batman js
batman js
Top 50%331 punkt/ów
Top 50%
Najważniejsze i najciekawsze funkcje

Przegląd batman js: 20 fakty i najważniejsze cechy

1. Posiada dwukierunkowe wiązanie danych

Modele i widoki mogą być nawzajem aktualizowane.
batman js
ma to 54%

2. najmniejsza wielkość pliku bez zależności

Mniejszy rozmiar pliku oznacza szybszy czas ładownia.
247KB
Flight: 14KB

3. Wspiera trasowanie i tworzenie łącza do strony docelowej

Trasowanie (routing) pozwala na interakcję z adresem url przeglądarki. Jest to bardzo ważne dla wygodnej pracy użytkownika pracującego nad jednostronną aplikacją.
batman js
ma to 67%

4. Wspiera jednokierunkowe wiązanie danych

Widoki mogą być aktualizowane automatycznie, gdy widoczny obiekt ulega zmianom.
batman js
ma to 80%

5. Posiada automatyczny filtr widoku

Posiada mechanizm do filtrowania widoków oparty na zakresie zmiennych (na przykład przy wyszukiwaniu) bez potrzeby zbytniego wpisywania dodatkowych kodów.
batman js
ma to 20%

6. Wspiera obliczone własności

Pozwala na użycie funkcji jako własności do obliczenia własności obiektów.
batman js
ma to 34%

7. Rozszerza HTML

Niektórzy widzą w tym zaletę, ponieważ eliminuje zapas z innej szablonu językowego.
batman js
ma to 27%

8. Opublikowane na licencji MIT

Licencja MIT to niezwykle permisywna licencja, która pozwala na kompleksowe wykorzystanie, w tym biznesowe, bez gwarancji.
batman js
ma to 87%

9. zależności

Mniej zależności wiąże się z mniejszą liczbą dodatkowych skryptów do zawarcia, czego efektem zazwyczaj jest mniej złożony zapas i krótszy czas ładownia.
0
SproutCore: 0

10. najmniejsza wielkość pliku łącznie z zależnościami

Mniejszy rozmiar pliku oznacza szybszy czas ładowania.
247KB
Maria: 20KB

11. Posiada udoskonalone wsparcie pamięci lokalnej

Struktura uwzględnia prostą funkcjonalność do synchronizacji modeli z pamięcią lokalną HTML5.
batman js
ma to 20%

12. Posiada zintegrowaną walidację wejścia

Wbudowane narzędzia ułatwiające walidację wejścia klienta przed rozpoczęciem przetwarzania lub wysłania do serwera. Nie zastępuje to serwerowej walidacji i może znacznie ulepszyć doznania użytkownika.
batman js
ma to 40%

13. Posiada popularny projekt zestandaryzowany

Posiada oficjalny lub dobrze znany projekt zestandaryzowany, który buduje zalecaną strukturę pliku i pozwala programistom na szybsze rozpoczęcie pracy.
batman js
ma to 54%

14. Wbudowana synchronizacja abstrakcji RESTful dla modeli

Zawiera udogodnienia do utrzymywania modeli w synchronizacji z ich serwerowym obrazem bez potrzeby pisania jQuery zestandaryzowanych połączeń ajax.
batman js
ma to 47%

15. Wykorzystuje zdolność do obserwacji do wiązania danych

Modele są obserwowane na wypadek zaistnienia zmian. Jest to dobrze znany schemat. W niektórych przypadkach może być bardziej wydajny niż dirty-checking.
batman js
ma to 80%

16. Posiada generator projektu

Pozwala programiście na automatyczne ustawienie nowego projektu przy użyciu wbudowanych narzędzi lub narzędzi pomocniczych, takich jak Yeoman.
batman js
ma to 54%

17. Zawiera strukturę testującą

Zintegrowany pakiet testujący zachęca programistę do częstego i wczesnego pisania jednostek testowych, co może okazać się bardzo istotne w kwestii przyszłego rozwoju.
batman js
ma to 20%

18. liczba lat

Starsze struktury są często bardziej stabilne, sprawdzone oraz istnieje dla nich więcej zasobów i poradników. Jako firma masz większą pulę talentów, z których możesz wybierać.
2years
Sammy JS: 4years

19. Posiada dedykowane narzędzia debugowania

Zazwyczaj rozszerzenia przeglądarki, które pozwalają na głębszy wgląd do aplikacji.
batman js
ma to 34%

20. Przyjazne dla CoffeeScript

Struktura z założenia wspiera lub nawet zachęca do korzystania z CoffeScript i jego udogodnień, takich jak klasy i dziedziczenie.
batman js
ma to 7%

Top 10 frameworki MV*

Dodaj do porównania
    Porównaj
    This page is currently only available in English.