Ciudad de MexicoManila
Top 100%0 punkt/ów
Top 100%
Top 15%1,351 punkt/ów
Top 15%
vs
Zaludnienie
Ilość miasta
niskośredniowysoko
Top 80%
80 miasta
7.67 milionów - 9.58 milionów
NaN% wszystkich miastaTak
Nie
zaludnienie
gęstość zaludnienia
średnia temperatura
produkt krajowy brutto (PKB)
VAT
dni deszczowe
8.84
milionów
1.65
milionów
Şangay
23 milionów
Zwycięzca

Ciudad de Mexico vs Manila: 39 faktów - porównanie

1. średnia maksymalna temperatura

23.40°C(Ciudad de Mexico)
Makkah: 38.10°C
31.73°C(Manila)
W lecie może być bardzo upalnie, ale występują dobre warunki do uprawiania sportów wodnych. Źródło: Wikipedia, 2017; WMO, 2017.

2. dni deszczowe

127.40(Ciudad de Mexico)
大阪市: 1
104(Manila)
Źródło: Wikipedia, 2017; WMO, 2017.

3. liczba uniwersytetów

27(Ciudad de Mexico)
东京: 185
45(Manila)
Uniwersytety jako centra edukacji wyższej oraz badań naukowych tworzą ważny wkład w rozwój miasta. Źródło: Wikipedia, 2017.

4. średnia temperatura

16.50°C(Ciudad de Mexico)
Makkah: 31.30°C
27.43°C(Manila)
Źródło: Wikipedia, 2017; WMO, 2017.

5. posiada nadmorską plażę

Ciudad de Mexico
Manila
ma to 44%
Źródło: Wikipedia, 2017; oficjalna strona miasta, 2017.

6. gęstość zaludnienia

6000 osób/km²(Ciudad de Mexico)
Rovaniemi: 8.03 osób/km²
15400 osób/km²(Manila)
Gęstość zaludnienia pokazuje liczbę mieszkańców na jednostkę powierzchni. Generalnie im wyższa gęstość zaludnienia, tym gorsze warunki życia. Miasta o wysokiej gęstości zaludnienia są postrzegane przez niektórych jako przeludnione, mimo to, na przeludnienie mają wpływ również inne czynniki, takie jak warunki mieszkaniowe, infrastruktura i dostęp do surowców. Źródło> Wikipedia, 2017.

7. wskaźnik bezrobocia

3.70%(Ciudad de Mexico)
порт-Луї: 0%
10.40%(Manila)
Niski poziom bezrobocia wskazuje na lepsze możliwości kariery zawodowej oraz wzrost gospodarczy. Źródło: Wikipedia, 2017.

8. zaludnienie

8.84 milionów(Ciudad de Mexico)
Şangay: 23 miliony
1.65 milionów(Manila)
Miasta o większej populacji oferują zazwyczaj lepsze szanse zatrudnienia i rozrywki. Duże miasta przyciągają biznes, są ośrodkami handlu, kultury oraz badań naukowych. Źródło: Wikipedia, 2017.

9. produkt krajowy brutto (PKB)

390$ billion (Ciudad de Mexico)
紐約: 1280$ billion
135.93$ billion (Manila)
Poziom PKB wskazuje na to jak bogate i produktywne jest miasto. Źródło: Wikipedia, 2017.

10. dostępność obiektów sportowych (stadiony, areny itp.)

3(Ciudad de Mexico)
倫敦: 13
1(Manila)
Im więcej dużych obiektów sportowych (ponad 20.000 miejsc), tym więcej ważnych imprez miasto jest w stanie zorganizować. Źródło: worldstadiums.com, 2017.

11. znajduje się niedaleko jezior

Ciudad de Mexico
Manila
ma to 56%
Źródło: Wikipedia, 2017; oficjalna strona miasta, 2017.

12. ma system wypożyczania rowerów

Ciudad de Mexico
Manila
ma to 27%
System wypożyczania rowerów sprawia, że miasto jest bardziej przyjazne rowerzystom, pokazuje pozytywne do nich nastawienie miasta oraz może być wykorzystywany przez turystów. Źródło: Wikipedia, 2017.

13. Big Mac Index

2.74$(Ciudad de Mexico)
Agra: 1.89$
2.78$(Manila)
Indeks Bic Mac jest publikowany przez magazyn "The Economist" jako nieformalny sposób mierzenia parytetu siły nabywczej pomiędzy dwoma walutami. Parytet siły nabywczej kursu wymiany Bic Maca jest otrzymywany poprzez podzielenie ceny Bic Maca w jednym kraju (w jego walucie) przez cenę Bic Maca w drugim kraju (w jego walucie). Źródło: Economist, 2017.

14. ma góry nieopodal

Ciudad de Mexico
Manila
ma to 51%
Źródło: Wikipedia, 2017; oficjalna strona miasta, 2017.

15. liczba milionerów

8(Ciudad de Mexico)
Москва: 82
6(Manila)
Liczba bilionerów może wskazywać na duże nagromadzenie bogactwa w mieście. Źródło: Forbes, 2017.

16. roczny przyrost naturalny

1.80%(Ciudad de Mexico)
Şangay: 22.15%
1.80%(Manila)
Przyrost liczby ludności to zmiana wielkości populacji w czasie. Im wyższy przyrost, tym bardziej dynamiczne społeczeństwo. Przyrost liczby ludności może się wiązać z gospodarczym, kulturalnym i społecznym rozwojem miasta, które jest w stanie przyciągnąć coraz to więcej osób zdecydowanych zostać jego mieszkańcami. Źródło: Wikipedia, 2017.

17. obiektów na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO

2(Ciudad de Mexico)
Kyoto: 17
1(Manila)
Lista Światowego Dziedzictwa UNESCO zawiera 962 obiekty tworzące kulturalne oraz naturalne dziedzictwo, oraz które Komitet Światowego Dziedzictwa postrzega jako posiadające wybitne uniwersalne wartości. Źródło: UNESCO, 2017.

18. możliwość spożywania alkoholu w miejscach publicznych

Ciudad de Mexico
Manila
ma to 47%
Generalnie, miasta z możliwością spożywania alkoholu w miejscach publicznych mają ciekawsze życie nocne. Łatwiej w nich organizować imprezy w miejscach publicznych. Źródło: Wikipedia, 2017; oficjalna strona miasta, 2017.

19. wskaźnik wilgotności

56%(Ciudad de Mexico)
Ріяд: 28%
89%(Manila)
Wilgotność to ilość pary wodnej w powietrzu. Wysoka relatywna wilgotność zmniejsza efektywność pocenia w chłodzeniu organizmu poprzez ograniczanie parowania wilgoci ze skóry. Generalnie, wyższa wilgotność powietrza sprawia, że klimat jest mniej sprzyjający człowiekowi. Źródło: Wikipedia, 2017; WMO, 2017.

20. średnia minimalna temperatura

9.60°C(Ciudad de Mexico)
乌兰巴托: -7.01°C
23.14°C(Manila)
W zimie może być bardzo mroźno, ale występują dobre warunki do uprawiania sportów ziowych. Źródło: Wikipedia, 2017; WMO, 2017.

21. VAT

15%(Ciudad de Mexico)
拿騷: 0%
12%(Manila)
Źródło: Wikipedia, 2017.

22. liczba lotnisk

1(Ciudad de Mexico)
倫敦: 5
3(Manila)
Obecność oraz liczba lotnisk pokazuje jak dobrze połączone jest miasto z różnymi miejscami na świecie oraz jego dostepność z międzynarodowego punktu widzenia. Źródło: Wikipedia, 2017.

23. ma zakaz palenia w miesjcach publicznych

Ciudad de Mexico
Manila
ma to 53%
Źródło: oficjalna strona miasta, 2017.

24. ma publiczną służbę zdrowia

Ciudad de Mexico
Manila
ma to 81%
Publiczna służba zdrowia jest bardziej dostępna dla przeciętnego mieszkańca oraz zazwyczaj gwarantowana dla każdego. Źródło: oficjalne statystyki prowadzone przez miasto, 2017.

25. Global Cities Index

2.18(Ciudad de Mexico)
紐約: 6.35
1.49(Manila)
Indeks Miast Globalnych mierzy globalne zaangażowanie miasta w pięciu wymiarach: aktywności gospodarczej, kapitału ludzkiego, wymiany informacji, doświadczeń kulturalnych oraz zaangażowania politycznego i miejskiej konkurencyjności. Źródło: ATKearney, 2017.

26. poziom korupcji

3(Ciudad de Mexico)
Веллінгтон: 9.50
2.60(Manila)
Poziom korupcji wskazuje na skuteczność egzekwowania prawa oraz transparentość w prowadzeniu biznesu. Źródło: Transparency International, 2017.

27. jest miejscem pielgrzymkowym dla wielkich religii świata

Ciudad de Mexico
Manila
ma to 11%
Wskazuje to na to, że miasto jest ważnym ośrodkiem religijnym. Źródło: Wikipedia, 2017.

28. liczba ambasad międzynarodowych

79(Ciudad de Mexico)
Brüksel: 200
90(Manila)
Obecność międzynarodowych ambasad oraz ich liczba wskazują na ważną pozycję miasta w kontekście względów politycznych, dyplomatycznych oraz lobbingu. Źródło: oficjalna strona miasta, 2017.

29. użytkowników Facebooka

35%(Ciudad de Mexico)
アクラ: 85.05%
29.44%(Manila)
Odsetek użytkowników Facebooka pośród całej populacji miasta wskazuje na to jak dobrze jego mieszkańcy są zaznajomieni z web 2.0 oraz ukazuje jak popularne są media społecznościowe. Źródło: Socialbakers, 2017.

30. liczba siedzib korporacji

3(Ciudad de Mexico)
东京: 50
0(Manila)
Obecność siedzib miedzynarodowych korporacji wskazuje na duże znaczenie miasta dla globalnej gospodarki oraz ukazuje, które branże rozwijają się w mieście najlepiej. Źródło: CNNMoney, 2017.

31. wskaźnik morderstw

9(Ciudad de Mexico)
Бостон: 0.12
5.40(Manila)
Poziom morderstw wyrażony jest w ich liczbie na 100000 mieszkańców. Niższy odsetek morderstw wskazuje na bezpieczniejsze miasto i lepszą jakość życia. Źródło: Wikipedia, 2017.

32. jest miastem stołecznym

Ciudad de Mexico
Manila
ma to 65%
Status miasta stołecznego wskazuje na szczególną wagę miasta dla jego kraju, szczególnie ze względów politycznych, dyplomatycznych i lobbingowych. Źródło: Wikipedia, 2017.

33. maksymalny podatek dochodowy od osób fizycznych

30%(Ciudad de Mexico)
Нешвілл: 0%
32%(Manila)
Źródło: Wikipedia, 2017.

34. hazard jest legalny

Ciudad de Mexico
Manila
ma to 68%
Źródło: oficjalna strona miasta, 2017.

35. znajduje się niedaleko rzeki

Ciudad de Mexico
Manila
ma to 73%
Źródło: Wikipedia, 2017; oficjalna strona miasta, 2017.

Top 10 miasta

Dodaj kolejny obiekt do porównania
  • Ciudad de Mexico
  • Manila
Porównaj