vs
batman js
Knockout JS
Top 49%330 punkt/ów
Top 49%
Top 45%354 punkt/ów
Top 45%
batman js
Knockout JS
Najważniejsze i najciekawsze funkcje

batman js vs Knockout JS: 24 faktów w porównaniu

1. Posiada dwukierunkowe wiązanie danych

Modele i widoki mogą być nawzajem aktualizowane.
batman js
Knockout JS
ma to 54%

2. najmniejsza wielkość pliku bez zależności

Zauważalnie mniejszy rozmiar pliku bez zależności.
Flight: 14KB
247KB
vs
43KB
204KB mniejszy rozmiar pliku bez zależności
Mniejszy rozmiar pliku oznacza szybszy czas ładownia.

3. Wspiera trasowanie i tworzenie łącza do strony docelowej

Trasowanie (routing) pozwala na interakcję z adresem url przeglądarki. Jest to bardzo ważne dla wygodnej pracy użytkownika pracującego nad jednostronną aplikacją.
batman js
Knockout JS
ma to 67%

4. Wspiera jednokierunkowe wiązanie danych

Widoki mogą być aktualizowane automatycznie, gdy widoczny obiekt ulega zmianom.
batman js
Knockout JS
ma to 80%

5. Posiada automatyczny filtr widoku

Posiada mechanizm do filtrowania widoków oparty na zakresie zmiennych (na przykład przy wyszukiwaniu) bez potrzeby zbytniego wpisywania dodatkowych kodów.
batman js
Knockout JS
ma to 20%

6. Używa mechanizmu szablonowego

Mechanizm szablonowy pozwala na proste i elastyczne budowanie UI.
batman js
Knockout JS
ma to 67%

7. Wspiera obliczone własności

Pozwala na użycie funkcji jako własności do obliczenia własności obiektów.
batman js
Knockout JS
ma to 34%

8. Szablony mogą być wcześniej skompilowane na serwerze

Wspiera mechanizm szablonowy, który może wcześniej być renderowany na serwerze. Prawdopodobnie zwiększy to szybkość strony, zwłaszcza na urządzeniach z niską mocą obliczeniową.
batman js
Knockout JS
ma to 60%

9. Rozszerza HTML

Niektórzy widzą w tym zaletę, ponieważ eliminuje zapas z innej szablonu językowego.
batman js
Knockout JS
ma to 27%

10. Opublikowane na licencji MIT

Licencja MIT to niezwykle permisywna licencja, która pozwala na kompleksowe wykorzystanie, w tym biznesowe, bez gwarancji.
batman js
Knockout JS
ma to 87%

11. zależności

Undefined mniej zależności.
SproutCore: 0
0
vs
0
Mniej zależności wiąże się z mniejszą liczbą dodatkowych skryptów do zawarcia, czego efektem zazwyczaj jest mniej złożony zapas i krótszy czas ładownia.

12. Dobrze działa z więcej niż tylko jednym mechanizmem szablonowym

Inne konstrukcje mogą być zablokowane innym mechanizmem szablonowym, które ci się nie podobają i nic nie możesz z tym zrobić.
batman js
Knockout JS
ma to 40%

13. Posiada udoskonalone wsparcie pamięci lokalnej

Struktura uwzględnia prostą funkcjonalność do synchronizacji modeli z pamięcią lokalną HTML5.
batman js
Knockout JS
ma to 20%

14. Wykorzystuje zdolność do obserwacji do wiązania danych

Modele są obserwowane na wypadek zaistnienia zmian. Jest to dobrze znany schemat. W niektórych przypadkach może być bardziej wydajny niż dirty-checking.
batman js
Knockout JS
ma to 80%

15. Posiada popularne wtyczki, które wspierają walidację wejścia

Wtyczki, mające za zadanie pomóc w walidacji wejścia klienta przed rozpoczęciem przetwarzania lub wysłania do serwera. Nie zastępuje to serwerowej walidacji i może znacznie ulepszyć doznania użytkownika.
batman js
Knockout JS
ma to 20%

16. Posiada popularny projekt zestandaryzowany

Posiada oficjalny lub dobrze znany projekt zestandaryzowany, który buduje zalecaną strukturę pliku i pozwala programistom na szybsze rozpoczęcie pracy.
batman js
Knockout JS
ma to 54%

17. Wbudowana synchronizacja abstrakcji RESTful dla modeli

Zawiera udogodnienia do utrzymywania modeli w synchronizacji z ich serwerowym obrazem bez potrzeby pisania jQuery zestandaryzowanych połączeń ajax.
batman js
Knockout JS
ma to 47%

18. Posiada zintegrowaną walidację wejścia

Wbudowane narzędzia ułatwiające walidację wejścia klienta przed rozpoczęciem przetwarzania lub wysłania do serwera. Nie zastępuje to serwerowej walidacji i może znacznie ulepszyć doznania użytkownika.
batman js
Knockout JS
ma to 40%

19. Posiada oficjalny, aktualizowany wpis do menedżera pakietu npm.

Menedżer pakietu węzłowego może być również użyty do zarządzania skryptami interfejsu.
batman js
Knockout JS
ma to 47%

20. Posiada stabilny, publiczny API

Numer najważniejszej wersji jest wyższy od 0. Oznacza to, że nie zostanie naruszona kompatybilność wprowadzonych przez zespół programistów zmian API.
batman js
Knockout JS
ma to 54%

21. Posiada generator projektu

Pozwala programiście na automatyczne ustawienie nowego projektu przy użyciu wbudowanych narzędzi lub narzędzi pomocniczych, takich jak Yeoman.
batman js
Knockout JS
ma to 54%

22. Zawiera strukturę testującą

Zintegrowany pakiet testujący zachęca programistę do częstego i wczesnego pisania jednostek testowych, co może okazać się bardzo istotne w kwestii przyszłego rozwoju.
batman js
Knockout JS
ma to 20%

23. Posiada dedykowane narzędzia debugowania

Zazwyczaj rozszerzenia przeglądarki, które pozwalają na głębszy wgląd do aplikacji.
batman js
Knockout JS
ma to 34%

24. Przyjazne dla CoffeeScript

Struktura z założenia wspiera lub nawet zachęca do korzystania z CoffeScript i jego udogodnień, takich jak klasy i dziedziczenie.
batman js
Knockout JS
ma to 7%

Top 10 frameworki MV*

Dodaj do porównania
    Porównaj
    This page is currently only available in English.