vs
American University of Beirut
Stanford University
Top 65%438 punkt/ów
Top 65%
Top 17%1,045 punkt/ów
Top 17%
Najważniejsze fakty i rankingi

American University of Beirut vs Stanford University: 29 faktów w porównaniu

1. czesne na rok

Ewidentnie niższe wymagane czesne.
Aarhus University: 0$
7188$
vs
41250$
34062$ niższe wymagane czesne
Opłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2018.

2. czesne na rok dla studentów zagranicznych

Ewidentnie niższe czesne wymagane od studentów zagranicznych na studiach dziennych.
Weizmann Institute of Science: 0$
7188$
vs
41250$
34062$ niższe czesne wymagane od studentów zagranicznych na studiach dziennych
Opłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2018.

3. rok założenia

Odrobinę więcej lat, które upłynęły od założenia.
University of Oxford: 1096
1866
vs
1885
19 więcej lat, które upłynęły od założenia
Długa historia uczelni może oznaczać bogate tradycje i dostęp do większej liczby zasobów. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2018.

4. koszty zakwaterowania i wyżywienia

Wyraźnie niższe koszty zakwaterowania i wyżywienia.
Bauman Moscow State Technical University: 0$
1789$
vs
12721$
10932$ niższe koszty zakwaterowania i wyżywienia
Przybliżone koszty zakwaterowania i wyżywienia na rok akademicki. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2018.

5. pozycja w rankingu US News

Zauważalnie wyższa pozycja w rankingu U.S. News World's Best Universities.
Massachusetts Institute of Technology: 1
250
vs
15
235 wyższa pozycja w rankingu U.S. News World's Best Universities
Ranking U.S. News Best Universities oparty na QS World University Rankings ocenia uczelnie w krajach takich, jak Wielka Brytania, Australia, Chiny i wielu innych uznając je za najlepsze uczelnie na świecie. Źródło: US News, 2018.

6. zbiory biblioteczne

Niepodważalnie większe zbiory biblioteczne.
Australian National University: 65500000
1728041
vs
18075000
16346959 większe zbiory biblioteczne
Większa kolekcja biblioteczna oznacza, że uczelnia jest w stanie zaoferować swoim studentom większa liczbę książek, czasopism, publikacji online itp. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

7. liczba pracowników akademickich

Znacząco większa liczba pracowników akademickich.
University of British Columbia: 10186
557
vs
1995
1438 większa liczba pracowników akademickich
Liczba pracowników akademickich. Dane został uzyskane od agencji krajowych, takich jak National Ministry of Education, National Bureau of Statistics, National Association of Universities and Colleges, National Rector's Conference.

8. przyjęci na studia

Widocznie więcej przyjętych studentów.
University of Rome La Sapienza: 128963
7833
vs
18217
10384 więcej przyjętych studentów
Studenci przyjęci obejmują zarówno studiujących na studiach licencjackich, jak i na magisterskich. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

9. opłata wstępna

Ewidentnie niższa opłata wstępna.
Aarhus University: 3.3%
48%
vs
6.6%
41.4% niższa opłata wstępna
Wskaźnik przyjęć pokazuje, jaki odsetek kandydatów został przyjęty przez uczelnię. Niska wartość tego wskaźnika oznacza, że dostanie się na studia jest trudniejsze, ale również gwarantuje wyższy prestiż i poziom edukacji. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

10. obiekty medyczne

Znacząco więcej obiektów medycznych.
University of California, San Francisco: 34
5
vs
12
7 więcej obiektów medycznych
Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

11. liczba studentów kończących studia

Znacząco więcej studentów kończących studia.
University of Barcelona: 36036
1500
vs
11154
9654 więcej studentów kończących studia
Wysoki wskaźnik magistrów oraz doktorów oznacza, że uczelnia kładzie nacisk na badania naukowe. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2018.

12. studenci na studiach licencjackich

Wyraźnie więcej studentów na studiach licencjackich.
University of Rome La Sapienza: 108648
6400
vs
7063
663 więcej studentów na studiach licencjackich
Studia licencjackie to wykształcenie podjęte w celu uzyskania wyższego wykształcenia pierwszego stopnia. Kiedy uczysz się na większej uczelni, masz z reguły lepsze możliwości dostępu do sieci i zazwyczaj dostęp do lepszych zasobów. Źródło: oficjalne statystyki uniwersyteckie, 2018.

13. procent studentek

Ciut większy odsetek studentek.
United Arab Emirates University: 75.7%
49%
vs
48%
1% większy odsetek studentek
Stosunek kobiet i mężczyzn wśród studentów ukazuje zróżnicowanie społeczności uniwersyteckiej pod względem płci. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

14. liczba studentów międzynarodowych

Niezaprzeczalnie więcej zagranicznych studentów na studiach dziennych.
London School of Economics: 52%
25%
vs
7.4%
17.6% więcej zagranicznych studentów na studiach dziennych
Odsetek studentów zagranicznych pozwala zorientować się w renomie uczelni za granicami kraju oraz w poziomie zróżnicowania społeczności studenckiej. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

15. sieć absolwentów

Zauważalnie większa sieć absolwentów.
University of Illinois at Chicago: 600000
55000
vs
175384
120384 większa sieć absolwentów
Stowarzyszenie absolwentów zrzesza absolwentów lub szerzej, także byłych studentów (absolwentów). W Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych absolwenci uczelni, szkół wyższych (zwłaszcza niezależnych), wspólnot i bractw studenckich często tworzą grupy absolwentów tej samej instytucji. Źródło: Oficjalna strona uczelni, 2018.

16. rozmiar kampusu

Widocznie większy kampus.
Saint-Petersburg State University: 200km²
0.25km²
vs
33.1km²
32.85km² większy kampus
Powierzchnia kampusu w kilometrach kwadratowych. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2018.

17. obiekty sportowe

Dostrzegalnie więcej obiektów sportowych.
Texas A&M University: 30
3
vs
18
15 więcej obiektów sportowych
Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

18. wyposażenie

Dostrzegalnie większa kwota uposażenia.
Harvard University: 32$ billion
0.5$ billion
vs
17$ billion
16.5$ billion większa kwota uposażenia
Dofinansowanie jest przekazaniem środków finansowych i/lub środków trwałych na rzecz danej instytucji. W Stanach Zjednoczonych dofinansowanie jest często ściśle powiązane z finansową kondycją instytucji edukacyjnych. Absolwenci lub przyjaciele danej instytucji czasami przekazują środki finansowe na zasadzie dofinansowania. Źródło: Wikipedia, 2018.

19. zajęcia dodatkowe

Niepodważalnie więcej oferowanych zajęć dodatkowych.
Pennsylvania State University: 1200
65
vs
687
622 więcej oferowanych zajęć dodatkowych
Szeroki zakres zajęć dodatkowych, takich jak sport, teatry studenckie, chór, wyjazdy naukowe itp. pokazują, że uczelnia wspiera nie tylko zainteresowania czysto akademickie, ale także hobby studentów. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

20. procent studentów

Odrobinę większy odsetek studentów.
Tokyo Institute of Technology: 86%
51%
vs
52%
1% większy odsetek studentów
Stosunek kobiet i mężczyzn wśród studentów ukazuje zróżnicowanie społeczności uniwersyteckiej pod względem płci. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

21. roczna liczba grantów dla studentów

Wyraźnie większa kwota stypendiów dostępna na studenta w roku akademickim.
Dartmouth College: 61398$
2174$
vs
34497$
32323$ większa kwota stypendiów dostępna na studenta w roku akademickim
Średnia wartość funduszy, które są dostępne dla studenta w roku akademickim. (granty, stypendia i/lub pomoc socjalna przeznaczona dla kwalifikujących się studentów). Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2018.

22. Dysponuje muzeum

Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.
American University of Beirut
Stanford University
ma to 78%

23. liczba miejsc w akademiku

Wyraźnie większa liczba akademików.
University of California, Los Angeles: 25147
705
vs
11339
10634 większa liczba akademików
Liczba studentów, która może zamieszkać w akademikach. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

24. liczba aplikantów

Wyraźnie więcej kandydatów.
University of Indonesia: 100000
12742
vs
36632
23890 więcej kandydatów
Wysoka liczba kandydatów może wskazywać, że dana uczelnia wyższa zapewnia dobre wykształcenie i ma ogólną dobrą opinię i reputację.

25. Posiada akademiki uniwersyteckie

Universytet posiada swoje własne domy akademickie, które dostępne są dla studentów. Dzięki temu mogą oni prowadzić ciekawe życie towarzyskie, a czasami nawet tańsze niż prywatne zakwaterowanie.
American University of Beirut
Stanford University
ma to 80%

Top 10 uniwersytety

Dodaj do porównania
    Porównaj
    This page is currently only available in English.