vs
Barnard College
MIT School of Science
Top 65%25 punkt/ów
Top 65%
Top 60%29 punkt/ów
Top 60%
Najważniejsze fakty i rankingi

Barnard College vs MIT School of Science: 48 faktów w porównaniu

1. czesne na rok

Niemało niższe wymagane czesne.
Walter Cronkite School: 9720$
44300$
vs
41300$
3000$ niższe wymagane czesne
Opłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2018.

2. czesne na rok dla studentów zagranicznych

Niemało niższe czesne wymagane od studentów zagranicznych na studiach dziennych.
Walter Cronkite School: 22319$
44300$
vs
41300$
3000$ niższe czesne wymagane od studentów zagranicznych na studiach dziennych
Opłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2018.

3. procent studentek

Wymiernie większy odsetek studentek.
Mandel School: 86%
51%(Columbia University)
vs
35%
16% większy odsetek studentek
Stosunek kobiet i mężczyzn wśród studentów ukazuje zróżnicowanie społeczności uniwersyteckiej pod względem płci. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

4. wskaźnik przestępstw na kampusie

Zauważalnie niższy wskaźnik przestępstw w kampusie.
School of Computer Science: 0.02%
0.67%(Columbia University)
vs
0.94%(Massachusetts Institute of Technology)
0.27% niższy wskaźnik przestępstw w kampusie
Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

5. pozycja w rankingu ARWU

Widocznie wyższa pozycja w rankingu uczelni ARWU.
Harvard Kennedy School: 1
8(Columbia University)
vs
4(Massachusetts Institute of Technology)
4 wyższa pozycja w rankingu uczelni ARWU
Academic Ranking of World Universities (ARWU) wykorzystuje sześć obiektywnych wskaźników do oceny uczelni na całym świecie, w tym liczbę absolwentów i pracowników zdobywających nagrody Nobla i Medali Fieldsa, liczbę często cytowanych naukowców wybranych przez Thomson Scientific, liczbę artykułów opublikowanych w czasopismie Nature and Science, liczbę artykułów indeksowanych w Science Citation Index - Expanded oraz Social Sciences Citation Index oraz wydajność na osobę w stosunku do wielkości instytucji. Źródło: ARWU, 2018.

6. opłata wstępna

Znacznie niższa opłata wstępna.
School of Computer Science: 6.8%
21%
vs
13%
8% niższa opłata wstępna
Wskaźnik przyjęć pokazuje, jaki odsetek kandydatów został przyjęty przez uczelnię. Niska wartość tego wskaźnika oznacza, że dostanie się na studia jest trudniejsze, ale również gwarantuje wyższy prestiż i poziom edukacji. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

7. rok założenia

Ciut więcej lat, które upłynęły od założenia.
Barnard College: 1889
1889
vs
1932
43 więcej lat, które upłynęły od założenia
Długa historia uczelni może oznaczać bogate tradycje i dostęp do większej liczby zasobów. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2018.

8. liczba pracowników akademickich

Znacznie większa liczba pracowników akademickich.
School of Humanities and Sciences: 643
375
vs
300
75 większa liczba pracowników akademickich
Liczba pracowników akademickich. Dane został uzyskane od agencji krajowych, takich jak National Ministry of Education, National Bureau of Statistics, National Association of Universities and Colleges, National Rector's Conference.

9. pozycja w rankingu QS obejmującym reputację akademicką

Znacznie wyższa pozycja w rankingu QS obejmującym reputację akademicką.
Harvard Kennedy School: 1
96.2
vs
2
94.2 wyższa pozycja w rankingu QS obejmującym reputację akademicką
Academic Reputation Index jest głównym elementem oceny uzyskanej w QS World University Rankings® o wadze 40%. Wyniki przedstawiono w oparciu o odpowiedzi na badania prowadzone wśród kadry naukowej na całym świecie i dane z wielu różnych źródeł. Źródło: Top Universities QS Ranking, 2018.

10. pozycja w rankingu QS obejmującym reputację pracodawców

Wymiernie wyższa pozycja w rankingu QS obejmującym reputację pracodawców.
Harvard Kennedy School: 1
85.8
vs
2
83.8 wyższa pozycja w rankingu QS obejmującym reputację pracodawców
Wyniki przedstawiono w oparciu o odpowiedzi na badania prowadzone wśród pracodawców na całym świecie i dane z wielu różnych źródeł. Źródło: Top Universities QS Ranking, 2018.

11. liczba podwójnych kierunków

Ewidentnie większa liczba podwójnych kierunków.
School of International and Public Affairs: 20
5
vs
3(Massachusetts Institute of Technology)
2 większa liczba podwójnych kierunków
Określa możliwość uzyskania podwójnego dyplomu. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

12. wskaźnik wzrostu czesnego

Widocznie niższy wzrost kwoty czesnego.
School of Computer Science: 1.79%
2.7%
vs
3.5%
22.86% niższy wzrost kwoty czesnego
Niższy wzrost kwoty czesnego oznacza, że koszty studiowania na danej uczelni rosną w wolniejszym tempie. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

13. liczba studentów kończących studia

0% więcej studentów kończących studia.
School of Humanities and Sciences: 2224
0
vs
1200
1200 więcej studentów kończących studia
Wysoki wskaźnik magistrów oraz doktorów oznacza, że uczelnia kładzie nacisk na badania naukowe. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2018.

14. studenci na studiach licencjackich

Znacząco więcej studentów na studiach licencjackich.
Barnard College: 2390
2390
vs
1000
1390 więcej studentów na studiach licencjackich
Studia licencjackie to wykształcenie podjęte w celu uzyskania wyższego wykształcenia pierwszego stopnia. Kiedy uczysz się na większej uczelni, masz z reguły lepsze możliwości dostępu do sieci i zazwyczaj dostęp do lepszych zasobów. Źródło: oficjalne statystyki uniwersyteckie, 2018.

15. liczba studentów międzynarodowych

Stanowczo więcej zagranicznych studentów na studiach dziennych.
School of International and Public Affairs: 50%
10%
vs
28.5%(Massachusetts Institute of Technology)
18.5% więcej zagranicznych studentów na studiach dziennych
Odsetek studentów zagranicznych pozwala zorientować się w renomie uczelni za granicami kraju oraz w poziomie zróżnicowania społeczności studenckiej. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

16. procent czarnych studentów

Stanowczo większy odsetek studentów ciemnoskórych.
Barnard College: 40%
40%
vs
3%
37% większy odsetek studentów ciemnoskórych
Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

17. wskaźnik liczby studentów do kadry naukowej

Niezaprzeczalnie niższy wskaźnik studentów do kadry naukowej.
School of Humanities and Sciences: 5:1
7:1
vs
8:1(Massachusetts Institute of Technology)
12.5% niższy wskaźnik studentów do kadry naukowej
Wskaźnik średniego poziomu zatrudnienia na tej uczelni. Określa on liczbę studentów przypadającą na jednego członka kadry naukowej. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

18. liczba często cytowanych naukowców

0% większa liczba często cytowanych opracowań.
MIT Whitaker College: 11
0
vs
7
7 większa liczba często cytowanych opracowań
Liczba najczęściej cytowanych autorów opracowań naukowych w 21 kategoriach. Osoby te należą do najczęściej cytowanych naukowców w każdej z kategorii. Thomson Reuters, który zajmował się przygotowywaniem danych dla THE, prześledził 6 000 000 artykułów naukowych opublikowanych w okresie ostatnich pięciu lat, a następnie obliczył ile razy te artykuły były cytowane przez innych badaczy. Źródło: Thomson Reuters, 2018.

19. sieć absolwentów

Niezaprzeczalnie większa sieć absolwentów.
Harvard Kennedy School: 46981
40000
vs
23000
17000 większa sieć absolwentów
Stowarzyszenie absolwentów zrzesza absolwentów lub szerzej, także byłych studentów (absolwentów). W Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych absolwenci uczelni, szkół wyższych (zwłaszcza niezależnych), wspólnot i bractw studenckich często tworzą grupy absolwentów tej samej instytucji. Źródło: Oficjalna strona uczelni, 2018.

20. procent studentów

Istotnie większy odsetek studentów.
School of Computer Science: 75%
49%(Columbia University)
vs
65%
16% większy odsetek studentów
Stosunek kobiet i mężczyzn wśród studentów ukazuje zróżnicowanie społeczności uniwersyteckiej pod względem płci. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

21. procent studentów z Azji

Niezaprzeczalnie większy odsetek studentów - Azjatów.
MIT Whitaker College: 24.1%
12%(Columbia University)
vs
21%
9% większy odsetek studentów - Azjatów
Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

22. wyposażenie

Ewidentnie większa kwota uposażenia.
Harvard Kennedy School: 32$ billion
7.6$ billion(Columbia University)
vs
10.15$ billion(Massachusetts Institute of Technology)
2.55$ billion większa kwota uposażenia
Dofinansowanie jest przekazaniem środków finansowych i/lub środków trwałych na rzecz danej instytucji. W Stanach Zjednoczonych dofinansowanie jest często ściśle powiązane z finansową kondycją instytucji edukacyjnych. Absolwenci lub przyjaciele danej instytucji czasami przekazują środki finansowe na zasadzie dofinansowania. Źródło: Wikipedia, 2018.

23. pozycja w rankingu US News

Znacznie wyższa pozycja w rankingu U.S. News World's Best Universities.
MIT Whitaker College: 1
11(Columbia University)
vs
1(Massachusetts Institute of Technology)
10 wyższa pozycja w rankingu U.S. News World's Best Universities
Ranking U.S. News Best Universities oparty na QS World University Rankings ocenia uczelnie w krajach takich, jak Wielka Brytania, Australia, Chiny i wielu innych uznając je za najlepsze uczelnie na świecie. Źródło: US News, 2018.

24. pozycja w rankingu Forbesa

Widocznie wyższa pozycja w rankingu Forbes US.
School of Humanities and Sciences: 1
5(Columbia University)
vs
10(Massachusetts Institute of Technology)
5 wyższa pozycja w rankingu Forbes US
Według corocznego zestawienia 650 najlepszych amerykańskich szkół wyższych tworzonego przez Forbesa. Rankingi skupiają się na rzeczach, które liczą się najbardziej dla studentów: jakość nauczania, dobre perspektywy rozwoju, wysoki odsetek absolwentów i niski poziom zadłużenia. Źródło: Forbes, 2018.

25. przyjęci na studia

Niemało więcej przyjętych studentów.
School of Humanities and Sciences: 4449
2390
vs
2200
190 więcej przyjętych studentów
Studenci przyjęci obejmują zarówno studiujących na studiach licencjackich, jak i na magisterskich. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

Top 10 Szkoły wyższe oraz szkoły dla absolwentów

Dodaj do porównania
    Porównaj
    This page is currently only available in English.