Home > 投影机对比

过滤条件

 • 一般资讯

  • 灯泡寿命
  • 厚度
  • 发布日期
  • 待机耗电量
  • 宽度
  • 重量
  • 高度
  • 通过标准 USB 线缆充电
  • 电量
  • 可听见噪音
  • 运行时的耗电量
 • 投影质量

  • ANSI(美国国家标准协会)流明
  • 4K 分辨率支持
  • 电动变焦
  • 最大投影面积
  • 变焦倍数
  • 更新速度
  • 电动对焦
  • 手动对焦
  • 镜头位移
  • 佩戴眼镜可观看的 3D 图像
  • 3D 显示屏
  • 对比度
  • 镜头
 • 连接

  • HDMI端口
  • 802.11n WiFi 连接
  • WiFi 连接
  • VGA 连接器
  • HDMI版本
  • USB接口
  • HDMI 输出
  • DVI 连接器
  • 复合端口
  • 色差端口
  • IPod/iPad/iPhone 兼容性
 • 功能

  • 远程控制
  • 3.5 毫米音频插孔
  • 立体声扬声器
  • 睡眠计时器
  • 自动清洗过滤器
  • 外部内存插槽
  • 音频输入端口

投影机对比(100)

Sony VPL-VW1100ES
Sony VPL-VW1100ES
 • 一般资讯 (66)
 • 投影质量 (100)
 • 连接 (55)
 • 功能 (50)
100
Sony VPL-VW350ES
Sony VPL-VW350ES
 • 一般资讯 (67)
 • 投影质量 (97)
 • 连接 (75)
 • 功能 (50)
98
Sony VPL-VW600ES
Sony VPL-VW600ES
 • 一般资讯 (64)
 • 投影质量 (98)
 • 连接 (63)
 • 功能 (50)
97
Sony VPL-VW500ES
Sony VPL-VW500ES
 • 一般资讯 (70)
 • 投影质量 (90)
 • 连接 (38)
 • 功能 (50)
96
JVC DLA-X700RBE
JVC DLA-X700RBE
 • 一般资讯 (75)
 • 投影质量 (80)
 • 连接 (86)
 • 功能 (25)
86
JVC DLA-X500RBE
JVC DLA-X500RBE
 • 一般资讯 (75)
 • 投影质量 (77)
 • 连接 (86)
 • 功能 (25)
84
JVC DLA-X900RBE
JVC DLA-X900RBE
 • 一般资讯 (75)
 • 投影质量 (75)
 • 连接 (86)
 • 功能 (25)
82
Optoma UHD51A
Optoma UHD51A
 • 一般资讯 (82)
 • 投影质量 (63)
 • 连接 (85)
 • 功能 (29)
80
Sony LSPX-A1
Sony LSPX-A1
 • 一般资讯 (91)
 • 投影质量 (63)
 • 连接 (47)
 • 功能 (100)
77
Vivitek Qumi Q7
Vivitek Qumi Q7
 • 一般资讯 (94)
 • 投影质量 (23)
 • 连接 (56)
 • 功能 (79)
72
Optoma EW762
Optoma EW762
 • 一般资讯 (77)
 • 投影质量 (50)
 • 连接 (72)
 • 功能 (71)
71
BenQ W1500
BenQ W1500
 • 一般资讯 (75)
 • 投影质量 (54)
 • 连接 (58)
 • 功能 (68)
70
BenQ W1400
BenQ W1400
 • 一般资讯 (75)
 • 投影质量 (57)
 • 连接 (56)
 • 功能 (73)
70
Casio XJA251
Casio XJA251
 • 一般资讯 (89)
 • 投影质量 (50)
 • 连接 (52)
 • 功能 (35)
70
Panasonic PT-AE7000U
Panasonic PT-AE7000U
 • 一般资讯 (79)
 • 投影质量 (59)
 • 连接 (52)
 • 功能 (25)
69
Optoma HD91
Optoma HD91
 • 一般资讯 (84)
 • 投影质量 (51)
 • 连接 (75)
 • 功能 (25)
68
BenQ GP20
BenQ GP20
 • 一般资讯 (94)
 • 投影质量 (18)
 • 连接 (88)
 • 功能 (75)
68
Mitsubishi HC9000D
Mitsubishi HC9000D
 • 一般资讯 (63)
 • 投影质量 (64)
 • 连接 (52)
 • 功能 (21)
66
BenQ W700
BenQ W700
 • 一般资讯 (77)
 • 投影质量 (30)
 • 连接 (56)
 • 功能 (72)
66
Optoma ML300
Optoma ML300
 • 一般资讯 (93)
 • 投影质量 (36)
 • 连接 (74)
 • 功能 (34)
66
BenQ W7500
BenQ W7500
 • 一般资讯 (74)
 • 投影质量 (62)
 • 连接 (51)
 • 功能 (25)
65
Vivitek H1185HD
Vivitek H1185HD
 • 一般资讯 (80)
 • 投影质量 (34)
 • 连接 (78)
 • 功能 (68)
65
Panasonic PT-EZ570U
Panasonic PT-EZ570U
 • 一般资讯 (68)
 • 投影质量 (50)
 • 连接 (73)
 • 功能 (53)
65
Panasonic PT-AE8000U
Panasonic PT-AE8000U
 • 一般资讯 (76)
 • 投影质量 (51)
 • 连接 (79)
 • 功能 (21)
65
Epson PowerLite Home Cinema 5030UB
Epson PowerLite Home Cinema 5030UB
 • 一般资讯 (65)
 • 投影质量 (62)
 • 连接 (64)
 • 功能 (50)
65
BenQ W1300
BenQ W1300
 • 一般资讯 (77)
 • 投影质量 (56)
 • 连接 (56)
 • 功能 (48)
65
Sony VPL-VW1000ES
Sony VPL-VW1000ES
 • 一般资讯 (66)
 • 投影质量 (65)
 • 连接 (39)
 • 功能 (25)
64
BenQ W1070
BenQ W1070
 • 一般资讯 (77)
 • 投影质量 (50)
 • 连接 (56)
 • 功能 (43)
64
Sony VPL-HW50ES
Sony VPL-HW50ES
 • 一般资讯 (76)
 • 投影质量 (63)
 • 连接 (39)
 • 功能 (25)
64
Epson PowerLite Pro Cinema 6030UB
Epson PowerLite Pro Cinema 6030UB
 • 一般资讯 (70)
 • 投影质量 (62)
 • 连接 (64)
 • 功能 (25)
64
BenQ SH960
BenQ SH960
 • 一般资讯 (55)
 • 投影质量 (54)
 • 连接 (51)
 • 功能 (59)
63
Casio XJ-A256
Casio XJ-A256
 • 一般资讯 (76)
 • 投影质量 (46)
 • 连接 (34)
 • 功能 (44)
63
Optoma EX615
Optoma EX615
 • 一般资讯 (78)
 • 投影质量 (30)
 • 连接 (72)
 • 功能 (72)
63
ViewSonic Pro850
ViewSonic Pro850
 • 一般资讯 (80)
 • 投影质量 (37)
 • 连接 (56)
 • 功能 (63)
63
Sony VPL-HW55ES
Sony VPL-HW55ES
 • 一般资讯 (69)
 • 投影质量 (57)
 • 连接 (58)
 • 功能 (50)
63
Canon REALiS WUX5000 Pro AV
Canon REALiS WUX5000 Pro AV
 • 一般资讯 (66)
 • 投影质量 (51)
 • 连接 (58)
 • 功能 (44)
63
Optoma ML550
Optoma ML550
 • 一般资讯 (96)
 • 投影质量 (20)
 • 连接 (74)
 • 功能 (56)
62
JVC DLA-X30
JVC DLA-X30
 • 一般资讯 (71)
 • 投影质量 (47)
 • 连接 (45)
 • 功能 (25)
61
Optoma EH501
Optoma EH501
 • 一般资讯 (75)
 • 投影质量 (43)
 • 连接 (82)
 • 功能 (68)
61
Acer H6510BD
Acer H6510BD
 • 一般资讯 (75)
 • 投影质量 (53)
 • 连接 (56)
 • 功能 (16)
60
Sony VPL-VW60
Sony VPL-VW60
 • 一般资讯 (61)
 • 投影质量 (51)
 • 连接 (36)
 • 功能 (43)
60
BenQ W770ST
BenQ W770ST
 • 一般资讯 (81)
 • 投影质量 (37)
 • 连接 (56)
 • 功能 (46)
60
Epson PowerLite Home Cinema 5020UB
Epson PowerLite Home Cinema 5020UB
 • 一般资讯 (74)
 • 投影质量 (46)
 • 连接 (45)
 • 功能 (50)
60
BenQ SH910
BenQ SH910
 • 一般资讯 (74)
 • 投影质量 (44)
 • 连接 (75)
 • 功能 (52)
60
BenQ MX819ST
BenQ MX819ST
 • 一般资讯 (84)
 • 投影质量 (38)
 • 连接 (51)
 • 功能 (48)
59
Epson EH-TW5200
Epson EH-TW5200
 • 一般资讯 (80)
 • 投影质量 (45)
 • 连接 (65)
 • 功能 (34)
59
Optoma ML500
Optoma ML500
 • 一般资讯 (91)
 • 投影质量 (36)
 • 连接 (51)
 • 功能 (31)
59
BenQ W750
BenQ W750
 • 一般资讯 (76)
 • 投影质量 (39)
 • 连接 (56)
 • 功能 (51)
58
BenQ W1080ST
BenQ W1080ST
 • 一般资讯 (77)
 • 投影质量 (42)
 • 连接 (56)
 • 功能 (46)
58
BenQ Joybee GP3
BenQ Joybee GP3
 • 一般资讯 (96)
 • 投影质量 (7)
 • 连接 (100)
 • 功能 (59)
58
Optoma HD25
Optoma HD25
 • 一般资讯 (81)
 • 投影质量 (35)
 • 连接 (56)
 • 功能 (52)
58
BenQ MS504
BenQ MS504
 • 一般资讯 (84)
 • 投影质量 (41)
 • 连接 (47)
 • 功能 (21)
58
Panasonic PT-VX400NT
Panasonic PT-VX400NT
 • 一般资讯 (78)
 • 投影质量 (52)
 • 连接 (94)
 • 功能 (26)
57
BenQ W7000
BenQ W7000
 • 一般资讯 (71)
 • 投影质量 (56)
 • 连接 (58)
 • 功能 (25)
57
Epson PowerLite Home Cinema 3010e
Epson PowerLite Home Cinema 3010e
 • 一般资讯 (71)
 • 投影质量 (36)
 • 连接 (62)
 • 功能 (53)
57
Epson PowerLite Home Cinema 3010
Epson PowerLite Home Cinema 3010
 • 一般资讯 (71)
 • 投影质量 (36)
 • 连接 (62)
 • 功能 (53)
57
Vivitek H1086-3D
Vivitek H1086-3D
 • 一般资讯 (76)
 • 投影质量 (25)
 • 连接 (56)
 • 功能 (41)
57
Canon REALiS SX7 Mark II
Canon REALiS SX7 Mark II
 • 一般资讯 (79)
 • 投影质量 (45)
 • 连接 (27)
 • 功能 (30)
57
Epson PowerLite Home Cinema 3020
Epson PowerLite Home Cinema 3020
 • 一般资讯 (69)
 • 投影质量 (43)
 • 连接 (62)
 • 功能 (48)
57
Asus B1M
Asus B1M
 • 一般资讯 (97)
 • 投影质量 (15)
 • 连接 (51)
 • 功能 (43)
57
Acer K132
Acer K132
 • 一般资讯 (99)
 • 投影质量 (29)
 • 连接 (32)
 • 功能 (20)
57
Philips PicoPix 2450
Philips PicoPix 2450
 • 一般资讯 (83)
 • 投影质量 (15)
 • 连接 (67)
 • 功能 (50)
57
LG PB60G
LG PB60G
 • 一般资讯 (98)
 • 投影质量 (14)
 • 连接 (33)
 • 功能 (50)
57
Optoma HD33
Optoma HD33
 • 一般资讯 (80)
 • 投影质量 (43)
 • 连接 (58)
 • 功能 (25)
57
BenQ MX505
BenQ MX505
 • 一般资讯 (84)
 • 投影质量 (34)
 • 连接 (44)
 • 功能 (26)
57
LG PA70G
LG PA70G
 • 一般资讯 (95)
 • 投影质量 (16)
 • 连接 (34)
 • 功能 (60)
56
BenQ MW523
BenQ MW523
 • 一般资讯 (81)
 • 投影质量 (40)
 • 连接 (53)
 • 功能 (41)
56
Canon LE-5W
Canon LE-5W
 • 一般资讯 (86)
 • 投影质量 (5)
 • 连接 (34)
 • 功能 (74)
56
ViewSonic Pro9000
ViewSonic Pro9000
 • 一般资讯 (86)
 • 投影质量 (14)
 • 连接 (58)
 • 功能 (44)
56
Epson PowerLite S17
Epson PowerLite S17
 • 一般资讯 (80)
 • 投影质量 (26)
 • 连接 (90)
 • 功能 (49)
56
Panasonic PT-VW330
Panasonic PT-VW330
 • 一般资讯 (78)
 • 投影质量 (52)
 • 连接 (55)
 • 功能 (26)
56
Panasonic PT-VX41
Panasonic PT-VX41
 • 一般资讯 (75)
 • 投影质量 (50)
 • 连接 (44)
 • 功能 (33)
56
LG HX300G
LG HX300G
 • 一般资讯 (97)
 • 投影质量 (14)
 • 连接 (34)
 • 功能 (43)
56
Canon REALiS SX80 Mark II
Canon REALiS SX80 Mark II
 • 一般资讯 (76)
 • 投影质量 (43)
 • 连接 (48)
 • 功能 (25)
56
Panasonic PT-VX400
Panasonic PT-VX400
 • 一般资讯 (78)
 • 投影质量 (51)
 • 连接 (55)
 • 功能 (26)
56
InFocus IN5544
InFocus IN5544
 • 一般资讯 (63)
 • 投影质量 (50)
 • 连接 (47)
 • 功能 (21)
55
Epson PowerLite Home Cinema 5010
Epson PowerLite Home Cinema 5010
 • 一般资讯 (74)
 • 投影质量 (46)
 • 连接 (40)
 • 功能 (50)
55
Panasonic PT-AR100
Panasonic PT-AR100
 • 一般资讯 (67)
 • 投影质量 (47)
 • 连接 (45)
 • 功能 (25)
55
ViewSonic Pro8300
ViewSonic Pro8300
 • 一般资讯 (77)
 • 投影质量 (35)
 • 连接 (45)
 • 功能 (48)
55
ViewSonic PJD6531W
ViewSonic PJD6531W
 • 一般资讯 (80)
 • 投影质量 (36)
 • 连接 (49)
 • 功能 (42)
55
BenQ MS521
BenQ MS521
 • 一般资讯 (81)
 • 投影质量 (36)
 • 连接 (53)
 • 功能 (41)
55
Optoma HD25-LV
Optoma HD25-LV
 • 一般资讯 (80)
 • 投影质量 (35)
 • 连接 (51)
 • 功能 (56)
55
BenQ MX522
BenQ MX522
 • 一般资讯 (82)
 • 投影质量 (33)
 • 连接 (51)
 • 功能 (36)
55
Epson PowerLite Pro Cinema 6010
Epson PowerLite Pro Cinema 6010
 • 一般资讯 (75)
 • 投影质量 (47)
 • 连接 (58)
 • 功能 (21)
55
Samsung SP-P410M
Samsung SP-P410M
 • 一般资讯 (97)
 • 投影质量 (15)
 • 连接 (10)
 • 功能 (38)
55
LG PG65U
LG PG65U
 • 一般资讯 (100)
 • 投影质量 (6)
 • 连接 (67)
 • 功能 (40)
55
InFocus IN5312
InFocus IN5312
 • 一般资讯 (66)
 • 投影质量 (39)
 • 连接 (67)
 • 功能 (61)
54
LG HX301G
LG HX301G
 • 一般资讯 (99)
 • 投影质量 (13)
 • 连接 (18)
 • 功能 (43)
54
Epson PowerLite Home Cinema 8350
Epson PowerLite Home Cinema 8350
 • 一般资讯 (69)
 • 投影质量 (41)
 • 连接 (64)
 • 功能 (0)
54
Epson PowerLite Pro G5550NL
Epson PowerLite Pro G5550NL
 • 一般资讯 (74)
 • 投影质量 (34)
 • 连接 (48)
 • 功能 (64)
54
Vivitek D963HD
Vivitek D963HD
 • 一般资讯 (78)
 • 投影质量 (24)
 • 连接 (70)
 • 功能 (59)
54
Canon REALiS WX6000 Pro AV
Canon REALiS WX6000 Pro AV
 • 一般资讯 (70)
 • 投影质量 (34)
 • 连接 (47)
 • 功能 (44)
54
ViewSonic Pro10100
ViewSonic Pro10100
 • 一般资讯 (64)
 • 投影质量 (41)
 • 连接 (52)
 • 功能 (43)
53
NEC PA600X
NEC PA600X
 • 一般资讯 (68)
 • 投影质量 (37)
 • 连接 (51)
 • 功能 (42)
53
BenQ MW820ST
BenQ MW820ST
 • 一般资讯 (80)
 • 投影质量 (30)
 • 连接 (51)
 • 功能 (48)
53
BenQ MS517
BenQ MS517
 • 一般资讯 (83)
 • 投影质量 (25)
 • 连接 (51)
 • 功能 (45)
53
Asus P1
Asus P1
 • 一般资讯 (98)
 • 投影质量 (15)
 • 连接 (31)
 • 功能 (0)
53
Epson PowerLite Home Cinema 2030
Epson PowerLite Home Cinema 2030
 • 一般资讯 (76)
 • 投影质量 (42)
 • 连接 (72)
 • 功能 (21)
53
BenQ W1060
BenQ W1060
 • 一般资讯 (74)
 • 投影质量 (16)
 • 连接 (62)
 • 功能 (53)
52
Epson VS330
Epson VS330
 • 一般资讯 (69)
 • 投影质量 (26)
 • 连接 (55)
 • 功能 (35)
52
This page is currently only available in English.