versus logo
vs
Backbone JS
SproutCore
Top 37%405 punkt/ów
Top 37%
Top 59%261 punkt/ów
Top 59%
Backbone JS
SproutCore
Najważniejsze i najciekawsze funkcje

Backbone JS vs SproutCore: 28 faktów w porównaniu

1. Posiada dwukierunkowe wiązanie danych

Modele i widoki mogą być nawzajem aktualizowane.
Backbone JS
SproutCore
ma to 54%

2. Wspiera trasowanie i tworzenie łącza do strony docelowej

Trasowanie (routing) pozwala na interakcję z adresem url przeglądarki. Jest to bardzo ważne dla wygodnej pracy użytkownika pracującego nad jednostronną aplikacją.
Backbone JS
SproutCore
ma to 67%

3. Wspiera jednokierunkowe wiązanie danych

Widoki mogą być aktualizowane automatycznie, gdy widoczny obiekt ulega zmianom.
Backbone JS
SproutCore
ma to 80%

4. Wspiera obliczone własności

Pozwala na użycie funkcji jako własności do obliczenia własności obiektów.
Backbone JS
SproutCore
ma to 34%

5. Używa mechanizmu szablonowego

Mechanizm szablonowy pozwala na proste i elastyczne budowanie UI.
Backbone JS
SproutCore
ma to 67%

6. Szablony mogą być wcześniej skompilowane na serwerze

Wspiera mechanizm szablonowy, który może wcześniej być renderowany na serwerze. Prawdopodobnie zwiększy to szybkość strony, zwłaszcza na urządzeniach z niską mocą obliczeniową.
Backbone JS
SproutCore
ma to 60%

7. Mogą być renderowane na serwerze

Znacznie poprawia akceptowalność zawartości przez wyszukiwarki internetowe. Prawdopodobnie zwiększy to szybkość strony, zwłaszcza na urządzeniach z niską mocą obliczeniową.
Backbone JS
SproutCore
ma to 14%

8. Opublikowane na licencji MIT

Licencja MIT to niezwykle permisywna licencja, która pozwala na kompleksowe wykorzystanie, w tym biznesowe, bez gwarancji.
Backbone JS
SproutCore
ma to 87%

9. Wspiera złożone (częściowe) widoki

Pozwala na gniazdowanie szablonów widoku na górnym poziomie widoku z szablonu.
Backbone JS
SproutCore
ma to 60%

10. zależności

Widocznie mniej zależności.
SproutCore: 0
2
vs
0
2 mniej zależności
Mniej zależności wiąże się z mniejszą liczbą dodatkowych skryptów do zawarcia, czego efektem zazwyczaj jest mniej złożony zapas i krótszy czas ładownia.

11. Może zostać rozszerzone przez popularną wtyczkę, aby umożliwić dwukierunkowe wiązanie danych

Może zostać rozszerzone do wspierania modeli i wyświetleń poprzez wzajemne aktualizacje. Zwiększa to rozmiar pliku, ale pozwala na większą elastyczność.
Backbone JS
SproutCore
ma to 14%

12. Dobrze współpracuje z bibliotekami stron trzecich do aktywacji wsparcia Promises/A+

Pozwala na wykorzystanie bibliotek takich jak jQuerry Deffered do Promises wsparcia. Promises to popularna alternatywa dla oddzwanianiu przy postępowaniu z odpowiedziami serwera.
Backbone JS
SproutCore
ma to 34%

13. Posiada popularne wtyczki, które wspierają walidację wejścia

Wtyczki, mające za zadanie pomóc w walidacji wejścia klienta przed rozpoczęciem przetwarzania lub wysłania do serwera. Nie zastępuje to serwerowej walidacji i może znacznie ulepszyć doznania użytkownika.
Backbone JS
SproutCore
ma to 20%

14. Dobrze działa z więcej niż tylko jednym mechanizmem szablonowym

Inne konstrukcje mogą być zablokowane innym mechanizmem szablonowym, które ci się nie podobają i nic nie możesz z tym zrobić.
Backbone JS
SproutCore
ma to 40%

15. Posiada dedykowane źródło wtyczek.

Pokazuje to, że konstrukcja posiada żywy ekosystem, duże wsparcie społeczności i pozwala na większą elastyczność i szybsze tempo rozwoju.
Backbone JS
SproutCore
ma to 27%

16. Wbudowana synchronizacja abstrakcji RESTful dla modeli

Zawiera udogodnienia do utrzymywania modeli w synchronizacji z ich serwerowym obrazem bez potrzeby pisania jQuery zestandaryzowanych połączeń ajax.
Backbone JS
SproutCore
ma to 47%

17. Posiada popularny projekt zestandaryzowany

Posiada oficjalny lub dobrze znany projekt zestandaryzowany, który buduje zalecaną strukturę pliku i pozwala programistom na szybsze rozpoczęcie pracy.
Backbone JS
SproutCore
ma to 54%

18. Posiada oficjalny, aktualizowany wpis do menedżera pakietu npm.

Menedżer pakietu węzłowego może być również użyty do zarządzania skryptami interfejsu.
Backbone JS
SproutCore
ma to 47%

19. Wykorzystuje zdolność do obserwacji do wiązania danych

Modele są obserwowane na wypadek zaistnienia zmian. Jest to dobrze znany schemat. W niektórych przypadkach może być bardziej wydajny niż dirty-checking.
Backbone JS
SproutCore
ma to 80%

20. Posiada stabilny, publiczny API

Numer najważniejszej wersji jest wyższy od 0. Oznacza to, że nie zostanie naruszona kompatybilność wprowadzonych przez zespół programistów zmian API.
Backbone JS
SproutCore
ma to 54%

21. Posiada generator projektu

Pozwala programiście na automatyczne ustawienie nowego projektu przy użyciu wbudowanych narzędzi lub narzędzi pomocniczych, takich jak Yeoman.
Backbone JS
SproutCore
ma to 54%

22. liczba lat

Jest istotnie starszy.
Sammy JS: 4years
3years
vs
4years
Jest 1years starszy
Starsze struktury są często bardziej stabilne, sprawdzone oraz istnieje dla nich więcej zasobów i poradników. Jako firma masz większą pulę talentów, z których możesz wybierać.

23. Zawiera strukturę testującą

Zintegrowany pakiet testujący zachęca programistę do częstego i wczesnego pisania jednostek testowych, co może okazać się bardzo istotne w kwestii przyszłego rozwoju.
Backbone JS
SproutCore
ma to 20%

24. obsługiwane wersje Internet Explorera

Wspiera 0% wcześniejsze wersje Internet Explorer.
rAppid JS: 0
7
vs
7
Wspieranie starszych wersji przeglądarek może okazać się przydatne dla projektów zespołowych i projektów z dużą bazą użytkowników, wśród których znajdują się użytkownicy Internet Explorer.

25. Oficjalnie wspiera zarządzanie zależnościami Bower

Bower to prosty w obsłudze, podobny do pakietu npm menedżer do aplikacji interfejsu.
Backbone JS
SproutCore
ma to 54%

Top 10 frameworki MV*

Dodaj do porównania
    Porównaj
    This page is currently only available in English.