Carnegie Mellon School of Computer Science
Top 50%36 punkt/ów
Top 50%
Najważniejsze fakty i rankingi

Przegląd Carnegie Mellon School of Computer Science: 55 fakty i najważniejsze cechy

1. procent studentek

Stosunek kobiet i mężczyzn wśród studentów ukazuje zróżnicowanie społeczności uniwersyteckiej pod względem płci. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018
25%
Mandel School: 86%

2. czesne na rok dla studentów zagranicznych

Opłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2018.
41000$
Walter Cronkite School: 22319$

3. wskaźnik przestępstw na kampusie

Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.
0.02%(Carnegie Mellon University)
School of Computer Science: 0.02%

4. czesne na rok

Opłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2018.
41000$
Walter Cronkite School: 9720$

5. liczba zdobywców Nagrody Turinga

Nagroda Turinga ACM A.M. to coroczna nagroda przyznana przez Association for Computing Machinery (ACM) dla osoby o największym wkładzie o charakterze technicznym dokonanym w społeczności komputerowej. Nagroda Turinga uznawana jest za najwyższe wyróżnienie w dziedzinie informatyki i nagrodą Nobla dla informatyka. Źródło: Witryna Nagrody Turinga ACM A.M., 2018.
11(Carnegie Mellon University)
School of Humanities and Sciences: 28

6. liczba miejsc w akademiku

Liczba studentów, która może zamieszkać w akademikach. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018
3523(Carnegie Mellon University)
Harvard Kennedy School: 13815

7. liczba podwójnych kierunków

Określa możliwość uzyskania podwójnego dyplomu. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018
15(Carnegie Mellon University)
School of International and Public Affairs: 20

8. wyposażenie

Dofinansowanie jest przekazaniem środków finansowych i/lub środków trwałych na rzecz danej instytucji. W Stanach Zjednoczonych dofinansowanie jest często ściśle powiązane z finansową kondycją instytucji edukacyjnych. Absolwenci lub przyjaciele danej instytucji czasami przekazują środki finansowe na zasadzie dofinansowania. Źródło: Wikipedia, 2018.
0.99$ billion(Carnegie Mellon University)
Harvard Kennedy School: 32$ billion

9. przyjęci na studia

Studenci przyjęci obejmują zarówno studiujących na studiach licencjackich, jak i na magisterskich. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.
1574
School of Humanities and Sciences: 4449

10. procent studentów z Azji

Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018
23%(Carnegie Mellon University)
MIT Whitaker College: 24.1%

11. procent czarnych studentów

Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018
5%(Carnegie Mellon University)
Barnard College: 40%

12. opłata wstępna

Wskaźnik przyjęć pokazuje, jaki odsetek kandydatów został przyjęty przez uczelnię. Niska wartość tego wskaźnika oznacza, że dostanie się na studia jest trudniejsze, ale również gwarantuje wyższy prestiż i poziom edukacji. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018
6.8%
School of Computer Science: 6.8%

13. procent studentów

Stosunek kobiet i mężczyzn wśród studentów ukazuje zróżnicowanie społeczności uniwersyteckiej pod względem płci. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.
75%
School of Computer Science: 75%

14. procent białych studentów

Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018
43%(Carnegie Mellon University)
Walter Cronkite School: 87%

15. pozycja w rankingu Forbesa

Według corocznego zestawienia 650 najlepszych amerykańskich szkół wyższych tworzonego przez Forbesa. Rankingi skupiają się na rzeczach, które liczą się najbardziej dla studentów: jakość nauczania, dobre perspektywy rozwoju, wysoki odsetek absolwentów i niski poziom zadłużenia. Źródło: Forbes, 2018.
42(Carnegie Mellon University)
School of Humanities and Sciences: 1

16. roczna liczba grantów dla studentów

Średnia wartość funduszy, które są dostępne dla studenta w roku akademickim. (granty, stypendia i/lub pomoc socjalna przeznaczona dla kwalifikujących się studentów). Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2018.
23332$
Harvard Kennedy School: 40000$

17. liczba często cytowanych naukowców

Liczba najczęściej cytowanych autorów opracowań naukowych w 21 kategoriach. Osoby te należą do najczęściej cytowanych naukowców w każdej z kategorii. Thomson Reuters, który zajmował się przygotowywaniem danych dla THE, prześledził 6 000 000 artykułów naukowych opublikowanych w okresie ostatnich pięciu lat, a następnie obliczył ile razy te artykuły były cytowane przez innych badaczy. Źródło: Thomson Reuters, 2018.
5
MIT Whitaker College: 11

18. Należy do Ivy League

Ivy League jest ligą sportową składającą się z ośmiu drużyn prywatnych instytucji szkolnictwa wyższego w południowo-wschodnim rejonie Stanów Zjednoczonych. Nazwa ligi jest powszechnie używana w odniesieniu do tych ośmiu uczelni jako grupy.Termin Ivy League ma również konotacje dotyczące wysokiej jakości akademickiej, selektywności w rekrutacji i elitaryzmu społecznego. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2018.
Carnegie Mellon School of Computer Science(Carnegie Mellon University)
ma to 40%

19. obiekty medyczne

Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.
10(Carnegie Mellon University)
Harvard Kennedy School: 17

20. Dysponuje muzeum

Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.
Carnegie Mellon School of Computer Science(Carnegie Mellon University)
ma to 74%

21. absolwenci - zdobywcy Nagrody Nobla

Łączna liczba absolwentów danej uczelni mogących poszczycić się nagrodą Nobla i Medali Fieldsa. Jako absolwentów uznaje się osoby, które uzyskały tytuł licencjata, magistra lub doktora od uczelni. Źródło: Witryna Nagrody Nobla, 2018.
7(Carnegie Mellon University)
Harvard Kennedy School: 67

22. liczba zdobywców Nagrody Nobla

Źródło: Witryna Nagrody Nobla, 2018.
11(Carnegie Mellon University)
Harvard Kennedy School: 66

23. procent budżetu przeznaczanego na badania naukowe

Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.
34.8%(Carnegie Mellon University)
School of Computer Science: 34.8%

24. liczba pracowników z tytułem doktorskim

Odsetek kadry uczelni z tytułem doktorskim. Source: university's official statistics, 2018.
96%(Carnegie Mellon University)
School of Computer Science: 96%

25. kadra objęta programem Rhodes

Rhodes Scholarship nazwana od imienia Cecila Johna Rhodesa jest międzynarodową podyplomową nagrodą dla wybranych studentów zagranicznych na Uniwersytecie w Oxfordzie. Była pierwszym programem międzynarodowych stypendiów na dużą skalę i jest powszechnie uznawana za najbardziej prestiżowe stypendium. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2018.
3(Carnegie Mellon University)
Harvard Kennedy School: 332

Top 10 Szkoły wyższe oraz szkoły dla absolwentów

Dodaj do porównania
    Porównaj
    This page is currently only available in English.