vs
batman js
SproutCore
Top 50%331 punkt/ów
Top 50%
Top 60%267 punkt/ów
Top 60%
batman js
SproutCore
Najważniejsze i najciekawsze funkcje

batman js vs SproutCore: 22 faktów w porównaniu

1. Posiada dwukierunkowe wiązanie danych

Modele i widoki mogą być nawzajem aktualizowane.
batman js
SproutCore
ma to 54%

2. Wspiera trasowanie i tworzenie łącza do strony docelowej

Trasowanie (routing) pozwala na interakcję z adresem url przeglądarki. Jest to bardzo ważne dla wygodnej pracy użytkownika pracującego nad jednostronną aplikacją.
batman js
SproutCore
ma to 67%

3. Wspiera jednokierunkowe wiązanie danych

Widoki mogą być aktualizowane automatycznie, gdy widoczny obiekt ulega zmianom.
batman js
SproutCore
ma to 80%

4. Posiada automatyczny filtr widoku

Posiada mechanizm do filtrowania widoków oparty na zakresie zmiennych (na przykład przy wyszukiwaniu) bez potrzeby zbytniego wpisywania dodatkowych kodów.
batman js
SproutCore
ma to 20%

5. Używa mechanizmu szablonowego

Mechanizm szablonowy pozwala na proste i elastyczne budowanie UI.
batman js
SproutCore
ma to 67%

6. Wspiera obliczone własności

Pozwala na użycie funkcji jako własności do obliczenia własności obiektów.
batman js
SproutCore
ma to 34%

7. Szablony mogą być wcześniej skompilowane na serwerze

Wspiera mechanizm szablonowy, który może wcześniej być renderowany na serwerze. Prawdopodobnie zwiększy to szybkość strony, zwłaszcza na urządzeniach z niską mocą obliczeniową.
batman js
SproutCore
ma to 60%

8. Rozszerza HTML

Niektórzy widzą w tym zaletę, ponieważ eliminuje zapas z innej szablonu językowego.
batman js
SproutCore
ma to 27%

9. Opublikowane na licencji MIT

Licencja MIT to niezwykle permisywna licencja, która pozwala na kompleksowe wykorzystanie, w tym biznesowe, bez gwarancji.
batman js
SproutCore
ma to 87%

10. Wspiera złożone (częściowe) widoki

Pozwala na gniazdowanie szablonów widoku na górnym poziomie widoku z szablonu.
batman js
SproutCore
ma to 60%

11. zależności

Undefined mniej zależności.
SproutCore: 0
0
vs
0
Mniej zależności wiąże się z mniejszą liczbą dodatkowych skryptów do zawarcia, czego efektem zazwyczaj jest mniej złożony zapas i krótszy czas ładownia.

12. Posiada popularny projekt zestandaryzowany

Posiada oficjalny lub dobrze znany projekt zestandaryzowany, który buduje zalecaną strukturę pliku i pozwala programistom na szybsze rozpoczęcie pracy.
batman js
SproutCore
ma to 54%

13. Wbudowana synchronizacja abstrakcji RESTful dla modeli

Zawiera udogodnienia do utrzymywania modeli w synchronizacji z ich serwerowym obrazem bez potrzeby pisania jQuery zestandaryzowanych połączeń ajax.
batman js
SproutCore
ma to 47%

14. Wykorzystuje zdolność do obserwacji do wiązania danych

Modele są obserwowane na wypadek zaistnienia zmian. Jest to dobrze znany schemat. W niektórych przypadkach może być bardziej wydajny niż dirty-checking.
batman js
SproutCore
ma to 80%

15. Posiada stabilny, publiczny API

Numer najważniejszej wersji jest wyższy od 0. Oznacza to, że nie zostanie naruszona kompatybilność wprowadzonych przez zespół programistów zmian API.
batman js
SproutCore
ma to 54%

16. Posiada zintegrowaną walidację wejścia

Wbudowane narzędzia ułatwiające walidację wejścia klienta przed rozpoczęciem przetwarzania lub wysłania do serwera. Nie zastępuje to serwerowej walidacji i może znacznie ulepszyć doznania użytkownika.
batman js
SproutCore
ma to 40%

17. Posiada udoskonalone wsparcie pamięci lokalnej

Struktura uwzględnia prostą funkcjonalność do synchronizacji modeli z pamięcią lokalną HTML5.
batman js
SproutCore
ma to 20%

18. Posiada generator projektu

Pozwala programiście na automatyczne ustawienie nowego projektu przy użyciu wbudowanych narzędzi lub narzędzi pomocniczych, takich jak Yeoman.
batman js
SproutCore
ma to 54%

19. liczba lat

Jest kolosalnie starszy.
Sammy JS: 4years
2years
vs
4years
Jest 2years starszy
Starsze struktury są często bardziej stabilne, sprawdzone oraz istnieje dla nich więcej zasobów i poradników. Jako firma masz większą pulę talentów, z których możesz wybierać.

20. Zawiera strukturę testującą

Zintegrowany pakiet testujący zachęca programistę do częstego i wczesnego pisania jednostek testowych, co może okazać się bardzo istotne w kwestii przyszłego rozwoju.
batman js
SproutCore
ma to 20%

21. Posiada dedykowane narzędzia debugowania

Zazwyczaj rozszerzenia przeglądarki, które pozwalają na głębszy wgląd do aplikacji.
batman js
SproutCore
ma to 34%

22. Przyjazne dla CoffeeScript

Struktura z założenia wspiera lub nawet zachęca do korzystania z CoffeScript i jego udogodnień, takich jak klasy i dziedziczenie.
batman js
SproutCore
ma to 7%

Top 10 frameworki MV*

Dodaj do porównania
    Porównaj
    This page is currently only available in English.