100pkt.

AngularJS

43pkt.

SproutCore

Zwycięzca
AngularJS
SproutCore
vs
vs

31 faktów w porównaniu

AngularJS vs SproutCore

AngularJS
SproutCore
AngularJS
SproutCore
100
pkt.
43
pkt.

Dlaczego AngularJS jest lepszy od SproutCore?

 • Modele są prostymi obiektami JavaScript
 • Wykorzystuje Promises
 • Posiada automatyczny filtr widoku
 • Rozszerza HTML
 • Posiada popularną wtyczkę do wspierania animacji
 • Posiada wstrzykiwanie zależności
 • Asynchronicznie aktualizuje DOM
 • Wbudowana synchronizacja abstrakcji RESTful dla modeli

Dlaczego SproutCore jest lepszy od AngularJS?

 • Wspiera obliczone własności
 • Używa mechanizmu szablonowego
 • Szablony mogą być wcześniej skompilowane na serwerze
 • Wspiera złożone (częściowe) widoki
 • Wspiera 1 wcześniejsze wersje Internet Explorer
  7vs8
 • Wykorzystuje zdolność do obserwacji do wiązania danych
 • Zawiera strukturę testującą

Najważniejsze i najciekawsze funkcje

Informacje ogólne

1.Posiada automatyczny filtr widoku
AngularJS
SproutCore

Posiada mechanizm do filtrowania widoków oparty na zakresie zmiennych (na przykład przy wyszukiwaniu) bez potrzeby zbytniego wpisywania dodatkowych kodów.

2.Używa mechanizmu szablonowego
AngularJS
SproutCore

Mechanizm szablonowy pozwala na proste i elastyczne budowanie UI.

3.Wspiera obliczone własności
AngularJS
SproutCore

Pozwala na użycie funkcji jako własności do obliczenia własności obiektów.

4.Rozszerza HTML
AngularJS
SproutCore

Niektórzy widzą w tym zaletę, ponieważ eliminuje zapas z innej szablonu językowego.

5.Opublikowane na licencji MIT
AngularJS
SproutCore

Licencja MIT to niezwykle permisywna licencja, która pozwala na kompleksowe wykorzystanie, w tym biznesowe, bez gwarancji.

6.Wspiera złożone (częściowe) widoki
AngularJS
SproutCore

Pozwala na gniazdowanie szablonów widoku na górnym poziomie widoku z szablonu.

Wtyczki

1.Posiada popularną wtyczkę do wspierania animacji
AngularJS
SproutCore

Posiada wtyczkę, która zawiera udogodnienia do prostego tworzenia animacji widoku.

2.Wbudowana synchronizacja abstrakcji RESTful dla modeli
AngularJS
SproutCore

Zawiera udogodnienia do utrzymywania modeli w synchronizacji z ich serwerowym obrazem bez potrzeby pisania jQuery zestandaryzowanych połączeń ajax.

3.Posiada dedykowane źródło wtyczek.
AngularJS
SproutCore

Pokazuje to, że konstrukcja posiada żywy ekosystem, duże wsparcie społeczności i pozwala na większą elastyczność i szybsze tempo rozwoju.

4.Posiada popularną wtyczkę, która ulepsza wsparcie pamięci lokalnej
AngularJS
SproutCore

Posiada wtyczkę oferującą prostą funkcjonalność do synchronizacji modeli z pamięcią lokalną HTML5.

Biblioteki & Pakiety

1.Zawiera jQuery Lite
AngularJS
SproutCore

Wykorzystuje elementy jQuery, gdzie niezbędna okazuje się manipulacja DOM. W ten sposób, programiści otrzymują wygodne funkcje pomocnicze jQuery bez konieczności załączania całej biblioteki. W wielu przypadkach korzystania z niego eliminuje zależność projektu od jQuery.

2.Oficjalnie wspiera zarządzanie zależnościami Bower
AngularJS
SproutCore

Bower to prosty w obsłudze, podobny do pakietu npm menedżer do aplikacji interfejsu.

3.Pracuje z bibliotekami AMD takimi jak require.js
AngularJS
SproutCore

Biblioteki AMD (Asynchronous Module Definition) pozwalają na łatwe, modułowe i całkowite programowanie. Jeśli schemat nie działa odpowiednio z takimi bibliotekami, to może mieć ona inne środki do modularyzacji swoich komponentów i rozpoznanie zależności, jak Wstrzykiwanie Zależności.

Wiązanie danych

1.Posiada dwukierunkowe wiązanie danych
AngularJS
SproutCore

Modele i widoki mogą być nawzajem aktualizowane.

2.Modele są prostymi obiektami JavaScript
AngularJS
SproutCore

Ułatwia to transfer danych pomiędzy aplikacją i serwisami REST lub pamięcią lokalną. Redukuje również złożoność funkcji getter i setter.

3.Wspiera jednokierunkowe wiązanie danych
AngularJS
SproutCore

Widoki mogą być aktualizowane automatycznie, gdy widoczny obiekt ulega zmianom.

4.Wykorzystuje zdolność do obserwacji do wiązania danych
AngularJS
SproutCore

Modele są obserwowane na wypadek zaistnienia zmian. Jest to dobrze znany schemat. W niektórych przypadkach może być bardziej wydajny niż dirty-checking.

5.Wykorzystuje Dirty-Checking
AngularJS
SproutCore

Sprawdza, czy nie zaistniały żadne zmiany, aktualizacje na odpowiednich polach. W niektórych przypadkach może być bardziej wydajny niż "obserwatorzy".

Wydajność

1.Wspiera trasowanie i tworzenie łącza do strony docelowej
AngularJS
SproutCore

Trasowanie (routing) pozwala na interakcję z adresem url przeglądarki. Jest to bardzo ważne dla wygodnej pracy użytkownika pracującego nad jednostronną aplikacją.

2.Wykorzystuje Promises
AngularJS
SproutCore

Posiada wewnętrzne wprowadzenie specyfikacji Promises/A+. Promises to popularna alternatywa dla oddzwanianiu przy postępowaniu z odpowiedziami serwera.

3.Szablony mogą być wcześniej skompilowane na serwerze
AngularJS
SproutCore

Wspiera mechanizm szablonowy, który może wcześniej być renderowany na serwerze. Prawdopodobnie zwiększy to szybkość strony, zwłaszcza na urządzeniach z niską mocą obliczeniową.

4.zależności

0

0

Mniej zależności wiąże się z mniejszą liczbą dodatkowych skryptów do zawarcia, czego efektem zazwyczaj jest mniej złożony zapas i krótszy czas ładownia.

Zwycięzca

SproutCore

0

5.Posiada wstrzykiwanie zależności
AngularJS
SproutCore

Zwiększa to sprawdzalność i modularność.

6.Asynchronicznie aktualizuje DOM
AngularJS
SproutCore

Zmiany modeli nie wpływają bezpośrednio na aktualizacje widoku, ale są ustawione w kolejkę i wyekspediowane jako grupa. Może się to okazać o wiele bardziej wydajne niż błyskawiczne aktualizacje widoku.

Top 10 frameworki MV*

Dodaj do porównania
  This page is currently only available in English.