Ciudad de MexicoManila
Top 100%0 punkt/ów
Top 100%
Top 15%1,356 punkt/ów
Top 15%
vs
1.Zaludnienie
2.Gęstość zaludnienia
3.Średnia temperatura
4.Produkt krajowy brutto (PKB)
5.VAT
6.Dni deszczowe
Najważniejsze fakty i dane
Zaludnienie
Ilość miasta
NiskoŚrednioWysoko
Top 67%
10 miasta
7.67 milionów - 9.58 milionów
NaN% wszystkich miastaTak
Nie
8.84
milionów
1.65
milionów
Shanghai
23 milionów
Zwycięzca

Ciudad de Mexico vs Manila: 39 faktów - porównanie

1. średnia maksymalna temperatura

23.40°C(Ciudad de Mexico)
Mecca: 38.10°C
31.73°C(Manila)
W lecie może być bardzo upalnie, ale występują dobre warunki do uprawiania sportów wodnych. Źródło: Wikipedia, 2017; WMO, 2017.

2. dni deszczowe

127.40(Ciudad de Mexico)
Osaka: 1
104(Manila)
Źródło: Wikipedia, 2017; WMO, 2017.

3. liczba uniwersytetów

27(Ciudad de Mexico)
Tokyo: 185
45(Manila)
Uniwersytety jako centra edukacji wyższej oraz badań naukowych tworzą ważny wkład w rozwój miasta. Źródło: Wikipedia, 2017.

4. średnia temperatura

16.50°C(Ciudad de Mexico)
Mecca: 31.30°C
27.43°C(Manila)
Źródło: Wikipedia, 2017; WMO, 2017.

5. posiada nadmorską plażę

Ciudad de Mexico
Manila
ma to 44%
Źródło: Wikipedia, 2017; oficjalna strona miasta, 2017.

6. gęstość zaludnienia

6000 osób/km²(Ciudad de Mexico)
Rovaniemi: 8.03 osób/km²
15400 osób/km²(Manila)
Gęstość zaludnienia pokazuje liczbę mieszkańców na jednostkę powierzchni. Generalnie im wyższa gęstość zaludnienia, tym gorsze warunki życia. Miasta o wysokiej gęstości zaludnienia są postrzegane przez niektórych jako przeludnione, mimo to, na przeludnienie mają wpływ również inne czynniki, takie jak warunki mieszkaniowe, infrastruktura i dostęp do surowców. Źródło> Wikipedia, 2017.

7. wskaźnik bezrobocia

3.70%(Ciudad de Mexico)
Port Louis: 0%
10.40%(Manila)
Niski poziom bezrobocia wskazuje na lepsze możliwości kariery zawodowej oraz wzrost gospodarczy. Źródło: Wikipedia, 2017.

8. zaludnienie

8.84 milionów(Ciudad de Mexico)
Shanghai: 23 miliony
1.65 milionów(Manila)
Miasta o większej populacji oferują zazwyczaj lepsze szanse zatrudnienia i rozrywki. Duże miasta przyciągają biznes, są ośrodkami handlu, kultury oraz badań naukowych. Źródło: Wikipedia, 2017.

9. produkt krajowy brutto (PKB)

390$ billion (Ciudad de Mexico)
New York: 1280$ billion
135.93$ billion (Manila)
Poziom PKB wskazuje na to jak bogate i produktywne jest miasto. Źródło: Wikipedia, 2017.

10. dostępność obiektów sportowych (stadiony, areny itp.)

3(Ciudad de Mexico)
London: 13
1(Manila)
Im więcej dużych obiektów sportowych (ponad 20.000 miejsc), tym więcej ważnych imprez miasto jest w stanie zorganizować. Źródło: worldstadiums.com, 2017.

11. znajduje się niedaleko jezior

Ciudad de Mexico
Manila
ma to 57%
Źródło: Wikipedia, 2017; oficjalna strona miasta, 2017.

12. ma system wypożyczania rowerów

Ciudad de Mexico
Manila
ma to 30%
System wypożyczania rowerów sprawia, że miasto jest bardziej przyjazne rowerzystom, pokazuje pozytywne do nich nastawienie miasta oraz może być wykorzystywany przez turystów. Źródło: Wikipedia, 2017.

13. Big Mac Index

2.74$(Ciudad de Mexico)
Agra: 1.89$
2.78$(Manila)
Indeks Bic Mac jest publikowany przez magazyn "The Economist" jako nieformalny sposób mierzenia parytetu siły nabywczej pomiędzy dwoma walutami. Parytet siły nabywczej kursu wymiany Bic Maca jest otrzymywany poprzez podzielenie ceny Bic Maca w jednym kraju (w jego walucie) przez cenę Bic Maca w drugim kraju (w jego walucie). Źródło: Economist, 2017.

14. ma góry nieopodal

Ciudad de Mexico
Manila
ma to 52%
Źródło: Wikipedia, 2017; oficjalna strona miasta, 2017.

15. liczba milionerów

8(Ciudad de Mexico)
Moscow: 82
6(Manila)
Liczba bilionerów może wskazywać na duże nagromadzenie bogactwa w mieście. Źródło: Forbes, 2017.

16. obiektów na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO

2(Ciudad de Mexico)
Kyoto: 17
1(Manila)
Lista Światowego Dziedzictwa UNESCO zawiera 962 obiekty tworzące kulturalne oraz naturalne dziedzictwo, oraz które Komitet Światowego Dziedzictwa postrzega jako posiadające wybitne uniwersalne wartości. Źródło: UNESCO, 2017.

17. roczny przyrost naturalny

1.80%(Ciudad de Mexico)
Shanghai: 22.15%
1.80%(Manila)
Przyrost liczby ludności to zmiana wielkości populacji w czasie. Im wyższy przyrost, tym bardziej dynamiczne społeczeństwo. Przyrost liczby ludności może się wiązać z gospodarczym, kulturalnym i społecznym rozwojem miasta, które jest w stanie przyciągnąć coraz to więcej osób zdecydowanych zostać jego mieszkańcami. Źródło: Wikipedia, 2017.

18. możliwość spożywania alkoholu w miejscach publicznych

Ciudad de Mexico
Manila
ma to 49%
Generalnie, miasta z możliwością spożywania alkoholu w miejscach publicznych mają ciekawsze życie nocne. Łatwiej w nich organizować imprezy w miejscach publicznych. Źródło: Wikipedia, 2017; oficjalna strona miasta, 2017.

19. wskaźnik wilgotności

56%(Ciudad de Mexico)
Riyadh: 28%
89%(Manila)
Wilgotność to ilość pary wodnej w powietrzu. Wysoka relatywna wilgotność zmniejsza efektywność pocenia w chłodzeniu organizmu poprzez ograniczanie parowania wilgoci ze skóry. Generalnie, wyższa wilgotność powietrza sprawia, że klimat jest mniej sprzyjający człowiekowi. Źródło: Wikipedia, 2017; WMO, 2017.

20. średnia minimalna temperatura

9.60°C(Ciudad de Mexico)
Ulan Bator: -7.01°C
23.14°C(Manila)
W zimie może być bardzo mroźno, ale występują dobre warunki do uprawiania sportów ziowych. Źródło: Wikipedia, 2017; WMO, 2017.

21. VAT

15%(Ciudad de Mexico)
Nassau: 0%
12%(Manila)
Źródło: Wikipedia, 2017.

22. liczba lotnisk

1(Ciudad de Mexico)
London: 5
3(Manila)
Obecność oraz liczba lotnisk pokazuje jak dobrze połączone jest miasto z różnymi miejscami na świecie oraz jego dostepność z międzynarodowego punktu widzenia. Źródło: Wikipedia, 2017.

23. ma zakaz palenia w miesjcach publicznych

Ciudad de Mexico
Manila
ma to 55%
Źródło: oficjalna strona miasta, 2017.

24. ma publiczną służbę zdrowia

Ciudad de Mexico
Manila
ma to 79%
Publiczna służba zdrowia jest bardziej dostępna dla przeciętnego mieszkańca oraz zazwyczaj gwarantowana dla każdego. Źródło: oficjalne statystyki prowadzone przez miasto, 2017.

25. poziom korupcji

3(Ciudad de Mexico)
Wellington: 9.50
2.60(Manila)
Poziom korupcji wskazuje na skuteczność egzekwowania prawa oraz transparentość w prowadzeniu biznesu. Źródło: Transparency International, 2017.

26. Global Cities Index

2.18(Ciudad de Mexico)
New York: 6.35
1.49(Manila)
Indeks Miast Globalnych mierzy globalne zaangażowanie miasta w pięciu wymiarach: aktywności gospodarczej, kapitału ludzkiego, wymiany informacji, doświadczeń kulturalnych oraz zaangażowania politycznego i miejskiej konkurencyjności. Źródło: ATKearney, 2017.

27. jest miejscem pielgrzymkowym dla wielkich religii świata

Ciudad de Mexico
Manila
ma to 8%
Wskazuje to na to, że miasto jest ważnym ośrodkiem religijnym. Źródło: Wikipedia, 2017.

28. liczba ambasad międzynarodowych

79(Ciudad de Mexico)
Brussels: 200
90(Manila)
Obecność międzynarodowych ambasad oraz ich liczba wskazują na ważną pozycję miasta w kontekście względów politycznych, dyplomatycznych oraz lobbingu. Źródło: oficjalna strona miasta, 2017.

29. użytkowników Facebooka

35%(Ciudad de Mexico)
Accra: 85.05%
29.44%(Manila)
Odsetek użytkowników Facebooka pośród całej populacji miasta wskazuje na to jak dobrze jego mieszkańcy są zaznajomieni z web 2.0 oraz ukazuje jak popularne są media społecznościowe. Źródło: Socialbakers, 2017.

30. liczba siedzib korporacji

3(Ciudad de Mexico)
Tokyo: 50
0(Manila)
Obecność siedzib miedzynarodowych korporacji wskazuje na duże znaczenie miasta dla globalnej gospodarki oraz ukazuje, które branże rozwijają się w mieście najlepiej. Źródło: CNNMoney, 2017.

31. wskaźnik morderstw

9(Ciudad de Mexico)
Boston: 0.12
5.40(Manila)
Poziom morderstw wyrażony jest w ich liczbie na 100000 mieszkańców. Niższy odsetek morderstw wskazuje na bezpieczniejsze miasto i lepszą jakość życia. Źródło: Wikipedia, 2017.

32. jest miastem stołecznym

Ciudad de Mexico
Manila
ma to 52%
Status miasta stołecznego wskazuje na szczególną wagę miasta dla jego kraju, szczególnie ze względów politycznych, dyplomatycznych i lobbingowych. Źródło: Wikipedia, 2017.

33. maksymalny podatek dochodowy od osób fizycznych

30%(Ciudad de Mexico)
Nashville: 0%
32%(Manila)
Źródło: Wikipedia, 2017.

34. hazard jest legalny

Ciudad de Mexico
Manila
ma to 69%
Źródło: oficjalna strona miasta, 2017.

35. znajduje się niedaleko rzeki

Ciudad de Mexico
Manila
ma to 75%
Źródło: Wikipedia, 2017; oficjalna strona miasta, 2017.

Top 10 miasta

Dodaj kolejny obiekt do porównania
  • Ciudad de Mexico
  • Manila
Porównaj