axiom Air 25
 • 设计 (73)
 • 控件 & 按钮 (80)
 • 键盘 & 打击垫 (76)
 • 接口 (60)
 • 功能 (63)
74
Icon Logicon 8 air
Icon Logicon 8 air
 • 设计 (68)
 • 控件 & 按钮 (59)
 • 键盘 & 打击垫 (53)
 • 接口 (80)
 • 功能 (65)
74
Akai Professional Max 25
Akai Professional Max 25
 • 设计 (82)
 • 控件 & 按钮 (86)
 • 键盘 & 打击垫 (53)
 • 接口 (80)
 • 功能 (71)
73
Samson Graphite 49
Samson Graphite 49
 • 设计 (79)
 • 控件 & 按钮 (80)
 • 键盘 & 打击垫 (70)
 • 接口 (20)
 • 功能 (71)
72
Arturia KeyLab 61
Arturia KeyLab 61
 • 设计 (75)
 • 控件 & 按钮 (72)
 • 键盘 & 打击垫 (100)
 • 接口 (60)
 • 功能 (57)
72
CME UF70 Classic
CME UF70 Classic
 • 设计 (56)
 • 控件 & 按钮 (77)
 • 键盘 & 打击垫 (58)
 • 接口 (60)
 • 功能 (52)
71
CME UF80 Classic
CME UF80 Classic
 • 设计 (65)
 • 控件 & 按钮 (77)
 • 键盘 & 打击垫 (61)
 • 接口 (60)
 • 功能 (52)
70
Icon Logicon 6 air
Icon Logicon 6 air
 • 设计 (76)
 • 控件 & 按钮 (59)
 • 键盘 & 打击垫 (47)
 • 接口 (80)
 • 功能 (65)
69
CME UF60 Classic
CME UF60 Classic
 • 设计 (61)
 • 控件 & 按钮 (77)
 • 键盘 & 打击垫 (54)
 • 接口 (60)
 • 功能 (52)
69
CME UF50 Classic
CME UF50 Classic
 • 设计 (66)
 • 控件 & 按钮 (77)
 • 键盘 & 打击垫 (51)
 • 接口 (60)
 • 功能 (52)
67
Icon Logicon 5 air
Icon Logicon 5 air
 • 设计 (80)
 • 控件 & 按钮 (59)
 • 键盘 & 打击垫 (44)
 • 接口 (80)
 • 功能 (65)
67
Arturia KeyLab 49
Arturia KeyLab 49
 • 设计 (77)
 • 控件 & 按钮 (71)
 • 键盘 & 打击垫 (82)
 • 接口 (60)
 • 功能 (71)
67
Roland A-800Pro
Roland A-800Pro
 • 设计 (74)
 • 控件 & 按钮 (70)
 • 键盘 & 打击垫 (62)
 • 接口 (60)
 • 功能 (57)
66
Novation Launchkey 25
Novation Launchkey 25
 • 设计 (86)
 • 控件 & 按钮 (68)
 • 键盘 & 打击垫 (46)
 • 接口 (20)
 • 功能 (100)
65
Roland A-500Pro
Roland A-500Pro
 • 设计 (78)
 • 控件 & 按钮 (70)
 • 键盘 & 打击垫 (59)
 • 接口 (60)
 • 功能 (57)
64
Samson Graphite 25
Samson Graphite 25
 • 设计 (89)
 • 控件 & 按钮 (69)
 • 键盘 & 打击垫 (49)
 • 接口 (40)
 • 功能 (71)
63
Nektar Impact LX 49
Nektar Impact LX 49
 • 设计 (66)
 • 控件 & 按钮 (83)
 • 键盘 & 打击垫 (59)
 • 接口 (0)
 • 功能 (57)
63
Novation SL MkII 61
Novation SL MkII 61
 • 设计 (75)
 • 控件 & 按钮 (63)
 • 键盘 & 打击垫 (77)
 • 接口 (100)
 • 功能 (71)
62
Roland A-300Pro
Roland A-300Pro
 • 设计 (82)
 • 控件 & 按钮 (70)
 • 键盘 & 打击垫 (55)
 • 接口 (60)
 • 功能 (57)
61
Novation SL MkII 49
Novation SL MkII 49
 • 设计 (78)
 • 控件 & 按钮 (63)
 • 键盘 & 打击垫 (74)
 • 接口 (100)
 • 功能 (71)
60
Akai Professional MPK Mini
Akai Professional MPK Mini
 • 设计 (84)
 • 控件 & 按钮 (56)
 • 键盘 & 打击垫 (38)
 • 接口 (0)
 • 功能 (51)
59
M-Audio Axiom Pro 61
M-Audio Axiom Pro 61
 • 设计 (73)
 • 控件 & 按钮 (61)
 • 键盘 & 打击垫 (47)
 • 接口 (60)
 • 功能 (68)
59
M-Audio Axiom Pro 49
M-Audio Axiom Pro 49
 • 设计 (76)
 • 控件 & 按钮 (61)
 • 键盘 & 打击垫 (44)
 • 接口 (60)
 • 功能 (68)
57
Novation SL MkII 25
Novation SL MkII 25
 • 设计 (85)
 • 控件 & 按钮 (63)
 • 键盘 & 打击垫 (68)
 • 接口 (100)
 • 功能 (71)
56
M-Audio Axiom Air Mini 32
M-Audio Axiom Air Mini 32
 • 设计 (66)
 • 控件 & 按钮 (58)
 • 键盘 & 打击垫 (40)
 • 接口 (0)
 • 功能 (64)
55
Icon Neuron 6 G2
Icon Neuron 6 G2
 • 设计 (80)
 • 控件 & 按钮 (46)
 • 键盘 & 打击垫 (39)
 • 接口 (60)
 • 功能 (52)
53
E-Mu Xboard 49
E-Mu Xboard 49
 • 设计 (80)
 • 控件 & 按钮 (63)
 • 键盘 & 打击垫 (51)
 • 接口 (0)
 • 功能 (57)
51
Akai Professional LPK 25
Akai Professional LPK 25
 • 设计 (87)
 • 控件 & 按钮 (51)
 • 键盘 & 打击垫 (15)
 • 接口 (0)
 • 功能 (71)
51
Icon Neuron 5 G2
Icon Neuron 5 G2
 • 设计 (82)
 • 控件 & 按钮 (46)
 • 键盘 & 打击垫 (36)
 • 接口 (60)
 • 功能 (52)
51
M-Audio Axiom 25
M-Audio Axiom 25
 • 设计 (82)
 • 控件 & 按钮 (69)
 • 键盘 & 打击垫 (38)
 • 接口 (60)
 • 功能 (40)
50
Icon iKeyboard 6
Icon iKeyboard 6
 • 设计 (81)
 • 控件 & 按钮 (45)
 • 键盘 & 打击垫 (24)
 • 接口 (60)
 • 功能 (71)
49
CME U-Key V2 Mobiltone
CME U-Key V2 Mobiltone
 • 设计 (73)
 • 控件 & 按钮 (47)
 • 键盘 & 打击垫 (29)
 • 接口 (60)
 • 功能 (57)
49
Akai SynthStation49
Akai SynthStation49
 • 设计 (62)
 • 控件 & 按钮 (57)
 • 键盘 & 打击垫 (38)
 • 接口 (40)
 • 功能 (71)
48
Arturia KeyLab 25
Arturia KeyLab 25
 • 设计 (84)
 • 控件 & 按钮 (73)
 • 键盘 & 打击垫 (46)
 • 接口 (60)
 • 功能 (71)
48
E-Mu Xboard 25
E-Mu Xboard 25
 • 设计 (92)
 • 控件 & 按钮 (63)
 • 键盘 & 打击垫 (46)
 • 接口 (0)
 • 功能 (57)
47
Samson Carbon 61
Samson Carbon 61
 • 设计 (56)
 • 控件 & 按钮 (42)
 • 键盘 & 打击垫 (43)
 • 接口 (20)
 • 功能 (86)
46
Icon iKeyboard 4
Icon iKeyboard 4
 • 设计 (88)
 • 控件 & 按钮 (45)
 • 键盘 & 打击垫 (18)
 • 接口 (60)
 • 功能 (71)
45
Novation Launchkey Mini
Novation Launchkey Mini
 • 设计 (82)
 • 控件 & 按钮 (26)
 • 键盘 & 打击垫 (46)
 • 接口 (0)
 • 功能 (86)
44
Samson Carbon 49
Samson Carbon 49
 • 设计 (68)
 • 控件 & 按钮 (42)
 • 键盘 & 打击垫 (40)
 • 接口 (20)
 • 功能 (86)
44
Alesis QX61
Alesis QX61
 • 设计 (77)
 • 控件 & 按钮 (56)
 • 键盘 & 打击垫 (28)
 • 接口 (40)
 • 功能 (71)
43
Icon iKeyboard 3
Icon iKeyboard 3
 • 设计 (91)
 • 控件 & 按钮 (45)
 • 键盘 & 打击垫 (15)
 • 接口 (60)
 • 功能 (71)
43
M-Audio Axiom Pro 25
M-Audio Axiom Pro 25
 • 设计 (82)
 • 控件 & 按钮 (47)
 • 键盘 & 打击垫 (38)
 • 接口 (60)
 • 功能 (68)
43
CME Z-Key 49
CME Z-Key 49
 • 设计 (64)
 • 控件 & 按钮 (40)
 • 键盘 & 打击垫 (36)
 • 接口 (40)
 • 功能 (71)
41
Alesis QX49
Alesis QX49
 • 设计 (84)
 • 控件 & 按钮 (56)
 • 键盘 & 打击垫 (25)
 • 接口 (40)
 • 功能 (71)
41
Akai SynthStation25
Akai SynthStation25
 • 设计 (77)
 • 控件 & 按钮 (51)
 • 键盘 & 打击垫 (30)
 • 接口 (20)
 • 功能 (43)
40
Arturia Analog Experience The Laboratory
Arturia Analog Experience The Laboratory
 • 设计 (63)
 • 控件 & 按钮 (62)
 • 键盘 & 打击垫 (40)
 • 接口 (60)
 • 功能 (71)
40
Alesis QX25
Alesis QX25
 • 设计 (82)
 • 控件 & 按钮 (58)
 • 键盘 & 打击垫 (19)
 • 接口 (40)
 • 功能 (71)
40
Korg MicroKey 25
Korg MicroKey 25
 • 设计 (68)
 • 控件 & 按钮 (50)
 • 键盘 & 打击垫 (15)
 • 接口 (0)
 • 功能 (71)
38
Miditech i2 Control-37
Miditech i2 Control-37
 • 设计 (84)
 • 控件 & 按钮 (70)
 • 键盘 & 打击垫 (3)
 • 接口 (0)
 • 功能 (77)
38
Arturia MiniLab
Arturia MiniLab
 • 设计 (80)
 • 控件 & 按钮 (40)
 • 键盘 & 打击垫 (53)
 • 接口 (0)
 • 功能 (86)
38
Miditech GarageKey Groove
Miditech GarageKey Groove
 • 设计 (82)
 • 控件 & 按钮 (28)
 • 键盘 & 打击垫 (38)
 • 接口 (0)
 • 功能 (71)
37
Roland A-88
Roland A-88
 • 设计 (54)
 • 控件 & 按钮 (33)
 • 键盘 & 打击垫 (30)
 • 接口 (40)
 • 功能 (57)
37
Acorn Masterkey 49
Acorn Masterkey 49
 • 设计 (70)
 • 控件 & 按钮 (44)
 • 键盘 & 打击垫 (36)
 • 接口 (0)
 • 功能 (71)
36
Icon iKey Pro
Icon iKey Pro
 • 设计 (100)
 • 控件 & 按钮 (31)
 • 键盘 & 打击垫 (33)
 • 接口 (40)
 • 功能 (57)
34
Acorn Masterkey 25
Acorn Masterkey 25
 • 设计 (77)
 • 控件 & 按钮 (44)
 • 键盘 & 打击垫 (30)
 • 接口 (0)
 • 功能 (71)
32
Arturia Analog Experience The Factory
Arturia Analog Experience The Factory
 • 设计 (50)
 • 控件 & 按钮 (53)
 • 键盘 & 打击垫 (32)
 • 接口 (40)
 • 功能 (71)
32
Line 6 Mobile Keys 49
Line 6 Mobile Keys 49
 • 设计 (71)
 • 控件 & 按钮 (32)
 • 键盘 & 打击垫 (21)
 • 接口 (40)
 • 功能 (86)
29
Roland A-49
Roland A-49
 • 设计 (69)
 • 控件 & 按钮 (33)
 • 键盘 & 打击垫 (21)
 • 接口 (40)
 • 功能 (57)
28
Behringer U-Control UMX610
Behringer U-Control UMX610
 • 设计 (46)
 • 控件 & 按钮 (38)
 • 键盘 & 打击垫 (21)
 • 接口 (40)
 • 功能 (57)
27
Behringer U-Control UMX490
Behringer U-Control UMX490
 • 设计 (50)
 • 控件 & 按钮 (38)
 • 键盘 & 打击垫 (21)
 • 接口 (40)
 • 功能 (57)
27
Miditech i2 Control-25
Miditech i2 Control-25
 • 设计 (75)
 • 控件 & 按钮 (46)
 • 键盘 & 打击垫 (0)
 • 接口 (40)
 • 功能 (71)
27
Behringer U-Control UMA25S
Behringer U-Control UMA25S
 • 设计 (77)
 • 控件 & 按钮 (48)
 • 键盘 & 打击垫 (15)
 • 接口 (40)
 • 功能 (52)
26
IK Multimedia iRig Keys Pro
IK Multimedia iRig Keys Pro
 • 设计 (76)
 • 控件 & 按钮 (31)
 • 键盘 & 打击垫 (18)
 • 接口 (40)
 • 功能 (71)
25
IK Multimedia iRig Keys
IK Multimedia iRig Keys
 • 设计 (83)
 • 控件 & 按钮 (31)
 • 键盘 & 打击垫 (18)
 • 接口 (40)
 • 功能 (71)
25
Line 6 Mobile Keys 25
Line 6 Mobile Keys 25
 • 设计 (77)
 • 控件 & 按钮 (32)
 • 键盘 & 打击垫 (15)
 • 接口 (40)
 • 功能 (86)
25
Behringer U-Control UMX250
Behringer U-Control UMX250
 • 设计 (56)
 • 控件 & 按钮 (38)
 • 键盘 & 打击垫 (15)
 • 接口 (40)
 • 功能 (57)
23
Alesis Q49
Alesis Q49
 • 设计 (66)
 • 控件 & 按钮 (31)
 • 键盘 & 打击垫 (21)
 • 接口 (40)
 • 功能 (57)
23
Arturia Analog Experience The Player
Arturia Analog Experience The Player
 • 设计 (61)
 • 控件 & 按钮 (35)
 • 键盘 & 打击垫 (15)
 • 接口 (20)
 • 功能 (71)
21
Roland A-500S
Roland A-500S
 • 设计 (83)
 • 控件 & 按钮 (22)
 • 键盘 & 打击垫 (21)
 • 接口 (40)
 • 功能 (43)
20
Alesis Q25
Alesis Q25
 • 设计 (72)
 • 控件 & 按钮 (31)
 • 键盘 & 打击垫 (15)
 • 接口 (40)
 • 功能 (57)
18
Icon iKey
Icon iKey
 • 设计 (72)
 • 控件 & 按钮 (30)
 • 键盘 & 打击垫 (30)
 • 接口 (0)
 • 功能 (57)
16
Korg MicroKey 61
Korg MicroKey 61
 • 设计 (60)
 • 控件 & 按钮 (30)
 • 键盘 & 打击垫 (9)
 • 接口 (0)
 • 功能 (71)
13
CME Xkey
CME Xkey
 • 设计 (71)
 • 控件 & 按钮 (21)
 • 键盘 & 打击垫 (30)
 • 接口 (0)
 • 功能 (57)
11
Miditech GarageKey Mini
Miditech GarageKey Mini
 • 设计 (53)
 • 控件 & 按钮 (10)
 • 键盘 & 打击垫 (3)
 • 接口 (0)
 • 功能 (71)
9
Korg MicroKey 37
Korg MicroKey 37
 • 设计 (64)
 • 控件 & 按钮 (30)
 • 键盘 & 打击垫 (3)
 • 接口 (0)
 • 功能 (71)
9
This page is currently only available in English.