Carnegie Mellon School of Computer Science
Top 33%2 punkt/ów
Top 33%
Najważniejsze fakty i rankingi

Carnegie Mellon School of Computer Science: 56 fakty i cechy

1. czesne na rok

43335$(Carnegie Mellon University)
Opłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2017.

2. czesne na rok dla studentów zagranicznych

43335$(Carnegie Mellon University)
Opłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2017.

3. procent studentek

41%(Carnegie Mellon University)
Stosunek kobiet i mężczyzn wśród studentów ukazuje zróżnicowanie społeczności uniwersyteckiej pod względem płci. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017

4. wskaźnik przestępstw na kampusie

0.024%(Carnegie Mellon University)
Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017.

5. procent białych studentów

43%(Carnegie Mellon University)
Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017

6. liczba pracowników akademickich

1423(Carnegie Mellon University)
Liczba pracowników akademickich. Dane został uzyskane od agencji krajowych, takich jak National Ministry of Education, National Bureau of Statistics, National Association of Universities and Colleges, National Rector's Conference.

7. opłata wstępna

30%(Carnegie Mellon University)
Wskaźnik przyjęć pokazuje, jaki odsetek kandydatów został przyjęty przez uczelnię. Niska wartość tego wskaźnika oznacza, że dostanie się na studia jest trudniejsze, ale również gwarantuje wyższy prestiż i poziom edukacji. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017

8. średni wynik SAT w czytaniu ze zrozumieniem

680(Carnegie Mellon University)
SAT to ustandaryzowany test podczas przyjęć na uczelnie w Stanach Zjednoczonych. Wyniki uzyskane w teście SAT określają, jak ciężko jest dostać się na wybraną uczelnię i mogą również wskazywać poziom wymogów edukacyjnych. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017.

9. średni wynik SAT z matematyki

740(Carnegie Mellon University)
SAT to ustandaryzowany test podczas przyjęć na uczelnie w Stanach Zjednoczonych. Wyniki uzyskane w teście SAT określają, jak ciężko jest dostać się na wybraną uczelnię i mogą również wskazywać poziom wymogów edukacyjnych. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017.

10. średni wynik SAT z pisania

695(Carnegie Mellon University)
SAT to ustandaryzowany test podczas przyjęć na uczelnie w Stanach Zjednoczonych. Wyniki uzyskane w teście SAT określają, jak ciężko jest dostać się na wybraną uczelnię i mogą również wskazywać poziom wymogów edukacyjnych. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017.

11. liczba często cytowanych naukowców

18(Carnegie Mellon University)
Liczba najczęściej cytowanych autorów opracowań naukowych w 21 kategoriach. Osoby te należą do najczęściej cytowanych naukowców w każdej z kategorii. Thomson Reuters, który zajmował się przygotowywaniem danych dla THE, prześledził 6 000 000 artykułów naukowych opublikowanych w okresie ostatnich pięciu lat, a następnie obliczył ile razy te artykuły były cytowane przez innych badaczy. Źródło: Thomson Reuters, 2017.

12. liczba aplikantów

22780(Carnegie Mellon University)
Wysoka liczba kandydatów może wskazywać, że dana uczelnia wyższa zapewnia dobre wykształcenie i ma ogólną dobrą opinię i reputację.

13. pozycja w rankingu QS obejmującym reputację akademicką

19(Carnegie Mellon School of Computer Science)
Academic Reputation Index jest głównym elementem oceny uzyskanej w QS World University Rankings® o wadze 40%. Wyniki przedstawiono w oparciu o odpowiedzi na badania prowadzone wśród kadry naukowej na całym świecie i dane z wielu różnych źródeł. Źródło: Top Universities QS Ranking, 2017.

14. liczba studentów kończących studia

6290(Carnegie Mellon University)
Wysoki wskaźnik magistrów oraz doktorów oznacza, że uczelnia kładzie nacisk na badania naukowe. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2017.

15. studenci na studiach licencjackich

6203(Carnegie Mellon University)
Studia licencjackie to wykształcenie podjęte w celu uzyskania wyższego wykształcenia pierwszego stopnia. Kiedy uczysz się na większej uczelni, masz z reguły lepsze możliwości dostępu do sieci i zazwyczaj dostęp do lepszych zasobów. Źródło: oficjalne statystyki uniwersyteckie, 2017.

16. przyjęci na studia

12000(Carnegie Mellon University)
Studenci przyjęci obejmują zarówno studiujących na studiach licencjackich, jak i na magisterskich. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017.

17. pozycja w rankingu QS obejmującym reputację pracodawców

19(Carnegie Mellon School of Computer Science)
Wyniki przedstawiono w oparciu o odpowiedzi na badania prowadzone wśród pracodawców na całym świecie i dane z wielu różnych źródeł. Źródło: Top Universities QS Ranking, 2017.

18. procent studentów

59%(Carnegie Mellon University)
Stosunek kobiet i mężczyzn wśród studentów ukazuje zróżnicowanie społeczności uniwersyteckiej pod względem płci. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017.

19. wskaźnik wzrostu czesnego

1.79%(Carnegie Mellon University)
Niższy wzrost kwoty czesnego oznacza, że koszty studiowania na danej uczelni rosną w wolniejszym tempie. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017

20. sieć absolwentów

95000(Carnegie Mellon University)
Stowarzyszenie absolwentów zrzesza absolwentów lub szerzej, także byłych studentów (absolwentów). W Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych absolwenci uczelni, szkół wyższych (zwłaszcza niezależnych), wspólnot i bractw studenckich często tworzą grupy absolwentów tej samej instytucji. Źródło: Oficjalna strona uczelni, 2017.

21. pozycja w rankingu ARWU

52(Carnegie Mellon University)
Academic Ranking of World Universities (ARWU) wykorzystuje sześć obiektywnych wskaźników do oceny uczelni na całym świecie, w tym liczbę absolwentów i pracowników zdobywających nagrody Nobla i Medali Fieldsa, liczbę często cytowanych naukowców wybranych przez Thomson Scientific, liczbę artykułów opublikowanych w czasopismie Nature and Science, liczbę artykułów indeksowanych w Science Citation Index - Expanded oraz Social Sciences Citation Index oraz wydajność na osobę w stosunku do wielkości instytucji. Źródło: ARWU, 2017.

22. średni wynik ACT

31(Carnegie Mellon University)
ACT to ustandaryzowany test podczas ukończenia szkoły średniej oraz przyjęć na uczelnie w Stanach Zjednoczonych, stworzony przez ACT. Wyniki uzyskane w teście SAT określają, jak ciężko jest dostać się na wybraną uczelnię i mogą również wskazywać poziom wymogów edukacyjnych. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017.

23. kwota stypendium socjalnego dla studentów

19.9$ million(Carnegie Mellon University)
Łączna kwota stypendiów socjalnych dla studentów w milionach dolarów. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2017.

24. liczba miejsc w akademiku

3523(Carnegie Mellon University)
Liczba studentów, która może zamieszkać w akademikach. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017

25. liczba podwójnych kierunków

Określa możliwość uzyskania podwójnego dyplomu. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017

Top 10 wydziały

Dodaj kolejny obiekt do porównania
  • Carnegie Mellon School of Computer Science
Porównaj
This page is currently only available in English.