Home > 数码录音笔对比

过滤条件

 • 设计

  • LED 背光显示屏
  • 重量
  • 专门的录音按钮
  • 屏幕尺寸
  • 远程控制
  • 内置夹式设计
  • 厚度
  • 宽度
  • 每个像素具备三个子像素的 LCD 显示屏
  • 高度
 • 音频

  • 自动录制
  • 立体声扬声器
  • 消音功能
  • 麦克风输入
  • 立体声麦克风
  • 背景噪声滤波器
  • 变焦麦克风
  • 麦克风数量
  • 预录模式
  • 录音功能
 • 内存 & 电池

  • 外部内存插槽
  • 蓄电池
  • 内存
  • 电量
  • Card 卡记录
  • 支持 USB 大容量存储
 • 连接

  • USB接口
  • 内置 USB 插头
 • 功能

  • A-B 复读功能
  • 音频编辑功能
  • 音乐回放
  • 同步电子邮件文档
  • 使用 USB 驱动同步文件
  • 语音转文字功能
  • 语音转邮件功能

数码录音笔对比(99)

Sony ICD-SX1000
Sony ICD-SX1000
 • 设计 (90)
 • 音频 (100)
 • 内存 & 电池 (100)
 • 连接 (44)
 • 功能 (20)
100
Olympus LS-7
Olympus LS-7
 • 设计 (89)
 • 音频 (85)
 • 内存 & 电池 (80)
 • 连接 (67)
 • 功能 (60)
85
Olympus WS-801
Olympus WS-801
 • 设计 (91)
 • 音频 (78)
 • 内存 & 电池 (77)
 • 连接 (100)
 • 功能 (40)
84
Yamaha POCKETRAK CX
Yamaha POCKETRAK CX
 • 设计 (86)
 • 音频 (81)
 • 内存 & 电池 (100)
 • 连接 (67)
 • 功能 (40)
84
Sony ICD-SX733D
Sony ICD-SX733D
 • 设计 (90)
 • 音频 (78)
 • 内存 & 电池 (80)
 • 连接 (44)
 • 功能 (60)
83
Olympus WS-802
Olympus WS-802
 • 设计 (79)
 • 音频 (89)
 • 内存 & 电池 (77)
 • 连接 (100)
 • 功能 (40)
83
Yamaha POCKETRAK C24
Yamaha POCKETRAK C24
 • 设计 (100)
 • 音频 (78)
 • 内存 & 电池 (61)
 • 连接 (89)
 • 功能 (40)
79
Olympus VN-702PC
Olympus VN-702PC
 • 设计 (78)
 • 音频 (78)
 • 内存 & 电池 (77)
 • 连接 (67)
 • 功能 (80)
79
Zoom H2n
Zoom H2n
 • 设计 (82)
 • 音频 (76)
 • 内存 & 电池 (75)
 • 连接 (89)
 • 功能 (40)
77
Olympus DM-620
Olympus DM-620
 • 设计 (78)
 • 音频 (78)
 • 内存 & 电池 (80)
 • 连接 (67)
 • 功能 (60)
77
Olympus WS-803
Olympus WS-803
 • 设计 (79)
 • 音频 (78)
 • 内存 & 电池 (77)
 • 连接 (89)
 • 功能 (40)
76
Sony ICD-SX733
Sony ICD-SX733
 • 设计 (90)
 • 音频 (78)
 • 内存 & 电池 (80)
 • 连接 (44)
 • 功能 (40)
75
Zoom H4n
Zoom H4n
 • 设计 (79)
 • 音频 (76)
 • 内存 & 电池 (75)
 • 连接 (67)
 • 功能 (40)
74
Sony ICD-TX50
Sony ICD-TX50
 • 设计 (81)
 • 音频 (78)
 • 内存 & 电池 (80)
 • 连接 (44)
 • 功能 (40)
72
Yamaha POCKETRAK W24
Yamaha POCKETRAK W24
 • 设计 (98)
 • 音频 (70)
 • 内存 & 电池 (61)
 • 连接 (67)
 • 功能 (40)
72
Olympus LS-100
Olympus LS-100
 • 设计 (64)
 • 音频 (78)
 • 内存 & 电池 (80)
 • 连接 (67)
 • 功能 (100)
70
Olympus DS-2500
Olympus DS-2500
 • 设计 (89)
 • 音频 (56)
 • 内存 & 电池 (100)
 • 连接 (67)
 • 功能 (40)
69
Roland R-05
Roland R-05
 • 设计 (63)
 • 音频 (72)
 • 内存 & 电池 (67)
 • 连接 (89)
 • 功能 (40)
68
Yamaha POCKETRAK 2G
Yamaha POCKETRAK 2G
 • 设计 (90)
 • 音频 (67)
 • 内存 & 电池 (77)
 • 连接 (100)
 • 功能 (0)
68
Olympus LS-20M
Olympus LS-20M
 • 设计 (77)
 • 音频 (67)
 • 内存 & 电池 (100)
 • 连接 (67)
 • 功能 (60)
67
Philips DVT5000/00
Philips DVT5000/00
 • 设计 (86)
 • 音频 (85)
 • 内存 & 电池 (73)
 • 连接 (67)
 • 功能 (0)
67
Philips DVT5500/00
Philips DVT5500/00
 • 设计 (97)
 • 音频 (85)
 • 内存 & 电池 (73)
 • 连接 (67)
 • 功能 (0)
67
Philips DVT7000/00
Philips DVT7000/00
 • 设计 (97)
 • 音频 (85)
 • 内存 & 电池 (73)
 • 连接 (67)
 • 功能 (0)
67
Yamaha POCKETRAK PR7
Yamaha POCKETRAK PR7
 • 设计 (59)
 • 音频 (70)
 • 内存 & 电池 (52)
 • 连接 (67)
 • 功能 (40)
67
Zoom H2
Zoom H2
 • 设计 (84)
 • 音频 (72)
 • 内存 & 电池 (67)
 • 连接 (67)
 • 功能 (40)
66
Zoom H1
Zoom H1
 • 设计 (71)
 • 音频 (76)
 • 内存 & 电池 (50)
 • 连接 (67)
 • 功能 (0)
65
Sony ICD-PX333D
Sony ICD-PX333D
 • 设计 (64)
 • 音频 (67)
 • 内存 & 电池 (55)
 • 连接 (44)
 • 功能 (60)
64
Sony ICD-AX412
Sony ICD-AX412
 • 设计 (63)
 • 音频 (56)
 • 内存 & 电池 (77)
 • 连接 (44)
 • 功能 (80)
62
Philips DVT3000/00
Philips DVT3000/00
 • 设计 (86)
 • 音频 (67)
 • 内存 & 电池 (70)
 • 连接 (67)
 • 功能 (0)
61
Jammin Pro HR-5
Jammin Pro HR-5
 • 设计 (79)
 • 音频 (65)
 • 内存 & 电池 (77)
 • 连接 (67)
 • 功能 (40)
61
Philips DVT3500/00
Philips DVT3500/00
 • 设计 (86)
 • 音频 (67)
 • 内存 & 电池 (70)
 • 连接 (67)
 • 功能 (0)
61
Roland CD-2u
Roland CD-2u
 • 设计 (96)
 • 音频 (56)
 • 内存 & 电池 (100)
 • 连接 (67)
 • 功能 (40)
61
Sangean PR-D8
Sangean PR-D8
 • 设计 (56)
 • 音频 (48)
 • 内存 & 电池 (100)
 • 连接 (67)
 • 功能 (20)
60
Philips LFH0865/00
Philips LFH0865/00
 • 设计 (99)
 • 音频 (56)
 • 内存 & 电池 (38)
 • 连接 (67)
 • 功能 (0)
57
Philips LFH0882/00
Philips LFH0882/00
 • 设计 (99)
 • 音频 (67)
 • 内存 & 电池 (33)
 • 连接 (67)
 • 功能 (0)
57
Sony ICD-PX333
Sony ICD-PX333
 • 设计 (64)
 • 音频 (56)
 • 内存 & 电池 (55)
 • 连接 (44)
 • 功能 (40)
56
Philips LFH0898/27
Philips LFH0898/27
 • 设计 (99)
 • 音频 (59)
 • 内存 & 电池 (38)
 • 连接 (67)
 • 功能 (0)
55
Olympus LS-14
Olympus LS-14
 • 设计 (83)
 • 音频 (56)
 • 内存 & 电池 (80)
 • 连接 (67)
 • 功能 (20)
54
Philips LFH0884/00
Philips LFH0884/00
 • 设计 (88)
 • 音频 (56)
 • 内存 & 电池 (78)
 • 连接 (67)
 • 功能 (0)
54
Roland CD-2i
Roland CD-2i
 • 设计 (52)
 • 音频 (56)
 • 内存 & 电池 (100)
 • 连接 (67)
 • 功能 (40)
54
Sony ICD-PX232
Sony ICD-PX232
 • 设计 (64)
 • 音频 (56)
 • 内存 & 电池 (52)
 • 连接 (44)
 • 功能 (20)
54
Sangean DAR-101
Sangean DAR-101
 • 设计 (48)
 • 音频 (51)
 • 内存 & 电池 (100)
 • 连接 (67)
 • 功能 (20)
53
Philips VTR8000/93
Philips VTR8000/93
 • 设计 (85)
 • 音频 (44)
 • 内存 & 电池 (37)
 • 连接 (67)
 • 功能 (0)
53
Olympus LS-12
Olympus LS-12
 • 设计 (83)
 • 音频 (56)
 • 内存 & 电池 (77)
 • 连接 (67)
 • 功能 (20)
52
Philips LFH0884/27
Philips LFH0884/27
 • 设计 (88)
 • 音频 (56)
 • 内存 & 电池 (38)
 • 连接 (67)
 • 功能 (0)
52
Philips LFH0865/27
Philips LFH0865/27
 • 设计 (88)
 • 音频 (56)
 • 内存 & 电池 (38)
 • 连接 (67)
 • 功能 (0)
52
Sony ICD-BX132
Sony ICD-BX132
 • 设计 (64)
 • 音频 (67)
 • 内存 & 电池 (2)
 • 连接 (67)
 • 功能 (20)
52
Philips VTR5600/93
Philips VTR5600/93
 • 设计 (85)
 • 音频 (56)
 • 内存 & 电池 (30)
 • 连接 (100)
 • 功能 (0)
52
Grundig Digta 7
Grundig Digta 7
 • 设计 (76)
 • 音频 (44)
 • 内存 & 电池 (52)
 • 连接 (100)
 • 功能 (0)
51
Olympus VN-701PC
Olympus VN-701PC
 • 设计 (73)
 • 音频 (67)
 • 内存 & 电池 (27)
 • 连接 (67)
 • 功能 (100)
51
Olympus VN-7200
Olympus VN-7200
 • 设计 (66)
 • 音频 (44)
 • 内存 & 电池 (27)
 • 连接 (67)
 • 功能 (20)
50
Olympus VN-7100
Olympus VN-7100
 • 设计 (66)
 • 音频 (40)
 • 内存 & 电池 (25)
 • 连接 (67)
 • 功能 (20)
50
Philips LFH0895/00
Philips LFH0895/00
 • 设计 (77)
 • 音频 (59)
 • 内存 & 电池 (33)
 • 连接 (67)
 • 功能 (0)
49
Philips LFH0868/00
Philips LFH0868/00
 • 设计 (77)
 • 音频 (56)
 • 内存 & 电池 (33)
 • 连接 (67)
 • 功能 (0)
49
Philips LFH0652/27B
Philips LFH0652/27B
 • 设计 (98)
 • 音频 (56)
 • 内存 & 电池 (22)
 • 连接 (67)
 • 功能 (0)
49
Philips LFH0862/00
Philips LFH0862/00
 • 设计 (88)
 • 音频 (44)
 • 内存 & 电池 (33)
 • 连接 (67)
 • 功能 (0)
48
Roland R-26
Roland R-26
 • 设计 (52)
 • 音频 (67)
 • 内存 & 电池 (100)
 • 连接 (67)
 • 功能 (20)
48
Philips VTR6000/93
Philips VTR6000/93
 • 设计 (85)
 • 音频 (56)
 • 内存 & 电池 (5)
 • 连接 (67)
 • 功能 (0)
47
Philips VTR5000/93
Philips VTR5000/93
 • 设计 (87)
 • 音频 (44)
 • 内存 & 电池 (30)
 • 连接 (67)
 • 功能 (0)
47
Olympus LS-10S
Olympus LS-10S
 • 设计 (72)
 • 音频 (44)
 • 内存 & 电池 (52)
 • 连接 (67)
 • 功能 (0)
46
Philips DVT1500/00
Philips DVT1500/00
 • 设计 (87)
 • 音频 (48)
 • 内存 & 电池 (61)
 • 连接 (67)
 • 功能 (20)
45
Philips LFH0662/00
Philips LFH0662/00
 • 设计 (77)
 • 音频 (56)
 • 内存 & 电池 (21)
 • 连接 (67)
 • 功能 (0)
45
Philips VTR5500/93
Philips VTR5500/93
 • 设计 (85)
 • 音频 (33)
 • 内存 & 电池 (30)
 • 连接 (100)
 • 功能 (0)
45
Philips VTR7000/93
Philips VTR7000/93
 • 设计 (71)
 • 音频 (56)
 • 内存 & 电池 (30)
 • 连接 (67)
 • 功能 (0)
43
Philips LFH0652/00
Philips LFH0652/00
 • 设计 (98)
 • 音频 (33)
 • 内存 & 电池 (22)
 • 连接 (67)
 • 功能 (0)
43
Grundig Digta 7 Push
Grundig Digta 7 Push
 • 设计 (76)
 • 音频 (22)
 • 内存 & 电池 (63)
 • 连接 (100)
 • 功能 (0)
43
Panasonic RR-US300
Panasonic RR-US300
 • 设计 (79)
 • 音频 (53)
 • 内存 & 电池 (2)
 • 连接 (100)
 • 功能 (20)
41
Philips DVT1000/00
Philips DVT1000/00
 • 设计 (87)
 • 音频 (48)
 • 内存 & 电池 (52)
 • 连接 (67)
 • 功能 (0)
41
Philips LFH9380/27
Philips LFH9380/27
 • 设计 (85)
 • 音频 (33)
 • 内存 & 电池 (89)
 • 连接 (67)
 • 功能 (20)
41
Philips LFH0645/27
Philips LFH0645/27
 • 设计 (87)
 • 音频 (22)
 • 内存 & 电池 (33)
 • 连接 (67)
 • 功能 (0)
40
Philips LFH0648/27
Philips LFH0648/27
 • 设计 (87)
 • 音频 (22)
 • 内存 & 电池 (33)
 • 连接 (67)
 • 功能 (0)
40
Olympus DP-201
Olympus DP-201
 • 设计 (66)
 • 音频 (33)
 • 内存 & 电池 (27)
 • 连接 (67)
 • 功能 (0)
39
Philips LFH0642/27
Philips LFH0642/27
 • 设计 (87)
 • 音频 (33)
 • 内存 & 电池 (30)
 • 连接 (67)
 • 功能 (0)
39
Grundig Digta 422
Grundig Digta 422
 • 设计 (73)
 • 音频 (22)
 • 内存 & 电池 (50)
 • 连接 (100)
 • 功能 (20)
39
Philips LFH0860/00
Philips LFH0860/00
 • 设计 (76)
 • 音频 (56)
 • 内存 & 电池 (2)
 • 连接 (89)
 • 功能 (0)
39
Philips LFH0648/00
Philips LFH0648/00
 • 设计 (98)
 • 音频 (33)
 • 内存 & 电池 (25)
 • 连接 (67)
 • 功能 (0)
38
Philips LFH0660/00
Philips LFH0660/00
 • 设计 (76)
 • 音频 (56)
 • 内存 & 电池 (0)
 • 连接 (89)
 • 功能 (0)
38
Philips LFH0655/27
Philips LFH0655/27
 • 设计 (98)
 • 音频 (33)
 • 内存 & 电池 (25)
 • 连接 (67)
 • 功能 (0)
38
Philips LFH0880/00
Philips LFH0880/00
 • 设计 (76)
 • 音频 (56)
 • 内存 & 电池 (2)
 • 连接 (67)
 • 功能 (0)
37
Grundig Diginotice
Grundig Diginotice
 • 设计 (77)
 • 音频 (44)
 • 内存 & 电池 (21)
 • 连接 (67)
 • 功能 (0)
37
Philips LFH0642/00
Philips LFH0642/00
 • 设计 (98)
 • 音频 (33)
 • 内存 & 电池 (22)
 • 连接 (67)
 • 功能 (0)
37
Philips LFH0646/27
Philips LFH0646/27
 • 设计 (87)
 • 音频 (33)
 • 内存 & 电池 (22)
 • 连接 (67)
 • 功能 (0)
37
Olympus DP-311
Olympus DP-311
 • 设计 (71)
 • 音频 (25)
 • 内存 & 电池 (77)
 • 连接 (67)
 • 功能 (0)
35
Philips LFH0600/00
Philips LFH0600/00
 • 设计 (76)
 • 音频 (44)
 • 内存 & 电池 (0)
 • 连接 (67)
 • 功能 (0)
34
Philips LFH0635/00
Philips LFH0635/00
 • 设计 (87)
 • 音频 (33)
 • 内存 & 电池 (21)
 • 连接 (67)
 • 功能 (0)
30
Philips LFH0615/27
Philips LFH0615/27
 • 设计 (77)
 • 音频 (33)
 • 内存 & 电池 (21)
 • 连接 (67)
 • 功能 (0)
30
Philips LFH0620/00
Philips LFH0620/00
 • 设计 (76)
 • 音频 (33)
 • 内存 & 电池 (25)
 • 连接 (89)
 • 功能 (0)
30
Philips LFH0617/27
Philips LFH0617/27
 • 设计 (77)
 • 音频 (33)
 • 内存 & 电池 (20)
 • 连接 (67)
 • 功能 (20)
30
Philips LFH0612/27
Philips LFH0612/27
 • 设计 (77)
 • 音频 (33)
 • 内存 & 电池 (20)
 • 连接 (67)
 • 功能 (0)
30
Philips LFH0633/27
Philips LFH0633/27
 • 设计 (77)
 • 音频 (33)
 • 内存 & 电池 (0)
 • 连接 (67)
 • 功能 (0)
25
Philips LFH0615/00
Philips LFH0615/00
 • 设计 (77)
 • 音频 (33)
 • 内存 & 电池 (1)
 • 连接 (67)
 • 功能 (0)
25
Philips LFH0635/27
Philips LFH0635/27
 • 设计 (77)
 • 音频 (22)
 • 内存 & 电池 (2)
 • 连接 (67)
 • 功能 (0)
24
Philips LFH0612/27B
Philips LFH0612/27B
 • 设计 (77)
 • 音频 (33)
 • 内存 & 电池 (0)
 • 连接 (67)
 • 功能 (0)
24
Philips LFH0632/00
Philips LFH0632/00
 • 设计 (87)
 • 音频 (33)
 • 内存 & 电池 (0)
 • 连接 (67)
 • 功能 (0)
24
Philips LFH0632/27
Philips LFH0632/27
 • 设计 (87)
 • 音频 (33)
 • 内存 & 电池 (0)
 • 连接 (67)
 • 功能 (0)
24
Philips LFH0602/00
Philips LFH0602/00
 • 设计 (77)
 • 音频 (33)
 • 内存 & 电池 (0)
 • 连接 (67)
 • 功能 (0)
24
Philips LFH0612/00
Philips LFH0612/00
 • 设计 (77)
 • 音频 (22)
 • 内存 & 电池 (0)
 • 连接 (67)
 • 功能 (0)
23
Philips LFH0632/27B
Philips LFH0632/27B
 • 设计 (87)
 • 音频 (22)
 • 内存 & 电池 (0)
 • 连接 (67)
 • 功能 (0)
23
RCA VR5210
RCA VR5210
 • 设计 (47)
 • 音频 (12)
 • 内存 & 电池 (2)
 • 连接 (67)
 • 功能 (0)
10
This page is currently only available in English.