vs
Sandra Day O'Connor College
School of Industrial and Labor Relations
Top 71%12 punten
Top 71%
Top 93%3 punten
Top 93%
Belangrijkste rankings en faiten

Sandra Day O'Connor College vs School of Industrial and Labor Relations: 47 feiten in vergelijking

1. academisch personeel

Beduidend meer academisch personeel.
Columbia Law School: 299
145
vs
100
45 meer academisch personeel
Aantal wetenschappelijk personeel. Data wordt verkregen uit nationale instanties zoals het Nationale Ministerie van Onderwijs, het Nationale Bureau voor de Statistiek, de Nationale Vereniging van Universiteiten en Hogescholen, Conference National rector.

2. aantal aanvragers

Behoorlijk meer aanvragers.
Columbia Law School: 6592
2000
vs
385
1615 meer aanvragers
Een groot aantal aanvragers kan aangeven dat een universiteit in hoge vraag is en een goede algemene imago en reputatie heeft.

3. gemiddelde financiële steun

Aanzienlijk grotere gemiddelde financiële steun voor studenten.
Cornell Law School: 245$ million
59.6$ million(Arizona State University)
vs
245$ million(Cornell University)
185.4$ million grotere gemiddelde financiële steun voor studenten
Een algemeen bedrag financiële steun voor studenten in miljoenen dollars. Bron: officiële statistieken universiteit, 2018

4. afgestudeerde studenten

Opmerkelijk meer afgestudeerde studenten.
Harvard Law School: 1800
602
vs
89
513 meer afgestudeerde studenten
Hoge verhouding van master-en PhD-studenten kunnen de onderzoek focus van de universiteit aan geven. Bron: officiële statistieken universiteit, 2018

5. percentage witte studenten

Aanzienlijk grotere verhouding van blanke studenten.
Sandra Day O'Connor College: 73%
73%
vs
45.5%(Cornell University)
27.5% grotere verhouding van blanke studenten
Bron: officiële statistieken universiteit, 2018

6. percentage mannelijke studenten

Aanzienlijk hoger percentage mannelijke studenten.
Sandra Day O'Connor College: 59%
59%
vs
41%
18% hoger percentage mannelijke studenten
Percentages van vrouwelijke en mannelijke studenten laten zien hoe evenwichtig de universiteit is ten aanzien van het geslacht. Bron: officiële statistieken universiteit, 2018

7. percentage vrouwelijke studenten

Aanzienlijk hoger percentage vrouwelijke studenten.
School of Industrial and Labor Relations: 59%
41%
vs
59%
18% hoger percentage vrouwelijke studenten
Percentages van vrouwelijke en mannelijke studenten laten zien hoe evenwichtig de universiteit is ten aanzien van het geslacht. Bron: officiële statistieken universiteit, 2018

8. percentage Aziatische studenten

Aanzienlijk grotere verhouding van Aziatische studenten.
NYU School of Law: 19%
3.8%
vs
16.5%(Cornell University)
12.7% grotere verhouding van Aziatische studenten
Bron: officiële statistieken universiteit, 2018

9. ingeschreven studenten

Beslist meer ingeschreven studenten.
Harvard Law School: 1800
602
vs
1000
398 meer ingeschreven studenten
Ingeschreven studenten omvatten zowel gegradueerde en afgestudeerde studenten. Bron: officiële statistieken universiteit, 2018

10. toelatingspercentage

Aanzienlijk lager toelatingspercentage.
Duke School of Law: 4%
33%
vs
24%
9% lager toelatingspercentage
Een toelatingspercentage laat zien welk percentage van de aanvragers door de universiteit werd aanvaard. Lage acceptatiegraad maakt het moeilijk om binnen te kopen, maar kan ook prestige en hoog opleidingsniveau aangeven. Bron: officiële statistieken universiteit, 2018

11. collegegeld per jaar voor internationale studenten

Beduidend lager collegegeld vereist van internationale voltijdstudenten.
School of Industrial and Labor Relations: 22565$
41731$
vs
22565$
19166$ lager collegegeld vereist van internationale voltijdstudenten
Collegegeld betalingen, vooral bekend als collegegeld, verwijzen naar een in rekening gebracht honorarium inzake onderwijs in het hoger onderwijs. Bron: officiële statistieken universiteit, 2018

12. percentage zwarte studenten

Opmerkelijk grotere verhouding van zwarte studenten.
Harvard Law School: 40%
1.6%
vs
5.6%(Cornell University)
4% grotere verhouding van zwarte studenten
Bron: officiële statistieken universiteit, 2018

13. student tot docent ratio

Beduidend lagere student tot docent ratio.
Columbia Law School: 0:1
4.7:1
vs
10:1
53% lagere student tot docent ratio
Een maat voor de gemiddelde personeelsbezetting op de universiteit. Laat zien hoeveel studenten onder een personeelslid vallen. Bron: officiële statistieken universiteit, 2018

14. toelages per jaar per student

Aanzienlijk groter subsidiebedrag beschikbaar per student per academisch jaar.
Harvard Law School: 40000$
10000$
vs
19125$
9125$ groter subsidiebedrag beschikbaar per student per academisch jaar
Het gemiddelde bedrag dat voor een student per academisch jaar beschikbaar is (subsidies, beurzen en/of financiële hulp voor in aanmerking komende studenten). Bron: officiële statistieken universiteit, 2018

15. jaar van stichting

Een beetje meer jaren sinds de oprichting.
Harvard Law School: 1817
1964
vs
1945
19 meer jaren sinds de oprichting
De lange geschiedenis van de universiteit kan uitstekende tradities en meer bronnen aangeven. Bron: Officiële website van universiteit, 2018

16. alumni-netwerk

Aanzienlijk groter alumni netwerk.
Harvard Law School: 38000
10000
vs
11000
1000 groter alumni netwerk
Een alumnivereniging is een vereniging van afgestudeerden of, meer in het algemeen, van oud-studenten (alumni). In het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, alumni van universiteiten, hogescholen, scholen (in het bijzonder zelfstandige scholen), broederschappen en studentenverenigingen vormen vaak groepen met alumni van dezelfde organisatie. Bron: Officiële website van universiteit, 2018

17. groeiratio collegegeld

Aanzienlijk lager collegegeld groeipercentage.
Case School of Law: 1.8%
2.2%
vs
4.5%(Cornell University)
51.11% lager collegegeld groeipercentage
Lager collegegeld groeipercentage geeft aan dat de kosten van studeren aan de universiteit langzamer toeneemt. Bron: officiële statistieken universiteit, 2018

18. studenten zonder graad

0% meer gegradueerdenstudenten.
School of Industrial and Labor Relations: 911
0
vs
911
911 meer gegradueerdenstudenten
Undergraduate onderwijs is een opleidingsniveau genomen om iemands eerste tertiaire graad krijgen. Als u studeert aan een grotere universiteit heeft u betere mogelijkheden van netwerken en meestal een toegang tot betere middelen. Bron: officiële statistieken universiteit, 2018

19. studenten op internationale uitwisselingsprojecten

Speciaal meer studenten nemen deel aan internationale uitwisselingsprogramma's.
NYU School of Law: 3799
1574(Arizona State University)
vs
500(Cornell University)
1074 meer studenten nemen deel aan internationale uitwisselingsprogramma's
Een uitwisselingsprogramma voor studenten is een programma waarbij leerlingen van een middelbare school of universiteit in het buitenland bij een van de partnerinstellingen van hun instelling studeren. Bron: officiële statistieken universiteit, 2018

20. buitenschoolse activiteiten

Een beetje meer buitenschoolse activiteiten aangeboden.
Cornell Law School: 1019
1014(Arizona State University)
vs
1019(Cornell University)
5 meer buitenschoolse activiteiten aangeboden
Een brede waaier van buitenschoolse activiteiten, zoals sport, toneel, koor klassen, onderzoeksreizen, ect. toont aan dat de universiteit niet alleen academische belangen van studenten, maar ook hun hobby's ondersteunt. Bron: Officiële website van universiteit, 2018

21. Heeft een museum

Bron: officiële website universiteit, 2018
Sandra Day O'Connor College(Arizona State University)
School of Industrial and Labor Relations(Cornell University)
82% heeft dit

22. aantal musea

Behoorlijk meer musea.
Harvard Law School: 3
3(Arizona State University)
vs
1(Cornell University)
2 meer musea
Bron: Wikipedia, 2018, officiële website stad. 2018.

23. gemiddelde samengestelde ACT-score

Aanzienlijk hogere gemiddelde samengestelde ACT score.
Harvard Law School: 33.5
24(Arizona State University)
vs
31.5(Cornell University)
7.5 hogere gemiddelde samengestelde ACT score
De ACT is een gestandaardiseerde test voor hoge schoolprestaties en college opnames in de Verenigde Staten geproduceerd door ACT, Inc. ACT score geven aan hoe moeilijk het is toegelaten te worden op een universiteit en kunnen ook het niveau van de opleidingseisen aangeven. Bron: officiële statistieken universiteit, 2018

24. collegegeld per jaar

Zeker lager collegegeld vereist.
School of Industrial and Labor Relations: 22565$
26733$
vs
22565$
4168$ lager collegegeld vereist
Collegegeld betalingen, vooral bekend als collegegeld, verwijzen naar een in rekening gebracht honorarium inzake onderwijs in het hoger onderwijs. Bron: officiële statistieken universiteit, 2018

25. kosten van kost en inwoning

Duidelijk lagere kosten van kost en inwoning.
Sandra Day O'Connor College: 11436$
11436$(Arizona State University)
vs
16200$(Cornell University)
4764$ lagere kosten van kost en inwoning
De kosten van kost en inwoningvergoedingen per academisch jaar. Bron: officiële statistieken universiteit, 2018

Top 10 juridische scholen

Voeg toe aan vergelijking
    Vergelijken
    This page is currently only available in English.