Porównanie Manila vs Ciudad de Mexico

Manila
© endofparadox / photocase.com
0

1. Manila

11 Powodów dla czego Manila jest lepszy

Porównanie Manila vs Ciudad de Mexico

1.Wyraźnie wyższa średnia maksymalna temperatura
31.73°Cvs 23.4°C (Ciudad de Mexico)
W lecie może być bardzo upalnie, ale występują dobre warunki do uprawiania sportów wodnych. Źródło: Wikipedia, 2016; WMO, 2016.
2.Wyraźnie mniej deszczowych dni w roku
104vs 127.4 (Ciudad de Mexico)
Źródło: Wikipedia, 2016; WMO, 2016.
3.Stanowczo wyższa średnia temperatura/cieplej
27.43°Cvs 16.5°C (Ciudad de Mexico)
Źródło: Wikipedia, 2016; WMO, 2016.
4.Posiada nadmorską plażę
Takvs Nie (Ciudad de Mexico)
Źródło: Wikipedia, 2016; oficjalna strona miasta, 2016.
5.Ewidentnie więcej uniwersytetów
45vs 27 (Ciudad de Mexico)
Uniwersytety jako centra edukacji wyższej oraz badań naukowych tworzą ważny wkład w rozwój miasta. Źródło: Wikipedia, 2016.
6.Możliwość spożywania alkoholu w miejscach publicznych
Takvs Nie (Ciudad de Mexico)
Generalnie, miasta z możliwością spożywania alkoholu w miejscach publicznych mają ciekawsze życie nocne. Łatwiej w nich organizować imprezy w miejscach publicznych. Źródło: Wikipedia, 2016; oficjalna strona miasta, 2016.
7.Dostrzegalnie niższy odsetek morderstw
5.4vs 9 (Ciudad de Mexico)
Poziom morderstw wyrażony jest w ich liczbie na 100000 mieszkańców. Niższy odsetek morderstw wskazuje na bezpieczniejsze miasto i lepszą jakość życia. Źródło: Wikipedia, 2016.
8.Istotnie mniej osób zarażonych wirusem HIV
0.1%vs 0.3% (Ciudad de Mexico)
Większa populacja osób zarażonych wirusem HIV wskazuje na większe ryzyko infekcji oraz ogólnie gorszy system opieki zdrowotnej i prewencji. Źródło: WHO, 2016.
9.Zauważalnie niższy podatek VAT
12%vs 15% (Ciudad de Mexico)
Źródło: Wikipedia, 2016.
10.Kolosalnie więcej lotnisk
3vs 1 (Ciudad de Mexico)
Obecność oraz liczba lotnisk pokazuje jak dobrze połączone jest miasto z różnymi miejscami na świecie oraz jego dostepność z międzynarodowego punktu widzenia. Źródło: Wikipedia, 2016.
11.Znacząco więcej ambasad
90vs 79 (Ciudad de Mexico)
Obecność międzynarodowych ambasad oraz ich liczba wskazują na ważną pozycję miasta w kontekście względów politycznych, dyplomatycznych oraz lobbingu. Źródło: oficjalna strona miasta, 2016.
Manila
Tags:
Manila plusy i minusy
Manila zalety
Manila wady
Ciudad de Mexico
© suze / photocase.com
0

2. Ciudad de Mexico

20 Powodów dla czego Ciudad de Mexico jest lepszy

Porównanie Ciudad de Mexico vs Manila

1.Ewidentnie niższa stopa bezrobocia
3.7%vs 10.4% (Manila)
Niski poziom bezrobocia wskazuje na lepsze możliwości kariery zawodowej oraz wzrost gospodarczy. Źródło: Wikipedia, 2016.
2.Dostrzegalnie niższa gęstość zaludnienia
6000 osób/km²vs 15400 osób/km² (Manila)
Gęstość zaludnienia pokazuje liczbę mieszkańców na jednostkę powierzchni. Generalnie im wyższa gęstość zaludnienia, tym gorsze warunki życia. Miasta o wysokiej gęstości zaludnienia są postrzegane przez niektórych jako przeludnione, mimo to, na przeludnienie mają wpływ również inne czynniki, takie jak warunki mieszkaniowe, infrastruktura i dostęp do surowców. Źródło> Wikipedia, 2016.
3.Znacznie więcej mieszkańców
8.84 milionówvs 1.652 milionów (Manila)
Miasta o większej populacji oferują zazwyczaj lepsze szanse zatrudnienia i rozrywki. Duże miasta przyciągają biznes, są ośrodkami handlu, kultury oraz badań naukowych. Źródło: Wikipedia, 2016.
4.Niepodważalnie większy produkt krajowy brutto (PKB)
390$ billionvs 135.927$ billion (Manila)
Poziom PKB wskazuje na to jak bogate i produktywne jest miasto. Źródło: Wikipedia, 2016.
5.Ma system wypożyczania rowerów
Takvs Nie (Manila)
System wypożyczania rowerów sprawia, że miasto jest bardziej przyjazne rowerzystom, pokazuje pozytywne do nich nastawienie miasta oraz może być wykorzystywany przez turystów. Źródło: Wikipedia, 2016.
6.Zauważalnie niższy poziom korupcji
3vs 2.6 (Manila)
Poziom korupcji wskazuje na skuteczność egzekwowania prawa oraz transparentość w prowadzeniu biznesu. Źródło: Transparency International, 2016.
7.Dostrzegalnie lepiej globalnie połączone
2.18vs 1.49 (Manila)
Indeks Miast Globalnych mierzy globalne zaangażowanie miasta w pięciu wymiarach: aktywności gospodarczej, kapitału ludzkiego, wymiany informacji, doświadczeń kulturalnych oraz zaangażowania politycznego i miejskiej konkurencyjności. Źródło: ATKearney, 2016.
8.Widocznie więcej dużych obiektów sportowych (stadionów, aren, itp.)
3vs 1 (Manila)
Im więcej dużych obiektów sportowych (ponad 20.000 miejsc), tym więcej ważnych imprez miasto jest w stanie zorganizować. Źródło: worldstadiums.com, 2016.
9.Niewiele tańszy Bic Mac (Big Mac Indeks)
2.74$vs 2.78$ (Manila)
Indeks Bic Mac jest publikowany przez magazyn "The Economist" jako nieformalny sposób mierzenia parytetu siły nabywczej pomiędzy dwoma walutami. Parytet siły nabywczej kursu wymiany Bic Maca jest otrzymywany poprzez podzielenie ceny Bic Maca w jednym kraju (w jego walucie) przez cenę Bic Maca w drugim kraju (w jego walucie). Źródło: Economist, 2016.
10.Ewidentnie obiekty z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO
2vs 1 (Manila)
Lista Światowego Dziedzictwa UNESCO zawiera 962 obiekty tworzące kulturalne oraz naturalne dziedzictwo, oraz które Komitet Światowego Dziedzictwa postrzega jako posiadające wybitne uniwersalne wartości. Źródło: UNESCO, 2016.
11.Zauważalnie niższa wilgotność powietrza
56%vs 89% (Manila)
Wilgotność to ilość pary wodnej w powietrzu. Wysoka relatywna wilgotność zmniejsza efektywność pocenia w chłodzeniu organizmu poprzez ograniczanie parowania wilgoci ze skóry. Generalnie, wyższa wilgotność powietrza sprawia, że klimat jest mniej sprzyjający człowiekowi. Źródło: Wikipedia, 2016; WMO, 2016.
12.Wyraźnie więcej miliarderów z corocznej listy Forbsa mieszkających w mieście
8vs 6 (Manila)
Liczba bilionerów może wskazywać na duże nagromadzenie bogactwa w mieście. Źródło: Forbes, 2016.
13.Istotnie więcej głównych siedzib międzynarodowych korporacji
3vs 0 (Manila)
Obecność siedzib miedzynarodowych korporacji wskazuje na duże znaczenie miasta dla globalnej gospodarki oraz ukazuje, które branże rozwijają się w mieście najlepiej. Źródło: CNNMoney, 2016.
14.Dużo niższy maksymalny podatek dochodowy od osób fizycznych
30%vs 32% (Manila)
Źródło: Wikipedia, 2016.
15.Jest/było gospodarzem Igrzysk Olimpijskich
Takvs Nie (Manila)
Źródło: Wikipedia, 2016.
16.Znacznie niższy minimalny podatek od osób fizycznych
1.92%vs 5% (Manila)
Źródło: Wikipedia, 2016.
17.Zauważalnie niższa średnia mninimalna temperatura
9.6°Cvs 23.14°C (Manila)
W zimie może być bardzo mroźno, ale występują dobre warunki do uprawiania sportów ziowych. Źródło: Wikipedia, 2016; WMO, 2016.
18.Jest miejscem pielgrzymkowym dla wielkich religii świata
Takvs Nie (Manila)
Wskazuje to na to, że miasto jest ważnym ośrodkiem religijnym. Źródło: Wikipedia, 2016.
19.Stanowczo więcej użytkowników Facebooka
35%vs 29.44% (Manila)
Odsetek użytkowników Facebooka pośród całej populacji miasta wskazuje na to jak dobrze jego mieszkańcy są zaznajomieni z web 2.0 oraz ukazuje jak popularne są media społecznościowe. Źródło: Socialbakers, 2016.
20.Jest gospodarzem festiwalu z listy Najlepszych 50
Takvs Nie (Manila)
Każdego roku miasto jest gospodarzem festiwalu będącego na liście 50 Najlepszych Festiwali na Świecie. Dobrze znany festiwal pokazuje zaangażowanie w kulturę i rozrywkę i przyciąga większą liczbę turystów. Źródło: Escapenormal.com, 2016.
Ciudad de Mexico
Tags:
Ciudad de Mexico plusy i minusy
Ciudad de Mexico zalety
Ciudad de Mexico wady