Home > 油类对比

对比油类

 • 常规值

  • 每 100 克蛋白质
  • 每 100 克胆碱
  • 每 100 克植物甾醇
  • 每 100 克飞燕草苷
  • 每 100 克芍药苷
 • 能量

  • 每 100 克能量(千焦)
  • 每 100 克能量(千卡)
 • 脂肪

  • 每 100 克多不饱和脂肪酸
  • 每 100 克单不饱和脂肪酸
  • 每 100 克饱和脂肪酸
  • 更少的每 100 克反式脂肪酸
  • 每 100 克胆固醇
 • 矿物质

  • 每 100 克钙
  • 每 100 克磷
  • 每 100 克钠
  • 每 100 克铁
  • 每 100 克钾
 • 维生素

  • 每 100 克维生素 A(RAE)
  • 每 100 克维生素 A(IU)
  • 每 100 克维生素 E(α-生育酚)
  • 每 100 克维生素 D
  • 每 100 克维生素 D2 和 D3
Cod Liver Oil

Cod Liver Oil

 • 常规值
 • 能量
 • 脂肪
 • 矿物质
 • 维生素
100
Olive Oil

Olive Oil

 • 常规值
 • 能量
 • 脂肪
 • 矿物质
 • 维生素
87
Grape Seed Oil

Grape Seed Oil

 • 常规值
 • 能量
 • 脂肪
 • 矿物质
 • 维生素
80
Hazelnut Oil

Hazelnut Oil

 • 常规值
 • 能量
 • 脂肪
 • 矿物质
 • 维生素
79
Soybean Oil

Soybean Oil

 • 常规值
 • 能量
 • 脂肪
 • 矿物质
 • 维生素
79

Poppy Seed Oil

 • 常规值
 • 能量
 • 脂肪
 • 矿物质
 • 维生素
78

Tomato Seed Oil

 • 常规值
 • 能量
 • 脂肪
 • 矿物质
 • 维生素
76

Tea Seed Oil

 • 常规值
 • 能量
 • 脂肪
 • 矿物质
 • 维生素
74

Wheat Germ Oil

 • 常规值
 • 能量
 • 脂肪
 • 矿物质
 • 维生素
73

Salmon Oil

 • 常规值
 • 能量
 • 脂肪
 • 矿物质
 • 维生素
70

Avocado Oil

 • 常规值
 • 能量
 • 脂肪
 • 矿物质
 • 维生素
70

Oat Oil

 • 常规值
 • 能量
 • 脂肪
 • 矿物质
 • 维生素
70

Mustard Oil

 • 常规值
 • 能量
 • 脂肪
 • 矿物质
 • 维生素
70

Almond Oil

 • 常规值
 • 能量
 • 脂肪
 • 矿物质
 • 维生素
69

Rice Bran Oil

 • 常规值
 • 能量
 • 脂肪
 • 矿物质
 • 维生素
68

Walnut Oil

 • 常规值
 • 能量
 • 脂肪
 • 矿物质
 • 维生素
68

Peanut Oil

 • 常规值
 • 能量
 • 脂肪
 • 矿物质
 • 维生素
68

Cupuaçu Oil

 • 常规值
 • 能量
 • 脂肪
 • 矿物质
 • 维生素
67

Cottonseed Oil

 • 常规值
 • 能量
 • 脂肪
 • 矿物质
 • 维生素
67

Corn Oil

 • 常规值
 • 能量
 • 脂肪
 • 矿物质
 • 维生素
67

Menhaden Oil

 • 常规值
 • 能量
 • 脂肪
 • 矿物质
 • 维生素
67

Herring Oil

 • 常规值
 • 能量
 • 脂肪
 • 矿物质
 • 维生素
66

Sheanut Oil

 • 常规值
 • 能量
 • 脂肪
 • 矿物质
 • 维生素
64

Sesame Oil

 • 常规值
 • 能量
 • 脂肪
 • 矿物质
 • 维生素
64

Coconut Oil

 • 常规值
 • 能量
 • 脂肪
 • 矿物质
 • 维生素
64

Sardine Oil

 • 常规值
 • 能量
 • 脂肪
 • 矿物质
 • 维生素
60

Canola Oil

 • 常规值
 • 能量
 • 脂肪
 • 矿物质
 • 维生素
60

Palm Oil

 • 常规值
 • 能量
 • 脂肪
 • 矿物质
 • 维生素
60

Babassu Oil

 • 常规值
 • 能量
 • 脂肪
 • 矿物质
 • 维生素
58

Palm Kernel Oil

 • 常规值
 • 能量
 • 脂肪
 • 矿物质
 • 维生素
49

This page is currently only available in English.