Home > 割草机对比

过滤条件

 • 一般资讯

  • 机器人割草机
  • 无绳式
  • 电启动器
  • 气动割草机
  • 铝合金底座
  • 滚筒式割草机
  • 电动割草机
  • 燃料箱大
  • 集草器更大
  • 悬浮式割草机
  • 可听见噪音
  • 电线长度
  • 可拆卸电池
  • 骑式割草机
  • 充电时间
  • 旋转式割草机
  • 自走式
  • 速度更快
  • 侧向卸料
  • 钢板底座
  • 保修期
  • 塑料底座
  • 重量
 • 切割质量

  • 地面覆盖功能
  • 切割高度比更大
  • 切割高度设置更多
  • 切割宽度更宽
  • 最大切割高度更长
  • 最小切割高度更短
  • 刀片制动
  • 后滚轮
  • 转弯半径更小
 • 性能

  • 顶置气门(OHV)发动机
  • 引擎尺寸大
  • 马力大
  • 倒退速度更快
  • 汽缸多
  • 瓦数更高
  • 运行时的耗电量
  • 推荐区域更大
  • 草坪区域更大
  • 修剪时间更长
  • 运行时间
  • 电压更高
  • 工作容量更大
 • 功能

  • 易于调整高度
  • 易于转动
  • 自动对接
  • 前大灯
  • 手把位置更多
  • 雨水传感器
  • 使用智能手机远程控制
  • 预约启动
  • 变速

割草机对比(100)

Scag Turf Tiger Propane Powered 52
Scag Turf Tiger Propane Powered 52
 • 一般资讯 (100)
 • 切割质量 (98)
 • 性能 (93)
 • 功能 (50)
100
RoboMow RS630
RoboMow RS630
 • 一般资讯 (80)
 • 切割质量 (58)
 • 性能 (84)
 • 功能 (75)
99
Wolf-Garten Robo Scooter 1800
Wolf-Garten Robo Scooter 1800
 • 一般资讯 (90)
 • 切割质量 (54)
 • 性能 (32)
 • 功能 (100)
97
RoboMow RC304
RoboMow RC304
 • 一般资讯 (76)
 • 切割质量 (50)
 • 性能 (9)
 • 功能 (75)
95
RoboMow RS622
RoboMow RS622
 • 一般资讯 (73)
 • 切割质量 (36)
 • 性能 (95)
 • 功能 (75)
89
John Deere X324
John Deere X324
 • 一般资讯 (91)
 • 切割质量 (80)
 • 性能 (89)
 • 功能 (75)
88
Wolf-Garten Robo Scooter 3000
Wolf-Garten Robo Scooter 3000
 • 一般资讯 (90)
 • 切割质量 (54)
 • 性能 (83)
 • 功能 (50)
87
RoboMow RC302
RoboMow RC302
 • 一般资讯 (76)
 • 切割质量 (32)
 • 性能 (3)
 • 功能 (75)
86
John Deere X534
John Deere X534
 • 一般资讯 (93)
 • 切割质量 (77)
 • 性能 (80)
 • 功能 (75)
85
Cub Cadet Lawnkeeper 600
Cub Cadet Lawnkeeper 600
 • 一般资讯 (83)
 • 切割质量 (51)
 • 性能 (11)
 • 功能 (100)
81
Cub Cadet Lawnkeeper 3000
Cub Cadet Lawnkeeper 3000
 • 一般资讯 (73)
 • 切割质量 (54)
 • 性能 (42)
 • 功能 (100)
79
Scag Tiger Cat 48
Scag Tiger Cat 48
 • 一般资讯 (83)
 • 切割质量 (87)
 • 性能 (55)
 • 功能 (50)
79
Gardena R40Li
Gardena R40Li
 • 一般资讯 (75)
 • 切割质量 (22)
 • 性能 (59)
 • 功能 (89)
77
Scag Cheetah 61
Scag Cheetah 61
 • 一般资讯 (95)
 • 切割质量 (89)
 • 性能 (66)
 • 功能 (50)
77
John Deere X758
John Deere X758
 • 一般资讯 (74)
 • 切割质量 (72)
 • 性能 (98)
 • 功能 (75)
77
Honda HF2622 HM
Honda HF2622 HM
 • 一般资讯 (93)
 • 切割质量 (66)
 • 性能 (93)
 • 功能 (75)
77
Cub Cadet 1000 CC1018KHN
Cub Cadet 1000 CC1018KHN
 • 一般资讯 (89)
 • 切割质量 (67)
 • 性能 (88)
 • 功能 (100)
75
Toro TimeMaster 20200 76cm
Toro TimeMaster 20200 76cm
 • 一般资讯 (71)
 • 切割质量 (69)
 • 性能 (46)
 • 功能 (25)
75
Stiga Turbo Pro 55 S4B
Stiga Turbo Pro 55 S4B
 • 一般资讯 (62)
 • 切割质量 (60)
 • 性能 (77)
 • 功能 (25)
75
Worx Landroid WG794E
Worx Landroid WG794E
 • 一般资讯 (84)
 • 切割质量 (40)
 • 性能 (0)
 • 功能 (75)
75
Allett Kensington 14K
Allett Kensington 14K
 • 一般资讯 (57)
 • 切割质量 (80)
 • 性能 (5)
 • 功能 (53)
74
Husqvarna LTH2142DR
Husqvarna LTH2142DR
 • 一般资讯 (77)
 • 切割质量 (68)
 • 性能 (57)
 • 功能 (75)
74
John Deere X739
John Deere X739
 • 一般资讯 (92)
 • 切割质量 (72)
 • 性能 (81)
 • 功能 (75)
74
RoboMow TC150
RoboMow TC150
 • 一般资讯 (81)
 • 切割质量 (32)
 • 性能 (2)
 • 功能 (50)
73
RoboMow RC306
RoboMow RC306
 • 一般资讯 (79)
 • 切割质量 (32)
 • 性能 (40)
 • 功能 (50)
73
John Deere Tango E5
John Deere Tango E5
 • 一般资讯 (83)
 • 切割质量 (59)
 • 性能 (53)
 • 功能 (25)
73
Craftsman Kohler Powered 54 22HP
Craftsman Kohler Powered 54 22HP
 • 一般资讯 (86)
 • 切割质量 (66)
 • 性能 (65)
 • 功能 (100)
72
John Deere D100
John Deere D100
 • 一般资讯 (77)
 • 切割质量 (65)
 • 性能 (53)
 • 功能 (75)
71
Husqvarna RZ5424
Husqvarna RZ5424
 • 一般资讯 (89)
 • 切割质量 (60)
 • 性能 (93)
 • 功能 (50)
71
John Deere D170
John Deere D170
 • 一般资讯 (87)
 • 切割质量 (61)
 • 性能 (80)
 • 功能 (75)
71
Husqvarna Automower 220 AC
Husqvarna Automower 220 AC
 • 一般资讯 (84)
 • 切割质量 (44)
 • 性能 (33)
 • 功能 (50)
70
Gardena R70Li
Gardena R70Li
 • 一般资讯 (83)
 • 切割质量 (26)
 • 性能 (62)
 • 功能 (75)
70
John Deere D160
John Deere D160
 • 一般资讯 (86)
 • 切割质量 (60)
 • 性能 (78)
 • 功能 (75)
70
John Deere D140
John Deere D140
 • 一般资讯 (87)
 • 切割质量 (60)
 • 性能 (76)
 • 功能 (75)
70
Husqvarna YTH18K46
Husqvarna YTH18K46
 • 一般资讯 (92)
 • 切割质量 (62)
 • 性能 (85)
 • 功能 (75)
69
John Deere D130
John Deere D130
 • 一般资讯 (87)
 • 切割质量 (59)
 • 性能 (76)
 • 功能 (75)
69
Husqvarna RZ4621
Husqvarna RZ4621
 • 一般资讯 (90)
 • 切割质量 (57)
 • 性能 (69)
 • 功能 (50)
69
John Deere D120
John Deere D120
 • 一般资讯 (87)
 • 切割质量 (59)
 • 性能 (57)
 • 功能 (75)
69
Kubota T1880
Kubota T1880
 • 一般资讯 (89)
 • 切割质量 (62)
 • 性能 (66)
 • 功能 (75)
69
John Deere D125
John Deere D125
 • 一般资讯 (87)
 • 切割质量 (59)
 • 性能 (74)
 • 功能 (75)
69
John Deere D110
John Deere D110
 • 一般资讯 (87)
 • 切割质量 (59)
 • 性能 (56)
 • 功能 (75)
69
Bosch Indego
Bosch Indego
 • 一般资讯 (76)
 • 切割质量 (44)
 • 性能 (38)
 • 功能 (50)
68
Husqvarna Automower 305
Husqvarna Automower 305
 • 一般资讯 (84)
 • 切割质量 (40)
 • 性能 (48)
 • 功能 (50)
68
Honda HRX217 HYA
Honda HRX217 HYA
 • 一般资讯 (65)
 • 切割质量 (73)
 • 性能 (8)
 • 功能 (31)
67
Toro Super Recycler 20381 53cm
Toro Super Recycler 20381 53cm
 • 一般资讯 (69)
 • 切割质量 (46)
 • 性能 (85)
 • 功能 (22)
67
RoboMow Tuscania 500
RoboMow Tuscania 500
 • 一般资讯 (74)
 • 切割质量 (32)
 • 性能 (8)
 • 功能 (25)
65
Honda Miimo 500
Honda Miimo 500
 • 一般资讯 (80)
 • 切割质量 (40)
 • 性能 (42)
 • 功能 (50)
65
Flymo 1200R
Flymo 1200R
 • 一般资讯 (85)
 • 切割质量 (40)
 • 性能 (61)
 • 功能 (75)
65
John Deere X304
John Deere X304
 • 一般资讯 (90)
 • 切割质量 (80)
 • 性能 (51)
 • 功能 (75)
65
RoboMow Tuscania 1500
RoboMow Tuscania 1500
 • 一般资讯 (80)
 • 切割质量 (35)
 • 性能 (21)
 • 功能 (25)
65
Hecht 553 BS
Hecht 553 BS
 • 一般资讯 (75)
 • 切割质量 (52)
 • 性能 (76)
 • 功能 (75)
65
AL-KO T20-105.4 HDE Powerline
AL-KO T20-105.4 HDE Powerline
 • 一般资讯 (81)
 • 切割质量 (48)
 • 性能 (89)
 • 功能 (75)
64
RoboMow RL850
RoboMow RL850
 • 一般资讯 (78)
 • 切割质量 (37)
 • 性能 (15)
 • 功能 (50)
64
Snapper SPX2246
Snapper SPX2246
 • 一般资讯 (85)
 • 切割质量 (53)
 • 性能 (75)
 • 功能 (75)
64
Husqvarna YT48XLS
Husqvarna YT48XLS
 • 一般资讯 (89)
 • 切割质量 (62)
 • 性能 (46)
 • 功能 (75)
63
Toro Titan MX5400
Toro Titan MX5400
 • 一般资讯 (94)
 • 切割质量 (50)
 • 性能 (98)
 • 功能 (50)
63
Toro Titan ZX5420
Toro Titan ZX5420
 • 一般资讯 (81)
 • 切割质量 (41)
 • 性能 (98)
 • 功能 (50)
63
Ariens Zoom 34
Ariens Zoom 34
 • 一般资讯 (81)
 • 切割质量 (46)
 • 性能 (51)
 • 功能 (25)
63
Hecht Lawnmaster 500
Hecht Lawnmaster 500
 • 一般资讯 (59)
 • 切割质量 (53)
 • 性能 (38)
 • 功能 (50)
63
Craftsman 54 24HP
Craftsman 54 24HP
 • 一般资讯 (87)
 • 切割质量 (46)
 • 性能 (79)
 • 功能 (75)
62
Toro XLS-380
Toro XLS-380
 • 一般资讯 (85)
 • 切割质量 (47)
 • 性能 (63)
 • 功能 (50)
62
John Deere D105
John Deere D105
 • 一般资讯 (68)
 • 切割质量 (59)
 • 性能 (53)
 • 功能 (75)
62
Husqvarna HU800AWD
Husqvarna HU800AWD
 • 一般资讯 (69)
 • 切割质量 (51)
 • 性能 (47)
 • 功能 (27)
61
Honda HRR216 VKA
Honda HRR216 VKA
 • 一般资讯 (60)
 • 切割质量 (64)
 • 性能 (7)
 • 功能 (27)
61
Husqvarna YTH24K54
Husqvarna YTH24K54
 • 一般资讯 (89)
 • 切割质量 (62)
 • 性能 (37)
 • 功能 (75)
60
Wolf-Garten Expert 53 BA V ES
Wolf-Garten Expert 53 BA V ES
 • 一般资讯 (58)
 • 切割质量 (49)
 • 性能 (58)
 • 功能 (27)
59
Husqvarna RZ3016
Husqvarna RZ3016
 • 一般资讯 (89)
 • 切割质量 (40)
 • 性能 (61)
 • 功能 (50)
59
Honda HRR2169 VKA
Honda HRR2169 VKA
 • 一般资讯 (60)
 • 切割质量 (57)
 • 性能 (1)
 • 功能 (27)
58
e.zicom e.zigreen
e.zicom e.zigreen
 • 一般资讯 (78)
 • 切割质量 (23)
 • 性能 (0)
 • 功能 (50)
58
Poulan Pro PB175A46
Poulan Pro PB175A46
 • 一般资讯 (85)
 • 切割质量 (42)
 • 性能 (52)
 • 功能 (50)
57
Fuxtec FX-RM 6.0
Fuxtec FX-RM 6.0
 • 一般资讯 (68)
 • 切割质量 (45)
 • 性能 (65)
 • 功能 (44)
57
Hecht 5534 SWE 5in1
Hecht 5534 SWE 5in1
 • 一般资讯 (69)
 • 切割质量 (47)
 • 性能 (70)
 • 功能 (75)
57
Toro TimeCutter ZS3200S
Toro TimeCutter ZS3200S
 • 一般资讯 (81)
 • 切割质量 (44)
 • 性能 (90)
 • 功能 (25)
57
Fuxtec FX-RM1850
Fuxtec FX-RM1850
 • 一般资讯 (79)
 • 切割质量 (45)
 • 性能 (63)
 • 功能 (22)
56
Troy-Bilt Pony
Troy-Bilt Pony
 • 一般资讯 (87)
 • 切割质量 (49)
 • 性能 (79)
 • 功能 (50)
56
Toro Recycler 20370 56cm
Toro Recycler 20370 56cm
 • 一般资讯 (64)
 • 切割质量 (45)
 • 性能 (85)
 • 功能 (22)
56
Wolf-Garten Select 76.125 T
Wolf-Garten Select 76.125 T
 • 一般资讯 (77)
 • 切割质量 (37)
 • 性能 (63)
 • 功能 (100)
55
Ariens Razor Push
Ariens Razor Push
 • 一般资讯 (62)
 • 切割质量 (49)
 • 性能 (57)
 • 功能 (49)
55
McCulloch M115-77T
McCulloch M115-77T
 • 一般资讯 (87)
 • 切割质量 (36)
 • 性能 (21)
 • 功能 (75)
54
Hayter R53S Recycling
Hayter R53S Recycling
 • 一般资讯 (77)
 • 切割质量 (40)
 • 性能 (2)
 • 功能 (25)
54
Husqvarna HU700F
Husqvarna HU700F
 • 一般资讯 (69)
 • 切割质量 (40)
 • 性能 (46)
 • 功能 (44)
53
Mountfield SP555
Mountfield SP555
 • 一般资讯 (63)
 • 切割质量 (44)
 • 性能 (43)
 • 功能 (0)
53
Hayter Spirit 41 Four Wheel
Hayter Spirit 41 Four Wheel
 • 一般资讯 (51)
 • 切割质量 (38)
 • 性能 (56)
 • 功能 (0)
53
McCulloch M145-107T
McCulloch M145-107T
 • 一般资讯 (86)
 • 切割质量 (32)
 • 性能 (30)
 • 功能 (75)
53
Wolf-Garten Expert 46 BA V ES
Wolf-Garten Expert 46 BA V ES
 • 一般资讯 (58)
 • 切割质量 (49)
 • 性能 (19)
 • 功能 (27)
52
Troy-Bilt Bronco
Troy-Bilt Bronco
 • 一般资讯 (86)
 • 切割质量 (58)
 • 性能 (26)
 • 功能 (50)
51
Ariens Zoom 42
Ariens Zoom 42
 • 一般资讯 (62)
 • 切割质量 (48)
 • 性能 (74)
 • 功能 (25)
51
Troy-Bilt TB320
Troy-Bilt TB320
 • 一般资讯 (69)
 • 切割质量 (37)
 • 性能 (57)
 • 功能 (49)
51
Hecht 541 SX
Hecht 541 SX
 • 一般资讯 (50)
 • 切割质量 (46)
 • 性能 (49)
 • 功能 (50)
50
Poulan Pro PB155G42
Poulan Pro PB155G42
 • 一般资讯 (82)
 • 切割质量 (40)
 • 性能 (17)
 • 功能 (50)
50
Poulan Pro PB145G38
Poulan Pro PB145G38
 • 一般资讯 (85)
 • 切割质量 (39)
 • 性能 (16)
 • 功能 (25)
49
Mountfield S461PD
Mountfield S461PD
 • 一般资讯 (55)
 • 切割质量 (44)
 • 性能 (69)
 • 功能 (25)
49
Toro Recycler 20339 56cm
Toro Recycler 20339 56cm
 • 一般资讯 (64)
 • 切割质量 (45)
 • 性能 (2)
 • 功能 (22)
49
Einhell GE-PM 48 S-H B&S
Einhell GE-PM 48 S-H B&S
 • 一般资讯 (58)
 • 切割质量 (52)
 • 性能 (47)
 • 功能 (31)
49
McCulloch M46-125WR
McCulloch M46-125WR
 • 一般资讯 (57)
 • 切割质量 (42)
 • 性能 (58)
 • 功能 (25)
48
Hecht 548 SW 5in1
Hecht 548 SW 5in1
 • 一般资讯 (71)
 • 切割质量 (43)
 • 性能 (63)
 • 功能 (50)
47
Hecht 546 SH
Hecht 546 SH
 • 一般资讯 (61)
 • 切割质量 (23)
 • 性能 (83)
 • 功能 (25)
47
Einhell GC-PM 51/1 S HW B&S
Einhell GC-PM 51/1 S HW B&S
 • 一般资讯 (58)
 • 切割质量 (47)
 • 性能 (69)
 • 功能 (25)
46
Honda Izy HRG466 SK
Honda Izy HRG466 SK
 • 一般资讯 (59)
 • 切割质量 (47)
 • 性能 (5)
 • 功能 (0)
46
Wolf-Garten BluePower 53 A HW
Wolf-Garten BluePower 53 A HW
 • 一般资讯 (58)
 • 切割质量 (45)
 • 性能 (18)
 • 功能 (49)
45
This page is currently only available in English.