University of California, Riverside
Top 45%78 punten
Top 45%
Belangrijkste rankings en faiten

University of California, Riverside: 48 feiten en hoogtepunten

1. collegegeld per jaar

12924$(University of California, Riverside)
Collegegeld betalingen, vooral bekend als collegegeld, verwijzen naar een in rekening gebracht honorarium inzake onderwijs in het hoger onderwijs. Bron: officiële statistieken universiteit, 2017

2. collegegeld per jaar voor internationale studenten

36747$(University of California, Riverside)
Collegegeld betalingen, vooral bekend als collegegeld, verwijzen naar een in rekening gebracht honorarium inzake onderwijs in het hoger onderwijs. Bron: officiële statistieken universiteit, 2017

3. jaar van stichting

1904(University of California, Riverside)
De lange geschiedenis van de universiteit kan uitstekende tradities en meer bronnen aangeven. Bron: Officiële website van universiteit, 2017

4. kosten van kost en inwoning

13500$(University of California, Riverside)
De kosten van kost en inwoning vergoedingen. Bron: officiële statistieken universiteit, 2017

5. aantal partneruniversiteiten

117(University of California, Riverside)
Het aantal partner universiteiten en onderzoeksinstellingen laat zien hoe groot kansen zijn van studenten voor de uitwisseling en het uitvoeren van onderzoek in het buitenland. Bron: Officiële website van universiteit, 2017

6. US News-rang

259(University of California, Riverside)
De Wereld Beste Universiteiten ranglijst van US News, gebaseerd op de QS Wereld Universiteit Ranglijst, evalueerd scholen in landen zoals het Verenigd Koninkrijk, Australië, China, en meer, en identificeerd deze de beste universiteiten ter wereld te zijn. Bron: U.S. News, 2017

7. academisch personeel

2274(University of California, Riverside)
Aantal wetenschappelijk personeel. Data wordt verkregen uit nationale instanties zoals het Nationale Ministerie van Onderwijs, het Nationale Bureau voor de Statistiek, de Nationale Vereniging van Universiteiten en Hogescholen, Conference National rector.

8. bibliotheekcollectie

5573747(University of California, Riverside)
Grotere bibliotheekcollectie betekent dat de universiteit voor haar studenten meer boeken, tijdschriften, online bronnen, ect. kan bieden. Bron: Officiële website van universiteit, 2017

9. Nobelprijswinnaars alumni

1(University of California, Riverside)
Het totale aantal van de alumni van een instelling die Nobelprijzen en Fields Medailles hebben gewonnen. Alumni zijn gedefinieerd als degenen die bachelor, master of doctoraal niveau van de instelling hebben verkregen. Bron: website Nobelprijs, 2017

10. ingeschreven studenten

21005(University of California, Riverside)
Ingeschreven studenten omvatten zowel gegradueerde en afgestudeerde studenten. Bron: officiële statistieken universiteit, 2017

11. toelatingspercentage

76%(University of California, Riverside)
Een toelatingspercentage laat zien welk percentage van de aanvragers door de universiteit werd aanvaard. Lage acceptatiegraad maakt het moeilijk om binnen te kopen, maar kan ook prestige en hoog opleidingsniveau aangeven. Bron: officiële statistieken universiteit, 2017

12. ARWU-rang

132(University of California, Riverside)
De Academische Rangschikking van Wereld Universiteiten (ARWU) gebruikt zes objectieve indicatoren om wereld universiteiten te rangschikken, waaronder het aantal alumni en medewerkers die Nobelprijzen en Veld Medailles hebben gewonnen, het aantal geciteerde onderzoekers door Thomson Scientific geselecteerd, het aantal artikelen in tijdschriften van Natuur en Wetenschap, het aantal artikelen geïndexeerd in de Science Citation Index - Expanded en Social Sciences Citation Index en de prestaties per hoofd van de bevolking met betrekking tot de grootte van een instelling. Bron: ARWU, 2017

13. medische faciliteiten

3(University of California, Riverside)
Bron: officiële website universiteit, 2017

14. percentage vrouwelijke studenten

52%(University of California, Riverside)
Percentages vrouwelijke en mannelijke studenten laat zien hoe evenwichtig de universiteit is inzake geslacht. Bron: officiële statistieken universiteit, 2017

15. afgestudeerde studenten

2466(University of California, Riverside)
Hoge verhouding van master-en PhD-studenten kunnen de onderzoek focus van de universiteit aan geven. Bron: officiële statistieken universiteit, 2017

16. sportfaciliteiten

9(University of California, Riverside)
Bron: officiële website universiteit, 2017

17. studenten zonder graad

18539(University of California, Riverside)
Undergraduate onderwijs is een opleidingsniveau genomen om iemands eerste tertiaire graad krijgen. Als u studeert aan een grotere universiteit heeft u betere mogelijkheden van netwerken en meestal een toegang tot betere middelen. Bron: officiële statistieken universiteit, 2017

18. gemiddelde SAT-score toelating

1050(University of California, Riverside)
De SAT is een gestandaardiseerde test voor college opnames in de Verenigde Staten. SAT scores geven aan hoe moeilijk het is op een universiteit toegelaten te worden en geeft ook het niveau van de opleidingseisen aan. Bron: officiële statistieken universiteit, 2017

19. percentage Aziatische studenten

35.7%(University of California, Riverside)
Bron: officiële statistieken universiteit, 2017

20. ingeschreven internationale studenten

5%(University of California, Riverside)
Het percentage internationale studenten onder alle studenten laat zien of de universiteit aantrekkelijk is in het buitenland en de mate van diversiteit. Bron: officiële statistieken universiteit, 2017

21. campusgrootte

4.86km²(University of California, Riverside)
Campus grootte in vierkante kilometer. Bron: Officiële website van universiteit, 2017

22. buitenschoolse activiteiten

362(University of California, Riverside)
Een brede waaier van buitenschoolse activiteiten, zoals sport, toneel, koor klassen, onderzoeksreizen, ect. toont aan dat de universiteit niet alleen academische belangen van studenten, maar ook hun hobby's ondersteunt. Bron: Officiële website van universiteit, 2017

23. percentage mannelijke studenten

48%(University of California, Riverside)
Percentages vrouwelijke en mannelijke studenten laat zien hoe evenwichtig de universiteit is inzake geslacht. Bron: officiële statistieken universiteit, 2017

24. toelages per jaar per student

16156$(University of California, Riverside)
Een gemiddeld bedrag subsidies en financiële steun gegeven aan een student. Bron: officiële statistieken universiteit, 2017

25. schenking

0.13$ billion(University of California, Riverside)
Een financiële schenking is een overdracht van geld en/of goederen gedoneerd aan een instelling. In de Verenigde Staten is de schenking vaak een integraal onderdeel van de financiële gezondheid van onderwijsinstellingen. Alumni en vrienden van de instelling brengen soms kapitaal in voor de schenking. Bron: Wikipedia, 2017

Top 10 universiteiten

Voeg een ander object aan de vergelijking
  • University of California, Riverside
Vergelijken
This page is currently only available in English.