Ciudad de MexicoManila
Top 100%0 punkt/ów
Top 100%
Top 14%1,314 punkt/ów
Top 14%
vs
Zaludnienie
Ilość miasta
niskośredniowysoko
Top 80%
80 miasta
7.67 milionów - 9.58 milionów
NaN% wszystkich miastaTak
Nie
zaludnienie
gęstość zaludnienia
średnia temperatura
produkt krajowy brutto (PKB)
VAT
dni deszczowe
8.84
milionów
1.652
milionów
Shanghai
23 milionów
Zwycięzca

Ciudad de Mexico vs Manila: 39 faktów - porównanie

1. średnia maksymalna temperatura

W lecie może być bardzo upalnie, ale występują dobre warunki do uprawiania sportów wodnych. Źródło: Wikipedia, 2017; WMO, 2017.
23.4°C
Mecca: 38.1°C
31.73°C
179
0

2. dni deszczowe

Źródło: Wikipedia, 2017; WMO, 2017.
127.4
大阪市: 1
104
167
0

3. liczba uniwersytetów

Uniwersytety jako centra edukacji wyższej oraz badań naukowych tworzą ważny wkład w rozwój miasta. Źródło: Wikipedia, 2017.
27
Tokyo: 185
45
158
0

4. średnia temperatura

Źródło: Wikipedia, 2017; WMO, 2017.
16.5°C
Mecca: 31.3°C
27.43°C
157
0

5. posiada nadmorską plażę

Źródło: Wikipedia, 2017; oficjalna strona miasta, 2017.
Ciudad de Mexico
Manila
ma to 44%
144
0

6. gęstość zaludnienia

Gęstość zaludnienia pokazuje liczbę mieszkańców na jednostkę powierzchni. Generalnie im wyższa gęstość zaludnienia, tym gorsze warunki życia. Miasta o wysokiej gęstości zaludnienia są postrzegane przez niektórych jako przeludnione, mimo to, na przeludnienie mają wpływ również inne czynniki, takie jak warunki mieszkaniowe, infrastruktura i dostęp do surowców. Źródło> Wikipedia, 2017.
6000 osób/km²
Rovaniemi: 8.03 osób/km²
15400 osób/km²
138
0

7. wskaźnik bezrobocia

Niski poziom bezrobocia wskazuje na lepsze możliwości kariery zawodowej oraz wzrost gospodarczy. Źródło: Wikipedia, 2017.
3.7%
порт-Луї: 0%
10.4%
135
0

8. zaludnienie

Miasta o większej populacji oferują zazwyczaj lepsze szanse zatrudnienia i rozrywki. Duże miasta przyciągają biznes, są ośrodkami handlu, kultury oraz badań naukowych. Źródło: Wikipedia, 2017.
8.84 milionów
Shanghai: 23 miliony
1.652 milionów
129
0

9. produkt krajowy brutto (PKB)

Poziom PKB wskazuje na to jak bogate i produktywne jest miasto. Źródło: Wikipedia, 2017.
390$ billion
New York: 1280$ billion
135.927$ billion
118
0

10. znajduje się niedaleko jezior

Źródło: Wikipedia, 2017; oficjalna strona miasta, 2017.
Ciudad de Mexico
Manila
ma to 56%
113
0

11. dostępność obiektów sportowych (stadiony, areny itp.)

Im więcej dużych obiektów sportowych (ponad 20.000 miejsc), tym więcej ważnych imprez miasto jest w stanie zorganizować. Źródło: worldstadiums.com, 2017.
3
London: 13
1
109
0

12. ma system wypożyczania rowerów

System wypożyczania rowerów sprawia, że miasto jest bardziej przyjazne rowerzystom, pokazuje pozytywne do nich nastawienie miasta oraz może być wykorzystywany przez turystów. Źródło: Wikipedia, 2017.
Ciudad de Mexico
Manila
ma to 27%
108
0

13. ma góry nieopodal

Źródło: Wikipedia, 2017; oficjalna strona miasta, 2017.
Ciudad de Mexico
Manila
ma to 51%
102
0

14. Big Mac Index

Indeks Bic Mac jest publikowany przez magazyn "The Economist" jako nieformalny sposób mierzenia parytetu siły nabywczej pomiędzy dwoma walutami. Parytet siły nabywczej kursu wymiany Bic Maca jest otrzymywany poprzez podzielenie ceny Bic Maca w jednym kraju (w jego walucie) przez cenę Bic Maca w drugim kraju (w jego walucie). Źródło: Economist, 2017.
2.74$
Calcutta: 1.89$
2.78$
99
0

15. obiektów na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO

Lista Światowego Dziedzictwa UNESCO zawiera 962 obiekty tworzące kulturalne oraz naturalne dziedzictwo, oraz które Komitet Światowego Dziedzictwa postrzega jako posiadające wybitne uniwersalne wartości. Źródło: UNESCO, 2017.
2
Kyoto: 17
1
95
0

16. roczny przyrost naturalny

Przyrost liczby ludności to zmiana wielkości populacji w czasie. Im wyższy przyrost, tym bardziej dynamiczne społeczeństwo. Przyrost liczby ludności może się wiązać z gospodarczym, kulturalnym i społecznym rozwojem miasta, które jest w stanie przyciągnąć coraz to więcej osób zdecydowanych zostać jego mieszkańcami. Źródło: Wikipedia, 2017.
1.8%
Shanghai: 22.15%
1.8%
95
0

17. liczba milionerów

Liczba bilionerów może wskazywać na duże nagromadzenie bogactwa w mieście. Źródło: Forbes, 2017.
8
Moscow: 82
6
95
0

18. możliwość spożywania alkoholu w miejscach publicznych

Generalnie, miasta z możliwością spożywania alkoholu w miejscach publicznych mają ciekawsze życie nocne. Łatwiej w nich organizować imprezy w miejscach publicznych. Źródło: Wikipedia, 2017; oficjalna strona miasta, 2017.
Ciudad de Mexico
Manila
ma to 47%
90
0

19. wskaźnik wilgotności

Wilgotność to ilość pary wodnej w powietrzu. Wysoka relatywna wilgotność zmniejsza efektywność pocenia w chłodzeniu organizmu poprzez ograniczanie parowania wilgoci ze skóry. Generalnie, wyższa wilgotność powietrza sprawia, że klimat jest mniej sprzyjający człowiekowi. Źródło: Wikipedia, 2017; WMO, 2017.
56%
Ріяд: 28%
89%
89
0

20. średnia minimalna temperatura

W zimie może być bardzo mroźno, ale występują dobre warunki do uprawiania sportów ziowych. Źródło: Wikipedia, 2017; WMO, 2017.
9.6°C
乌兰巴托: -7.01°C
23.14°C
85
0

21. VAT

Źródło: Wikipedia, 2017.
15%
拿騷: 0%
12%
83
0

22. liczba lotnisk

Obecność oraz liczba lotnisk pokazuje jak dobrze połączone jest miasto z różnymi miejscami na świecie oraz jego dostepność z międzynarodowego punktu widzenia. Źródło: Wikipedia, 2017.
1
London: 5
3
76
0

23. ma zakaz palenia w miesjcach publicznych

Źródło: oficjalna strona miasta, 2017.
Ciudad de Mexico
Manila
ma to 53%
74
0

24. ma publiczną służbę zdrowia

Publiczna służba zdrowia jest bardziej dostępna dla przeciętnego mieszkańca oraz zazwyczaj gwarantowana dla każdego. Źródło: oficjalne statystyki prowadzone przez miasto, 2017.
Ciudad de Mexico
Manila
ma to 81%
70
0

25. poziom korupcji

Poziom korupcji wskazuje na skuteczność egzekwowania prawa oraz transparentość w prowadzeniu biznesu. Źródło: Transparency International, 2017.
3
Auckland: 9.5
2.6
68
0

26. Global Cities Index

Indeks Miast Globalnych mierzy globalne zaangażowanie miasta w pięciu wymiarach: aktywności gospodarczej, kapitału ludzkiego, wymiany informacji, doświadczeń kulturalnych oraz zaangażowania politycznego i miejskiej konkurencyjności. Źródło: ATKearney, 2017.
2.18
New York: 6.35
1.49
67
0

27. jest miejscem pielgrzymkowym dla wielkich religii świata

Wskazuje to na to, że miasto jest ważnym ośrodkiem religijnym. Źródło: Wikipedia, 2017.
Ciudad de Mexico
Manila
ma to 11%
66
0

28. liczba ambasad międzynarodowych

Obecność międzynarodowych ambasad oraz ich liczba wskazują na ważną pozycję miasta w kontekście względów politycznych, dyplomatycznych oraz lobbingu. Źródło: oficjalna strona miasta, 2017.
79
Brussels: 200
90
64
0

29. użytkowników Facebooka

Odsetek użytkowników Facebooka pośród całej populacji miasta wskazuje na to jak dobrze jego mieszkańcy są zaznajomieni z web 2.0 oraz ukazuje jak popularne są media społecznościowe. Źródło: Socialbakers, 2017.
35%
Accra: 85.05%
29.44%
61
0

30. wskaźnik morderstw

Poziom morderstw wyrażony jest w ich liczbie na 100000 mieszkańców. Niższy odsetek morderstw wskazuje na bezpieczniejsze miasto i lepszą jakość życia. Źródło: Wikipedia, 2017.
9
Бостон: 0.12
5.4
57
0

31. liczba siedzib korporacji

Obecność siedzib miedzynarodowych korporacji wskazuje na duże znaczenie miasta dla globalnej gospodarki oraz ukazuje, które branże rozwijają się w mieście najlepiej. Źródło: CNNMoney, 2017.
3
Tokyo: 50
0
56
0

32. jest miastem stołecznym

Status miasta stołecznego wskazuje na szczególną wagę miasta dla jego kraju, szczególnie ze względów politycznych, dyplomatycznych i lobbingowych. Źródło: Wikipedia, 2017.
Ciudad de Mexico
Manila
ma to 65%
54
0

33. maksymalny podatek dochodowy od osób fizycznych

Źródło: Wikipedia, 2017.
30%
Нешвілл: 0%
32%
50
0

34. hazard jest legalny

Źródło: oficjalna strona miasta, 2017.
Ciudad de Mexico
Manila
ma to 68%
47
0

35. znajduje się niedaleko rzeki

Źródło: Wikipedia, 2017; oficjalna strona miasta, 2017.
Ciudad de Mexico
Manila
ma to 73%
45
0

Top 10 miasta

Dodaj kolejny obiekt do porównania