96punten

Vorstendom Monaco

Vorstendom Monaco
vs

Vorstendom Monaco beoordeling: 45 feiten en hoogtepunten

Vorstendom Monaco

Hoe vergelijkt Vorstendom Monaco zich tot het gemiddelde?

 • Totale levensverwachting bij de geboorte
  ?

  89.4 yearsvs72.41 years
 • Levensverwachting bij de geboorte voor vrouwen
  ?

  93.4 yearsvs75.01 years
 • BBP per hoofd van de bevolking
  ?

  168 000.00$vs19 568.81$
 • Werkloosheidspercentage
  ?

  2%vs9.48%
 • Bevolking met toegang tot verbeterde waterbronnen
  ?

  100%vs88.77%
 • Percentage internetgebruikers
  ?

  95.2%vs49.73%
 • Ziekenhuisbedden per 1000 inwoners
  ?

  13.8vs2.93
 • Bevestigde COVID-19 besmettingen (totaal)
  ?

  296vs114,296.005

COVID-19 statistieken

1.bevestigde COVID-19 besmettingen (totaal)

296

Geactualiseerd op Sun Oct 25 2020
Het totale aantal bevestigde COVID-19 (coronavirus) besmettingen. Bron: worldometers.info
2.nieuwe COVID-19 besmettingen (totaal)

0

Geactualiseerd op Sun Oct 25 2020
Het totale aantal nieuwe COVID-19 (coronavirus) besmettingen volgens het laatste officiële statusrapport. Bron: worldometers.info
3.COVID-19 sterfgevallen (totaal)

2

Geactualiseerd op Sun Oct 25 2020
Het totale aantal sterfgevallen veroorzaakt door COVID-19 (coronavirus). Bron: worldometers.info
4.herstelde COVID-19 patiënten

244

Geactualiseerd op Sun Oct 25 2020
Het aantal vastgestelde patiënten met COVID-19 (coronavirus) dat met succes is hersteld van de ziekte. Bron: worldometers.info
5.nieuwe COVID-19 sterfgevallen

0

Geactualiseerd op Sun Oct 25 2020
Het aantal nieuwe sterfgevallen veroorzaakt door COVID-19 (coronavirus), volgens het laatste officiële statusrapport. Bron: worldometers.info
6.bevestigde COVID-19 besmettingen per 1 miljoen inwoners

7,526

Geactualiseerd op Sun Oct 25 2020
Het aantal bevestigde COVID-19 (coronavirus) besmettingen per 1 miljoen inwoners. Bron: worldometers.info

Aardrijkskunde

1.bossen

0%

Het percentage van het land dat door bossen wordt bedekt. Bossen spelen een belangrijke rol bij het verwijderen van verontreinigende stoffen en het zuiveren van de lucht.
2.landbouwgrond

1%

Het percentage van het land dat voor landbouwdoeleinden wordt gebruikt, met inbegrip van bouwland, permanente teelten en blijvend grasland.
3.kustlijn

4.1 km

De totale lengte van de grens tussen het landgebied en de zee, inclusief de eilanden van het land.
4.totale wateroppervlakte

0 km²

Het totale wateroppervlak van het land, dat alle binnenwateren omvat: meren, rivieren, stuwmeren, reservoirs, wetlands, enz.
5.totale oppervlakte

2 km²

Het kan leuk zijn om in grote steden of landen te wonen, omdat een grotere ruimte meer mogelijkheden kan bieden voor bewoners en bezoekers.
6.totale landoppervlakte

2 km²

Het totale landoppervlak van het land (exclusief binnen- en zeewater). Om een beter idee te krijgen hoe groot het land is, kun je het vergelijken met een voetbalveld, welke een grootte heeft van 0,007km².

Demografie

1.totale levensverwachting bij de geboorte

89.4 years

De gemiddelde levensverwachting bij de geboorte is het aantal jaren dat de bevolking van een land naar verwachting zal leven. Deze metriek geeft de algemene levenskwaliteit weer.
2.levensverwachting bij de geboorte voor vrouwen

93.4 years

De gemiddelde levensverwachting bij de geboorte voor de vrouwelijke bevolking van het land.
3.bevolking

0.03 miljoen

Bevolkte steden of landen bieden meestal betere werkgelegenheid door hun sterke economie. Grote steden trekken bedrijven en bedrijfsinvesteringen aan en zijn meestal belangrijke culturele centra en onderzoekscentra. Bron: Wikipedia, 2020.
4.bevolkingsdichtheid

18.7 personen/km²

De bevolkingsdichtheid toont aan hoe krap of verspreid de bewoners leven. Steden of landen met een hoge bevolkingsdichtheid kunnen als overbevolkt worden beschouwd. Dit wordt een probleem als de infrastructuur onderontwikkeld is. Bron: Wikipedia, 2020.
5.levensverwachting bij de geboorte voor mannen

85.5 years

De gemiddelde levensverwachting bij de geboorte voor de mannelijke bevolking van het land.
6.sterftecijfer

10.1/1000

Het sterftecijfer, ook wel het ruwe sterftecijfer genoemd, komt overeen met het aantal sterfgevallen per 1000 mensen per jaar, halverwege het jaar.

Economie

1.BBP per hoofd van de bevolking

168 000.00$

Het BBP per hoofd van de bevolking wordt berekend door het totale BBP te delen door het aantal inwoners van het land. Een hoger BBP per hoofd van de bevolking wijst op een hogere levensstandaard.
2.werkloosheidspercentage

2%

Lage werkloosheid wijst op betere carrièrekansen en een betere economische groei. Bron: Wikipedia,2020; officiële statistieken stad,2020.
3.jeugdwerkloosheidscijfer

26.6%

Het aantal jongeren tussen 15 en 24 jaar dat gedurende een bepaald jaar werkloos is. De jeugdwerkloosheid wordt berekend als een percentage van de totale jeugdwerkgelegenheid.
4.onderwijsuitgaven

1.4% of GDP

Het totale bedrag van de overheidsuitgaven voor onderwijs. De overheidsuitgaven voor onderwijs omvatten directe uitgaven voor scholen, universiteiten en andere soorten onderwijsinstellingen, alsook onderwijsgerelateerde overheidssubsidies.
5.gezondheidsuitgaven

2% of GDP

Het totale bedrag aan publieke en private gezondheidsuitgaven voor medische en paramedische diensten.
6.reële groei van het BBP

5.4%

De reële BBP groei komt overeen met de BBP groei op jaarbasis, berekend door rekening te houden met de door de inflatie veroorzaakte prijsschommelingen.

Infrastructuur

1.percentage internetgebruikers

95.2%

Het percentage van de bevolking van het land dat gebruik maakt van het internet.
2.bevolkingspercentage met toegang tot elektriciteit

100%

Het deel van de bevolking dat toegang heeft tot elektriciteit, zowel op het platteland als in de stad.

Levenskwaliteit

1.beschikt over een openbare gezondheidszorg
Vorstendom Monaco
Openbare gezondheidszorg is meer betaalbaar voor een gemiddelde burger en is meestal gegarandeerd voor iedereen. Bron: officiële website stad,% {date}.
2.bevolking met toegang tot verbeterde waterbronnen

100%

Het percentage van de bevolking van het land dat toegang heeft tot verbeterde drinkwaterbronnen, zoals leidingwater of beschermde bronnen.
3.ziekenhuisbedden per 1000 inwoners

13.8

Een stad met een groter aantal bedden per 1000 inwoners, is in staat om aan meer mensen gezondheidszorg aan te bieden en heeft meestal een beter ontwikkeld gezondheidszorg systeem. Bron:,2020
4.artsen per 1000 mensen

6.56/1000

Het aantal artsen (generalisten en specialisten) per 1000 personen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zouden er meer dan 2,3 gezondheidswerkers per 1000 mensen moeten zijn om in de primaire gezondheidszorg te voorzien.

Wat zijn de beste landen?

Toon alles
This page is currently only available in English.