96punten

Cuba

Cuba
vs

Cuba beoordeling: 52 feiten en hoogtepunten

Cuba

Hoe vergelijkt Cuba zich tot het gemiddelde?

 • Totale levensverwachting bij de geboorte
  ?

  78.9 yearsvs72.41 years
 • Levensverwachting bij de geboorte voor vrouwen
  ?

  81.4 yearsvs75.01 years
 • Werkloosheidspercentage
  ?

  2.6%vs9.48%
 • BBP per hoofd van de bevolking
  ?

  22 237.00$vs19 568.81$
 • Bevolking met toegang tot verbeterde waterbronnen
  ?

  94.9%vs88.77%
 • Bevestigde COVID-19 besmettingen (totaal)
  ?

  6,534vs114,296.005
 • Jeugdwerkloosheidscijfer
  ?

  6.1%vs17.2%
 • Bevolkingspercentage met toegang tot elektriciteit
  ?

  100%vs81.74%

COVID-19 statistieken

1.bevestigde COVID-19 besmettingen (totaal)

6,534

Geactualiseerd op Sun Oct 25 2020
Het totale aantal bevestigde COVID-19 (coronavirus) besmettingen. Bron: worldometers.info
2.nieuwe COVID-19 besmettingen (totaal)

0

Geactualiseerd op Sun Oct 25 2020
Het totale aantal nieuwe COVID-19 (coronavirus) besmettingen volgens het laatste officiële statusrapport. Bron: worldometers.info
3.COVID-19 sterfgevallen (totaal)

128

Geactualiseerd op Sun Oct 25 2020
Het totale aantal sterfgevallen veroorzaakt door COVID-19 (coronavirus). Bron: worldometers.info
4.herstelde COVID-19 patiënten

5,927

Geactualiseerd op Sun Oct 25 2020
Het aantal vastgestelde patiënten met COVID-19 (coronavirus) dat met succes is hersteld van de ziekte. Bron: worldometers.info
5.bevestigde COVID-19 besmettingen per 1 miljoen inwoners

577

Geactualiseerd op Sun Oct 25 2020
Het aantal bevestigde COVID-19 (coronavirus) besmettingen per 1 miljoen inwoners. Bron: worldometers.info
6.nieuwe COVID-19 sterfgevallen

0

Geactualiseerd op Sun Oct 25 2020
Het aantal nieuwe sterfgevallen veroorzaakt door COVID-19 (coronavirus), volgens het laatste officiële statusrapport. Bron: worldometers.info

Aardrijkskunde

1.bossen

27.3%

Het percentage van het land dat door bossen wordt bedekt. Bossen spelen een belangrijke rol bij het verwijderen van verontreinigende stoffen en het zuiveren van de lucht.
2.landbouwgrond

60.3%

Het percentage van het land dat voor landbouwdoeleinden wordt gebruikt, met inbegrip van bouwland, permanente teelten en blijvend grasland.
3.kustlijn

3 735 km

De totale lengte van de grens tussen het landgebied en de zee, inclusief de eilanden van het land.
4.totale wateroppervlakte

1 040 km²

Het totale wateroppervlak van het land, dat alle binnenwateren omvat: meren, rivieren, stuwmeren, reservoirs, wetlands, enz.
5.totale oppervlakte

110 860 km²

Het kan leuk zijn om in grote steden of landen te wonen, omdat een grotere ruimte meer mogelijkheden kan bieden voor bewoners en bezoekers.
6.totale landoppervlakte

109 820 km²

Het totale landoppervlak van het land (exclusief binnen- en zeewater). Om een beter idee te krijgen hoe groot het land is, kun je het vergelijken met een voetbalveld, welke een grootte heeft van 0,007km².

Demografie

1.totale levensverwachting bij de geboorte

78.9 years

De gemiddelde levensverwachting bij de geboorte is het aantal jaren dat de bevolking van een land naar verwachting zal leven. Deze metriek geeft de algemene levenskwaliteit weer.
2.levensverwachting bij de geboorte voor vrouwen

81.4 years

De gemiddelde levensverwachting bij de geboorte voor de vrouwelijke bevolking van het land.
3.bevolking

11.1 miljoen

Bevolkte steden of landen bieden meestal betere werkgelegenheid door hun sterke economie. Grote steden trekken bedrijven en bedrijfsinvesteringen aan en zijn meestal belangrijke culturele centra en onderzoekscentra. Bron: Wikipedia, 2020.
4.bevolkingsdichtheid

102.1 personen/km²

De bevolkingsdichtheid toont aan hoe krap of verspreid de bewoners leven. Steden of landen met een hoge bevolkingsdichtheid kunnen als overbevolkt worden beschouwd. Dit wordt een probleem als de infrastructuur onderontwikkeld is. Bron: Wikipedia, 2020.
5.levensverwachting bij de geboorte voor mannen

76.6 years

De gemiddelde levensverwachting bij de geboorte voor de mannelijke bevolking van het land.
6.gemiddelde leeftijd van de bevolking

41.8 years

Steden of landen met een jongere bevolking hebben meestal betere ontwikkelingsperspectieven. Jonge samenlevingen zijn dynamischer en creatiever. Bron: Wikipedia,2020.

Economie

1.werkloosheidspercentage

2.6%

Lage werkloosheid wijst op betere carrièrekansen en een betere economische groei. Bron: Wikipedia,2020; officiële statistieken stad,2020.
2.BBP per hoofd van de bevolking

22 237.00$

Het BBP per hoofd van de bevolking wordt berekend door het totale BBP te delen door het aantal inwoners van het land. Een hoger BBP per hoofd van de bevolking wijst op een hogere levensstandaard.
3.jeugdwerkloosheidscijfer

6.1%

Het aantal jongeren tussen 15 en 24 jaar dat gedurende een bepaald jaar werkloos is. De jeugdwerkloosheid wordt berekend als een percentage van de totale jeugdwerkgelegenheid.
4.staatsschuld

47.7% of GDP

Ook bekend als overheidsschuld of nationale schuld, verwijst de staatsschuld naar de som van alle overheidsleningen die de overheid verschuldigd is aan kredietverstrekkers in het land.
5.onderwijsuitgaven

12.8% of GDP

Het totale bedrag van de overheidsuitgaven voor onderwijs. De overheidsuitgaven voor onderwijs omvatten directe uitgaven voor scholen, universiteiten en andere soorten onderwijsinstellingen, alsook onderwijsgerelateerde overheidssubsidies.
6.gezondheidsuitgaven

10.9% of GDP

Het totale bedrag aan publieke en private gezondheidsuitgaven voor medische en paramedische diensten.

Infrastructuur

1.percentage internetgebruikers

38.8%

Het percentage van de bevolking van het land dat gebruik maakt van het internet.
2.bevolkingspercentage met toegang tot elektriciteit

100%

Het deel van de bevolking dat toegang heeft tot elektriciteit, zowel op het platteland als in de stad.
3.spoorwegnetwerk

8 367km

De totale lengte van het spoorwegnet van het land.
4.verkeerswegen

60 000 km

De totale lengte van de verharde en onverharde wegen van het land.
5.binnenwateren

240 km

De totale lengte van de bevaarbare binnenwateren.
6.aantal vliegvelden

133

De aanwezigheid van en het aantal luchthavens laat zien hoe goed de aansluiting van de stad is met verschillende internationale bestemmingen, en hoe goed de internationale bereikbaarheid is. Bron: Wikipedia,2020.

Levenskwaliteit

1.beschikt over een openbare gezondheidszorg
Cuba
Openbare gezondheidszorg is meer betaalbaar voor een gemiddelde burger en is meestal gegarandeerd voor iedereen. Bron: officiële website stad,% {date}.
2.percentage volwassenen met obesitas

24.6%

Het percentage volwassenen dat als zwaarlijvig wordt beschouwd. Een zwaarlijvige volwassene heeft een Body Mass Index (BMI) van 30 of meer. Obesitas is een volksgezondheidsprobleem en verhoogt het risico op chronische ziekten.
3.bevolking met toegang tot verbeterde waterbronnen

94.9%

Het percentage van de bevolking van het land dat toegang heeft tot verbeterde drinkwaterbronnen, zoals leidingwater of beschermde bronnen.
4.ziekenhuisbedden per 1000 inwoners

5.2

Een stad met een groter aantal bedden per 1000 inwoners, is in staat om aan meer mensen gezondheidszorg aan te bieden en heeft meestal een beter ontwikkeld gezondheidszorg systeem. Bron:,2020
5.artsen per 1000 mensen

8.19/1000

Het aantal artsen (generalisten en specialisten) per 1000 personen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zouden er meer dan 2,3 gezondheidswerkers per 1000 mensen moeten zijn om in de primaire gezondheidszorg te voorzien.
6.schoolverwachting

14 years

De schoolverwachting (SLE) staat voor het aantal jaren dat kinderen naar verwachting onderwijs zullen volgen. Dit omvat het basis- tot tertiair onderwijs.

Wat zijn de beste landen?

Toon alles
This page is currently only available in English.