100punten

Zuid-Korea

Zuid-Korea
vs

Zuid-Korea beoordeling: 53 feiten en hoogtepunten

Zuid-Korea

Hoe vergelijkt Zuid-Korea zich tot het gemiddelde?

 • Bossen
  ?

  63.9%vs31.12%
 • Totale levensverwachting bij de geboorte
  ?

  82.5 yearsvs72.41 years
 • Levensverwachting bij de geboorte voor vrouwen
  ?

  85.8 yearsvs75.01 years
 • BBP per hoofd van de bevolking
  ?

  43 212.00$vs19 568.81$
 • Werkloosheidspercentage
  ?

  3.7%vs9.48%
 • Percentage volwassenen met obesitas
  ?

  4.7%vs18.93%
 • Percentage internetgebruikers
  ?

  89.9%vs49.73%
 • Bevolking met toegang tot verbeterde waterbronnen
  ?

  97.8%vs88.77%

COVID-19 statistieken

1.bevestigde COVID-19 besmettingen (totaal)

25,836

Geactualiseerd op Sun Oct 25 2020
Het totale aantal bevestigde COVID-19 (coronavirus) besmettingen. Bron: worldometers.info
2.nieuwe COVID-19 besmettingen (totaal)

61

Geactualiseerd op Sun Oct 25 2020
Het totale aantal nieuwe COVID-19 (coronavirus) besmettingen volgens het laatste officiële statusrapport. Bron: worldometers.info
3.herstelde COVID-19 patiënten

23,869

Geactualiseerd op Sun Oct 25 2020
Het aantal vastgestelde patiënten met COVID-19 (coronavirus) dat met succes is hersteld van de ziekte. Bron: worldometers.info
4.COVID-19 sterfgevallen (totaal)

457

Geactualiseerd op Sun Oct 25 2020
Het totale aantal sterfgevallen veroorzaakt door COVID-19 (coronavirus). Bron: worldometers.info
5.bevestigde COVID-19 besmettingen per 1 miljoen inwoners

504

Geactualiseerd op Sun Oct 25 2020
Het aantal bevestigde COVID-19 (coronavirus) besmettingen per 1 miljoen inwoners. Bron: worldometers.info
6.nieuwe COVID-19 sterfgevallen

0

Geactualiseerd op Sun Oct 25 2020
Het aantal nieuwe sterfgevallen veroorzaakt door COVID-19 (coronavirus), volgens het laatste officiële statusrapport. Bron: worldometers.info

Aardrijkskunde

1.bossen

63.9%

Het percentage van het land dat door bossen wordt bedekt. Bossen spelen een belangrijke rol bij het verwijderen van verontreinigende stoffen en het zuiveren van de lucht.
2.landbouwgrond

18.1%

Het percentage van het land dat voor landbouwdoeleinden wordt gebruikt, met inbegrip van bouwland, permanente teelten en blijvend grasland.
3.kustlijn

2 413 km

De totale lengte van de grens tussen het landgebied en de zee, inclusief de eilanden van het land.
4.totale wateroppervlakte

2 800 km²

Het totale wateroppervlak van het land, dat alle binnenwateren omvat: meren, rivieren, stuwmeren, reservoirs, wetlands, enz.
5.totale landoppervlakte

96 920 km²

Het totale landoppervlak van het land (exclusief binnen- en zeewater). Om een beter idee te krijgen hoe groot het land is, kun je het vergelijken met een voetbalveld, welke een grootte heeft van 0,007km².
6.totale oppervlakte

99 720 km²

Het kan leuk zijn om in grote steden of landen te wonen, omdat een grotere ruimte meer mogelijkheden kan bieden voor bewoners en bezoekers.

Demografie

1.totale levensverwachting bij de geboorte

82.5 years

De gemiddelde levensverwachting bij de geboorte is het aantal jaren dat de bevolking van een land naar verwachting zal leven. Deze metriek geeft de algemene levenskwaliteit weer.
2.levensverwachting bij de geboorte voor vrouwen

85.8 years

De gemiddelde levensverwachting bij de geboorte voor de vrouwelijke bevolking van het land.
3.bevolking

51.81 miljoen

Bevolkte steden of landen bieden meestal betere werkgelegenheid door hun sterke economie. Grote steden trekken bedrijven en bedrijfsinvesteringen aan en zijn meestal belangrijke culturele centra en onderzoekscentra. Bron: Wikipedia, 2020.
4.bevolkingsdichtheid

517 personen/km²

De bevolkingsdichtheid toont aan hoe krap of verspreid de bewoners leven. Steden of landen met een hoge bevolkingsdichtheid kunnen als overbevolkt worden beschouwd. Dit wordt een probleem als de infrastructuur onderontwikkeld is. Bron: Wikipedia, 2020.
5.levensverwachting bij de geboorte voor mannen

79.4 years

De gemiddelde levensverwachting bij de geboorte voor de mannelijke bevolking van het land.
6.gemiddelde leeftijd van de bevolking

42.3 years

Steden of landen met een jongere bevolking hebben meestal betere ontwikkelingsperspectieven. Jonge samenlevingen zijn dynamischer en creatiever. Bron: Wikipedia,2020.

Economie

1.BBP per hoofd van de bevolking

43 212.00$

Het BBP per hoofd van de bevolking wordt berekend door het totale BBP te delen door het aantal inwoners van het land. Een hoger BBP per hoofd van de bevolking wijst op een hogere levensstandaard.
2.werkloosheidspercentage

3.7%

Lage werkloosheid wijst op betere carrièrekansen en een betere economische groei. Bron: Wikipedia,2020; officiële statistieken stad,2020.
3.jeugdwerkloosheidscijfer

10.4%

Het aantal jongeren tussen 15 en 24 jaar dat gedurende een bepaald jaar werkloos is. De jeugdwerkloosheid wordt berekend als een percentage van de totale jeugdwerkgelegenheid.
4.staatsschuld

39.5% of GDP

Ook bekend als overheidsschuld of nationale schuld, verwijst de staatsschuld naar de som van alle overheidsleningen die de overheid verschuldigd is aan kredietverstrekkers in het land.
5.onderwijsuitgaven

5.3% of GDP

Het totale bedrag van de overheidsuitgaven voor onderwijs. De overheidsuitgaven voor onderwijs omvatten directe uitgaven voor scholen, universiteiten en andere soorten onderwijsinstellingen, alsook onderwijsgerelateerde overheidssubsidies.
6.gezondheidsuitgaven

7.34% of GDP

Het totale bedrag aan publieke en private gezondheidsuitgaven voor medische en paramedische diensten.

Infrastructuur

1.percentage internetgebruikers

89.9%

Het percentage van de bevolking van het land dat gebruik maakt van het internet.
2.bevolkingspercentage met toegang tot elektriciteit

100%

Het deel van de bevolking dat toegang heeft tot elektriciteit, zowel op het platteland als in de stad.
3.spoorwegnetwerk

3 979km

De totale lengte van het spoorwegnet van het land.
4.verkeerswegen

100 428 km

De totale lengte van de verharde en onverharde wegen van het land.
5.aantal vliegvelden

111

De aanwezigheid van en het aantal luchthavens laat zien hoe goed de aansluiting van de stad is met verschillende internationale bestemmingen, en hoe goed de internationale bereikbaarheid is. Bron: Wikipedia,2020.
6.binnenwateren

1 600 km

De totale lengte van de bevaarbare binnenwateren.

Levenskwaliteit

1.beschikt over een openbare gezondheidszorg
Zuid-Korea
Openbare gezondheidszorg is meer betaalbaar voor een gemiddelde burger en is meestal gegarandeerd voor iedereen. Bron: officiële website stad,% {date}.
2.percentage volwassenen met obesitas

4.7%

Het percentage volwassenen dat als zwaarlijvig wordt beschouwd. Een zwaarlijvige volwassene heeft een Body Mass Index (BMI) van 30 of meer. Obesitas is een volksgezondheidsprobleem en verhoogt het risico op chronische ziekten.
3.bevolking met toegang tot verbeterde waterbronnen

97.8%

Het percentage van de bevolking van het land dat toegang heeft tot verbeterde drinkwaterbronnen, zoals leidingwater of beschermde bronnen.
4.ziekenhuisbedden per 1000 inwoners

11.5

Een stad met een groter aantal bedden per 1000 inwoners, is in staat om aan meer mensen gezondheidszorg aan te bieden en heeft meestal een beter ontwikkeld gezondheidszorg systeem. Bron:,2020
5.artsen per 1000 mensen

2.37/1000

Het aantal artsen (generalisten en specialisten) per 1000 personen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zouden er meer dan 2,3 gezondheidswerkers per 1000 mensen moeten zijn om in de primaire gezondheidszorg te voorzien.
6.schoolverwachting

17 years

De schoolverwachting (SLE) staat voor het aantal jaren dat kinderen naar verwachting onderwijs zullen volgen. Dit omvat het basis- tot tertiair onderwijs.

Wat zijn de beste landen?

Toon alles
This page is currently only available in English.