versus logo
vs
Carnegie Mellon School of Computer Science
School of Computer Science
Top 50%36 punkt/ów
Top 50%
Top 50%36 punkt/ów
Top 50%
Najważniejsze fakty i rankingi

Carnegie Mellon School of Computer Science vs School of Computer Science: 55 faktów w porównaniu

1. czesne na rok

0% niższe wymagane czesne.
Walter Cronkite School: 9720$
41000$
vs
41000$
Opłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2018.

2. czesne na rok dla studentów zagranicznych

0% niższe czesne wymagane od studentów zagranicznych na studiach dziennych.
Walter Cronkite School: 22319$
41000$
vs
41000$
Opłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2018.

3. procent studentek

0% większy odsetek studentek.
Mandel School: 86%
25%
vs
25%
Stosunek kobiet i mężczyzn wśród studentów ukazuje zróżnicowanie społeczności uniwersyteckiej pod względem płci. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

4. wskaźnik przestępstw na kampusie

0% niższy wskaźnik przestępstw w kampusie.
School of Computer Science: 0.02%
0.02%(Carnegie Mellon University)
vs
0.02%(Carnegie Mellon University)
Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

5. procent czarnych studentów

0% większy odsetek studentów ciemnoskórych.
Barnard College: 40%
5%(Carnegie Mellon University)
vs
5%(Carnegie Mellon University)
Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

6. liczba pracowników akademickich

0% większa liczba pracowników akademickich.
School of Humanities and Sciences: 643
282
vs
282
Liczba pracowników akademickich. Dane został uzyskane od agencji krajowych, takich jak National Ministry of Education, National Bureau of Statistics, National Association of Universities and Colleges, National Rector's Conference.

7. opłata wstępna

0% niższa opłata wstępna.
School of Computer Science: 6.8%
6.8%
vs
6.8%
Wskaźnik przyjęć pokazuje, jaki odsetek kandydatów został przyjęty przez uczelnię. Niska wartość tego wskaźnika oznacza, że dostanie się na studia jest trudniejsze, ale również gwarantuje wyższy prestiż i poziom edukacji. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

8. średni wynik SAT w czytaniu ze zrozumieniem

0% wyższy średni wynik SAT w czytaniu ze zrozumieniem..
School of Computer Science: 760
760
vs
760
SAT to ustandaryzowany test podczas przyjęć na uczelnie w Stanach Zjednoczonych. Wyniki uzyskane w teście SAT określają, jak ciężko jest dostać się na wybraną uczelnię i mogą również wskazywać poziom wymogów edukacyjnych. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

9. średni wynik SAT z matematyki

0% wyższy średni wynik SAT z matematyki.
School of Computer Science: 790
790
vs
790
SAT to ustandaryzowany test podczas przyjęć na uczelnie w Stanach Zjednoczonych. Wyniki uzyskane w teście SAT określają, jak ciężko jest dostać się na wybraną uczelnię i mogą również wskazywać poziom wymogów edukacyjnych. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

10. średni wynik SAT z pisania

0% wyższy średni wynik SAT w pisaniu.
School of Computer Science: 760
760
vs
760
SAT to ustandaryzowany test podczas przyjęć na uczelnie w Stanach Zjednoczonych. Wyniki uzyskane w teście SAT określają, jak ciężko jest dostać się na wybraną uczelnię i mogą również wskazywać poziom wymogów edukacyjnych. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

11. liczba często cytowanych naukowców

0% większa liczba często cytowanych opracowań.
MIT Whitaker College: 11
5
vs
5
Liczba najczęściej cytowanych autorów opracowań naukowych w 21 kategoriach. Osoby te należą do najczęściej cytowanych naukowców w każdej z kategorii. Thomson Reuters, który zajmował się przygotowywaniem danych dla THE, prześledził 6 000 000 artykułów naukowych opublikowanych w okresie ostatnich pięciu lat, a następnie obliczył ile razy te artykuły były cytowane przez innych badaczy. Źródło: Thomson Reuters, 2018.

12. liczba aplikantów

0% więcej kandydatów.
Barnard College: 5440
5071
vs
5071
Wysoka liczba kandydatów może wskazywać, że dana uczelnia wyższa zapewnia dobre wykształcenie i ma ogólną dobrą opinię i reputację.

13. pozycja w rankingu QS obejmującym reputację akademicką

0% wyższa pozycja w rankingu QS obejmującym reputację akademicką.
Harvard Kennedy School: 1
19
vs
19
Academic Reputation Index jest głównym elementem oceny uzyskanej w QS World University Rankings® o wadze 40%. Wyniki przedstawiono w oparciu o odpowiedzi na badania prowadzone wśród kadry naukowej na całym świecie i dane z wielu różnych źródeł. Źródło: Top Universities QS Ranking, 2018.

14. liczba studentów kończących studia

0% więcej studentów kończących studia.
School of Humanities and Sciences: 2224
975
vs
975
Wysoki wskaźnik magistrów oraz doktorów oznacza, że uczelnia kładzie nacisk na badania naukowe. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2018.

15. studenci na studiach licencjackich

0% więcej studentów na studiach licencjackich.
Barnard College: 2390
599
vs
599
Studia licencjackie to wykształcenie podjęte w celu uzyskania wyższego wykształcenia pierwszego stopnia. Kiedy uczysz się na większej uczelni, masz z reguły lepsze możliwości dostępu do sieci i zazwyczaj dostęp do lepszych zasobów. Źródło: oficjalne statystyki uniwersyteckie, 2018.

16. przyjęci na studia

0% więcej przyjętych studentów.
School of Humanities and Sciences: 4449
1574
vs
1574
Studenci przyjęci obejmują zarówno studiujących na studiach licencjackich, jak i na magisterskich. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

17. pozycja w rankingu QS obejmującym reputację pracodawców

0% wyższa pozycja w rankingu QS obejmującym reputację pracodawców.
Harvard Kennedy School: 1
19
vs
19
Wyniki przedstawiono w oparciu o odpowiedzi na badania prowadzone wśród pracodawców na całym świecie i dane z wielu różnych źródeł. Źródło: Top Universities QS Ranking, 2018.

18. procent studentów

0% większy odsetek studentów.
School of Computer Science: 75%
75%
vs
75%
Stosunek kobiet i mężczyzn wśród studentów ukazuje zróżnicowanie społeczności uniwersyteckiej pod względem płci. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

19. wskaźnik wzrostu czesnego

0% niższy wzrost kwoty czesnego.
School of Computer Science: 1.79%
1.79%
vs
1.79%
Niższy wzrost kwoty czesnego oznacza, że koszty studiowania na danej uczelni rosną w wolniejszym tempie. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

20. sieć absolwentów

0% większa sieć absolwentów.
Harvard Kennedy School: 46981
13500
vs
13500
Stowarzyszenie absolwentów zrzesza absolwentów lub szerzej, także byłych studentów (absolwentów). W Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych absolwenci uczelni, szkół wyższych (zwłaszcza niezależnych), wspólnot i bractw studenckich często tworzą grupy absolwentów tej samej instytucji. Źródło: Oficjalna strona uczelni, 2018.

21. pozycja w rankingu ARWU

0% wyższa pozycja w rankingu uczelni ARWU.
Harvard Kennedy School: 1
52(Carnegie Mellon University)
vs
52(Carnegie Mellon University)
Academic Ranking of World Universities (ARWU) wykorzystuje sześć obiektywnych wskaźników do oceny uczelni na całym świecie, w tym liczbę absolwentów i pracowników zdobywających nagrody Nobla i Medali Fieldsa, liczbę często cytowanych naukowców wybranych przez Thomson Scientific, liczbę artykułów opublikowanych w czasopismie Nature and Science, liczbę artykułów indeksowanych w Science Citation Index - Expanded oraz Social Sciences Citation Index oraz wydajność na osobę w stosunku do wielkości instytucji. Źródło: ARWU, 2018.

22. średni wynik ACT

0% wyższy średni wynik ACT.
Harvard Kennedy School: 33.5
31(Carnegie Mellon University)
vs
31(Carnegie Mellon University)
ACT to ustandaryzowany test podczas ukończenia szkoły średniej oraz przyjęć na uczelnie w Stanach Zjednoczonych, stworzony przez ACT. Wyniki uzyskane w teście SAT określają, jak ciężko jest dostać się na wybraną uczelnię i mogą również wskazywać poziom wymogów edukacyjnych. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

23. kwota stypendium socjalnego dla studentów

0% większa kwota stypendium socjalnego dla studentów.
Harvard Kennedy School: 182$ million
19.9$ million(Carnegie Mellon University)
vs
19.9$ million(Carnegie Mellon University)
Łączna kwota stypendiów socjalnych dla studentów w milionach dolarów. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2018.

24. liczba miejsc w akademiku

0% większa liczba akademików.
Harvard Kennedy School: 13815
3523(Carnegie Mellon University)
vs
3523(Carnegie Mellon University)
Liczba studentów, która może zamieszkać w akademikach. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

25. liczba podwójnych kierunków

0% większa liczba podwójnych kierunków.
School of International and Public Affairs: 20
15(Carnegie Mellon University)
vs
15(Carnegie Mellon University)
Określa możliwość uzyskania podwójnego dyplomu. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

Top 10 Szkoły wyższe oraz szkoły dla absolwentów

Dodaj do porównania
    Porównaj
    This page is currently only available in English.