Henry M. Goldman School of Dental Medicine
Top 58%15 punten
Top 58%
Belangrijkste rankings en faiten

Henry M. Goldman School of Dental Medicine: 53 feiten en hoogtepunten

1. jaar van stichting

1839(Boston University)
Harvard Medical School: 1782
De lange geschiedenis van de universiteit kan uitstekende tradities en meer bronnen aangeven. Bron: Officiële website van universiteit, 2017

2. aantal aanvragers

52532(Boston University)
NYU School of Medicine: 8835
Een groot aantal aanvragers kan aangeven dat een universiteit in hoge vraag is en een goede algemene imago en reputatie heeft.

3. medische faciliteiten

5(Boston University)
Harvard School of Public Health: 17
Bron: officiële website universiteit, 2017

4. academisch personeel

2590(Boston University)
Harvard Medical School: 8924
Aantal wetenschappelijk personeel. Data wordt verkregen uit nationale instanties zoals het Nationale Ministerie van Onderwijs, het Nationale Bureau voor de Statistiek, de Nationale Vereniging van Universiteiten en Hogescholen, Conference National rector.

5. ingeschreven studenten

29978(Boston University)
Johns Hopkins Bloomberg School: 2164
Ingeschreven studenten omvatten zowel gegradueerde en afgestudeerde studenten. Bron: officiële statistieken universiteit, 2017

6. student tot docent ratio

13:1(Boston University)
Weill Cornell College: 0.16:1
Een maat voor de gemiddelde personeelsbezetting op de universiteit. Laat zien hoeveel studenten onder een personeelslid vallen. Bron: officiële statistieken universiteit, 2017

7. afgestudeerde studenten

14175(Boston University)
Johns Hopkins Bloomberg School: 2164
Hoge verhouding van master-en PhD-studenten kunnen de onderzoek focus van de universiteit aan geven. Bron: officiële statistieken universiteit, 2017

8. alumni-netwerk

285000(Boston University)
Johns Hopkins Bloomberg School: 50000
Een alumnivereniging is een vereniging van afgestudeerden of, meer in het algemeen, van oud-studenten (alumni). In het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, alumni van universiteiten, hogescholen, scholen (in het bijzonder zelfstandige scholen), broederschappen en studentenverenigingen vormen vaak groepen met alumni van dezelfde organisatie. Bron: Officiële website van universiteit, 2017

9. percentage vrouwelijke studenten

59%(Boston University)
Yale School of Nursing: 94%
Percentages vrouwelijke en mannelijke studenten laat zien hoe evenwichtig de universiteit is inzake geslacht. Bron: officiële statistieken universiteit, 2017

10. percentage mannelijke studenten

41%(Boston University)
Sargent College: 83%
Percentages vrouwelijke en mannelijke studenten laat zien hoe evenwichtig de universiteit is inzake geslacht. Bron: officiële statistieken universiteit, 2017

11. percentage zwarte studenten

3.2%(Boston University)
Harvard Medical School: 19%
Bron: officiële statistieken universiteit, 2017

12. percentage witte studenten

50.6%(Boston University)
Harvard School of Public Health: 89.4%
Bron: officiële statistieken universiteit, 2017

13. percentage Aziatische studenten

14%(Boston University)
College of Dental Medicine: 42%
Bron: officiële statistieken universiteit, 2017

14. collegegeld per jaar

43285$(Boston University)
College of Health Solutions: 5716$
Collegegeld betalingen, vooral bekend als collegegeld, verwijzen naar een in rekening gebracht honorarium inzake onderwijs in het hoger onderwijs. Bron: officiële statistieken universiteit, 2017

15. collegegeld per jaar voor internationale studenten

43185$(Boston University)
College of Nursing and Health Innovation: 22977$
Collegegeld betalingen, vooral bekend als collegegeld, verwijzen naar een in rekening gebracht honorarium inzake onderwijs in het hoger onderwijs. Bron: officiële statistieken universiteit, 2017

16. groeiratio collegegeld

3.7%(Boston University)
College of Health Solutions: 2.9%
Lager collegegeld groeipercentage geeft aan dat de kosten van studeren aan de universiteit langzamer toeneemt. Bron: officiële statistieken universiteit, 2017

17. positie in QS-rangschikking betreffende werkgeversreputatie

28(Henry M. Goldman School of Dental Medicine)
Harvard School of Public Health: 1
De resultaten zijn gebaseerd op de antwoorden van een enquête die wereldwijd verdeeld is over werkgevers uit een aantal verschillende takken. Bron: Top Universiteiten QS Ranking, 2017

18. studenten zonder graad

15803(Boston University)
Sargent College: 1152
Undergraduate onderwijs is een opleidingsniveau genomen om iemands eerste tertiaire graad krijgen. Als u studeert aan een grotere universiteit heeft u betere mogelijkheden van netwerken en meestal een toegang tot betere middelen. Bron: officiële statistieken universiteit, 2017

19. octrooi-aanvragen

10(Henry M. Goldman School of Dental Medicine)
College of Nursing and Health Innovation: 99100
Een octrooiaanvraag is een aanvraag in behandeling in een octrooibureau voor de verlening van een octrooi voor de uitvinding omschreven en geclaimd voor die toepassing. Het aantal aanvragen laat zien hoe creatief en inventief studenten zijn. Bron: officiële statistieken universiteit, 2017

20. geciteerde onderzoekers

14(Boston University)
Harvard Medical School: 49
Het aantal geciteerde onderzoekers in 21 onderwerp categorieën. Deze personen zijn de meest geciteerde binnen elke categorie. Thomson Reuters, heeft de gegevens gekraakt voor DE, gekamd door 6 miljoen tijdschriftartikelen gepubliceerd over een periode van vijf jaar, en vervolgens berekend hoeveel keer deze artikelen door andere wetenschappers werden geciteerd. Bron: Thomson Reuters, 2017

21. aantal partneruniversiteiten

150(Boston University)
Duke School of Nursing: 300
Het aantal partner universiteiten en onderzoeksinstellingen laat zien hoe groot kansen zijn van studenten voor de uitwisseling en het uitvoeren van onderzoek in het buitenland. Bron: Officiële website van universiteit, 2017

22. gemiddelde financiële steun

62.7$ million(Boston University)
Weill Cornell Graduate School: 245$ million
Een algemeen bedrag financiële steun voor studenten in miljoenen dollars. Bron: officiële statistieken universiteit, 2017

23. toelages per jaar per student

24937$(Boston University)
Stanford School of Medicine: 44000$
Het gemiddelde bedrag dat beschikbaar is voor een student per academisch jaar (subsidies, beurzen en/of financiële hulp voor in aanmerking komende studenten). Bron: officiële statistieken universiteit, 2017

24. studentenvereniging

500(Boston University)
College of Health Solutions: 1100
Een vakbond van de student, student overheid, vrije studentenvereniging, student senaat, studenten vereniging, gilde van studenten of de overheid van studenten is een studentenorganisatie aanwezig in veel hogescholen en universiteiten en vele middelbare scholen. In het hoger onderwijs wordt de studentenvereniging vaak een eigen gebouw op de campus toegekend, gewijd aan sociale, organisatorische activiteiten, vertegenwoordiging en academische ondersteuning van het lidmaatschap. Bron: Officiële website van universiteit, 2017

25. ingeschreven internationale studenten

11%(Boston University)
Weill Cornell College: 56%
Het percentage internationale studenten onder alle studenten laat zien of de universiteit aantrekkelijk is in het buitenland en de mate van diversiteit. Bron: officiële statistieken universiteit, 2017

Top 10 medische scholen

Voeg toe aan vergelijking
  • Henry M. Goldman School of Dental Medicine
Vergelijken
This page is currently only available in English.