83pkt.

Central Saint Martins

Central Saint Martins
vs

Przegląd Central Saint Martins: 59 fakty i najważniejsze cechy

Central Saint Martins

Dlaczego Central Saint Martins jest lepszy od przeciętnej?

 • Czesne na rok
  ?

  14 708.00$vs33 170.64$
 • Czesne na rok dla studentów zagranicznych
  ?

  14 708.00$vs34 167.20$
 • Pozycja w rankingu Fashionist Top 50
  ?

  1vs6.83
 • Liczba studentów międzynarodowych
  ?

  32%vs20.44%

Opinie użytkowników

Nie ma jeszcze opinii

Bądź pierwszy. Wykorzystaj swoje doświadczenie, aby pomóc innym w podjęciu decyzji.

Napisz opinię

Informacje ogólne

Wskaźnik Fashionista Top 50 Fashion Schools opiera się na doświadczeniu studentów, doświadczeniu personelu, renomie szkoły według pracodawców, a także kosztów czesnego i demografii. Źródło: fashionista.com, 2023.
Szkoła oferuje szerszy zakres programów studiów do wyboru. Istnieje prawdopodobnie dużo więcej opcji do wyboru podczas zapisów na zajęcia, a także można specjalizować się w wybranym obszarze zainteresowania.
liczba pracowników akademickich

Nieznana. Pomóż nam, sugerując wartość.

Liczba pracowników akademickich. Dane został uzyskane od agencji krajowych, takich jak National Ministry of Education, National Bureau of Statistics, National Association of Universities and Colleges, National Rector's Conference.
stowarzyszenia studenckie

Nieznana. Pomóż nam, sugerując wartość.

Organizacje studenckie, samorządy, senaty studencki, stowarzyszenia, gildie studentów lub inne formy organizacji studentów są obecne w wielu szkołach średnich oraz uczelniach. W szkolnictwie wyższym organizacjom studenckim często przyznawane są odrębne budynki na terenie kampusu poświęcone działalności społecznej, organizacyjnej, reprezentacyjnej oraz zapewniającej akademickie wsparcie członko,. Źródło: Oficjalna strona uczelni,2023.
wskaźnik liczby studentów do kadry naukowej

Nieznana. Pomóż nam, sugerując wartość.

Wskaźnik średniego poziomu zatrudnienia na tej uczelni. Określa on liczbę studentów przypadającą na jednego członka kadry naukowej. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2023.
Długa historia uczelni może oznaczać bogate tradycje i dostęp do większej liczby zasobów. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2023.
sieć absolwentów

Nieznana. Pomóż nam, sugerując wartość.

Stowarzyszenie absolwentów zrzesza absolwentów lub szerzej, także byłych studentów (absolwentów). W Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych absolwenci uczelni, szkół wyższych (zwłaszcza niezależnych), wspólnot i bractw studenckich często tworzą grupy absolwentów tej samej instytucji. Źródło: Oficjalna strona uczelni, 2023.
średnia płaca

Nieznana. Pomóż nam, sugerując wartość.

Źródło: Wikipedia, 2023; oficjalne statystki prowadzone przez miasto, 2023.
średnia pensja absolwentów

Nieznana. Pomóż nam, sugerując wartość.

Średnie zarobki absolwentów po trzech latach od ukończenia uczelni, równowartość parytetu siły nabywczej wyrażonego w USD. Źródło: Financial Times, 2023.

Rekrutacja

Odsetek studentów zagranicznych pozwala zorientować się w renomie uczelni za granicami kraju oraz w poziomie zróżnicowania społeczności studenckiej. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2023
przyjęci na studia

Nieznana. Pomóż nam, sugerując wartość.

Studenci przyjęci obejmują zarówno studiujących na studiach licencjackich, jak i na magisterskich. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2023.
liczba studentów kończących studia

Nieznana. Pomóż nam, sugerując wartość.

Wysoki wskaźnik magistrów oraz doktorów oznacza, że uczelnia kładzie nacisk na badania naukowe. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2023.
opłata wstępna

Nieznana. Pomóż nam, sugerując wartość.

Wskaźnik przyjęć pokazuje, jaki odsetek kandydatów został przyjęty przez uczelnię. Niska wartość tego wskaźnika oznacza, że dostanie się na studia jest trudniejsze, ale również gwarantuje wyższy prestiż i poziom edukacji. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2023
średni wynik ACT

Nieznana. Pomóż nam, sugerując wartość.

ACT to ustandaryzowany test podczas ukończenia szkoły średniej oraz przyjęć na uczelnie w Stanach Zjednoczonych, stworzony przez ACT. Wyniki uzyskane w teście SAT określają, jak ciężko jest dostać się na wybraną uczelnię i mogą również wskazywać poziom wymogów edukacyjnych. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2023.
średni wynik SAT wśród przyjętych

Nieznana. Pomóż nam, sugerując wartość.

SAT to standaryzowany test podczas przyjęć na uczelnie w Stanach Zjednoczonych. Wyniki uzyskane w teście SAT określają, jak ciężko jest dostać się na wybraną uczelnię i mogą również wskazywać poziom wymogów edukacyjnych. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2023.
średni wynik SAT w czytaniu ze zrozumieniem

Nieznana. Pomóż nam, sugerując wartość.

SAT to ustandaryzowany test podczas przyjęć na uczelnie w Stanach Zjednoczonych. Wyniki uzyskane w teście SAT określają, jak ciężko jest dostać się na wybraną uczelnię i mogą również wskazywać poziom wymogów edukacyjnych. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2023.
średni wynik SAT z matematyki

Nieznana. Pomóż nam, sugerując wartość.

SAT to ustandaryzowany test podczas przyjęć na uczelnie w Stanach Zjednoczonych. Wyniki uzyskane w teście SAT określają, jak ciężko jest dostać się na wybraną uczelnię i mogą również wskazywać poziom wymogów edukacyjnych. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2023.
średni wynik SAT z pisania

Nieznana. Pomóż nam, sugerując wartość.

SAT to ustandaryzowany test podczas przyjęć na uczelnie w Stanach Zjednoczonych. Wyniki uzyskane w teście SAT określają, jak ciężko jest dostać się na wybraną uczelnię i mogą również wskazywać poziom wymogów edukacyjnych. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2023.

Infrastruktura

Posiada akademiki uniwersyteckie
Central Saint Martins
Universytet posiada swoje własne domy akademickie, które dostępne są dla studentów. Dzięki temu mogą oni prowadzić ciekawe życie towarzyskie, a czasami nawet tańsze niż prywatne zakwaterowanie.
liczba miejsc w akademiku

Nieznana. Pomóż nam, sugerując wartość.

Liczba studentów, która może zamieszkać w akademikach. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2023
Dysponuje muzeum
Central Saint Martins
Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2023.
rozmiar kampusu

Nieznana. Pomóż nam, sugerując wartość.

Powierzchnia kampusu w kilometrach kwadratowych. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2023.
Większa kolekcja biblioteczna oznacza, że uczelnia jest w stanie zaoferować swoim studentom większa liczbę książek, czasopism, publikacji online itp. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2023
koszty zakwaterowania i wyżywienia

Nieznana. Pomóż nam, sugerując wartość.

Przybliżone koszty zakwaterowania i wyżywienia na rok akademicki. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2023.
obiekty medyczne

Nieznana. Pomóż nam, sugerując wartość.

Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2023.
Źródło: Wikipedia, 2023; oficjalna strona miasta, 2023.
Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2023.

Nagrody

Należy do Ivy League
Central Saint Martins
Ivy League jest ligą sportową składającą się z ośmiu drużyn prywatnych instytucji szkolnictwa wyższego w południowo-wschodnim rejonie Stanów Zjednoczonych. Nazwa ligi jest powszechnie używana w odniesieniu do tych ośmiu uczelni jako grupy.Termin Ivy League ma również konotacje dotyczące wysokiej jakości akademickiej, selektywności w rekrutacji i elitaryzmu społecznego. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2023.
Akredytacja NASAD.
Central Saint Martins
Nasad jest krajową agencją akredytacji dla sztuki i projektowania (i dyscyplin pokrewnych) w Stanach Zjednoczonych.
pozycja w rankingu QS obejmującym reputację akademicką

Nieznana. Pomóż nam, sugerując wartość.

Academic Reputation Index jest głównym elementem oceny uzyskanej w QS World University Rankings® o wadze 40%. Wyniki przedstawiono w oparciu o odpowiedzi na badania prowadzone wśród kadry naukowej na całym świecie i dane z wielu różnych źródeł. Źródło: Top Universities QS Ranking, 2023.
liczba zdobywców Nagrody Akademii Filmowej

Nieznana. Pomóż nam, sugerując wartość.

Nagrody Akademii Filmowej znane obecnie jako Oscary są zestawem corocznych nagród przyznawanych za wybitne osiągnięcia w kinematografii. Źródło: Wikipedia, 2023
pozycja w rankingu QS obejmującym reputację pracodawców

Nieznana. Pomóż nam, sugerując wartość.

Wyniki przedstawiono w oparciu o odpowiedzi na badania prowadzone wśród pracodawców na całym świecie i dane z wielu różnych źródeł. Źródło: Top Universities QS Ranking, 2023.
liczba medali Fieldsa

Nieznana. Pomóż nam, sugerując wartość.

Medal Fieldsa oficjalnie znany jako Międzynarodowy Medal za Wybitne Odkrycia w Matematyce, to nagroda przyznawana dwóm, trzem lub czterem matematykom w wieku nieprzekraczającym 40 lat na każdym Międzynarodowym Kongresie Międzynarodowej Unii Matematycznej (IMU), które to spotkanie odbywa się co cztery lata. Źródło: strona internetowa IMU, 2023.
absolwenci - zdobywcy Nagrody Nobla

Nieznana. Pomóż nam, sugerując wartość.

Łączna liczba absolwentów danej uczelni mogących poszczycić się nagrodą Nobla i Medali Fieldsa. Jako absolwentów uznaje się osoby, które uzyskały tytuł licencjata, magistra lub doktora od uczelni. Źródło: Witryna Nagrody Nobla, 2023.
liczba zdobywców Nagrody Nobla

Nieznana. Pomóż nam, sugerując wartość.

Źródło: Witryna Nagrody Nobla, 2023.
Wniosek patentowy jest zgłoszeniem złożonym w biurze oczekującym na przyznanie patentu dla jego wynalazcy. Liczba wniosków świadczy o kreatywności studentów. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2023

Czesne & Wsparcie

czesne na rok

14 708.00$

Opłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2023.
Opłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2023.
kwota stypendium socjalnego dla studentów

Nieznana. Pomóż nam, sugerując wartość.

Łączna kwota stypendiów socjalnych dla studentów w milionach dolarów. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2023.
roczna liczba grantów dla studentów

Nieznana. Pomóż nam, sugerując wartość.

Średnia wartość funduszy, które są dostępne dla studenta w roku akademickim. (granty, stypendia i/lub pomoc socjalna przeznaczona dla kwalifikujących się studentów). Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2023.
Niższy wzrost kwoty czesnego oznacza, że koszty studiowania na danej uczelni rosną w wolniejszym tempie. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2023
stosunek ceny do jakości

Nieznana. Pomóż nam, sugerując wartość.

Oblicza się go według bieżacego wynagrodzenia, czasu trwania kursów, wysokości opłat i innych kosztów, w tym utraconych dochodów podczas MBA. Źródło: Financial Times, 2023.

Najlepszy/najlepsza w kategorii wydziały projektowania i sztuki?

Pokaż wszystko
This page is currently only available in English.