Home > 通讯应用程序对比

过滤条件

 • 一般资讯

  • PC 端可用
  • 免费的应用程序
  • 无广告
  • 个性化应用程序
  • 兼容安卓系统
 • 用户

  • 在Google Play上的评价
  • 每月用户
  • 在苹果App Store上的评价
  • 社交网络集成
  • 社交网络
 • 联系人

  • 双向确认
  • 发送联系人信息
  • 现有联系人集成
  • 公开的用户资料
  • 常用联系人
 • 消息功能

  • 显示输入状态
  • 阅后即焚图片
  • “消息已读”通知
  • 阅后即焚文字消息
  • 语音消息
 • 内容分享

  • 发送文件
  • 云同步
  • 搜索功能
  • 图片预览
  • 发送音乐文件
 • 安全

  • 无需手机号码
  • 端到端加密
  • Facebook 登录功能
  • 密码验证
  • 无需账户

通讯应用程序对比(53)

Telegram Messenger
Telegram Messenger
 • 一般资讯
 • 用户
 • 联系人
 • 消息功能
 • 内容分享
 • 安全
100
Viber
Viber
 • 一般资讯
 • 用户
 • 联系人
 • 消息功能
 • 内容分享
 • 安全
98
WeChat
WeChat
 • 一般资讯
 • 用户
 • 联系人
 • 消息功能
 • 内容分享
 • 安全
92
Troop Messenger
Troop Messenger
 • 一般资讯
 • 用户
 • 联系人
 • 消息功能
 • 内容分享
 • 安全
90
Line
Line
 • 一般资讯
 • 用户
 • 联系人
 • 消息功能
 • 内容分享
 • 安全
88
Bat Messenger
Bat Messenger
 • 一般资讯
 • 用户
 • 联系人
 • 消息功能
 • 内容分享
 • 安全
85
Threema
 • 一般资讯
 • 用户
 • 联系人
 • 消息功能
 • 内容分享
 • 安全
82
Hike Messenger
 • 一般资讯
 • 用户
 • 联系人
 • 消息功能
 • 内容分享
 • 安全
76
WhatsApp
 • 一般资讯
 • 用户
 • 联系人
 • 消息功能
 • 内容分享
 • 安全
75
Skype
 • 一般资讯
 • 用户
 • 联系人
 • 消息功能
 • 内容分享
 • 安全
75
KakaoTalk
 • 一般资讯
 • 用户
 • 联系人
 • 消息功能
 • 内容分享
 • 安全
72
Facebook Messenger
 • 一般资讯
 • 用户
 • 联系人
 • 消息功能
 • 内容分享
 • 安全
72
Microsoft Teams
 • 一般资讯
 • 用户
 • 联系人
 • 消息功能
 • 内容分享
 • 安全
70
Zalo
 • 一般资讯
 • 用户
 • 联系人
 • 消息功能
 • 内容分享
 • 安全
69
Zoom Cloud Meetings
 • 一般资讯
 • 用户
 • 联系人
 • 消息功能
 • 内容分享
 • 安全
69
BlackBerry Messenger
 • 一般资讯
 • 用户
 • 联系人
 • 消息功能
 • 内容分享
 • 安全
66
Google Hangouts
 • 一般资讯
 • 用户
 • 联系人
 • 消息功能
 • 内容分享
 • 安全
65
ChatON
 • 一般资讯
 • 用户
 • 联系人
 • 消息功能
 • 内容分享
 • 安全
63
Slack
 • 一般资讯
 • 用户
 • 联系人
 • 消息功能
 • 内容分享
 • 安全
63
MessageMe
 • 一般资讯
 • 用户
 • 联系人
 • 消息功能
 • 内容分享
 • 安全
58
Mxit
 • 一般资讯
 • 用户
 • 联系人
 • 消息功能
 • 内容分享
 • 安全
57
Cubie
 • 一般资讯
 • 用户
 • 联系人
 • 消息功能
 • 内容分享
 • 安全
55
Nimbuzz
 • 一般资讯
 • 用户
 • 联系人
 • 消息功能
 • 内容分享
 • 安全
54
Snapchat
 • 一般资讯
 • 用户
 • 联系人
 • 消息功能
 • 内容分享
 • 安全
53
GroupMe
 • 一般资讯
 • 用户
 • 联系人
 • 消息功能
 • 内容分享
 • 安全
53
iMessage
 • 一般资讯
 • 用户
 • 联系人
 • 消息功能
 • 内容分享
 • 安全
52
TigerText Secure
 • 一般资讯
 • 用户
 • 联系人
 • 消息功能
 • 内容分享
 • 安全
52
Tango
 • 一般资讯
 • 用户
 • 联系人
 • 消息功能
 • 内容分享
 • 安全
51
Chikka
 • 一般资讯
 • 用户
 • 联系人
 • 消息功能
 • 内容分享
 • 安全
49
imo
 • 一般资讯
 • 用户
 • 联系人
 • 消息功能
 • 内容分享
 • 安全
48
Kik Messenger
 • 一般资讯
 • 用户
 • 联系人
 • 消息功能
 • 内容分享
 • 安全
46
Blink
 • 一般资讯
 • 用户
 • 联系人
 • 消息功能
 • 内容分享
 • 安全
45
Teamwire
 • 一般资讯
 • 用户
 • 联系人
 • 消息功能
 • 内容分享
 • 安全
43
Keek
 • 一般资讯
 • 用户
 • 联系人
 • 消息功能
 • 内容分享
 • 安全
43
Talkatone
 • 一般资讯
 • 用户
 • 联系人
 • 消息功能
 • 内容分享
 • 安全
42
Frankly
 • 一般资讯
 • 用户
 • 联系人
 • 消息功能
 • 内容分享
 • 安全
42
InstaMessage
 • 一般资讯
 • 用户
 • 联系人
 • 消息功能
 • 内容分享
 • 安全
41
Text Me!
 • 一般资讯
 • 用户
 • 联系人
 • 消息功能
 • 内容分享
 • 安全
41
TextPlus Free
 • 一般资讯
 • 用户
 • 联系人
 • 消息功能
 • 内容分享
 • 安全
41
Wickr
 • 一般资讯
 • 用户
 • 联系人
 • 消息功能
 • 内容分享
 • 安全
40
Google Allo
 • 一般资讯
 • 用户
 • 联系人
 • 消息功能
 • 内容分享
 • 安全
38
Pinger
 • 一般资讯
 • 用户
 • 联系人
 • 消息功能
 • 内容分享
 • 安全
37
Wiper Messenger
 • 一般资讯
 • 用户
 • 联系人
 • 消息功能
 • 内容分享
 • 安全
36
Fring
 • 一般资讯
 • 用户
 • 联系人
 • 消息功能
 • 内容分享
 • 安全
36
Surespot
 • 一般资讯
 • 用户
 • 联系人
 • 消息功能
 • 内容分享
 • 安全
36
FireChat
 • 一般资讯
 • 用户
 • 联系人
 • 消息功能
 • 内容分享
 • 安全
35
TextSecure
 • 一般资讯
 • 用户
 • 联系人
 • 消息功能
 • 内容分享
 • 安全
34
TextNow
 • 一般资讯
 • 用户
 • 联系人
 • 消息功能
 • 内容分享
 • 安全
34
Grouptime
 • 一般资讯
 • 用户
 • 联系人
 • 消息功能
 • 内容分享
 • 安全
34
Slingshot
 • 一般资讯
 • 用户
 • 联系人
 • 消息功能
 • 内容分享
 • 安全
32
You & Me
 • 一般资讯
 • 用户
 • 联系人
 • 消息功能
 • 内容分享
 • 安全
29
Facetime
 • 一般资讯
 • 用户
 • 联系人
 • 消息功能
 • 内容分享
 • 安全
24
Blab
 • 一般资讯
 • 用户
 • 联系人
 • 消息功能
 • 内容分享
 • 安全
21
This page is currently only available in English.