Case School of Law
Top 100%0 punkt/ów
Top 100%
Najważniejsze fakty i rankingi

Case School of Law: 52 fakty i cechy

1. liczba pracowników akademickich

68(Case School of Law)
Liczba pracowników akademickich. Dane został uzyskane od agencji krajowych, takich jak National Ministry of Education, National Bureau of Statistics, National Association of Universities and Colleges, National Rector's Conference.

2. liczba aplikantów

1501(Case School of Law)
Wysoka liczba kandydatów może wskazywać, że dana uczelnia wyższa zapewnia dobre wykształcenie i ma ogólną dobrą opinię i reputację.

3. procent białych studentów

53.9%(Case Western Reserve University)
Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017

4. rok założenia

1892(Case School of Law)
Długa historia uczelni może oznaczać bogate tradycje i dostęp do większej liczby zasobów. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2017.

5. procent studentów

50%(Case School of Law)
Stosunek kobiet i mężczyzn wśród studentów ukazuje zróżnicowanie społeczności uniwersyteckiej pod względem płci. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017.

6. procent studentek

Stosunek kobiet i mężczyzn wśród studentów ukazuje zróżnicowanie społeczności uniwersyteckiej pod względem płci. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017

7. procent czarnych studentów

19%(Case School of Law)
Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017

8. sieć absolwentów

12500(Case School of Law)
Stowarzyszenie absolwentów zrzesza absolwentów lub szerzej, także byłych studentów (absolwentów). W Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych absolwenci uczelni, szkół wyższych (zwłaszcza niezależnych), wspólnot i bractw studenckich często tworzą grupy absolwentów tej samej instytucji. Źródło: Oficjalna strona uczelni, 2017.

9. liczba studentów kończących studia

285(Case School of Law)
Wysoki wskaźnik magistrów oraz doktorów oznacza, że uczelnia kładzie nacisk na badania naukowe. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2017.

10. opłata wstępna

10.2%(Case School of Law)
Wskaźnik przyjęć pokazuje, jaki odsetek kandydatów został przyjęty przez uczelnię. Niska wartość tego wskaźnika oznacza, że dostanie się na studia jest trudniejsze, ale również gwarantuje wyższy prestiż i poziom edukacji. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017

11. liczba studentów międzynarodowych

8%(Case School of Law)
Odsetek studentów zagranicznych pozwala zorientować się w renomie uczelni za granicami kraju oraz w poziomie zróżnicowania społeczności studenckiej. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017

12. przyjęci na studia

507(Case School of Law)
Studenci przyjęci obejmują zarówno studiujących na studiach licencjackich, jak i na magisterskich. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017.

13. średnia płaca

99343$(Case School of Law)
Źródło: Wikipedia, 2017; oficjalne statystki prowadzone przez miasto, 2017.

14. liczba absolwentów znajdujących zatrudnienie w 3 miesiące po opuszczeniu uczelni

86(Case School of Law)
Odsetek absolwentów, którzy uzyskali zatrudnienie lub zaakceptowali ofertę pracy w przeciągu trzech miesięcy od opuszczenia murów uczelni. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017

15. wskaźnik liczby studentów do kadry naukowej

7.8:1(Case School of Law)
Wskaźnik średniego poziomu zatrudnienia na tej uczelni. Określa on liczbę studentów przypadającą na jednego członka kadry naukowej. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017.

16. liczba podwójnych kierunków

10(Case School of Law)
Określa możliwość uzyskania podwójnego dyplomu. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017

17. czesne na rok

Opłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2017.

18. czesne na rok dla studentów zagranicznych

Opłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2017.

19. liczba przedsiębiorstw założonych przez absolwentów

1(Case School of Law)
Liczba przedsiębiorstw założonych przez absolwentów określa nacisk, jaki uczelnia kładzie na rozwój przedsiębiorczości. Źródło: Forbes Global 2000, 2017

20. wskaźnik wzrostu czesnego

1.8%(Case School of Law)
Niższy wzrost kwoty czesnego oznacza, że koszty studiowania na danej uczelni rosną w wolniejszym tempie. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017

21. kadra objęta programem Rhodes

10(Case Western Reserve University)
Rhodes Scholarship nazwana od imienia Cecila Johna Rhodesa jest międzynarodową podyplomową nagrodą dla wybranych studentów zagranicznych na Uniwersytecie w Oxfordzie. Była pierwszym programem międzynarodowych stypendiów na dużą skalę i jest powszechnie uznawana za najbardziej prestiżowe stypendium. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2017.

22. stowarzyszenia studenckie

121(Case Western Reserve University)
Organizacje studenckie, samorządy, senaty studencki, stowarzyszenia, gildie studentów lub inne formy organizacji studentów są obecne w wielu szkołach średnich oraz uczelniach. W szkolnictwie wyższym organizacjom studenckim często przyznawane są odrębne budynki na terenie kampusu poświęcone działalności społecznej, organizacyjnej, reprezentacyjnej oraz zapewniającej akademickie wsparcie członko,. Źródło: Oficjalna strona uczelni,2017.

23. obiekty sportowe

10(Case Western Reserve University)
Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017.

24. zbiory biblioteczne

2850000(Case Western Reserve University)
Większa kolekcja biblioteczna oznacza, że uczelnia jest w stanie zaoferować swoim studentom większa liczbę książek, czasopism, publikacji online itp. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017

25. wyposażenie

1.61$ billion(Case Western Reserve University)
Dofinansowanie jest przekazaniem środków finansowych i/lub środków trwałych na rzecz danej instytucji. W Stanach Zjednoczonych dofinansowanie jest często ściśle powiązane z finansową kondycją instytucji edukacyjnych. Absolwenci lub przyjaciele danej instytucji czasami przekazują środki finansowe na zasadzie dofinansowania. Źródło: Wikipedia, 2017.

Top 10 wydziały prawne

Dodaj kolejny obiekt do porównania
  • Case School of Law
Porównaj
This page is currently only available in English.