51pkt.

batman js

55pkt.

Knockout JS

batman js
Zwycięzca
Knockout JS
vs
vs

24 faktów w porównaniu

batman js vs Knockout JS

batman js
Knockout JS
batman js
Knockout JS

Dlaczego batman js jest lepszy od Knockout JS?

 • Wspiera trasowanie i tworzenie łącza do strony docelowej
 • Posiada automatyczny filtr widoku
 • Posiada udoskonalone wsparcie pamięci lokalnej
 • Posiada popularny projekt zestandaryzowany
 • Wbudowana synchronizacja abstrakcji RESTful dla modeli
 • Posiada zintegrowaną walidację wejścia
 • Posiada generator projektu
 • Zawiera strukturę testującą

Dlaczego Knockout JS jest lepszy od batman js?

 • 204KB mniejszy rozmiar pliku bez zależności
  43KBvs247KB
 • Używa mechanizmu szablonowego
 • Szablony mogą być wcześniej skompilowane na serwerze
 • Dobrze działa z więcej niż tylko jednym mechanizmem szablonowym
 • Posiada popularne wtyczki, które wspierają walidację wejścia
 • Posiada oficjalny, aktualizowany wpis do menedżera pakietu npm.
 • Posiada stabilny, publiczny API

Najważniejsze i najciekawsze funkcje

relevant

Informacje ogólne

1.Posiada automatyczny filtr widoku
batman js
Knockout JS

Posiada mechanizm do filtrowania widoków oparty na zakresie zmiennych (na przykład przy wyszukiwaniu) bez potrzeby zbytniego wpisywania dodatkowych kodów.

2.Wspiera obliczone własności
batman js
Knockout JS

Pozwala na użycie funkcji jako własności do obliczenia własności obiektów.

3.Używa mechanizmu szablonowego
batman js
Knockout JS

Mechanizm szablonowy pozwala na proste i elastyczne budowanie UI.

4.Rozszerza HTML
batman js
Knockout JS

Niektórzy widzą w tym zaletę, ponieważ eliminuje zapas z innej szablonu językowego.

5.Opublikowane na licencji MIT
batman js
Knockout JS

Licencja MIT to niezwykle permisywna licencja, która pozwala na kompleksowe wykorzystanie, w tym biznesowe, bez gwarancji.

6.Posiada zintegrowaną walidację wejścia
batman js
Knockout JS

Wbudowane narzędzia ułatwiające walidację wejścia klienta przed rozpoczęciem przetwarzania lub wysłania do serwera. Nie zastępuje to serwerowej walidacji i może znacznie ulepszyć doznania użytkownika.

relevant

Wtyczki

1.Posiada popularne wtyczki, które wspierają walidację wejścia
batman js
Knockout JS

Wtyczki, mające za zadanie pomóc w walidacji wejścia klienta przed rozpoczęciem przetwarzania lub wysłania do serwera. Nie zastępuje to serwerowej walidacji i może znacznie ulepszyć doznania użytkownika.

2.Wbudowana synchronizacja abstrakcji RESTful dla modeli
batman js
Knockout JS

Zawiera udogodnienia do utrzymywania modeli w synchronizacji z ich serwerowym obrazem bez potrzeby pisania jQuery zestandaryzowanych połączeń ajax.

relevant

Biblioteki & Pakiety

1.Posiada oficjalny, aktualizowany wpis do menedżera pakietu npm.
batman js
Knockout JS

Menedżer pakietu węzłowego może być również użyty do zarządzania skryptami interfejsu.

relevant

Wiązanie danych

1.Posiada dwukierunkowe wiązanie danych
batman js
Knockout JS

Modele i widoki mogą być nawzajem aktualizowane.

2.Wspiera jednokierunkowe wiązanie danych
batman js
Knockout JS

Widoki mogą być aktualizowane automatycznie, gdy widoczny obiekt ulega zmianom.

3.Wykorzystuje zdolność do obserwacji do wiązania danych
batman js
Knockout JS

Modele są obserwowane na wypadek zaistnienia zmian. Jest to dobrze znany schemat. W niektórych przypadkach może być bardziej wydajny niż dirty-checking.

relevant

Wydajność

1.Wspiera trasowanie i tworzenie łącza do strony docelowej
batman js
Knockout JS

Trasowanie (routing) pozwala na interakcję z adresem url przeglądarki. Jest to bardzo ważne dla wygodnej pracy użytkownika pracującego nad jednostronną aplikacją.

2.najmniejsza wielkość pliku bez zależności

247KB

43KB

Mniejszy rozmiar pliku oznacza szybszy czas ładownia.

Zwycięzca

Flight

14KB

3.Szablony mogą być wcześniej skompilowane na serwerze
batman js
Knockout JS

Wspiera mechanizm szablonowy, który może wcześniej być renderowany na serwerze. Prawdopodobnie zwiększy to szybkość strony, zwłaszcza na urządzeniach z niską mocą obliczeniową.

4.zależności

0

0

Mniej zależności wiąże się z mniejszą liczbą dodatkowych skryptów do zawarcia, czego efektem zazwyczaj jest mniej złożony zapas i krótszy czas ładownia.

Zwycięzca

SproutCore

0

Top 10 frameworki MV*

Dodaj do porównania
  This page is currently only available in English.