Home > 大学对比

过滤条件

 • 一般资讯

  • 校友网络
  • 业余爱好
  • 教务工作人员
  • 拥有博士学位的职工
  • 合作伙伴大学
  • 双学位项目
  • 高频引用的学者
  • 学生和教职工比例
  • 捐款
  • 研究经费预算占的比重
  • 学生社团
  • 校内犯罪率
  • 创办日期
 • 录取

  • 录取率
  • 白人学生比例
  • 男学生比例
  • 亚洲学生比例
  • 黑人学生比例
  • 女学生比例
  • 报考的学生
  • 报考的外国留学生
  • 本科生
  • 被录取学生的SAT平均成绩
  • SAT数学部分的平均得分
  • 参加国际交换项目来该校的学生
  • SAT批判性阅读部分的平均得分
  • 平均ACT综合分数
  • 毕业生
  • 申请人数
  • SAT作文部分的平均得分
  • 参加国际交流项目的学生
 • 设施

  • 图书馆馆藏
  • 饮食和住宿的开销
  • 校园占地面积
  • 医疗条件
  • 运动条件
  • 大学宿舍
  • 博物馆
  • 宿舍床位供应量
  • 博物馆数量
 • 排名

  • 《时代》杂志高等教育排行榜的排名
  • ARWU排行榜
  • US News排行榜
  • 福布斯排行榜
 • 荣誉

  • 获得诺贝尔奖的员工
  • 创业的毕业生
  • 获得诺贝尔奖的校友
  • 罗德学者
  • 普利策奖获得者
  • 图灵奖获得者
  • 奥斯卡金像奖获得者
  • 获菲尔兹奖人数
  • 常春藤联盟成员
 • 助学金

  • 每年学费
  • 国际学生每年的学费
  • 一个学生一年所获得的补贴
  • 平均奖助金
  • 学费增长率

对比大学(100)

Harvard University
Harvard University
 • 一般资讯 (84)
 • 录取 (61)
 • 设施 (88)
 • 排名 (100)
 • 荣誉 (100)
 • 助学金 (28)
100
University of Cambridge
University of Cambridge
 • 一般资讯 (66)
 • 录取 (67)
 • 设施 (95)
 • 排名 (100)
 • 荣誉 (59)
 • 助学金 (57)
95
University of Vienna
University of Vienna
 • 一般资讯 (76)
 • 录取 (95)
 • 设施 (50)
 • 排名 (61)
 • 荣誉 (4)
 • 助学金 (97)
87
Stanford University
Stanford University
 • 一般资讯 (86)
 • 录取 (59)
 • 设施 (82)
 • 排名 (100)
 • 荣誉 (55)
 • 助学金 (26)
86
Pennsylvania State University
Pennsylvania State University
 • 一般资讯 (80)
 • 录取 (67)
 • 设施 (91)
 • 排名 (84)
 • 荣誉 (1)
 • 助学金 (38)
86
The National University of Colombia
The National University of Colombia
 • 一般资讯 (34)
 • 录取 (94)
 • 设施 (71)
 • 排名 (0)
 • 荣誉 (0)
 • 助学金 (98)
85
University of Goettingen
University of Goettingen
 • 一般资讯 (47)
 • 录取 (57)
 • 设施 (84)
 • 排名 (76)
 • 荣誉 (25)
 • 助学金 (98)
85
Aarhus University
Aarhus University
 • 一般资讯 (44)
 • 录取 (83)
 • 设施 (86)
 • 排名 (78)
 • 荣誉 (1)
 • 助学金 (55)
83
University of Michigan, Ann Arbor
University of Michigan, Ann Arbor
 • 一般资讯 (85)
 • 录取 (62)
 • 设施 (85)
 • 排名 (96)
 • 荣誉 (23)
 • 助学金 (36)
83
University of Buenos Aires
University of Buenos Aires
 • 一般资讯 (52)
 • 录取 (97)
 • 设施 (94)
 • 排名 (65)
 • 荣誉 (2)
 • 助学金 (64)
82
Yale University
Yale University
 • 一般资讯 (76)
 • 录取 (59)
 • 设施 (82)
 • 排名 (99)
 • 荣誉 (66)
 • 助学金 (26)
81
Kyoto University
Kyoto University
 • 一般资讯 (55)
 • 录取 (60)
 • 设施 (43)
 • 排名 (92)
 • 荣誉 (8)
 • 助学金 (69)
81
National University of Singapore
National University of Singapore
 • 一般资讯 (22)
 • 录取 (88)
 • 设施 (76)
 • 排名 (89)
 • 荣誉 (0)
 • 助学金 (51)
80
University of Toronto
University of Toronto
 • 一般资讯 (79)
 • 录取 (88)
 • 设施 (57)
 • 排名 (95)
 • 荣誉 (7)
 • 助学金 (64)
79
University of Washington
University of Washington
 • 一般资讯 (75)
 • 录取 (59)
 • 设施 (63)
 • 排名 (92)
 • 荣誉 (13)
 • 助学金 (40)
78
University College London
University College London
 • 一般资讯 (56)
 • 录取 (86)
 • 设施 (66)
 • 排名 (98)
 • 荣誉 (12)
 • 助学金 (41)
78
University of the Philippines, Diliman
University of the Philippines, Diliman
 • 一般资讯 (36)
 • 录取 (59)
 • 设施 (85)
 • 排名 (0)
 • 荣誉 (0)
 • 助学金 (99)
78
Complutense University of Madrid
Complutense University of Madrid
 • 一般资讯 (60)
 • 录取 (84)
 • 设施 (89)
 • 排名 (59)
 • 荣誉 (3)
 • 助学金 (51)
78
Columbia University
Columbia University
 • 一般资讯 (68)
 • 录取 (58)
 • 设施 (48)
 • 排名 (99)
 • 荣誉 (55)
 • 助学金 (24)
77
University of California, Berkeley
University of California, Berkeley
 • 一般资讯 (73)
 • 录取 (58)
 • 设施 (69)
 • 排名 (98)
 • 荣誉 (42)
 • 助学金 (62)
77
University of Rome La Sapienza
University of Rome La Sapienza
 • 一般资讯 (72)
 • 录取 (100)
 • 设施 (78)
 • 排名 (44)
 • 荣誉 (4)
 • 助学金 (95)
77
University of Bristol
University of Bristol
 • 一般资讯 (40)
 • 录取 (69)
 • 设施 (70)
 • 排名 (88)
 • 荣誉 (6)
 • 助学金 (41)
77
Humboldt University of Berlin
Humboldt University of Berlin
 • 一般资讯 (25)
 • 录取 (75)
 • 设施 (6)
 • 排名 (72)
 • 荣誉 (24)
 • 助学金 (99)
76
University of the Philippines, Visayas
University of the Philippines, Visayas
 • 一般资讯 (24)
 • 录取 (45)
 • 设施 (86)
 • 排名 (0)
 • 荣誉 (0)
 • 助学金 (99)
76
Australian National University
Australian National University
 • 一般资讯 (45)
 • 录取 (53)
 • 设施 (74)
 • 排名 (91)
 • 荣誉 (3)
 • 助学金 (56)
76
University of Edinburgh
University of Edinburgh
 • 一般资讯 (52)
 • 录取 (89)
 • 设施 (70)
 • 排名 (93)
 • 荣誉 (11)
 • 助学金 (33)
75
University of North Carolina at Chapel Hill
University of North Carolina at Chapel Hill
 • 一般资讯 (67)
 • 录取 (64)
 • 设施 (78)
 • 排名 (91)
 • 荣誉 (7)
 • 助学金 (41)
75
Ludwig Maximilian University of Munich
Ludwig Maximilian University of Munich
 • 一般资讯 (37)
 • 录取 (67)
 • 设施 (87)
 • 排名 (89)
 • 荣誉 (19)
 • 助学金 (100)
75
Cornell University
Cornell University
 • 一般资讯 (73)
 • 录取 (57)
 • 设施 (78)
 • 排名 (97)
 • 荣誉 (35)
 • 助学金 (19)
75
University of Copenhagen
University of Copenhagen
 • 一般资讯 (54)
 • 录取 (75)
 • 设施 (65)
 • 排名 (80)
 • 荣誉 (7)
 • 助学金 (70)
75
University of Illinois at Urbana-Champaign
University of Illinois at Urbana-Champaign
 • 一般资讯 (76)
 • 录取 (55)
 • 设施 (63)
 • 排名 (92)
 • 荣誉 (15)
 • 助学金 (40)
74
Charles University
Charles University
 • 一般资讯 (100)
 • 录取 (59)
 • 设施 (76)
 • 排名 (38)
 • 荣誉 (1)
 • 助学金 (51)
74
Lund University
Lund University
 • 一般资讯 (53)
 • 录取 (48)
 • 设施 (54)
 • 排名 (81)
 • 荣誉 (1)
 • 助学金 (64)
74
University of Manchester
University of Manchester
 • 一般资讯 (25)
 • 录取 (79)
 • 设施 (74)
 • 排名 (91)
 • 荣誉 (9)
 • 助学金 (67)
74
Massachusetts Institute of Technology
Massachusetts Institute of Technology
 • 一般资讯 (63)
 • 录取 (56)
 • 设施 (58)
 • 排名 (100)
 • 荣誉 (42)
 • 助学金 (25)
74
University of Oxford
University of Oxford
 • 一般资讯 (58)
 • 录取 (74)
 • 设施 (70)
 • 排名 (100)
 • 荣誉 (24)
 • 助学金 (44)
73
Monash University
Monash University
 • 一般资讯 (35)
 • 录取 (96)
 • 设施 (60)
 • 排名 (80)
 • 荣誉 (1)
 • 助学金 (42)
73
Ohio State University
Ohio State University
 • 一般资讯 (74)
 • 录取 (74)
 • 设施 (80)
 • 排名 (82)
 • 荣誉 (5)
 • 助学金 (33)
73
University of British Columbia
University of British Columbia
 • 一般资讯 (47)
 • 录取 (76)
 • 设施 (69)
 • 排名 (92)
 • 荣誉 (14)
 • 助学金 (42)
73
University of California, Los Angeles
University of California, Los Angeles
 • 一般资讯 (63)
 • 录取 (62)
 • 设施 (82)
 • 排名 (97)
 • 荣誉 (14)
 • 助学金 (39)
72
Princeton University
Princeton University
 • 一般资讯 (58)
 • 录取 (58)
 • 设施 (67)
 • 排名 (99)
 • 荣誉 (57)
 • 助学金 (28)
72
University of Tokyo
University of Tokyo
 • 一般资讯 (36)
 • 录取 (68)
 • 设施 (61)
 • 排名 (95)
 • 荣誉 (7)
 • 助学金 (58)
72
University of Helsinki
University of Helsinki
 • 一般资讯 (39)
 • 录取 (70)
 • 设施 (57)
 • 排名 (80)
 • 荣誉 (1)
 • 助学金 (62)
72
Maastricht University
Maastricht University
 • 一般资讯 (14)
 • 录取 (49)
 • 设施 (36)
 • 排名 (63)
 • 荣誉 (0)
 • 助学金 (66)
72
The Hague University
The Hague University
 • 一般资讯 (22)
 • 录取 (52)
 • 设施 (46)
 • 排名 (0)
 • 荣誉 (0)
 • 助学金 (66)
72
New York University
New York University
 • 一般资讯 (63)
 • 录取 (77)
 • 设施 (64)
 • 排名 (92)
 • 荣誉 (35)
 • 助学金 (20)
72
Pierre-and-Marie-Curie University
Pierre-and-Marie-Curie University
 • 一般资讯 (34)
 • 录取 (55)
 • 设施 (33)
 • 排名 (81)
 • 荣誉 (26)
 • 助学金 (68)
72
University of Leiden
University of Leiden
 • 一般资讯 (47)
 • 录取 (58)
 • 设施 (68)
 • 排名 (84)
 • 荣誉 (7)
 • 助学金 (51)
72
University of Freiburg
University of Freiburg
 • 一般资讯 (43)
 • 录取 (70)
 • 设施 (47)
 • 排名 (73)
 • 荣誉 (11)
 • 助学金 (93)
72
Lomonosov Moscow State University
Lomonosov Moscow State University
 • 一般资讯 (46)
 • 录取 (55)
 • 设施 (85)
 • 排名 (68)
 • 荣誉 (16)
 • 助学金 (55)
71
Waseda University
Waseda University
 • 一般资讯 (68)
 • 录取 (85)
 • 设施 (75)
 • 排名 (60)
 • 荣誉 (8)
 • 助学金 (41)
71
University of Bonn
University of Bonn
 • 一般资讯 (25)
 • 录取 (47)
 • 设施 (90)
 • 排名 (65)
 • 荣誉 (7)
 • 助学金 (62)
71
University of Chicago
University of Chicago
 • 一般资讯 (56)
 • 录取 (58)
 • 设施 (60)
 • 排名 (99)
 • 荣誉 (32)
 • 助学金 (20)
71
University of Pennsylvania
University of Pennsylvania
 • 一般资讯 (67)
 • 录取 (61)
 • 设施 (67)
 • 排名 (98)
 • 荣誉 (35)
 • 助学金 (22)
71
University of Southern California
University of Southern California
 • 一般资讯 (77)
 • 录取 (72)
 • 设施 (69)
 • 排名 (84)
 • 荣誉 (2)
 • 助学金 (20)
71
Stockholm University
Stockholm University
 • 一般资讯 (29)
 • 录取 (74)
 • 设施 (23)
 • 排名 (71)
 • 荣誉 (2)
 • 助学金 (85)
71
Nanyang Technological University
Nanyang Technological University
 • 一般资讯 (24)
 • 录取 (76)
 • 设施 (65)
 • 排名 (72)
 • 荣誉 (0)
 • 助学金 (48)
70
University of California, San Diego
University of California, San Diego
 • 一般资讯 (57)
 • 录取 (53)
 • 设施 (76)
 • 排名 (90)
 • 荣誉 (7)
 • 助学金 (30)
70
Karolinska Institutet
Karolinska Institutet
 • 一般资讯 (40)
 • 录取 (54)
 • 设施 (28)
 • 排名 (91)
 • 荣誉 (3)
 • 助学金 (55)
70
University of Maryland, College Park
University of Maryland, College Park
 • 一般资讯 (69)
 • 录取 (57)
 • 设施 (70)
 • 排名 (82)
 • 荣誉 (8)
 • 助学金 (41)
70
Utrecht University
Utrecht University
 • 一般资讯 (25)
 • 录取 (45)
 • 设施 (71)
 • 排名 (84)
 • 荣誉 (7)
 • 助学金 (52)
69
University of Wisconsin–Madison
University of Wisconsin–Madison
 • 一般资讯 (65)
 • 录取 (61)
 • 设施 (86)
 • 排名 (92)
 • 荣誉 (12)
 • 助学金 (32)
69
Texas A&M University
Texas A&M University
 • 一般资讯 (73)
 • 录取 (50)
 • 设施 (82)
 • 排名 (52)
 • 荣誉 (3)
 • 助学金 (43)
69
Technical University of Munich
Technical University of Munich
 • 一般资讯 (36)
 • 录取 (63)
 • 设施 (66)
 • 排名 (91)
 • 荣誉 (6)
 • 助学金 (100)
69
Uppsala University
Uppsala University
 • 一般资讯 (40)
 • 录取 (65)
 • 设施 (70)
 • 排名 (80)
 • 荣誉 (7)
 • 助学金 (64)
69
King's College London
King's College London
 • 一般资讯 (29)
 • 录取 (77)
 • 设施 (70)
 • 排名 (89)
 • 荣誉 (5)
 • 助学金 (43)
68
The University of Campinas
The University of Campinas
 • 一般资讯 (43)
 • 录取 (77)
 • 设施 (63)
 • 排名 (31)
 • 荣誉 (0)
 • 助学金 (66)
68
Imperial College London
Imperial College London
 • 一般资讯 (33)
 • 录取 (73)
 • 设施 (51)
 • 排名 (98)
 • 荣誉 (5)
 • 助学金 (49)
68
University of Liege
University of Liege
 • 一般资讯 (47)
 • 录取 (46)
 • 设施 (92)
 • 排名 (30)
 • 荣誉 (0)
 • 助学金 (69)
67
Goethe University Frankfurt
Goethe University Frankfurt
 • 一般资讯 (12)
 • 录取 (60)
 • 设施 (62)
 • 排名 (58)
 • 荣誉 (9)
 • 助学金 (98)
67
University of Florida
University of Florida
 • 一般资讯 (61)
 • 录取 (57)
 • 设施 (79)
 • 排名 (76)
 • 荣誉 (5)
 • 助学金 (31)
67
Johns Hopkins University
Johns Hopkins University
 • 一般资讯 (67)
 • 录取 (55)
 • 设施 (64)
 • 排名 (96)
 • 荣誉 (21)
 • 助学金 (20)
67
Erasmus University Rotterdam
Erasmus University Rotterdam
 • 一般资讯 (17)
 • 录取 (48)
 • 设施 (1)
 • 排名 (76)
 • 荣誉 (0)
 • 助学金 (59)
67
University of Indonesia
University of Indonesia
 • 一般资讯 (58)
 • 录取 (60)
 • 设施 (35)
 • 排名 (0)
 • 荣誉 (0)
 • 助学金 (64)
67
University of Geneva
University of Geneva
 • 一般资讯 (27)
 • 录取 (68)
 • 设施 (55)
 • 排名 (79)
 • 荣誉 (6)
 • 助学金 (98)
67
University of Minnesota, Twin Cities
University of Minnesota, Twin Cities
 • 一般资讯 (53)
 • 录取 (53)
 • 设施 (72)
 • 排名 (85)
 • 荣誉 (11)
 • 助学金 (37)
67
Keio University
Keio University
 • 一般资讯 (50)
 • 录取 (67)
 • 设施 (82)
 • 排名 (31)
 • 荣誉 (0)
 • 助学金 (45)
66
Nagoya University
Nagoya University
 • 一般资讯 (36)
 • 录取 (27)
 • 设施 (64)
 • 排名 (68)
 • 荣誉 (2)
 • 助学金 (90)
66
University of Oslo
University of Oslo
 • 一般资讯 (27)
 • 录取 (39)
 • 设施 (82)
 • 排名 (68)
 • 荣誉 (3)
 • 助学金 (76)
66
University of Groningen
University of Groningen
 • 一般资讯 (35)
 • 录取 (46)
 • 设施 (54)
 • 排名 (78)
 • 荣誉 (1)
 • 助学金 (87)
66
Korea Advanced Institute of Science and Technology
Korea Advanced Institute of Science and Technology
 • 一般资讯 (36)
 • 录取 (43)
 • 设施 (56)
 • 排名 (75)
 • 荣誉 (0)
 • 助学金 (55)
66
Brown University
Brown University
 • 一般资讯 (55)
 • 录取 (51)
 • 设施 (75)
 • 排名 (91)
 • 荣誉 (37)
 • 助学金 (25)
66
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University
 • 一般资讯 (29)
 • 录取 (62)
 • 设施 (75)
 • 排名 (0)
 • 荣誉 (0)
 • 助学金 (95)
66
Sungkyunkwan University
Sungkyunkwan University
 • 一般资讯 (72)
 • 录取 (26)
 • 设施 (61)
 • 排名 (51)
 • 荣誉 (0)
 • 助学金 (59)
66
Virginia Tech
Virginia Tech
 • 一般资讯 (62)
 • 录取 (52)
 • 设施 (82)
 • 排名 (53)
 • 荣誉 (0)
 • 助学金 (34)
65
Osaka University
Osaka University
 • 一般资讯 (21)
 • 录取 (33)
 • 设施 (69)
 • 排名 (79)
 • 荣誉 (0)
 • 助学金 (90)
65
McGill University
McGill University
 • 一般资讯 (32)
 • 录取 (64)
 • 设施 (73)
 • 排名 (93)
 • 荣誉 (14)
 • 助学金 (39)
65
Ghent University
Ghent University
 • 一般资讯 (16)
 • 录取 (62)
 • 设施 (73)
 • 排名 (75)
 • 荣誉 (1)
 • 助学金 (61)
65
University of Nottingham
University of Nottingham
 • 一般资讯 (30)
 • 录取 (67)
 • 设施 (79)
 • 排名 (79)
 • 荣誉 (2)
 • 助学金 (40)
65
Michigan State University
Michigan State University
 • 一般资讯 (67)
 • 录取 (52)
 • 设施 (87)
 • 排名 (73)
 • 荣誉 (3)
 • 助学金 (21)
65
University of California, Davis
University of California, Davis
 • 一般资讯 (46)
 • 录取 (52)
 • 设施 (72)
 • 排名 (87)
 • 荣誉 (1)
 • 助学金 (37)
65
University of Strasbourg
University of Strasbourg
 • 一般资讯 (58)
 • 录取 (69)
 • 设施 (45)
 • 排名 (63)
 • 荣誉 (1)
 • 助学金 (69)
65
ETH Zurich
ETH Zurich
 • 一般资讯 (10)
 • 录取 (59)
 • 设施 (55)
 • 排名 (95)
 • 荣誉 (11)
 • 助学金 (57)
65
Indiana University - Bloomington
Indiana University - Bloomington
 • 一般资讯 (65)
 • 录取 (49)
 • 设施 (78)
 • 排名 (71)
 • 荣誉 (6)
 • 助学金 (31)
64
University of California, Santa Barbara
University of California, Santa Barbara
 • 一般资讯 (49)
 • 录取 (52)
 • 设施 (72)
 • 排名 (87)
 • 荣誉 (4)
 • 助学金 (30)
64
University of Sydney
University of Sydney
 • 一般资讯 (34)
 • 录取 (80)
 • 设施 (67)
 • 排名 (86)
 • 荣誉 (1)
 • 助学金 (45)
64
California Institute of Technology
California Institute of Technology
 • 一般资讯 (46)
 • 录取 (50)
 • 设施 (68)
 • 排名 (99)
 • 荣誉 (17)
 • 助学金 (29)
64
Pontifical Catholic University of Chile
Pontifical Catholic University of Chile
 • 一般资讯 (37)
 • 录取 (49)
 • 设施 (52)
 • 排名 (35)
 • 荣誉 (0)
 • 助学金 (73)
64
Rutgers University
Rutgers University
 • 一般资讯 (59)
 • 录取 (50)
 • 设施 (79)
 • 排名 (70)
 • 荣誉 (5)
 • 助学金 (43)
64
Rockefeller University
Rockefeller University
 • 一般资讯 (32)
 • 录取 (61)
 • 设施 (44)
 • 排名 (94)
 • 荣誉 (16)
 • 助学金 (71)
63
This page is currently only available in English.