College of Physicians and Surgeons
Top 1%36 punten
Top 1%
Belangrijkste rankings en faiten

College of Physicians and Surgeons: 52 feiten en hoogtepunten

1. aantal aanvragers

7466(College of Physicians and Surgeons)
NYU School of Medicine: 8835
Een groot aantal aanvragers kan aangeven dat een universiteit in hoge vraag is en een goede algemene imago en reputatie heeft.

2. jaar van stichting

1807(College of Physicians and Surgeons)
Harvard Medical School: 1782
De lange geschiedenis van de universiteit kan uitstekende tradities en meer bronnen aangeven. Bron: Officiële website van universiteit, 2017

3. Is lid van de Ivy League

College of Physicians and Surgeons(Columbia University)
48% heeft dit
De Ivy League is een atletische conferentie die bestaat uit sportteams van acht particuliere instellingen voor hoger onderwijs in het noordoosten van de Verenigde Staten. Het conferentienaam wordt ook vaak gebruikt om te verwijzen naar die acht scholen als groep. De term Ivy League heeft ook connotaties van academische excellentie, selectiviteit op opnames en sociale elitarisme. Bron: Officiële website van universiteit, 2017

4. percentage mannelijke studenten

50.1%(College of Physicians and Surgeons)
Sargent College: 83%
Percentages vrouwelijke en mannelijke studenten laat zien hoe evenwichtig de universiteit is inzake geslacht. Bron: officiële statistieken universiteit, 2017

5. percentage vrouwelijke studenten

49.9%(College of Physicians and Surgeons)
Yale School of Nursing: 94%
Percentages vrouwelijke en mannelijke studenten laat zien hoe evenwichtig de universiteit is inzake geslacht. Bron: officiële statistieken universiteit, 2017

6. percentage zwarte studenten

8.7%(College of Physicians and Surgeons)
Harvard Medical School: 19%
Bron: officiële statistieken universiteit, 2017

7. percentage witte studenten

54.2%(College of Physicians and Surgeons)
Harvard School of Public Health: 89.4%
Bron: officiële statistieken universiteit, 2017

8. percentage Aziatische studenten

15.8%(College of Physicians and Surgeons)
College of Dental Medicine: 42%
Bron: officiële statistieken universiteit, 2017

9. collegegeld per jaar

49504$(College of Physicians and Surgeons)
College of Health Solutions: 5716$
Collegegeld betalingen, vooral bekend als collegegeld, verwijzen naar een in rekening gebracht honorarium inzake onderwijs in het hoger onderwijs. Bron: officiële statistieken universiteit, 2017

10. collegegeld per jaar voor internationale studenten

49504$(College of Physicians and Surgeons)
College of Nursing and Health Innovation: 22977$
Collegegeld betalingen, vooral bekend als collegegeld, verwijzen naar een in rekening gebracht honorarium inzake onderwijs in het hoger onderwijs. Bron: officiële statistieken universiteit, 2017

11. dubbeldiploma programma's

5(College of Physicians and Surgeons)
Harvard School of Public Health: 50
Geeft aan hoe hoog de mogelijkheid is van het verkrijgen van een dubbel diploma. Bron: Officiële website van universiteit, 2017

12. toelatingspercentage

2.2%(College of Physicians and Surgeons)
Weill Cornell College: 1.7%
Een toelatingspercentage laat zien welk percentage van de aanvragers door de universiteit werd aanvaard. Lage acceptatiegraad maakt het moeilijk om binnen te kopen, maar kan ook prestige en hoog opleidingsniveau aangeven. Bron: officiële statistieken universiteit, 2017

13. academisch personeel

1906(College of Physicians and Surgeons)
Harvard Medical School: 8924
Aantal wetenschappelijk personeel. Data wordt verkregen uit nationale instanties zoals het Nationale Ministerie van Onderwijs, het Nationale Bureau voor de Statistiek, de Nationale Vereniging van Universiteiten en Hogescholen, Conference National rector.

14. student tot docent ratio

9:1(College of Physicians and Surgeons)
Weill Cornell College: 0.16:1
Een maat voor de gemiddelde personeelsbezetting op de universiteit. Laat zien hoeveel studenten onder een personeelslid vallen. Bron: officiële statistieken universiteit, 2017

15. positie in QS rangschikking betreffende academische reputatie

20(College of Physicians and Surgeons)
Harvard School of Public Health: 1
De Academische Reputatie Index is het middelpunt van de QS World University Rankings® dat 40% van het gewicht draagt. De resultaten zijn gebaseerd op de antwoorden van een enquête die is verspreid over wereldwijde academici uit een aantal verschillende takken. Bron: Top Universiteiten QS Ranking, 2017

16. positie in QS-rangschikking betreffende werkgeversreputatie

20(College of Physicians and Surgeons)
Harvard School of Public Health: 1
De resultaten zijn gebaseerd op de antwoorden van een enquête die wereldwijd verdeeld is over werkgevers uit een aantal verschillende takken. Bron: Top Universiteiten QS Ranking, 2017

17. ingeschreven internationale studenten

3.4%(College of Physicians and Surgeons)
Weill Cornell College: 56%
Het percentage internationale studenten onder alle studenten laat zien of de universiteit aantrekkelijk is in het buitenland en de mate van diversiteit. Bron: officiële statistieken universiteit, 2017

18. geciteerde onderzoekers

4(College of Physicians and Surgeons)
Harvard Medical School: 49
Het aantal geciteerde onderzoekers in 21 onderwerp categorieën. Deze personen zijn de meest geciteerde binnen elke categorie. Thomson Reuters, heeft de gegevens gekraakt voor DE, gekamd door 6 miljoen tijdschriftartikelen gepubliceerd over een periode van vijf jaar, en vervolgens berekend hoeveel keer deze artikelen door andere wetenschappers werden geciteerd. Bron: Thomson Reuters, 2017

19. octrooi-aanvragen

681(College of Physicians and Surgeons)
College of Nursing and Health Innovation: 99100
Een octrooiaanvraag is een aanvraag in behandeling in een octrooibureau voor de verlening van een octrooi voor de uitvinding omschreven en geclaimd voor die toepassing. Het aantal aanvragen laat zien hoe creatief en inventief studenten zijn. Bron: officiële statistieken universiteit, 2017

20. afgestudeerde studenten

662(College of Physicians and Surgeons)
Johns Hopkins Bloomberg School: 2164
Hoge verhouding van master-en PhD-studenten kunnen de onderzoek focus van de universiteit aan geven. Bron: officiële statistieken universiteit, 2017

21. alumni-netwerk

20000(College of Physicians and Surgeons)
Johns Hopkins Bloomberg School: 50000
Een alumnivereniging is een vereniging van afgestudeerden of, meer in het algemeen, van oud-studenten (alumni). In het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, alumni van universiteiten, hogescholen, scholen (in het bijzonder zelfstandige scholen), broederschappen en studentenverenigingen vormen vaak groepen met alumni van dezelfde organisatie. Bron: Officiële website van universiteit, 2017

22. studenten zonder graad

0(College of Physicians and Surgeons)
Sargent College: 1152
Undergraduate onderwijs is een opleidingsniveau genomen om iemands eerste tertiaire graad krijgen. Als u studeert aan een grotere universiteit heeft u betere mogelijkheden van netwerken en meestal een toegang tot betere middelen. Bron: officiële statistieken universiteit, 2017

23. schenking

7.6$ billion(Columbia University)
Harvard School of Public Health: 32$ billion
Een financiële schenking is een overdracht van geld en/of goederen gedoneerd aan een instelling. In de Verenigde Staten is de schenking vaak een integraal onderdeel van de financiële gezondheid van onderwijsinstellingen. Alumni en vrienden van de instelling brengen soms kapitaal in voor de schenking. Bron: Wikipedia, 2017

24. US News-rang

11(Columbia University)
Harvard School of Public Health: 3
De Wereld Beste Universiteiten ranglijst van US News, gebaseerd op de QS Wereld Universiteit Ranglijst, evalueerd scholen in landen zoals het Verenigd Koninkrijk, Australië, China, en meer, en identificeerd deze de beste universiteiten ter wereld te zijn. Bron: U.S. News, 2017

25. Forbes-rang

5(Columbia University)
Stanford School of Medicine: 1
Volgens de Forbes jaarlijkse lijst van Amerika's 650 Best Colleges. De ranglijst richt zich op de dingen die het meest belangrijk zijn voor studenten: de kwaliteit van het onderwijs, goede carrièremogelijkheden, hoge slagingspercentages en de lage niveaus van de schuld. Bron: Forbes, 2017

Top 10 medische scholen

Voeg toe aan vergelijking
  • College of Physicians and Surgeons
Vergelijken
This page is currently only available in English.