vs
Carnegie Mellon School of Computer Science
Paul H. Nitze School
Top 50%36 punkt/ów
Top 50%
Top 51%35 punkt/ów
Top 51%
Najważniejsze fakty i rankingi

Carnegie Mellon School of Computer Science vs Paul H. Nitze School: 47 faktów w porównaniu

1. procent studentek

Zdecydowanie większy odsetek studentek.
Mandel School: 86%
25%
vs
47%
22% większy odsetek studentek
Stosunek kobiet i mężczyzn wśród studentów ukazuje zróżnicowanie społeczności uniwersyteckiej pod względem płci. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

2. czesne na rok dla studentów zagranicznych

Niezaprzeczalnie niższe czesne wymagane od studentów zagranicznych na studiach dziennych.
Walter Cronkite School: 22319$
41000$
vs
47060$
6060$ niższe czesne wymagane od studentów zagranicznych na studiach dziennych
Opłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2018.

3. wskaźnik przestępstw na kampusie

Kolosalnie niższy wskaźnik przestępstw w kampusie.
School of Computer Science: 0.02%
0.02%(Carnegie Mellon University)
vs
0.13%(Johns Hopkins University)
0.11% niższy wskaźnik przestępstw w kampusie
Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

4. czesne na rok

Niezaprzeczalnie niższe wymagane czesne.
Walter Cronkite School: 9720$
41000$
vs
47060$
6060$ niższe wymagane czesne
Opłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2018.

5. wskaźnik liczby studentów do kadry naukowej

Widocznie niższy wskaźnik studentów do kadry naukowej.
School of Humanities and Sciences: 5:1
10:1(Carnegie Mellon University)
vs
13:1(Johns Hopkins University)
23.08% niższy wskaźnik studentów do kadry naukowej
Wskaźnik średniego poziomu zatrudnienia na tej uczelni. Określa on liczbę studentów przypadającą na jednego członka kadry naukowej. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

6. liczba miejsc w akademiku

Istotnie większa liczba akademików.
Harvard Kennedy School: 13815
3523(Carnegie Mellon University)
vs
2669(Johns Hopkins University)
854 większa liczba akademików
Liczba studentów, która może zamieszkać w akademikach. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

7. wyposażenie

Znacznie większa kwota uposażenia.
Harvard Kennedy School: 32$ billion
0.99$ billion(Carnegie Mellon University)
vs
2.59$ billion(Johns Hopkins University)
1.6$ billion większa kwota uposażenia
Dofinansowanie jest przekazaniem środków finansowych i/lub środków trwałych na rzecz danej instytucji. W Stanach Zjednoczonych dofinansowanie jest często ściśle powiązane z finansową kondycją instytucji edukacyjnych. Absolwenci lub przyjaciele danej instytucji czasami przekazują środki finansowe na zasadzie dofinansowania. Źródło: Wikipedia, 2018.

8. przyjęci na studia

Kolosalnie więcej przyjętych studentów.
School of Humanities and Sciences: 4449
1574
vs
1020
554 więcej przyjętych studentów
Studenci przyjęci obejmują zarówno studiujących na studiach licencjackich, jak i na magisterskich. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

9. procent studentów z Azji

Zdecydowanie większy odsetek studentów - Azjatów.
MIT Whitaker College: 24.1%
23%(Carnegie Mellon University)
vs
18.8%(Johns Hopkins University)
4.2% większy odsetek studentów - Azjatów
Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

10. procent czarnych studentów

Wyraźnie większy odsetek studentów ciemnoskórych.
Barnard College: 40%
5%(Carnegie Mellon University)
vs
5.5%(Johns Hopkins University)
0.5% większy odsetek studentów ciemnoskórych
Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

11. opłata wstępna

Widocznie niższa opłata wstępna.
School of Computer Science: 6.8%
6.8%
vs
64%
57.2% niższa opłata wstępna
Wskaźnik przyjęć pokazuje, jaki odsetek kandydatów został przyjęty przez uczelnię. Niska wartość tego wskaźnika oznacza, że dostanie się na studia jest trudniejsze, ale również gwarantuje wyższy prestiż i poziom edukacji. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

12. procent studentów

Widocznie większy odsetek studentów.
School of Computer Science: 75%
75%
vs
53%
22% większy odsetek studentów
Stosunek kobiet i mężczyzn wśród studentów ukazuje zróżnicowanie społeczności uniwersyteckiej pod względem płci. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

13. procent białych studentów

Wymiernie większy odsetek studentów rasy białej.
Walter Cronkite School: 87%
43%(Carnegie Mellon University)
vs
52.3%(Johns Hopkins University)
9.3% większy odsetek studentów rasy białej
Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

14. pozycja w rankingu Forbesa

Wyraźnie wyższa pozycja w rankingu Forbes US.
School of Humanities and Sciences: 1
42(Carnegie Mellon University)
vs
46(Johns Hopkins University)
4 wyższa pozycja w rankingu Forbes US
Według corocznego zestawienia 650 najlepszych amerykańskich szkół wyższych tworzonego przez Forbesa. Rankingi skupiają się na rzeczach, które liczą się najbardziej dla studentów: jakość nauczania, dobre perspektywy rozwoju, wysoki odsetek absolwentów i niski poziom zadłużenia. Źródło: Forbes, 2018.

15. roczna liczba grantów dla studentów

Zauważalnie większa kwota stypendiów dostępna na studenta w roku akademickim.
Harvard Kennedy School: 40000$
23332$
vs
20500$
2832$ większa kwota stypendiów dostępna na studenta w roku akademickim
Średnia wartość funduszy, które są dostępne dla studenta w roku akademickim. (granty, stypendia i/lub pomoc socjalna przeznaczona dla kwalifikujących się studentów). Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2018.

16. liczba często cytowanych naukowców

0% większa liczba często cytowanych opracowań.
MIT Whitaker College: 11
5
vs
0
5 większa liczba często cytowanych opracowań
Liczba najczęściej cytowanych autorów opracowań naukowych w 21 kategoriach. Osoby te należą do najczęściej cytowanych naukowców w każdej z kategorii. Thomson Reuters, który zajmował się przygotowywaniem danych dla THE, prześledził 6 000 000 artykułów naukowych opublikowanych w okresie ostatnich pięciu lat, a następnie obliczył ile razy te artykuły były cytowane przez innych badaczy. Źródło: Thomson Reuters, 2018.

17. Należy do Ivy League

Ivy League jest ligą sportową składającą się z ośmiu drużyn prywatnych instytucji szkolnictwa wyższego w południowo-wschodnim rejonie Stanów Zjednoczonych. Nazwa ligi jest powszechnie używana w odniesieniu do tych ośmiu uczelni jako grupy.Termin Ivy League ma również konotacje dotyczące wysokiej jakości akademickiej, selektywności w rekrutacji i elitaryzmu społecznego. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2018.
Carnegie Mellon School of Computer Science(Carnegie Mellon University)
Paul H. Nitze School(Johns Hopkins University)
ma to 40%

18. obiekty medyczne

Widocznie więcej obiektów medycznych.
Harvard Kennedy School: 17
10(Carnegie Mellon University)
vs
7(Johns Hopkins University)
3 więcej obiektów medycznych
Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

19. Dysponuje muzeum

Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.
Carnegie Mellon School of Computer Science(Carnegie Mellon University)
Paul H. Nitze School(Johns Hopkins University)
ma to 74%

20. absolwenci - zdobywcy Nagrody Nobla

Ewidentnie większa liczba zdobywców Nagrody Nobla.
Harvard Kennedy School: 67
7(Carnegie Mellon University)
vs
15(Johns Hopkins University)
8 większa liczba zdobywców Nagrody Nobla
Łączna liczba absolwentów danej uczelni mogących poszczycić się nagrodą Nobla i Medali Fieldsa. Jako absolwentów uznaje się osoby, które uzyskały tytuł licencjata, magistra lub doktora od uczelni. Źródło: Witryna Nagrody Nobla, 2018.

21. liczba zdobywców Nagrody Nobla

Znacznie większa liczba zdobywców Nagrody Nobla wykładających na uczelni.
Harvard Kennedy School: 66
11(Carnegie Mellon University)
vs
21(Johns Hopkins University)
10 większa liczba zdobywców Nagrody Nobla wykładających na uczelni
Źródło: Witryna Nagrody Nobla, 2018.

22. liczba pracowników z tytułem doktorskim

O wiele większa liczba pracowników z tytułem doktorskim.
School of Computer Science: 96%
96%(Carnegie Mellon University)
vs
91%(Johns Hopkins University)
5% większa liczba pracowników z tytułem doktorskim
Odsetek kadry uczelni z tytułem doktorskim. Source: university's official statistics, 2018.

23. obiekty sportowe

Stanowczo więcej obiektów sportowych.
Harvard Kennedy School: 19
7(Carnegie Mellon University)
vs
11(Johns Hopkins University)
4 więcej obiektów sportowych
Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

24. sieć absolwentów

Widocznie większa sieć absolwentów.
Harvard Kennedy School: 46981
13500
vs
16000
2500 większa sieć absolwentów
Stowarzyszenie absolwentów zrzesza absolwentów lub szerzej, także byłych studentów (absolwentów). W Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych absolwenci uczelni, szkół wyższych (zwłaszcza niezależnych), wspólnot i bractw studenckich często tworzą grupy absolwentów tej samej instytucji. Źródło: Oficjalna strona uczelni, 2018.

25. rok założenia

Odrobinę więcej lat, które upłynęły od założenia.
Barnard College: 1889
1965
vs
1943
22 więcej lat, które upłynęły od założenia
Długa historia uczelni może oznaczać bogate tradycje i dostęp do większej liczby zasobów. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2018.

Top 10 Szkoły wyższe oraz szkoły dla absolwentów

Dodaj do porównania
    Porównaj
    This page is currently only available in English.