vs
Berlin
Funafuti
Top 10%2,160 punkt/ów
Top 10%
Top 71%682 punkt/ów
Top 71%
Najważniejsze fakty i dane

Berlin vs Funafuti: 37 faktów w porównaniu

1. średnia maksymalna temperatura

Dostrzegalnie wyższa średnia maksymalna temperatura.
Mecca: 38.2°C
13.4°C
vs
30.2°C
16.8°C wyższa średnia maksymalna temperatura
Źródło: Wikipedia, 2018; WMO, 2018.

2. średnia temperatura

Istotnie wyższa średnia temperatura.
Mecca: 32°C
9.6°C
vs
28.9°C
19.3°C wyższa średnia temperatura
Źródło: Wikipedia, 2018; WMO, 2018.

3. posiada nadmorską plażę

Źródło: Wikipedia, 2018; oficjalna strona miasta, 2018.
Berlin
Funafuti
ma to 45%

4. liczba uniwersytetów

Wymiernie więcej uniwersytetów.
Tokyo: 185
8
vs
1
7 więcej uniwersytetów
Uniwersytety jako centra edukacji wyższej oraz badań naukowych tworzą ważny wkład w rozwój miasta. Źródło: Wikipedia, 2018.

5. gęstość zaludnienia

Kolosalnie niższa gęstość zaludnienia.
Rovaniemi: 8.03 osób/km²
3900 osób/km²
vs
1900 osób/km²
51.28% niższa gęstość zaludnienia
Gęstość zaludnienia pokazuje liczbę mieszkańców na jednostkę powierzchni. Generalnie im wyższa gęstość zaludnienia, tym gorsze warunki życia. Miasta o wysokiej gęstości zaludnienia są postrzegane przez niektórych jako przeludnione, mimo to, na przeludnienie mają wpływ również inne czynniki, takie jak warunki mieszkaniowe, infrastruktura i dostęp do surowców. Źródło> Wikipedia, 2018.

6. zaludnienie

Widocznie więcej mieszkańców.
Shanghai: 23 miliony
3.6 milionów
vs
0 milionów
3.6million więcej mieszkańców
Miasta o większej populacji oferują zazwyczaj lepsze możliwości zatrudnienia i wiele opcji rozrywki. Duże miasta przyciągają firmy i inwestycje biznesowe, zwykle są ważnymi centrami kultury i ośrodkami naukowymi. Źródło: Wikipedia, 2018.

7. znajduje się niedaleko jezior

Źródło: Wikipedia, 2018; oficjalna strona miasta, 2018.
Berlin
Funafuti
ma to 58%

8. ma góry nieopodal

W odległości do 100 km (62 mil) od miasta znajdują się góry. Określenie góry stosuje się do przewyższeń o wysokości powyżej 1000 m (3300 stóp). Źródło: Wikipedia, 2018; oficjalna strona miasta, 2018.
Berlin
Funafuti
ma to 53%

9. dostępność obiektów sportowych (stadiony, areny itp.)

Kolosalnie więcej dużych obiektów sportowych (stadionów, aren, itp.).
London: 13
2
vs
1
1 więcej dużych obiektów sportowych (stadionów, aren, itp.)
Im więcej dużych obiektów sportowych (ponad 20.000 miejsc), tym więcej ważnych imprez jest w stanie zorganizować miasto. Źródło: worldstadiums.com, 2018.

10. średni wiek społeczeństwa

Istotnie młodsza populacja.
Niamey: 15.2 lat
44 lat
vs
24.4 lat
19.6year młodsza populacja
Miasta z młodymi populacjami mają zazwyczaj lepsze możliwości rozwoju. Młode społeczeństwa są bardziej dynamiczne i kreatywne. Źródło: Wikipedia, 2018; oficjalne statystyki prowadzone przez miasto, 2018.

11. obiektów na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO

0% obiekty z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Kyoto: 17
3
vs
0
3 obiekty z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO
Lista Światowego Dziedzictwa UNESCO zawiera 962 obiekty tworzące kulturalne oraz naturalne dziedzictwo, oraz które Komitet Światowego Dziedzictwa postrzega jako posiadające wybitne uniwersalne wartości. Źródło: UNESCO, 2018.

12. możliwość spożywania alkoholu w miejscach publicznych

Generalnie, miasta z możliwością spożywania alkoholu w miejscach publicznych mają ciekawsze życie nocne. Łatwiej w nich organizować imprezy w miejscach publicznych. Źródło: Wikipedia, 2018; oficjalna strona miasta, 2018.
Berlin
Funafuti
ma to 50%

13. ma system wypożyczania rowerów

System wypożyczania rowerów sprawia, że miasto jest bardziej przyjazne rowerzystom, pokazuje pozytywne do nich nastawienie miasta oraz może być wykorzystywany przez turystów. Źródło: Wikipedia, 2018.
Berlin
Funafuti
ma to 33%

14. liczba muzeów

0% więcej muzeów.
London: 240
175
vs
0
175 więcej muzeów
Źródło: Wikipedia, 2018; oficjalna strona miasta, 2018.

15. populacja kobiet

Trochę więcej kobiet niż mężczyzn.
Riga: 55.6%
50.8%
vs
50.7%
0.1% więcej kobiet niż mężczyzn
Procent żeńskich mieszkańców, zgodnie z oficjalnymi statystykami miejskimi. Źródło: Wikipedia, 2018; UNData, 2018.

16. średnia minimalna temperatura

Kolosalnie niższa średnia mninimalna temperatura.
Ulan Bator: -7.9°C
5.9°C
vs
27°C
21.1°C niższa średnia mninimalna temperatura
Źródło: Wikipedia, 2018; WMO, 2018.

17. ma publiczną służbę zdrowia

Publiczna służba zdrowia jest bardziej dostępna dla przeciętnego mieszkańca oraz zazwyczaj gwarantowana dla każdego. Źródło: oficjalne statystyki prowadzone przez miasto, 2018.
Berlin
Funafuti
ma to 80%

18. jest miejscem pielgrzymkowym dla wielkich religii świata

Wskazuje to na to, że miasto jest ważnym ośrodkiem religijnym. Źródło: Wikipedia, 2018.
Berlin
Funafuti
ma to 9%

19. liczba lotnisk

Kolosalnie więcej lotnisk.
London: 5
2
vs
1
1 więcej lotnisk
Obecność oraz liczba lotnisk pokazuje jak dobrze połączone jest miasto z różnymi miejscami na świecie oraz jego dostepność z międzynarodowego punktu widzenia. Źródło: Wikipedia, 2018.

20. ma zakaz palenia w miesjcach publicznych

Źródło: oficjalna strona miasta, 2018.
Berlin
Funafuti
ma to 55%

21. VAT

Dostrzegalnie niższy podatek VAT.
Nassau: 0%
19%
vs
5%
14% niższy podatek VAT
Źródło: Wikipedia, 2018.

22. populacja mężczyzn

0% więcej mężczyzn niż kobiet.
Doha: 67%
49.2%
vs
49.2%
Procent męskich mieszkańców, zgodnie z oficjalnymi statystykami miejskimi. Źródło: Wikipedia, 2018; UNData, 2018.

23. liczba siedzib korporacji

0% więcej głównych siedzib międzynarodowych korporacji.
Tokyo: 50
1
vs
0
1 więcej głównych siedzib międzynarodowych korporacji
Obecność siedzib miedzynarodowych korporacji wskazuje na duże znaczenie miasta dla globalnej gospodarki oraz ukazuje, które branże rozwijają się w mieście najlepiej. Źródło: CNNMoney, 2018.

24. liczba ambasad międzynarodowych

Widocznie więcej ambasad.
Brussels: 200
154
vs
1
153 więcej ambasad
Obecność międzynarodowych ambasad oraz ich liczba wskazują na ważną pozycję miasta w kontekście względów politycznych, dyplomatycznych oraz lobbingu. Źródło: oficjalna strona miasta, 2018.

25. jest miastem stołecznym

Status miasta stołecznego wskazuje na szczególną wagę miasta dla jego kraju, szczególnie ze względów politycznych, dyplomatycznych i lobbingowych. Źródło: Wikipedia, 2018.
Berlin
Funafuti
ma to 53%

Top 10 miasta

Dodaj do porównania
    Porównaj
    This page is currently only available in English.