Ciudad de MexicoManila
Top 100%0 punkt/ów
Top 100%
Top 18%1,886 punkt/ów
Top 18%
vs
Najważniejsze fakty i dane

Ciudad de Mexico vs Manila: 48 faktów - porównanie

1. średnia maksymalna temperatura

23.4°C(Ciudad de Mexico)
Mecca: 38.2°C
31.9°C(Manila)
W lecie może być bardzo upalnie, ale występują dobre warunki do uprawiania sportów wodnych. Źródło: Wikipedia, 2017; WMO, 2017.

2. liczba uniwersytetów

27(Ciudad de Mexico)
Tokyo: 185
45(Manila)
Uniwersytety jako centra edukacji wyższej oraz badań naukowych tworzą ważny wkład w rozwój miasta. Źródło: Wikipedia, 2017.

3. średnia temperatura

16.5°C(Ciudad de Mexico)
Mecca: 32°C
28.3°C(Manila)
Źródło: Wikipedia, 2017; WMO, 2017.

4. posiada nadmorską plażę

Ciudad de Mexico
Manila
ma to 44%
Źródło: Wikipedia, 2017; oficjalna strona miasta, 2017.

5. gęstość zaludnienia

6000 osób/km²(Ciudad de Mexico)
Rovaniemi: 8.03 osób/km²
15400 osób/km²(Manila)
Gęstość zaludnienia pokazuje liczbę mieszkańców na jednostkę powierzchni. Generalnie im wyższa gęstość zaludnienia, tym gorsze warunki życia. Miasta o wysokiej gęstości zaludnienia są postrzegane przez niektórych jako przeludnione, mimo to, na przeludnienie mają wpływ również inne czynniki, takie jak warunki mieszkaniowe, infrastruktura i dostęp do surowców. Źródło> Wikipedia, 2017.

6. wskaźnik bezrobocia

3.7%(Ciudad de Mexico)
Port Louis: 0%
10.4%(Manila)
Niski poziom bezrobocia wskazuje na lepsze możliwości kariery zawodowej oraz wzrost gospodarczy. Źródło: Wikipedia, 2017.

7. zaludnienie

8.84 milionów(Ciudad de Mexico)
Shanghai: 23 miliony
1.65 milionów(Manila)
Miasta o większej populacji oferują zazwyczaj lepsze możliwości zatrudnienia i wiele opcji rozrywki. Duże miasta przyciągają firmy i inwestycje biznesowe, zwykle są ważnymi centrami kultury i ośrodkami naukowymi. Źródło: Wikipedia, 2017.

8. cena biletu miesięcznego

16.11$(Ciudad de Mexico)
Baghdad: 0$
10$(Manila)
Koszt miesięcznej karty miejskiej (miesięcznego biletu na transport publiczny) wskazuje na dostepność transportu publicznego dla przeciętneo mieszkańca. Źródło: Wikipedia, 2017; strona zarząu transportu publicznego miasta, 2017.

9. produkt krajowy brutto (PKB)

390$ billion (Ciudad de Mexico)
New York: 1280$ billion
135.93$ billion (Manila)
Poziom PKB wskazuje na to jak bogate i produktywne jest miasto. Źródło: Wikipedia, 2017.

10. dostępność obiektów sportowych (stadiony, areny itp.)

3(Ciudad de Mexico)
London: 13
1(Manila)
Im więcej dużych obiektów sportowych (ponad 20.000 miejsc), tym więcej ważnych imprez miasto jest w stanie zorganizować. Źródło: worldstadiums.com, 2017.

11. znajduje się niedaleko jezior

Ciudad de Mexico
Manila
ma to 57%
Źródło: Wikipedia, 2017; oficjalna strona miasta, 2017.

12. ma system wypożyczania rowerów

Ciudad de Mexico
Manila
ma to 31%
System wypożyczania rowerów sprawia, że miasto jest bardziej przyjazne rowerzystom, pokazuje pozytywne do nich nastawienie miasta oraz może być wykorzystywany przez turystów. Źródło: Wikipedia, 2017.

13. liczba milionerów

8(Ciudad de Mexico)
Moscow: 82
6(Manila)
Liczba miliarderów może wskazywać na duże nagromadzenie prywatnego bogactwa w mieście. Źródło: Forbes, 2017.

14. ma góry nieopodal

Ciudad de Mexico
Manila
ma to 52%
Źródło: Wikipedia, 2017; oficjalna strona miasta, 2017.

15. roczny przyrost naturalny

1.8%(Ciudad de Mexico)
Shanghai: 22.15%
1.8%(Manila)
Przyrost liczby ludności to zmiana wielkości populacji w czasie. Im wyższy przyrost, tym bardziej dynamiczne społeczeństwo. Przyrost liczby ludności może się wiązać z gospodarczym, kulturalnym i społecznym rozwojem miasta, które jest w stanie przyciągnąć coraz to więcej osób zdecydowanych zostać jego mieszkańcami. Źródło: Wikipedia, 2017.

16. obiektów na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO

2(Ciudad de Mexico)
Kyoto: 17
1(Manila)
Lista Światowego Dziedzictwa UNESCO zawiera 962 obiekty tworzące kulturalne oraz naturalne dziedzictwo, oraz które Komitet Światowego Dziedzictwa postrzega jako posiadające wybitne uniwersalne wartości. Źródło: UNESCO, 2017.

17. Big Mac Index

2.74$(Ciudad de Mexico)
Agra: 1.89$
2.78$(Manila)
Indeks Bic Mac jest publikowany przez magazyn "The Economist" jako nieformalny sposób mierzenia parytetu siły nabywczej pomiędzy dwoma walutami. Parytet siły nabywczej kursu wymiany Bic Maca jest otrzymywany poprzez podzielenie ceny Bic Maca w jednym kraju (w jego walucie) przez cenę Bic Maca w drugim kraju (w jego walucie). Źródło: Economist, 2017.

18. możliwość spożywania alkoholu w miejscach publicznych

Ciudad de Mexico
Manila
ma to 49%
Generalnie, miasta z możliwością spożywania alkoholu w miejscach publicznych mają ciekawsze życie nocne. Łatwiej w nich organizować imprezy w miejscach publicznych. Źródło: Wikipedia, 2017; oficjalna strona miasta, 2017.

19. średnia minimalna temperatura

9.6°C(Ciudad de Mexico)
Ulan Bator: -7.9°C
24.7°C(Manila)
W zimie może być bardzo mroźno, ale występują dobre warunki do uprawiania sportów ziowych. Źródło: Wikipedia, 2017; WMO, 2017.

20. wskaźnik wilgotności

56%(Ciudad de Mexico)
Riyadh: 28%
89%(Manila)
Wilgotność to ilość pary wodnej w powietrzu. Wysoka relatywna wilgotność zmniejsza efektywność pocenia w chłodzeniu organizmu poprzez ograniczanie parowania wilgoci ze skóry. Generalnie, wyższa wilgotność powietrza sprawia, że klimat jest mniej sprzyjający człowiekowi. Źródło: Wikipedia, 2017; WMO, 2017.

21. VAT

15%(Ciudad de Mexico)
Nassau: 0%
12%(Manila)
Źródło: Wikipedia, 2017.

22. liczba lotnisk

1(Ciudad de Mexico)
London: 5
3(Manila)
Obecność oraz liczba lotnisk pokazuje jak dobrze połączone jest miasto z różnymi miejscami na świecie oraz jego dostepność z międzynarodowego punktu widzenia. Źródło: Wikipedia, 2017.

23. średnia płaca

697.49$(Ciudad de Mexico)
Zurich: 5827.24$
555.28$(Manila)
Źródło: Wikipedia, 2017; oficjalne statystki prowadzone przez miasto, 2017.

24. ma zakaz palenia w miesjcach publicznych

Ciudad de Mexico
Manila
ma to 55%
Źródło: oficjalna strona miasta, 2017.

25. ma publiczną służbę zdrowia

Ciudad de Mexico
Manila
ma to 79%
Publiczna służba zdrowia jest bardziej dostępna dla przeciętnego mieszkańca oraz zazwyczaj gwarantowana dla każdego. Źródło: oficjalne statystyki prowadzone przez miasto, 2017.

Top 10 miasta

Dodaj kolejny obiekt do porównania
  • Ciudad de Mexico
  • Manila
Porównaj
This page is currently only available in English.