Home > 吸尘机对比

过滤条件

 • 一般资讯

  • 过敏过滤器
  • HEPA 高效率空气过滤器
  • 保修期
  • 可听见噪音
  • 厚度
  • 重量
  • 高度
  • 宽度
 • 设计

  • 附滤尘袋
  • 包括可水洗过滤器
  • 自动高度调节
  • 滤尘袋/滤尘器尘满指示
  • 无滤尘袋
  • 笔刷宽度
  • 电线长度
  • 圆柱式
  • 回收站容量
  • 自动线圈重绕
  • 软管长度
  • 自带工具存放功能
  • 保护防撞器
  • 自走式
  • 直立式
 • 清洁能力

  • 毛刷辊自动关闭
  • 清洁范围
  • 污垢感应器
  • 双面清洁
  • 电子吸力控制
  • 静电过滤系统
  • 适用于各种地板类型
  • 紫外线
  • 涡轮刷
  • 旋转喷口
 • 电源

  • 电池电量指示器
  • 充电时间
  • 过热指示器
  • 运行时的耗电量
  • 蓄电池

吸尘机对比(100)

Oreck Touch
Oreck Touch
 • 一般资讯 (73)
 • 设计 (71)
 • 清洁能力 (43)
 • 电源 (0)
100
Shark Rotator Professional with XL Reach
Shark Rotator Professional with XL Reach
 • 一般资讯 (74)
 • 设计 (36)
 • 清洁能力 (100)
 • 电源 (33)
95
AEG UltraOne AUO8840
AEG UltraOne AUO8840
 • 一般资讯 (85)
 • 设计 (84)
 • 清洁能力 (32)
 • 电源 (0)
87
Miele S7280
Miele S7280
 • 一般资讯 (54)
 • 设计 (92)
 • 清洁能力 (55)
 • 电源 (44)
85
Shark Navigator Lift-Away Pro
Shark Navigator Lift-Away Pro
 • 一般资讯 (76)
 • 设计 (44)
 • 清洁能力 (65)
 • 电源 (33)
83
Kenmore Progressive 31069
Kenmore Progressive 31069
 • 一般资讯 (60)
 • 设计 (66)
 • 清洁能力 (43)
 • 电源 (0)
82
Sebo Automatic X5
Sebo Automatic X5
 • 一般资讯 (58)
 • 设计 (87)
 • 清洁能力 (22)
 • 电源 (0)
81
Sebo D2 Storm
Sebo D2 Storm
 • 一般资讯 (78)
 • 设计 (53)
 • 清洁能力 (37)
 • 电源 (0)
77
Vorwerk Kobold VK150
Vorwerk Kobold VK150
 • 一般资讯 (86)
 • 设计 (42)
 • 清洁能力 (45)
 • 电源 (0)
77
Miele S7580 AutoCare HEPA
Miele S7580 AutoCare HEPA
 • 一般资讯 (43)
 • 设计 (92)
 • 清洁能力 (74)
 • 电源 (44)
76
Hoover Linx
Hoover Linx
 • 一般资讯 (65)
 • 设计 (45)
 • 清洁能力 (22)
 • 电源 (44)
75
AEG Ultrapower
AEG Ultrapower
 • 一般资讯 (83)
 • 设计 (40)
 • 清洁能力 (22)
 • 电源 (100)
75
Fuller Brush Speedy Maid
Fuller Brush Speedy Maid
 • 一般资讯 (77)
 • 设计 (62)
 • 清洁能力 (22)
 • 电源 (0)
74
Sebo Automatic X4
Sebo Automatic X4
 • 一般资讯 (62)
 • 设计 (83)
 • 清洁能力 (22)
 • 电源 (0)
74
Sebo D4 Premium
Sebo D4 Premium
 • 一般资讯 (78)
 • 设计 (50)
 • 清洁能力 (37)
 • 电源 (0)
74
Miele S7210
Miele S7210
 • 一般资讯 (24)
 • 设计 (92)
 • 清洁能力 (55)
 • 电源 (44)
73
AEG Ultraperformer AUP3820
AEG Ultraperformer AUP3820
 • 一般资讯 (83)
 • 设计 (71)
 • 清洁能力 (32)
 • 电源 (0)
72
AEG UltraOneMini Umorigin
AEG UltraOneMini Umorigin
 • 一般资讯 (94)
 • 设计 (96)
 • 清洁能力 (10)
 • 电源 (0)
72
Sanitaire SC9180
Sanitaire SC9180
 • 一般资讯 (53)
 • 设计 (79)
 • 清洁能力 (43)
 • 电源 (0)
72
Shark RotatorProfessional Lift Away
Shark RotatorProfessional Lift Away
 • 一般资讯 (74)
 • 设计 (59)
 • 清洁能力 (59)
 • 电源 (33)
70
Riccar Premium Radiance
Riccar Premium Radiance
 • 一般资讯 (96)
 • 设计 (60)
 • 清洁能力 (65)
 • 电源 (0)
70
AEG UltraCaptic Ucanimal
AEG UltraCaptic Ucanimal
 • 一般资讯 (80)
 • 设计 (82)
 • 清洁能力 (29)
 • 电源 (0)
69
AEG Ultrasilencer AUS3966P
AEG Ultrasilencer AUS3966P
 • 一般资讯 (90)
 • 设计 (100)
 • 清洁能力 (0)
 • 电源 (0)
69
AEG Ultrasilencer AUS3931R
AEG Ultrasilencer AUS3931R
 • 一般资讯 (91)
 • 设计 (100)
 • 清洁能力 (0)
 • 电源 (0)
69
Bosch BGS4140GB
Bosch BGS4140GB
 • 一般资讯 (90)
 • 设计 (54)
 • 清洁能力 (28)
 • 电源 (0)
68
Electrolux ULTRAONE EL7070A
Electrolux ULTRAONE EL7070A
 • 一般资讯 (80)
 • 设计 (74)
 • 清洁能力 (22)
 • 电源 (0)
67
Dyson DC41 Animal Complete
Dyson DC41 Animal Complete
 • 一般资讯 (54)
 • 设计 (75)
 • 清洁能力 (37)
 • 电源 (0)
67
Dyson DC41 Animal
Dyson DC41 Animal
 • 一般资讯 (54)
 • 设计 (74)
 • 清洁能力 (35)
 • 电源 (0)
65
Shark Rotator Professional
Shark Rotator Professional
 • 一般资讯 (76)
 • 设计 (47)
 • 清洁能力 (27)
 • 电源 (33)
65
Sanitaire SC5815
Sanitaire SC5815
 • 一般资讯 (79)
 • 设计 (36)
 • 清洁能力 (0)
 • 电源 (0)
64
Dyson DC40 Multi Floor
Dyson DC40 Multi Floor
 • 一般资讯 (59)
 • 设计 (72)
 • 清洁能力 (13)
 • 电源 (0)
63
Samsung SC4472
Samsung SC4472
 • 一般资讯 (92)
 • 设计 (59)
 • 清洁能力 (48)
 • 电源 (0)
62
Bissell PowerClean Multi Cyclonic
Bissell PowerClean Multi Cyclonic
 • 一般资讯 (48)
 • 设计 (72)
 • 清洁能力 (87)
 • 电源 (0)
62
Sanitaire SC5713
Sanitaire SC5713
 • 一般资讯 (79)
 • 设计 (46)
 • 清洁能力 (0)
 • 电源 (0)
62
Samsung SC4470
Samsung SC4470
 • 一般资讯 (93)
 • 设计 (59)
 • 清洁能力 (48)
 • 电源 (0)
62
Samsung SC4473
Samsung SC4473
 • 一般资讯 (92)
 • 设计 (48)
 • 清洁能力 (48)
 • 电源 (0)
61
Hoover GL1109
Hoover GL1109
 • 一般资讯 (55)
 • 设计 (70)
 • 清洁能力 (50)
 • 电源 (0)
61
Miele S5211 Power Plus
Miele S5211 Power Plus
 • 一般资讯 (79)
 • 设计 (83)
 • 清洁能力 (31)
 • 电源 (44)
60
Riccar Radiance
Riccar Radiance
 • 一般资讯 (68)
 • 设计 (60)
 • 清洁能力 (22)
 • 电源 (0)
60
Samsung VCC96P0H1G
Samsung VCC96P0H1G
 • 一般资讯 (73)
 • 设计 (78)
 • 清洁能力 (43)
 • 电源 (0)
59
Riccar Pristine
Riccar Pristine
 • 一般资讯 (39)
 • 设计 (68)
 • 清洁能力 (50)
 • 电源 (0)
59
Bosch Power Animal BSGL5PETGB
Bosch Power Animal BSGL5PETGB
 • 一般资讯 (76)
 • 设计 (98)
 • 清洁能力 (56)
 • 电源 (0)
59
Electrolux EL4200A
Electrolux EL4200A
 • 一般资讯 (96)
 • 设计 (39)
 • 清洁能力 (0)
 • 电源 (0)
58
Dyson DC33 Multi Floor
Dyson DC33 Multi Floor
 • 一般资讯 (54)
 • 设计 (76)
 • 清洁能力 (17)
 • 电源 (0)
57
Bissell CleanView with OnePass 9595
Bissell CleanView with OnePass 9595
 • 一般资讯 (56)
 • 设计 (70)
 • 清洁能力 (65)
 • 电源 (0)
57
Miele S8590 Marin
Miele S8590 Marin
 • 一般资讯 (68)
 • 设计 (84)
 • 清洁能力 (68)
 • 电源 (0)
56
Hoover T-Series WindTunnel UH30310
Hoover T-Series WindTunnel UH30310
 • 一般资讯 (51)
 • 设计 (62)
 • 清洁能力 (22)
 • 电源 (0)
56
Simplicity Synergy
Simplicity Synergy
 • 一般资讯 (62)
 • 设计 (73)
 • 清洁能力 (22)
 • 电源 (0)
55
Miele S6290
Miele S6290
 • 一般资讯 (85)
 • 设计 (70)
 • 清洁能力 (29)
 • 电源 (0)
55
Miele S4812 Hybrid
Miele S4812 Hybrid
 • 一般资讯 (74)
 • 设计 (81)
 • 清洁能力 (31)
 • 电源 (44)
53
Dirt Devil Swerve
Dirt Devil Swerve
 • 一般资讯 (73)
 • 设计 (56)
 • 清洁能力 (22)
 • 电源 (0)
53
Hoover UTP1610
Hoover UTP1610
 • 一般资讯 (50)
 • 设计 (55)
 • 清洁能力 (39)
 • 电源 (0)
53
Simplicity Synchrony Deluxe
Simplicity Synchrony Deluxe
 • 一般资讯 (50)
 • 设计 (59)
 • 清洁能力 (22)
 • 电源 (0)
53
Miele S 2181 Titan
Miele S 2181 Titan
 • 一般资讯 (81)
 • 设计 (57)
 • 清洁能力 (47)
 • 电源 (44)
52
Bosch BSGL3126GB
Bosch BSGL3126GB
 • 一般资讯 (79)
 • 设计 (68)
 • 清洁能力 (29)
 • 电源 (0)
52
Sebo Airbelt K2 Kombi
Sebo Airbelt K2 Kombi
 • 一般资讯 (83)
 • 设计 (77)
 • 清洁能力 (31)
 • 电源 (0)
52
Bosch BGS52200GB
Bosch BGS52200GB
 • 一般资讯 (50)
 • 设计 (67)
 • 清洁能力 (29)
 • 电源 (0)
51
LG Pet Care Vacuum LuV350P
LG Pet Care Vacuum LuV350P
 • 一般资讯 (56)
 • 设计 (45)
 • 清洁能力 (54)
 • 电源 (44)
51
Electrolux Ultra Silencer ZUS3980P
Electrolux Ultra Silencer ZUS3980P
 • 一般资讯 (70)
 • 设计 (69)
 • 清洁能力 (13)
 • 电源 (0)
51
Bissell CleanView Plus with OnePass 3918
Bissell CleanView Plus with OnePass 3918
 • 一般资讯 (59)
 • 设计 (61)
 • 清洁能力 (43)
 • 电源 (0)
50
Dyson DC50 Animal
Dyson DC50 Animal
 • 一般资讯 (69)
 • 设计 (41)
 • 清洁能力 (29)
 • 电源 (0)
50
Sebo Felix Pet
Sebo Felix Pet
 • 一般资讯 (62)
 • 设计 (60)
 • 清洁能力 (87)
 • 电源 (44)
50
Electrolux EL4071A
Electrolux EL4071A
 • 一般资讯 (80)
 • 设计 (38)
 • 清洁能力 (46)
 • 电源 (0)
50
Sanitaire SC5745
Sanitaire SC5745
 • 一般资讯 (79)
 • 设计 (55)
 • 清洁能力 (0)
 • 电源 (0)
50
Miele S8530
Miele S8530
 • 一般资讯 (73)
 • 设计 (71)
 • 清洁能力 (31)
 • 电源 (0)
49
Miele S8310 Power Plus
Miele S8310 Power Plus
 • 一般资讯 (73)
 • 设计 (79)
 • 清洁能力 (31)
 • 电源 (0)
49
Miele S8390
Miele S8390
 • 一般资讯 (73)
 • 设计 (83)
 • 清洁能力 (31)
 • 电源 (0)
49
Panasonic MC-UL425
Panasonic MC-UL425
 • 一般资讯 (59)
 • 设计 (60)
 • 清洁能力 (19)
 • 电源 (0)
49
Miele S8330 Solution HEPA
Miele S8330 Solution HEPA
 • 一般资讯 (77)
 • 设计 (83)
 • 清洁能力 (50)
 • 电源 (0)
49
Fuller Brush Mighty Maid
Fuller Brush Mighty Maid
 • 一般资讯 (38)
 • 设计 (64)
 • 清洁能力 (22)
 • 电源 (0)
48
Cirrus CR99
Cirrus CR99
 • 一般资讯 (36)
 • 设计 (59)
 • 清洁能力 (43)
 • 电源 (0)
48
Samsung SS7550 FlexSlim
Samsung SS7550 FlexSlim
 • 一般资讯 (82)
 • 设计 (26)
 • 清洁能力 (0)
 • 电源 (67)
47
Bissell Momentum 82G71
Bissell Momentum 82G71
 • 一般资讯 (67)
 • 设计 (66)
 • 清洁能力 (65)
 • 电源 (0)
47
Dyson DC17
Dyson DC17
 • 一般资讯 (49)
 • 设计 (58)
 • 清洁能力 (37)
 • 电源 (0)
46
Miele S2111
Miele S2111
 • 一般资讯 (76)
 • 设计 (69)
 • 清洁能力 (29)
 • 电源 (0)
46
Oreck Magnesium RS
Oreck Magnesium RS
 • 一般资讯 (72)
 • 设计 (32)
 • 清洁能力 (22)
 • 电源 (0)
46
Oreck Magnesium SP
Oreck Magnesium SP
 • 一般资讯 (72)
 • 设计 (32)
 • 清洁能力 (22)
 • 电源 (0)
46
Tornado TV2
Tornado TV2
 • 一般资讯 (69)
 • 设计 (57)
 • 清洁能力 (22)
 • 电源 (0)
46
Cirrus CR69A
Cirrus CR69A
 • 一般资讯 (39)
 • 设计 (62)
 • 清洁能力 (0)
 • 电源 (0)
45
Miele S8320 Cat & Dog
Miele S8320 Cat & Dog
 • 一般资讯 (54)
 • 设计 (58)
 • 清洁能力 (31)
 • 电源 (0)
45
Dyson DC25
Dyson DC25
 • 一般资讯 (59)
 • 设计 (53)
 • 清洁能力 (32)
 • 电源 (0)
44
Dyson DC38 Multi Floor
Dyson DC38 Multi Floor
 • 一般资讯 (61)
 • 设计 (50)
 • 清洁能力 (26)
 • 电源 (0)
44
Bosch BGS5SILGB
Bosch BGS5SILGB
 • 一般资讯 (75)
 • 设计 (57)
 • 清洁能力 (31)
 • 电源 (0)
44
Samsung VCC88P0H1B
Samsung VCC88P0H1B
 • 一般资讯 (76)
 • 设计 (50)
 • 清洁能力 (22)
 • 电源 (0)
44
Dirt Devil Power Reach Multi-Cyclonic Canister
Dirt Devil Power Reach Multi-Cyclonic Canister
 • 一般资讯 (79)
 • 设计 (46)
 • 清洁能力 (0)
 • 电源 (0)
43
Sanitaire SC889
Sanitaire SC889
 • 一般资讯 (30)
 • 设计 (58)
 • 清洁能力 (0)
 • 电源 (0)
43
Samsung VCC88B0H1K
Samsung VCC88B0H1K
 • 一般资讯 (77)
 • 设计 (66)
 • 清洁能力 (22)
 • 电源 (0)
43
Panasonic MC-CG902
Panasonic MC-CG902
 • 一般资讯 (34)
 • 设计 (47)
 • 清洁能力 (43)
 • 电源 (0)
43
Royal Lexon S15
Royal Lexon S15
 • 一般资讯 (53)
 • 设计 (73)
 • 清洁能力 (43)
 • 电源 (0)
41
Royal Lexon S10
Royal Lexon S10
 • 一般资讯 (54)
 • 设计 (72)
 • 清洁能力 (43)
 • 电源 (0)
40
Hoover WindTunnel U6485900
Hoover WindTunnel U6485900
 • 一般资讯 (50)
 • 设计 (80)
 • 清洁能力 (43)
 • 电源 (0)
40
Eureka CompleteClean 955A
Eureka CompleteClean 955A
 • 一般资讯 (56)
 • 设计 (57)
 • 清洁能力 (43)
 • 电源 (0)
39
Panasonic MC-GG525
Panasonic MC-GG525
 • 一般资讯 (40)
 • 设计 (83)
 • 清洁能力 (0)
 • 电源 (0)
39
Kenmore Progressive 21614
Kenmore Progressive 21614
 • 一般资讯 (27)
 • 设计 (71)
 • 清洁能力 (22)
 • 电源 (0)
39
Eureka Mighty Mite 3684F
Eureka Mighty Mite 3684F
 • 一般资讯 (100)
 • 设计 (31)
 • 清洁能力 (0)
 • 电源 (0)
38
Eureka AirSpeed AS1051A
Eureka AirSpeed AS1051A
 • 一般资讯 (48)
 • 设计 (58)
 • 清洁能力 (43)
 • 电源 (0)
38
Sanitaire SC3700
Sanitaire SC3700
 • 一般资讯 (33)
 • 设计 (59)
 • 清洁能力 (22)
 • 电源 (0)
37
Hoover UH72400
Hoover UH72400
 • 一般资讯 (53)
 • 设计 (62)
 • 清洁能力 (0)
 • 电源 (0)
37
Samsung SC8650
Samsung SC8650
 • 一般资讯 (72)
 • 设计 (80)
 • 清洁能力 (13)
 • 电源 (0)
36
Samsung SU4040
Samsung SU4040
 • 一般资讯 (60)
 • 设计 (49)
 • 清洁能力 (28)
 • 电源 (0)
36
This page is currently only available in English.