47pkt.

Barnard College

40pkt.

MIT School of Science

100pkt.

Walter Cronkite School

Zwycięzca
vs
vs

42 faktów w porównaniu

Barnard College vs MIT School of Science vs Walter Cronkite School

Barnard College
MIT School of Science
Walter Cronkite School
Barnard College
MIT School of Science
Walter Cronkite School

Dlaczego Barnard College jest lepszy od MIT School of Science & Walter Cronkite School?

 • Rok założenia
  1889vs1932,1931
 • Pozycja w rankingu Forbesa
  5vs10,226
 • Należy do Ivy League
 • Wskaźnik wzrostu czesnego
  2.7%vs3.5,2.9%
 • Wskaźnik liczby studentów do kadry naukowej
  7:1vs8,23:1

Dlaczego MIT School of Science jest lepszy od Barnard College & Walter Cronkite School?

 • Pozycja w rankingu US News
  1vs11,330
 • Pozycja w rankingu ARWU
  4vs8,79
 • Opłata wstępna
  13%vs21,48%
 • Pozycja w rankingu Times Higher Education
  5vs14,148

Dlaczego Walter Cronkite School jest lepszy od Barnard College & MIT School of Science?

 • Czesne na rok
  9720$vs44300,41300$
 • Czesne na rok dla studentów zagranicznych
  22319$vs44300,41300$
 • Wskaźnik przestępstw na kampusie
  0.52%vs0.67,0.94%
 • Procent studentek
  71%vs51,35%
 • Liczba miejsc w akademiku
  13000vs5200,3068
 • Rozmiar kampusu
  6.27km²vs1.21,0.68km²
 • Procent białych studentów
  87%vs36.7,53%
 • Koszty zakwaterowania i wyżywienia
  11436$vs11496,12744$

Najważniejsze fakty i rankingi

relevant

Informacje ogólne

1.wskaźnik przestępstw na kampusie

0.67% (Columbia University)

0.94% (Massachusetts Institute of Technology)

0.52% (Arizona State University)

Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

Zwycięzca

School of Computer Science

0.02%

2.rok założenia

1889

1932

1931

Długa historia uczelni może oznaczać bogate tradycje i dostęp do większej liczby zasobów. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2018.

Zwycięzca

Barnard College

1889

3.wyposażenie

7.6$ billion (Columbia University)

10.15$ billion (Massachusetts Institute of Technology)

0.5$ billion (Arizona State University)

Dofinansowanie jest przekazaniem środków finansowych i/lub środków trwałych na rzecz danej instytucji. W Stanach Zjednoczonych dofinansowanie jest często ściśle powiązane z finansową kondycją instytucji edukacyjnych. Absolwenci lub przyjaciele danej instytucji czasami przekazują środki finansowe na zasadzie dofinansowania. Źródło: Wikipedia, 2018.

Zwycięzca

Harvard Kennedy School

32$ billion

4.liczba często cytowanych naukowców

0

7

1

Liczba najczęściej cytowanych autorów opracowań naukowych w 21 kategoriach. Osoby te należą do najczęściej cytowanych naukowców w każdej z kategorii. Thomson Reuters, który zajmował się przygotowywaniem danych dla THE, prześledził 6 000 000 artykułów naukowych opublikowanych w okresie ostatnich pięciu lat, a następnie obliczył ile razy te artykuły były cytowane przez innych badaczy. Źródło: Thomson Reuters, 2018.

Zwycięzca

MIT Whitaker College

11

5.liczba podwójnych kierunków

5

3 (Massachusetts Institute of Technology)

4 (Arizona State University)

Określa możliwość uzyskania podwójnego dyplomu. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

Zwycięzca

School of International and Public Affairs

20

6.liczba pracowników akademickich

375

300

31

Liczba pracowników akademickich. Dane został uzyskane od agencji krajowych, takich jak National Ministry of Education, National Bureau of Statistics, National Association of Universities and Colleges, National Rector's Conference.

Zwycięzca

School of Humanities and Sciences

643

relevant

Rekrutacja

1.procent studentek

51% (Columbia University)

35%

71%

Stosunek kobiet i mężczyzn wśród studentów ukazuje zróżnicowanie społeczności uniwersyteckiej pod względem płci. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

Zwycięzca

Mandel School

86%

2.średni wynik SAT w czytaniu ze zrozumieniem

740 (Columbia University)

740

545 (Arizona State University)

SAT to ustandaryzowany test podczas przyjęć na uczelnie w Stanach Zjednoczonych. Wyniki uzyskane w teście SAT określają, jak ciężko jest dostać się na wybraną uczelnię i mogą również wskazywać poziom wymogów edukacyjnych. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

Zwycięzca

School of Computer Science

760

3.studenci na studiach licencjackich

2390

1000

1308

Studia licencjackie to wykształcenie podjęte w celu uzyskania wyższego wykształcenia pierwszego stopnia. Kiedy uczysz się na większej uczelni, masz z reguły lepsze możliwości dostępu do sieci i zazwyczaj dostęp do lepszych zasobów. Źródło: oficjalne statystyki uniwersyteckie, 2018.

Zwycięzca

Barnard College

2390

4.procent studentów

49% (Columbia University)

65%

29%

Stosunek kobiet i mężczyzn wśród studentów ukazuje zróżnicowanie społeczności uniwersyteckiej pod względem płci. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

Zwycięzca

School of Computer Science

75%

5.średni wynik SAT z matematyki

745 (Columbia University)

775

560 (Arizona State University)

SAT to ustandaryzowany test podczas przyjęć na uczelnie w Stanach Zjednoczonych. Wyniki uzyskane w teście SAT określają, jak ciężko jest dostać się na wybraną uczelnię i mogą również wskazywać poziom wymogów edukacyjnych. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

Zwycięzca

School of Computer Science

790

6.procent studentów z Azji

12% (Columbia University)

21%

5.2% (Arizona State University)

Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

Zwycięzca

MIT Whitaker College

24.1%

relevant

Infrastruktura

1.liczba miejsc w akademiku

5200 (Columbia University)

3068 (Massachusetts Institute of Technology)

13000 (Arizona State University)

Liczba studentów, która może zamieszkać w akademikach. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

Zwycięzca

Harvard Kennedy School

13815

2.rozmiar kampusu

1.21km² (Columbia University)

0.68km² (Massachusetts Institute of Technology)

6.27km² (Arizona State University)

Powierzchnia kampusu w kilometrach kwadratowych. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2018.

Zwycięzca

Nicholas School

34.8km²

3.zbiory biblioteczne

12311766 (Columbia University)

3105000 (Massachusetts Institute of Technology)

4530809 (Arizona State University)

Większa kolekcja biblioteczna oznacza, że uczelnia jest w stanie zaoferować swoim studentom większa liczbę książek, czasopism, publikacji online itp. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

Zwycięzca

School of Humanities and Sciences

18075000

4.koszty zakwaterowania i wyżywienia

11496$ (Columbia University)

12744$ (Massachusetts Institute of Technology)

11436$ (Arizona State University)

Przybliżone koszty zakwaterowania i wyżywienia na rok akademicki. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2018.

Zwycięzca

Walter Cronkite School

11436$

5.obiekty medyczne

1 (Columbia University)

1 (Massachusetts Institute of Technology)

5 (Arizona State University)

Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

Zwycięzca

Harvard Kennedy School

17

6.Posiada akademiki uniwersyteckie
Barnard College
MIT School of Science
Walter Cronkite School

Universytet posiada swoje własne domy akademickie, które dostępne są dla studentów. Dzięki temu mogą oni prowadzić ciekawe życie towarzyskie, a czasami nawet tańsze niż prywatne zakwaterowanie.

relevant

Nagrody

1.Należy do Ivy League
Barnard College
MIT School of Science
Walter Cronkite School

Ivy League jest ligą sportową składającą się z ośmiu drużyn prywatnych instytucji szkolnictwa wyższego w południowo-wschodnim rejonie Stanów Zjednoczonych. Nazwa ligi jest powszechnie używana w odniesieniu do tych ośmiu uczelni jako grupy.Termin Ivy League ma również konotacje dotyczące wysokiej jakości akademickiej, selektywności w rekrutacji i elitaryzmu społecznego. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2018.

2.liczba zdobywców Nagrody Nobla

60 (Columbia University)

51 (Massachusetts Institute of Technology)

3 (Arizona State University)

Źródło: Witryna Nagrody Nobla, 2018.

Zwycięzca

Harvard Kennedy School

66

3.kadra objęta programem Rhodes

5 (Columbia University)

41 (Massachusetts Institute of Technology)

5 (Arizona State University)

Rhodes Scholarship nazwana od imienia Cecila Johna Rhodesa jest międzynarodową podyplomową nagrodą dla wybranych studentów zagranicznych na Uniwersytecie w Oxfordzie. Była pierwszym programem międzynarodowych stypendiów na dużą skalę i jest powszechnie uznawana za najbardziej prestiżowe stypendium. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2018.

Zwycięzca

Harvard Kennedy School

332

relevant

Czesne & Wsparcie

1.czesne na rok

44300$

41300$

9720$

Opłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2018.

Zwycięzca

Walter Cronkite School

9720$

2.czesne na rok dla studentów zagranicznych

44300$

41300$

22319$

Opłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2018.

Zwycięzca

Walter Cronkite School

22319$

3.wskaźnik wzrostu czesnego

2.7%

3.5%

2.9% (Arizona State University)

Niższy wzrost kwoty czesnego oznacza, że koszty studiowania na danej uczelni rosną w wolniejszym tempie. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

Zwycięzca

School of Computer Science

1.79%

4.roczna liczba grantów dla studentów

37608$ (Columbia University)

24410$

10550$

Średnia wartość funduszy, które są dostępne dla studenta w roku akademickim. (granty, stypendia i/lub pomoc socjalna przeznaczona dla kwalifikujących się studentów). Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2018.

Zwycięzca

Harvard Kennedy School

40000$

5.kwota stypendium socjalnego dla studentów

28.1$ million (Columbia University)

105.8$ million (Massachusetts Institute of Technology)

59.6$ million (Arizona State University)

Łączna kwota stypendiów socjalnych dla studentów w milionach dolarów. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2018.

Zwycięzca

Harvard Kennedy School

182$ million

relevant

Inne

1.pozycja w rankingu US News

11 (Columbia University)

1 (Massachusetts Institute of Technology)

330 (Arizona State University)

Ranking U.S. News Best Universities oparty na QS World University Rankings ocenia uczelnie w krajach takich, jak Wielka Brytania, Australia, Chiny i wielu innych uznając je za najlepsze uczelnie na świecie. Źródło: US News, 2018.

Zwycięzca

MIT Whitaker College

1

2.pozycja w rankingu Forbesa

5 (Columbia University)

10 (Massachusetts Institute of Technology)

226 (Arizona State University)

Według corocznego zestawienia 650 najlepszych amerykańskich szkół wyższych tworzonego przez Forbesa. Rankingi skupiają się na rzeczach, które liczą się najbardziej dla studentów: jakość nauczania, dobre perspektywy rozwoju, wysoki odsetek absolwentów i niski poziom zadłużenia. Źródło: Forbes, 2018.

Zwycięzca

School of Humanities and Sciences

1

3.pozycja w rankingu ARWU

8 (Columbia University)

4 (Massachusetts Institute of Technology)

79 (Arizona State University)

Academic Ranking of World Universities (ARWU) wykorzystuje sześć obiektywnych wskaźników do oceny uczelni na całym świecie, w tym liczbę absolwentów i pracowników zdobywających nagrody Nobla i Medali Fieldsa, liczbę często cytowanych naukowców wybranych przez Thomson Scientific, liczbę artykułów opublikowanych w czasopismie Nature and Science, liczbę artykułów indeksowanych w Science Citation Index - Expanded oraz Social Sciences Citation Index oraz wydajność na osobę w stosunku do wielkości instytucji. Źródło: ARWU, 2018.

Zwycięzca

Harvard Kennedy School

1

4.pozycja w rankingu Times Higher Education

14 (Columbia University)

5 (Massachusetts Institute of Technology)

148 (Arizona State University)

Ranking uniwersytetów na świecie Times Higher Education to coroczny ranking publikowany przez brytyjski magazyn "Times Higher Education". Informacje dostarczane są przez Thomson Reuters i dostarczają one danych opartych na efektywności. Główne wskaźniki w rankingu opierają się na podstawowych misjach uczelni wyższych - nauczaniu, badaniu, przekazywaniu wiedzy i międzynarodowe perspektywy.

Zwycięzca

School of Humanities and Sciences

2

Top 10 Szkoły wyższe oraz szkoły dla absolwentów

Dodaj do porównania
  This page is currently only available in English.