49pkt.

Carnegie Mellon School of Computer Science

49pkt.

School of Computer Science

Zwycięzca
Zwycięzca
vs
vs

55 faktów w porównaniu

Carnegie Mellon School of Computer Science vs School of Computer Science

Carnegie Mellon School of Computer Science
School of Computer Science

Dlaczego Carnegie Mellon School of Computer Science jest lepszy od School of Computer Science?

Dlaczego School of Computer Science jest lepszy od Carnegie Mellon School of Computer Science?

Najważniejsze fakty i rankingi

Informacje ogólne

1.wskaźnik przestępstw na kampusie

0.02% (Carnegie Mellon University)

0.02% (Carnegie Mellon University)

Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019.

Zwycięzca

School of Computer Science

0.02%

2.zajęcia dodatkowe

265 (Carnegie Mellon University)

265 (Carnegie Mellon University)

Szeroki zakres zajęć dodatkowych, takich jak sport, teatry studenckie, chór, wyjazdy naukowe itp. pokazują, że uczelnia wspiera nie tylko zainteresowania czysto akademickie, ale także hobby studentów. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019.

Zwycięzca

Walter Cronkite School

1014

3.wyposażenie

0.99$ billion (Carnegie Mellon University)

0.99$ billion (Carnegie Mellon University)

Dofinansowanie jest przekazaniem środków finansowych i/lub środków trwałych na rzecz danej instytucji. W Stanach Zjednoczonych dofinansowanie jest często ściśle powiązane z finansową kondycją instytucji edukacyjnych. Absolwenci lub przyjaciele danej instytucji czasami przekazują środki finansowe na zasadzie dofinansowania. Źródło: Wikipedia, 2019.

Zwycięzca

Harvard Kennedy School

32$ billion

4.liczba często cytowanych naukowców

5

5

Liczba najczęściej cytowanych autorów opracowań naukowych w 21 kategoriach. Osoby te należą do najczęściej cytowanych naukowców w każdej z kategorii. Thomson Reuters, który zajmował się przygotowywaniem danych dla THE, prześledził 6 000 000 artykułów naukowych opublikowanych w okresie ostatnich pięciu lat, a następnie obliczył ile razy te artykuły były cytowane przez innych badaczy. Źródło: Thomson Reuters, 2019.

Zwycięzca

MIT Whitaker College

11

5.procent budżetu przeznaczanego na badania naukowe

34.8% (Carnegie Mellon University)

34.8% (Carnegie Mellon University)

Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019.

Zwycięzca

School of Computer Science

34.8%

6.liczba pracowników z tytułem doktorskim

96% (Carnegie Mellon University)

96% (Carnegie Mellon University)

Odsetek kadry uczelni z tytułem doktorskim. Source: university's official statistics, 2019.

Zwycięzca

School of Computer Science

96%

Rekrutacja

1.procent studentek

25%

25%

Stosunek kobiet i mężczyzn wśród studentów ukazuje zróżnicowanie społeczności uniwersyteckiej pod względem płci. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019

Zwycięzca

Mandel School

86%

2.liczba aplikantów

5071

5071

Wysoka liczba kandydatów może wskazywać, że dana uczelnia wyższa zapewnia dobre wykształcenie i ma ogólną dobrą opinię i reputację.

Zwycięzca

Barnard College

5440

3.procent studentów z Azji

23% (Carnegie Mellon University)

23% (Carnegie Mellon University)

Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019

Zwycięzca

MIT Whitaker College

24.1%

4.procent czarnych studentów

5% (Carnegie Mellon University)

5% (Carnegie Mellon University)

Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019

Zwycięzca

Barnard College

40%

5.opłata wstępna

6.8%

6.8%

Wskaźnik przyjęć pokazuje, jaki odsetek kandydatów został przyjęty przez uczelnię. Niska wartość tego wskaźnika oznacza, że dostanie się na studia jest trudniejsze, ale również gwarantuje wyższy prestiż i poziom edukacji. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019

Zwycięzca

School of Humanities and Sciences

6.6%

6.procent studentów

75%

75%

Stosunek kobiet i mężczyzn wśród studentów ukazuje zróżnicowanie społeczności uniwersyteckiej pod względem płci. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019.

Zwycięzca

School of Computer Science

75%

Infrastruktura

1.liczba miejsc w akademiku

3523 (Carnegie Mellon University)

3523 (Carnegie Mellon University)

Liczba studentów, która może zamieszkać w akademikach. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019

Zwycięzca

Harvard Kennedy School

13815

2.obiekty medyczne

10 (Carnegie Mellon University)

10 (Carnegie Mellon University)

Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019.

Zwycięzca

Harvard Kennedy School

17

3.Dysponuje muzeum
Carnegie Mellon School of Computer Science
School of Computer Science

Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019.

Na przykład

Harvard Kennedy School

4.obiekty sportowe

7 (Carnegie Mellon University)

7 (Carnegie Mellon University)

Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019.

Zwycięzca

Harvard Kennedy School

19

5.rozmiar kampusu

0.58km² (Carnegie Mellon University)

0.58km² (Carnegie Mellon University)

Powierzchnia kampusu w kilometrach kwadratowych. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2019.

Zwycięzca

Nicholas School

34.8km²

6.zbiory biblioteczne

1042209 (Carnegie Mellon University)

1042209 (Carnegie Mellon University)

Większa kolekcja biblioteczna oznacza, że uczelnia jest w stanie zaoferować swoim studentom większa liczbę książek, czasopism, publikacji online itp. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019

Zwycięzca

School of Humanities and Sciences

18075000

Nagrody

1.liczba zdobywców Nagrody Turinga

11 (Carnegie Mellon University)

11 (Carnegie Mellon University)

Nagroda Turinga ACM A.M. to coroczna nagroda przyznana przez Association for Computing Machinery (ACM) dla osoby o największym wkładzie o charakterze technicznym dokonanym w społeczności komputerowej. Nagroda Turinga uznawana jest za najwyższe wyróżnienie w dziedzinie informatyki i nagrodą Nobla dla informatyka. Źródło: Witryna Nagrody Turinga ACM A.M., 2019.

Zwycięzca

School of Humanities and Sciences

28

2.Należy do Ivy League
Carnegie Mellon School of Computer Science
School of Computer Science

Ivy League jest ligą sportową składającą się z ośmiu drużyn prywatnych instytucji szkolnictwa wyższego w południowo-wschodnim rejonie Stanów Zjednoczonych. Nazwa ligi jest powszechnie używana w odniesieniu do tych ośmiu uczelni jako grupy.Termin Ivy League ma również konotacje dotyczące wysokiej jakości akademickiej, selektywności w rekrutacji i elitaryzmu społecznego. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2019.

Na przykład

Harvard Kennedy School

3.absolwenci - zdobywcy Nagrody Nobla

7 (Carnegie Mellon University)

7 (Carnegie Mellon University)

Łączna liczba absolwentów danej uczelni mogących poszczycić się nagrodą Nobla i Medali Fieldsa. Jako absolwentów uznaje się osoby, które uzyskały tytuł licencjata, magistra lub doktora od uczelni. Źródło: Witryna Nagrody Nobla, 2019.

Zwycięzca

Harvard Kennedy School

67

4.liczba zdobywców Nagrody Nobla

11 (Carnegie Mellon University)

11 (Carnegie Mellon University)

Źródło: Witryna Nagrody Nobla, 2019.

Zwycięzca

Harvard Kennedy School

66

5.kadra objęta programem Rhodes

3 (Carnegie Mellon University)

3 (Carnegie Mellon University)

Rhodes Scholarship nazwana od imienia Cecila Johna Rhodesa jest międzynarodową podyplomową nagrodą dla wybranych studentów zagranicznych na Uniwersytecie w Oxfordzie. Była pierwszym programem międzynarodowych stypendiów na dużą skalę i jest powszechnie uznawana za najbardziej prestiżowe stypendium. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2019.

Zwycięzca

Harvard Kennedy School

332

6.liczba zdobywców Nagrody Akademii Filmowej

6 (Carnegie Mellon University)

6 (Carnegie Mellon University)

Nagrody Akademii Filmowej znane obecnie jako Oscary są zestawem corocznych nagród przyznawanych za wybitne osiągnięcia w kinematografii. Źródło: Wikipedia, 2019

Zwycięzca

Barnard College

20

Czesne & Wsparcie

1.czesne na rok dla studentów zagranicznych

41000$

41000$

Opłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2019.

Zwycięzca

Walter Cronkite School

22319$

2.czesne na rok

41000$

41000$

Opłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2019.

Zwycięzca

Walter Cronkite School

9720$

3.roczna liczba grantów dla studentów

23332$

23332$

Średnia wartość funduszy, które są dostępne dla studenta w roku akademickim. (granty, stypendia i/lub pomoc socjalna przeznaczona dla kwalifikujących się studentów). Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2019.

Zwycięzca

Harvard Kennedy School

40000$

4.wskaźnik wzrostu czesnego

1.79%

1.79%

Niższy wzrost kwoty czesnego oznacza, że koszty studiowania na danej uczelni rosną w wolniejszym tempie. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019

Zwycięzca

School of Computer Science

1.79%

5.kwota stypendium socjalnego dla studentów

19.9$ million (Carnegie Mellon University)

19.9$ million (Carnegie Mellon University)

Łączna kwota stypendiów socjalnych dla studentów w milionach dolarów. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2019.

Zwycięzca

Harvard Kennedy School

182$ million

Inne

1.pozycja w rankingu Forbesa

42 (Carnegie Mellon University)

42 (Carnegie Mellon University)

Według corocznego zestawienia 650 najlepszych amerykańskich szkół wyższych tworzonego przez Forbesa. Rankingi skupiają się na rzeczach, które liczą się najbardziej dla studentów: jakość nauczania, dobre perspektywy rozwoju, wysoki odsetek absolwentów i niski poziom zadłużenia. Źródło: Forbes, 2019.

Zwycięzca

School of Humanities and Sciences

1

2.pozycja w rankingu US News

49 (Carnegie Mellon University)

49 (Carnegie Mellon University)

Ranking U.S. News Best Universities oparty na QS World University Rankings ocenia uczelnie w krajach takich, jak Wielka Brytania, Australia, Chiny i wielu innych uznając je za najlepsze uczelnie na świecie. Źródło: US News, 2019.

Zwycięzca

MIT Whitaker College

1

3.pozycja w rankingu ARWU

52 (Carnegie Mellon University)

52 (Carnegie Mellon University)

Academic Ranking of World Universities (ARWU) wykorzystuje sześć obiektywnych wskaźników do oceny uczelni na całym świecie, w tym liczbę absolwentów i pracowników zdobywających nagrody Nobla i Medali Fieldsa, liczbę często cytowanych naukowców wybranych przez Thomson Scientific, liczbę artykułów opublikowanych w czasopismie Nature and Science, liczbę artykułów indeksowanych w Science Citation Index - Expanded oraz Social Sciences Citation Index oraz wydajność na osobę w stosunku do wielkości instytucji. Źródło: ARWU, 2019.

Zwycięzca

Harvard Kennedy School

1

4.pozycja w rankingu Times Higher Education

22 (Carnegie Mellon University)

22 (Carnegie Mellon University)

Ranking uniwersytetów na świecie Times Higher Education to coroczny ranking publikowany przez brytyjski magazyn "Times Higher Education". Informacje dostarczane są przez Thomson Reuters i dostarczają one danych opartych na efektywności. Główne wskaźniki w rankingu opierają się na podstawowych misjach uczelni wyższych - nauczaniu, badaniu, przekazywaniu wiedzy i międzynarodowe perspektywy.

Zwycięzca

School of Humanities and Sciences

2

Top 10 Szkoły wyższe oraz szkoły dla absolwentów

Dodaj do porównania
    This page is currently only available in English.