57pkt.

Alexandria

91pkt.

Delhi

Zwycięzca
vs
vs

25 faktów w porównaniu

Alexandria vs Delhi

Alexandria
Delhi
Alexandria
Delhi
57
pkt.
91
pkt.

Dlaczego Alexandria jest lepszy od Delhi?

 • 60.52% niższa gęstość zaludnienia
  1534.16 osób/km²vs3886 osób/km²
 • Posiada nadmorską plażę
 • Ma publiczną służbę zdrowia
 • 3.2°C niższa średnia mninimalna temperatura
  15.8°Cvs19°C
 • 2.5% niższy podatek VAT
  10%vs12.5%
 • 10% niższy maksymalny podatek dochodowy od osób fizycznych
  20%vs30%
 • 10% niższy minimalny podatek od osób fizycznych
 • Hazard jest legalny

Dlaczego Delhi jest lepszy od Alexandria?

 • 6.5°C wyższa średnia maksymalna temperatura
  31.4°Cvs24.9°C
 • 5.2°C wyższa średnia temperatura
  25.2°Cvs20°C
 • 160 więcej uniwersytetów
  165vs5
 • 2.47% niższa stopa bezrobocia
  4.63%vs7.1%
 • 12.69million więcej mieszkańców
  16.79 milionówvs4.1 milionów
 • Ma góry nieopodal
 • 1 więcej dużych obiektów sportowych (stadionów, aren, itp.)
  2vs1
 • 2 obiekty z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO
  2vs0

Najważniejsze fakty i dane

Demografia

1.gęstość zaludnienia

1534.16 osób/km²

3886 osób/km²

Gęstość zaludnienia pokazuje liczbę mieszkańców na jednostkę powierzchni. Generalnie im wyższa gęstość zaludnienia, tym gorsze warunki życia. Miasta o wysokiej gęstości zaludnienia są postrzegane przez niektórych jako przeludnione, mimo to, na przeludnienie mają wpływ również inne czynniki, takie jak warunki mieszkaniowe, infrastruktura i dostęp do surowców. Źródło> Wikipedia, 2019.

Zwycięzca

Rovaniemi

8.03 osób/km²

2.zaludnienie

4.1 milionów

16.79 milionów

Miasta o większej populacji oferują zazwyczaj lepsze możliwości zatrudnienia i wiele opcji rozrywki. Duże miasta przyciągają firmy i inwestycje biznesowe, zwykle są ważnymi centrami kultury i ośrodkami naukowymi. Źródło: Wikipedia, 2019.

Zwycięzca

Shanghai

23 miliony

Jakość życia

1.ma publiczną służbę zdrowia
Alexandria
Delhi

Publiczna służba zdrowia jest bardziej dostępna dla przeciętnego mieszkańca oraz zazwyczaj gwarantowana dla każdego. Źródło: oficjalne statystyki prowadzone przez miasto, 2019.

2.liczba uniwersytetów

5

165

Uniwersytety jako centra edukacji wyższej oraz badań naukowych tworzą ważny wkład w rozwój miasta. Źródło: Wikipedia, 2019.

Zwycięzca

Tokyo

185

3.VAT

10%

12.5%

Źródło: Wikipedia, 2019.

Zwycięzca

Nassau

0%

4.wskaźnik bezrobocia

7.1%

4.63%

Niski poziom bezrobocia wskazuje na lepsze możliwości kariery zawodowej oraz wzrost gospodarczy. Źródło: Wikipedia, 2019.

Zwycięzca

Port Louis

0%

5.Big Mac Index

2.36$

1.89$

Indeks Bic Mac jest publikowany przez magazyn "The Economist" jako nieformalny sposób mierzenia parytetu siły nabywczej pomiędzy dwoma walutami. Parytet siły nabywczej kursu wymiany Bic Maca jest otrzymywany poprzez podzielenie ceny Bic Maca w jednym kraju (w jego walucie) przez cenę Bic Maca w drugim kraju (w jego walucie). Źródło: Economist, 2019.

Zwycięzca

Agra

1.89$

6.maksymalny podatek dochodowy od osób fizycznych

20%

30%

Źródło: Wikipedia, 2019.

Zwycięzca

Nashville

0%

Środowisko

1.średnia temperatura

20°C

25.2°C

Źródło: Wikipedia, 2019; WMO, 2019.

Zwycięzca

Mecca

32°C

2.średnia maksymalna temperatura

24.9°C

31.4°C

Źródło: Wikipedia, 2019; WMO, 2019.

Zwycięzca

Mecca

38.2°C

3.posiada nadmorską plażę
Alexandria
Delhi

Źródło: Wikipedia, 2019; oficjalna strona miasta, 2019.

4.ma góry nieopodal
Alexandria
Delhi

W odległości do 100 km (62 mil) od miasta znajdują się góry. Określenie góry stosuje się do przewyższeń o wysokości powyżej 1000 m (3300 stóp). Źródło: Wikipedia, 2019; oficjalna strona miasta, 2019.

5.ma zakaz palenia w miesjcach publicznych
Alexandria
Delhi

Źródło: oficjalna strona miasta, 2019.

6.znajduje się niedaleko jezior
Alexandria
Delhi

Źródło: Wikipedia, 2019; oficjalna strona miasta, 2019.

Czas wolny

1.obiektów na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO

0

2

Lista Światowego Dziedzictwa UNESCO zawiera 962 obiekty tworzące kulturalne oraz naturalne dziedzictwo, oraz które Komitet Światowego Dziedzictwa postrzega jako posiadające wybitne uniwersalne wartości. Źródło: UNESCO, 2019.

Zwycięzca

Kyoto

17

2.dostępność obiektów sportowych (stadiony, areny itp.)

1

2

Im więcej dużych obiektów sportowych (ponad 20.000 miejsc), tym więcej ważnych imprez jest w stanie zorganizować miasto. Źródło: worldstadiums.com, 2019.

Zwycięzca

London

13

3.jest miejscem pielgrzymkowym dla wielkich religii świata
Alexandria
Delhi

Wskazuje to na to, że miasto jest ważnym ośrodkiem religijnym. Źródło: Wikipedia, 2019.

Transport

1.liczba lotnisk

2

1

Obecność oraz liczba lotnisk pokazuje jak dobrze połączone jest miasto z różnymi miejscami na świecie oraz jego dostepność z międzynarodowego punktu widzenia. Źródło: Wikipedia, 2019.

Zwycięzca

London

5

Informacje ogólne

1.liczba milionerów

0

12

Liczba miliarderów może wskazywać na duże nagromadzenie prywatnego bogactwa w mieście. Źródło: Forbes, 2019.

Zwycięzca

Moscow

82

2.ma giełdę papierów wartościowych
Alexandria
Delhi

Miasta posiadające giełdy są zazwyczaj ważnymi centrami finansowymi wpływającymi na międzynarodowe lub krajowe rynki. Źródło: Wikipedia, 2019.

3.jest miastem stołecznym
Alexandria
Delhi

Status miasta stołecznego wskazuje na szczególną wagę miasta dla jego kraju, szczególnie ze względów politycznych, dyplomatycznych i lobbingowych. Źródło: Wikipedia, 2019.

4.hazard jest legalny
Alexandria
Delhi

Źródło: oficjalna strona miasta, 2019.

Filmów

Powered by

Top 10 miasta

Dodaj do porównania
  This page is currently only available in English.