Home > 任务列表和笔记应用对比

过滤条件

 • 一般资讯

  • 免费的应用程序
  • PC 端可用
  • 极简设计
  • 无广告
  • 支持部件
 • 任务

  • 任务列表管理器
  • 任务列表排序
  • 任务标签
  • 任务状态
  • 重复任务功能
 • 提醒

  • 推送通知
  • 电子邮件提醒
  • 基于位置提醒
  • 提醒
  • 定期提醒
 • 数据备份

  • 与现有日历同步
  • 云同步
  • 数据归档
  • 导出数据至邮件
 • 功能

  • 社交网络
  • 面向业务
  • 支持附件
  • 搜索功能
  • 语音转文字功能

任务列表和笔记应用对比(46)

TickTick
TickTick
 • 一般资讯
 • 任务
 • 提醒
 • 数据备份
 • 功能
100
Toodledo Gold
Toodledo Gold
 • 一般资讯
 • 任务
 • 提醒
 • 数据备份
 • 功能
99
2Do
2Do
 • 一般资讯
 • 任务
 • 提醒
 • 数据备份
 • 功能
94
Todoist Premium
Todoist Premium
 • 一般资讯
 • 任务
 • 提醒
 • 数据备份
 • 功能
86
Asana
Asana
 • 一般资讯
 • 任务
 • 提醒
 • 数据备份
 • 功能
84
Toodledo
Toodledo
 • 一般资讯
 • 任务
 • 提醒
 • 数据备份
 • 功能
81
Zenkit
 • 一般资讯
 • 任务
 • 提醒
 • 数据备份
 • 功能
79
Any.do
 • 一般资讯
 • 任务
 • 提醒
 • 数据备份
 • 功能
73
Evernote
 • 一般资讯
 • 任务
 • 提醒
 • 数据备份
 • 功能
73
Basecamp 3
 • 一般资讯
 • 任务
 • 提醒
 • 数据备份
 • 功能
72
Trello
 • 一般资讯
 • 任务
 • 提醒
 • 数据备份
 • 功能
71
Evernote Premium
 • 一般资讯
 • 任务
 • 提醒
 • 数据备份
 • 功能
69
Wunderlist
 • 一般资讯
 • 任务
 • 提醒
 • 数据备份
 • 功能
69
Wunderlist Pro
 • 一般资讯
 • 任务
 • 提醒
 • 数据备份
 • 功能
66
Google Keep
 • 一般资讯
 • 任务
 • 提醒
 • 数据备份
 • 功能
65
Awesome Note
 • 一般资讯
 • 任务
 • 提醒
 • 数据备份
 • 功能
64
Todoist
 • 一般资讯
 • 任务
 • 提醒
 • 数据备份
 • 功能
63
gTasks Pro
 • 一般资讯
 • 任务
 • 提醒
 • 数据备份
 • 功能
62
Apple Reminders
 • 一般资讯
 • 任务
 • 提醒
 • 数据备份
 • 功能
62
OneNote
 • 一般资讯
 • 任务
 • 提醒
 • 数据备份
 • 功能
58
Remember The Milk
 • 一般资讯
 • 任务
 • 提醒
 • 数据备份
 • 功能
57
Things
 • 一般资讯
 • 任务
 • 提醒
 • 数据备份
 • 功能
56
Gtasks
 • 一般资讯
 • 任务
 • 提醒
 • 数据备份
 • 功能
55
Astrid
 • 一般资讯
 • 任务
 • 提醒
 • 数据备份
 • 功能
55
Errands To-Do List
 • 一般资讯
 • 任务
 • 提醒
 • 数据备份
 • 功能
54
Errands To-Do List Premium
 • 一般资讯
 • 任务
 • 提醒
 • 数据备份
 • 功能
53
Todo 7
 • 一般资讯
 • 任务
 • 提醒
 • 数据备份
 • 功能
47
To Do for Sloth!
 • 一般资讯
 • 任务
 • 提醒
 • 数据备份
 • 功能
44
Tasks Free
 • 一般资讯
 • 任务
 • 提醒
 • 数据备份
 • 功能
44
Tasks
 • 一般资讯
 • 任务
 • 提醒
 • 数据备份
 • 功能
43
Clear
 • 一般资讯
 • 任务
 • 提醒
 • 数据备份
 • 功能
42
Due Today
 • 一般资讯
 • 任务
 • 提醒
 • 数据备份
 • 功能
42
To Do List Voice Memo Lite
 • 一般资讯
 • 任务
 • 提醒
 • 数据备份
 • 功能
41
Conqu
 • 一般资讯
 • 任务
 • 提醒
 • 数据备份
 • 功能
40
RE.minder
 • 一般资讯
 • 任务
 • 提醒
 • 数据备份
 • 功能
40
Task List - To Do List Pro
 • 一般资讯
 • 任务
 • 提醒
 • 数据备份
 • 功能
40
Due Today Lite
 • 一般资讯
 • 任务
 • 提醒
 • 数据备份
 • 功能
37
Task
 • 一般资讯
 • 任务
 • 提醒
 • 数据备份
 • 功能
37
Task List - To Do List
 • 一般资讯
 • 任务
 • 提醒
 • 数据备份
 • 功能
37
Taskulous
 • 一般资讯
 • 任务
 • 提醒
 • 数据备份
 • 功能
36
Noodles
 • 一般资讯
 • 任务
 • 提醒
 • 数据备份
 • 功能
33
iProcrastinate
 • 一般资讯
 • 任务
 • 提醒
 • 数据备份
 • 功能
31
WorkFlowy
 • 一般资讯
 • 任务
 • 提醒
 • 数据备份
 • 功能
29
Get Shit Done!
 • 一般资讯
 • 任务
 • 提醒
 • 数据备份
 • 功能
29
Do it (Tomorrow)
 • 一般资讯
 • 任务
 • 提醒
 • 数据备份
 • 功能
29
Calvetica
 • 一般资讯
 • 任务
 • 提醒
 • 数据备份
 • 功能
18
This page is currently only available in English.