versus logo
vs
AngularJS
SproutCore
Top 1%644 punkt/ów
Top 1%
Top 59%261 punkt/ów
Top 59%
AngularJS
SproutCore
Najważniejsze i najciekawsze funkcje

AngularJS vs SproutCore: 31 faktów w porównaniu

1. Posiada dwukierunkowe wiązanie danych

Modele i widoki mogą być nawzajem aktualizowane.
AngularJS
SproutCore
ma to 54%

2. Modele są prostymi obiektami JavaScript

Ułatwia to transfer danych pomiędzy aplikacją i serwisami REST lub pamięcią lokalną. Redukuje również złożoność funkcji getter i setter.
AngularJS
SproutCore
ma to 14%

3. Wykorzystuje Promises

Posiada wewnętrzne wprowadzenie specyfikacji Promises/A+. Promises to popularna alternatywa dla oddzwanianiu przy postępowaniu z odpowiedziami serwera.
AngularJS
SproutCore
ma to 20%

4. Wspiera trasowanie i tworzenie łącza do strony docelowej

Trasowanie (routing) pozwala na interakcję z adresem url przeglądarki. Jest to bardzo ważne dla wygodnej pracy użytkownika pracującego nad jednostronną aplikacją.
AngularJS
SproutCore
ma to 67%

5. Wspiera jednokierunkowe wiązanie danych

Widoki mogą być aktualizowane automatycznie, gdy widoczny obiekt ulega zmianom.
AngularJS
SproutCore
ma to 80%

6. Posiada automatyczny filtr widoku

Posiada mechanizm do filtrowania widoków oparty na zakresie zmiennych (na przykład przy wyszukiwaniu) bez potrzeby zbytniego wpisywania dodatkowych kodów.
AngularJS
SproutCore
ma to 20%

7. Wspiera obliczone własności

Pozwala na użycie funkcji jako własności do obliczenia własności obiektów.
AngularJS
SproutCore
ma to 34%

8. Używa mechanizmu szablonowego

Mechanizm szablonowy pozwala na proste i elastyczne budowanie UI.
AngularJS
SproutCore
ma to 67%

9. Szablony mogą być wcześniej skompilowane na serwerze

Wspiera mechanizm szablonowy, który może wcześniej być renderowany na serwerze. Prawdopodobnie zwiększy to szybkość strony, zwłaszcza na urządzeniach z niską mocą obliczeniową.
AngularJS
SproutCore
ma to 60%

10. Rozszerza HTML

Niektórzy widzą w tym zaletę, ponieważ eliminuje zapas z innej szablonu językowego.
AngularJS
SproutCore
ma to 27%

11. Opublikowane na licencji MIT

Licencja MIT to niezwykle permisywna licencja, która pozwala na kompleksowe wykorzystanie, w tym biznesowe, bez gwarancji.
AngularJS
SproutCore
ma to 87%

12. Wspiera złożone (częściowe) widoki

Pozwala na gniazdowanie szablonów widoku na górnym poziomie widoku z szablonu.
AngularJS
SproutCore
ma to 60%

13. zależności

Undefined mniej zależności.
SproutCore: 0
0
vs
0
Mniej zależności wiąże się z mniejszą liczbą dodatkowych skryptów do zawarcia, czego efektem zazwyczaj jest mniej złożony zapas i krótszy czas ładownia.

14. Posiada wstrzykiwanie zależności

Zwiększa to sprawdzalność i modularność.
AngularJS
SproutCore
ma to 20%

15. Posiada popularną wtyczkę do wspierania animacji

Posiada wtyczkę, która zawiera udogodnienia do prostego tworzenia animacji widoku.
AngularJS
SproutCore
ma to 20%

16. Asynchronicznie aktualizuje DOM

Zmiany modeli nie wpływają bezpośrednio na aktualizacje widoku, ale są ustawione w kolejkę i wyekspediowane jako grupa. Może się to okazać o wiele bardziej wydajne niż błyskawiczne aktualizacje widoku.
AngularJS
SproutCore
ma to 27%

17. Zawiera jQuery Lite

Wykorzystuje elementy jQuery, gdzie niezbędna okazuje się manipulacja DOM. W ten sposób, programiści otrzymują wygodne funkcje pomocnicze jQuery bez konieczności załączania całej biblioteki. W wielu przypadkach korzystania z niego eliminuje zależność projektu od jQuery.
AngularJS
SproutCore
ma to 7%

18. Posiada stabilny, publiczny API

Numer najważniejszej wersji jest wyższy od 0. Oznacza to, że nie zostanie naruszona kompatybilność wprowadzonych przez zespół programistów zmian API.
AngularJS
SproutCore
ma to 54%

19. Wykorzystuje zdolność do obserwacji do wiązania danych

Modele są obserwowane na wypadek zaistnienia zmian. Jest to dobrze znany schemat. W niektórych przypadkach może być bardziej wydajny niż dirty-checking.
AngularJS
SproutCore
ma to 80%

20. Posiada zintegrowaną walidację wejścia

Wbudowane narzędzia ułatwiające walidację wejścia klienta przed rozpoczęciem przetwarzania lub wysłania do serwera. Nie zastępuje to serwerowej walidacji i może znacznie ulepszyć doznania użytkownika.
AngularJS
SproutCore
ma to 40%

21. Posiada popularny projekt zestandaryzowany

Posiada oficjalny lub dobrze znany projekt zestandaryzowany, który buduje zalecaną strukturę pliku i pozwala programistom na szybsze rozpoczęcie pracy.
AngularJS
SproutCore
ma to 54%

22. Wbudowana synchronizacja abstrakcji RESTful dla modeli

Zawiera udogodnienia do utrzymywania modeli w synchronizacji z ich serwerowym obrazem bez potrzeby pisania jQuery zestandaryzowanych połączeń ajax.
AngularJS
SproutCore
ma to 47%

23. Posiada dedykowane źródło wtyczek.

Pokazuje to, że konstrukcja posiada żywy ekosystem, duże wsparcie społeczności i pozwala na większą elastyczność i szybsze tempo rozwoju.
AngularJS
SproutCore
ma to 27%

24. Posiada generator projektu

Pozwala programiście na automatyczne ustawienie nowego projektu przy użyciu wbudowanych narzędzi lub narzędzi pomocniczych, takich jak Yeoman.
AngularJS
SproutCore
ma to 54%

25. Zawiera strukturę testującą

Zintegrowany pakiet testujący zachęca programistę do częstego i wczesnego pisania jednostek testowych, co może okazać się bardzo istotne w kwestii przyszłego rozwoju.
AngularJS
SproutCore
ma to 20%

Top 10 frameworki MV*

Dodaj do porównania
    Porównaj
    This page is currently only available in English.