87pkt.

Central Saint Martins

51pkt.

Herberger Institute

Zwycięzca
Central Saint Martins
Herberger Institute
vs
vs

64 faktów w porównaniu

Central Saint Martins vs Herberger Institute

Central Saint Martins
Herberger Institute

Dlaczego Central Saint Martins jest lepszy od Herberger Institute?

 • 1 834.00$ niższe czesne wymagane od studentów zagranicznych na studiach dziennych
  ?

  14 708.00$vs16542$
 • 20% więcej zagranicznych studentów na studiach dziennych
  ?

  32%vs12%
 • 110 więcej lat, które upłynęły od założenia
  ?

  1854vs1964
 • 100% niższy wzrost kwoty czesnego
  ?

Dlaczego Herberger Institute jest lepszy od Central Saint Martins?

 • 6 198.00$ niższe wymagane czesne
  ?

  8 510.00$vs14708$
 • 3582309 większe zbiory biblioteczne
  ?

  4530809vs948500
 • 2 więcej muzeów
  ?

  3vs1
 • 12 więcej obiektów sportowych
  ?

  12vs0

Opinie użytkowników

Nie ma jeszcze opinii

Bądź pierwszy. Wykorzystaj swoje doświadczenie, aby pomóc innym w podjęciu decyzji.

Napisz opinię

Informacje ogólne

1.pozycja w rankingu Fashionist Top 50

1

Nieznana. Pomóż nam, sugerując wartość. (Herberger Institute)

Wskaźnik Fashionista Top 50 Fashion Schools opiera się na doświadczeniu studentów, doświadczeniu personelu, renomie szkoły według pracodawców, a także kosztów czesnego i demografii. Źródło: fashionista.com, 2022.
2.liczba programów

9

Nieznana. Pomóż nam, sugerując wartość. (Herberger Institute)

Szkoła oferuje szerszy zakres programów studiów do wyboru. Istnieje prawdopodobnie dużo więcej opcji do wyboru podczas zapisów na zajęcia, a także można specjalizować się w wybranym obszarze zainteresowania.
3.liczba pracowników akademickich

Nieznana. Pomóż nam, sugerując wartość. (Central Saint Martins)

400

Liczba pracowników akademickich. Dane został uzyskane od agencji krajowych, takich jak National Ministry of Education, National Bureau of Statistics, National Association of Universities and Colleges, National Rector's Conference.
4.stowarzyszenia studenckie

Nieznana. Pomóż nam, sugerując wartość. (Central Saint Martins)

Organizacje studenckie, samorządy, senaty studencki, stowarzyszenia, gildie studentów lub inne formy organizacji studentów są obecne w wielu szkołach średnich oraz uczelniach. W szkolnictwie wyższym organizacjom studenckim często przyznawane są odrębne budynki na terenie kampusu poświęcone działalności społecznej, organizacyjnej, reprezentacyjnej oraz zapewniającej akademickie wsparcie członko,. Źródło: Oficjalna strona uczelni,2022.
5.wskaźnik liczby studentów do kadry naukowej

Nieznana. Pomóż nam, sugerując wartość. (Central Saint Martins)

Wskaźnik średniego poziomu zatrudnienia na tej uczelni. Określa on liczbę studentów przypadającą na jednego członka kadry naukowej. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2022.
Długa historia uczelni może oznaczać bogate tradycje i dostęp do większej liczby zasobów. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2022.
7.sieć absolwentów

Nieznana. Pomóż nam, sugerując wartość. (Central Saint Martins)

Stowarzyszenie absolwentów zrzesza absolwentów lub szerzej, także byłych studentów (absolwentów). W Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych absolwenci uczelni, szkół wyższych (zwłaszcza niezależnych), wspólnot i bractw studenckich często tworzą grupy absolwentów tej samej instytucji. Źródło: Oficjalna strona uczelni, 2022.
8.średnia płaca

Nieznana. Pomóż nam, sugerując wartość. (Central Saint Martins)

Nieznana. Pomóż nam, sugerując wartość. (Herberger Institute)

Źródło: Wikipedia, 2022; oficjalne statystki prowadzone przez miasto, 2022.
9.średnia pensja absolwentów

Nieznana. Pomóż nam, sugerując wartość. (Central Saint Martins)

Nieznana. Pomóż nam, sugerując wartość. (Herberger Institute)

Średnie zarobki absolwentów po trzech latach od ukończenia uczelni, równowartość parytetu siły nabywczej wyrażonego w USD. Źródło: Financial Times, 2022.

Rekrutacja

Odsetek studentów zagranicznych pozwala zorientować się w renomie uczelni za granicami kraju oraz w poziomie zróżnicowania społeczności studenckiej. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2022
2.przyjęci na studia

Nieznana. Pomóż nam, sugerując wartość. (Central Saint Martins)

5900

Studenci przyjęci obejmują zarówno studiujących na studiach licencjackich, jak i na magisterskich. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2022.
3.liczba studentów kończących studia

Nieznana. Pomóż nam, sugerując wartość. (Central Saint Martins)

Wysoki wskaźnik magistrów oraz doktorów oznacza, że uczelnia kładzie nacisk na badania naukowe. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2022.
4.opłata wstępna

Nieznana. Pomóż nam, sugerując wartość. (Central Saint Martins)

49%

Wskaźnik przyjęć pokazuje, jaki odsetek kandydatów został przyjęty przez uczelnię. Niska wartość tego wskaźnika oznacza, że dostanie się na studia jest trudniejsze, ale również gwarantuje wyższy prestiż i poziom edukacji. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2022
5.średni wynik ACT

Nieznana. Pomóż nam, sugerując wartość. (Central Saint Martins)

ACT to ustandaryzowany test podczas ukończenia szkoły średniej oraz przyjęć na uczelnie w Stanach Zjednoczonych, stworzony przez ACT. Wyniki uzyskane w teście SAT określają, jak ciężko jest dostać się na wybraną uczelnię i mogą również wskazywać poziom wymogów edukacyjnych. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2022.
6.średni wynik SAT wśród przyjętych

Nieznana. Pomóż nam, sugerując wartość. (Central Saint Martins)

SAT to standaryzowany test podczas przyjęć na uczelnie w Stanach Zjednoczonych. Wyniki uzyskane w teście SAT określają, jak ciężko jest dostać się na wybraną uczelnię i mogą również wskazywać poziom wymogów edukacyjnych. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2022.
7.średni wynik SAT w czytaniu ze zrozumieniem

Nieznana. Pomóż nam, sugerując wartość. (Central Saint Martins)

SAT to ustandaryzowany test podczas przyjęć na uczelnie w Stanach Zjednoczonych. Wyniki uzyskane w teście SAT określają, jak ciężko jest dostać się na wybraną uczelnię i mogą również wskazywać poziom wymogów edukacyjnych. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2022.
8.średni wynik SAT z matematyki

Nieznana. Pomóż nam, sugerując wartość. (Central Saint Martins)

SAT to ustandaryzowany test podczas przyjęć na uczelnie w Stanach Zjednoczonych. Wyniki uzyskane w teście SAT określają, jak ciężko jest dostać się na wybraną uczelnię i mogą również wskazywać poziom wymogów edukacyjnych. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2022.
9.średni wynik SAT z pisania

Nieznana. Pomóż nam, sugerując wartość. (Central Saint Martins)

Nieznana. Pomóż nam, sugerując wartość. (Herberger Institute)

SAT to ustandaryzowany test podczas przyjęć na uczelnie w Stanach Zjednoczonych. Wyniki uzyskane w teście SAT określają, jak ciężko jest dostać się na wybraną uczelnię i mogą również wskazywać poziom wymogów edukacyjnych. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2022.

Infrastruktura

1.Posiada akademiki uniwersyteckie
Central Saint Martins
Herberger Institute (Arizona State University)
Universytet posiada swoje własne domy akademickie, które dostępne są dla studentów. Dzięki temu mogą oni prowadzić ciekawe życie towarzyskie, a czasami nawet tańsze niż prywatne zakwaterowanie.
2.liczba miejsc w akademiku

Nieznana. Pomóż nam, sugerując wartość. (Central Saint Martins)

Liczba studentów, która może zamieszkać w akademikach. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2022
3.Dysponuje muzeum
Central Saint Martins
Herberger Institute (Arizona State University)
Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2022.
4.rozmiar kampusu

Nieznana. Pomóż nam, sugerując wartość. (Central Saint Martins)

Powierzchnia kampusu w kilometrach kwadratowych. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2022.
Większa kolekcja biblioteczna oznacza, że uczelnia jest w stanie zaoferować swoim studentom większa liczbę książek, czasopism, publikacji online itp. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2022
6.koszty zakwaterowania i wyżywienia

Nieznana. Pomóż nam, sugerując wartość. (Central Saint Martins)

Przybliżone koszty zakwaterowania i wyżywienia na rok akademicki. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2022.
7.obiekty medyczne

Nieznana. Pomóż nam, sugerując wartość. (Central Saint Martins)

Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2022.
Źródło: Wikipedia, 2022; oficjalna strona miasta, 2022.
Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2022.

Nagrody

1.Należy do Ivy League
Central Saint Martins
Herberger Institute (Arizona State University)
Ivy League jest ligą sportową składającą się z ośmiu drużyn prywatnych instytucji szkolnictwa wyższego w południowo-wschodnim rejonie Stanów Zjednoczonych. Nazwa ligi jest powszechnie używana w odniesieniu do tych ośmiu uczelni jako grupy.Termin Ivy League ma również konotacje dotyczące wysokiej jakości akademickiej, selektywności w rekrutacji i elitaryzmu społecznego. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2022.
2.Akredytacja NASAD.
Central Saint Martins
Herberger Institute
Nasad jest krajową agencją akredytacji dla sztuki i projektowania (i dyscyplin pokrewnych) w Stanach Zjednoczonych.
3.pozycja w rankingu QS obejmującym reputację akademicką

Nieznana. Pomóż nam, sugerując wartość. (Central Saint Martins)

146

Academic Reputation Index jest głównym elementem oceny uzyskanej w QS World University Rankings® o wadze 40%. Wyniki przedstawiono w oparciu o odpowiedzi na badania prowadzone wśród kadry naukowej na całym świecie i dane z wielu różnych źródeł. Źródło: Top Universities QS Ranking, 2022.
4.liczba zdobywców Nagrody Akademii Filmowej

Nieznana. Pomóż nam, sugerując wartość. (Central Saint Martins)

Nieznana. Pomóż nam, sugerując wartość. (Herberger Institute)

Nagrody Akademii Filmowej znane obecnie jako Oscary są zestawem corocznych nagród przyznawanych za wybitne osiągnięcia w kinematografii. Źródło: Wikipedia, 2022
5.pozycja w rankingu QS obejmującym reputację pracodawców

Nieznana. Pomóż nam, sugerując wartość. (Central Saint Martins)

146

Wyniki przedstawiono w oparciu o odpowiedzi na badania prowadzone wśród pracodawców na całym świecie i dane z wielu różnych źródeł. Źródło: Top Universities QS Ranking, 2022.
6.liczba medali Fieldsa

Nieznana. Pomóż nam, sugerując wartość. (Central Saint Martins)

Nieznana. Pomóż nam, sugerując wartość. (Herberger Institute)

Medal Fieldsa oficjalnie znany jako Międzynarodowy Medal za Wybitne Odkrycia w Matematyce, to nagroda przyznawana dwóm, trzem lub czterem matematykom w wieku nieprzekraczającym 40 lat na każdym Międzynarodowym Kongresie Międzynarodowej Unii Matematycznej (IMU), które to spotkanie odbywa się co cztery lata. Źródło: strona internetowa IMU, 2022.
7.absolwenci - zdobywcy Nagrody Nobla

Nieznana. Pomóż nam, sugerując wartość. (Central Saint Martins)

Nieznana. Pomóż nam, sugerując wartość. (Herberger Institute)

Łączna liczba absolwentów danej uczelni mogących poszczycić się nagrodą Nobla i Medali Fieldsa. Jako absolwentów uznaje się osoby, które uzyskały tytuł licencjata, magistra lub doktora od uczelni. Źródło: Witryna Nagrody Nobla, 2022.
8.liczba zdobywców Nagrody Nobla

Nieznana. Pomóż nam, sugerując wartość. (Central Saint Martins)

Źródło: Witryna Nagrody Nobla, 2022.
9.liczba wniosków patentowych

5350

Nieznana. Pomóż nam, sugerując wartość. (Herberger Institute)

Wniosek patentowy jest zgłoszeniem złożonym w biurze oczekującym na przyznanie patentu dla jego wynalazcy. Liczba wniosków świadczy o kreatywności studentów. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2022

Czesne & Wsparcie

1.czesne na rok

14 708.00$

8 510.00$

Opłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2022.
Opłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2022.
3.kwota stypendium socjalnego dla studentów

Nieznana. Pomóż nam, sugerując wartość. (Central Saint Martins)

59.6$ million (Arizona State University)

Łączna kwota stypendiów socjalnych dla studentów w milionach dolarów. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2022.
4.roczna liczba grantów dla studentów

Nieznana. Pomóż nam, sugerując wartość. (Central Saint Martins)

Średnia wartość funduszy, które są dostępne dla studenta w roku akademickim. (granty, stypendia i/lub pomoc socjalna przeznaczona dla kwalifikujących się studentów). Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2022.
Niższy wzrost kwoty czesnego oznacza, że koszty studiowania na danej uczelni rosną w wolniejszym tempie. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2022
6.stosunek ceny do jakości

Nieznana. Pomóż nam, sugerując wartość. (Central Saint Martins)

Nieznana. Pomóż nam, sugerując wartość. (Herberger Institute)

Oblicza się go według bieżacego wynagrodzenia, czasu trwania kursów, wysokości opłat i innych kosztów, w tym utraconych dochodów podczas MBA. Źródło: Financial Times, 2022.

Inne

1.liczba uczelni partnerskich

Nieznana. Pomóż nam, sugerując wartość. (Central Saint Martins)

Liczba uczelni partnerskich oraz instytucji badawczych określa szanse studentów na uczestnictwo w programie wymiany i kontynuowania studiów za granicą. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2022.
2.pozycja w rankingu Forbesa

Nieznana. Pomóż nam, sugerując wartość. (Central Saint Martins)

Według corocznego zestawienia 650 najlepszych amerykańskich szkół wyższych tworzonego przez Forbesa. Rankingi skupiają się na rzeczach, które liczą się najbardziej dla studentów: jakość nauczania, dobre perspektywy rozwoju, wysoki odsetek absolwentów i niski poziom zadłużenia. Źródło: Forbes, 2022.
3.pozycja w rankingu ARWU

Nieznana. Pomóż nam, sugerując wartość. (Central Saint Martins)

Academic Ranking of World Universities (ARWU) wykorzystuje sześć obiektywnych wskaźników do oceny uczelni na całym świecie, w tym liczbę absolwentów i pracowników zdobywających nagrody Nobla i Medali Fieldsa, liczbę często cytowanych naukowców wybranych przez Thomson Scientific, liczbę artykułów opublikowanych w czasopismie Nature and Science, liczbę artykułów indeksowanych w Science Citation Index - Expanded oraz Social Sciences Citation Index oraz wydajność na osobę w stosunku do wielkości instytucji. Źródło: ARWU, 2022.
4.pozycja w rankingu US News

Nieznana. Pomóż nam, sugerując wartość. (Central Saint Martins)

Ranking U.S. News Best Universities oparty na QS World University Rankings ocenia uczelnie w krajach takich, jak Wielka Brytania, Australia, Chiny i wielu innych uznając je za najlepsze uczelnie na świecie. Źródło: US News, 2022.
5.pozycja w rankingu Times Higher Education

Nieznana. Pomóż nam, sugerując wartość. (Central Saint Martins)

Ranking uniwersytetów na świecie Times Higher Education to coroczny ranking publikowany przez brytyjski magazyn "Times Higher Education". Informacje dostarczane są przez Thomson Reuters i dostarczają one danych opartych na efektywności. Główne wskaźniki w rankingu opierają się na podstawowych misjach uczelni wyższych - nauczaniu, badaniu, przekazywaniu wiedzy i międzynarodowe perspektywy.

Najlepszy/najlepsza w kategorii wydziały projektowania i sztuki?

Pokaż wszystko
This page is currently only available in English.