Castries
Top 67%771 punkt/ów
Top 67%
Najważniejsze fakty i dane

Castries: 24 fakty i cechy

1. średnia maksymalna temperatura

W lecie może być bardzo upalnie, ale występują dobre warunki do uprawiania sportów wodnych. Źródło: Wikipedia, 2017; WMO, 2017.
29.9°C
Mecca: 38.2°C

2. liczba uniwersytetów

Uniwersytety jako centra edukacji wyższej oraz badań naukowych tworzą ważny wkład w rozwój miasta. Źródło: Wikipedia, 2017.
1
Tokyo: 185

3. średnia temperatura

Źródło: Wikipedia, 2017; WMO, 2017.
27.4°C
Mecca: 32°C

4. posiada nadmorską plażę

Źródło: Wikipedia, 2017; oficjalna strona miasta, 2017.
Castries
ma to 44%

5. gęstość zaludnienia

Gęstość zaludnienia pokazuje liczbę mieszkańców na jednostkę powierzchni. Generalnie im wyższa gęstość zaludnienia, tym gorsze warunki życia. Miasta o wysokiej gęstości zaludnienia są postrzegane przez niektórych jako przeludnione, mimo to, na przeludnienie mają wpływ również inne czynniki, takie jak warunki mieszkaniowe, infrastruktura i dostęp do surowców. Źródło> Wikipedia, 2017.
780 osób/km²
Rovaniemi: 8.03 osób/km²

6. wskaźnik bezrobocia

Niski poziom bezrobocia wskazuje na lepsze możliwości kariery zawodowej oraz wzrost gospodarczy. Źródło: Wikipedia, 2017.
20%
Port Louis: 0%

7. zaludnienie

Miasta o większej populacji oferują zazwyczaj lepsze możliwości zatrudnienia i wiele opcji rozrywki. Duże miasta przyciągają firmy i inwestycje biznesowe, zwykle są ważnymi centrami kultury i ośrodkami naukowymi. Źródło: Wikipedia, 2017.
0.06 milionów
Shanghai: 23 miliony

8. ma góry nieopodal

Źródło: Wikipedia, 2017; oficjalna strona miasta, 2017.
Castries
ma to 52%

9. liczba milionerów

Liczba miliarderów może wskazywać na duże nagromadzenie prywatnego bogactwa w mieście. Źródło: Forbes, 2017.
0
Moscow: 82

10. roczny przyrost naturalny

Przyrost liczby ludności to zmiana wielkości populacji w czasie. Im wyższy przyrost, tym bardziej dynamiczne społeczeństwo. Przyrost liczby ludności może się wiązać z gospodarczym, kulturalnym i społecznym rozwojem miasta, które jest w stanie przyciągnąć coraz to więcej osób zdecydowanych zostać jego mieszkańcami. Źródło: Wikipedia, 2017.
1.2%
Shanghai: 22.15%

11. obiektów na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO

Lista Światowego Dziedzictwa UNESCO zawiera 962 obiekty tworzące kulturalne oraz naturalne dziedzictwo, oraz które Komitet Światowego Dziedzictwa postrzega jako posiadające wybitne uniwersalne wartości. Źródło: UNESCO, 2017.
0
Kyoto: 17

12. możliwość spożywania alkoholu w miejscach publicznych

Generalnie, miasta z możliwością spożywania alkoholu w miejscach publicznych mają ciekawsze życie nocne. Łatwiej w nich organizować imprezy w miejscach publicznych. Źródło: Wikipedia, 2017; oficjalna strona miasta, 2017.
Castries
ma to 49%

13. średnia minimalna temperatura

W zimie może być bardzo mroźno, ale występują dobre warunki do uprawiania sportów ziowych. Źródło: Wikipedia, 2017; WMO, 2017.
25°C
Ulan Bator: -7.9°C

14. VAT

Źródło: Wikipedia, 2017.
15%
Nassau: 0%

15. poziom korupcji

Poziom korupcji wskazuje na skuteczność egzekwowania prawa oraz transparentość w prowadzeniu biznesu. Źródło: Transparency International, 2017.
7
Wellington: 9.5

16. liczba ambasad międzynarodowych

Obecność międzynarodowych ambasad oraz ich liczba wskazują na ważną pozycję miasta w kontekście względów politycznych, dyplomatycznych oraz lobbingu. Źródło: oficjalna strona miasta, 2017.
6
Brussels: 200

17. maksymalny podatek dochodowy od osób fizycznych

Źródło: Wikipedia, 2017.
30%
Nashville: 0%

18. wskaźnik morderstw

Poziom morderstw wyrażony jest w ich liczbie na 100000 mieszkańców. Niższy odsetek morderstw wskazuje na bezpieczniejsze miasto i lepszą jakość życia. Źródło: Wikipedia, 2017.
25
Boston: 0.12

19. jest miastem stołecznym

Status miasta stołecznego wskazuje na szczególną wagę miasta dla jego kraju, szczególnie ze względów politycznych, dyplomatycznych i lobbingowych. Źródło: Wikipedia, 2017.
Castries
ma to 52%

20. grupy etniczne

Różne grupy etniczne są źródłem bardziej różnorodnego społeczeństwa, ale zwiększają również możliwość napięć społecznych. Źródło: Wikipedia, 2017, oficjalne statystyki prowadzone przez miasto, 2017.
4
Shenzhen: 56

21. znajduje się niedaleko rzeki

Źródło: Wikipedia, 2017; oficjalna strona miasta, 2017.
Castries
ma to 76%

22. hazard jest legalny

Źródło: oficjalna strona miasta, 2017.
Castries
ma to 69%

23. minimalny podatek od osób fizycznych

Źródło: Wikipedia, 2017.
10%
Montpellier: 0%

24. inwestycje zagraniczne (FDI)

Obecność bezpośrednich inwestycji zagranicznych w mieście świadczy o jego atrakcyjności dla międzynarodowego biznesu. Źródło: Wikipedia, 2017.
0.99$ billion
Sydney: 492.6$ billion

Top 10 miasta

Dodaj do porównania
    Porównaj
    This page is currently only available in English.