Home > 机器人真空吸尘器对比

过滤条件

 • 价格(全球中位数)
  118 USD1,400 USD
  • 一般资讯

   • HEPA 高效率空气过滤器
   • 可听见噪音
   • 过敏过滤器
   • Google Assistant
   • Amazon Alexa
  • 设计

   • 回收站容量
   • 笔刷宽度
   • 集成显示器
   • 双面刷
   • 包括可水洗过滤器
  • 清洁能力

   • 清洗速度
   • 适用于各种地板类型
   • 清洗模式
   • 拖地功能
   • 污垢感应器
  • 电源

   • 电量
   • 运行时间
   • 充电时间
   • 运行时的耗电量
   • 可拆卸电池
  • 功能

   • 地图绘制
   • 禁入区域
   • 使用智能手机远程控制
   • 障碍传感器
   • 问题区域清洁

  机器人真空吸尘器对比(201)

  iLife V8 Plus

  • 一般资讯
  • 设计
  • 清洁能力
  • 电源
  • 功能
  94

  Zaco A9sPro

  • 一般资讯
  • 设计
  • 清洁能力
  • 电源
  • 功能
  78

  Tzumi OptiMax

  • 一般资讯
  • 设计
  • 清洁能力
  • 电源
  • 功能
  72

  Tesvor T8

  • 一般资讯
  • 设计
  • 清洁能力
  • 电源
  • 功能
  71

  Hoover RCB009

  • 一般资讯
  • 设计
  • 清洁能力
  • 电源
  • 功能
  70

  Clobot MT810

  • 一般资讯
  • 设计
  • 清洁能力
  • 电源
  • 功能
  65
  This page is currently only available in English.