vs
College of Dentistry
Henry M. Goldman School
Top 25%27 punkt/ów
Top 25%
Top 58%15 punkt/ów
Top 58%
Najważniejsze fakty i rankingi

College of Dentistry vs Henry M. Goldman School: 53 faktów w porównaniu

1. rok założenia

O wiele więcej lat, które upłynęły od założenia.
Harvard Medical School: 1782
1865
vs
1963
98 więcej lat, które upłynęły od założenia
Długa historia uczelni może oznaczać bogate tradycje i dostęp do większej liczby zasobów. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2018.

2. liczba aplikantów

Zauważalnie więcej kandydatów.
NYU School of Medicine: 8835
6134
vs
4500
1634 więcej kandydatów
Wysoka liczba kandydatów może wskazywać, że dana uczelnia wyższa zapewnia dobre wykształcenie i ma ogólną dobrą opinię i reputację.

3. pozycja w rankingu QS obejmującym reputację pracodawców

Zdecydowanie wyższa pozycja w rankingu QS obejmującym reputację pracodawców.
Harvard School of Public Health: 1
37
vs
28
9 wyższa pozycja w rankingu QS obejmującym reputację pracodawców
Wyniki przedstawiono w oparciu o odpowiedzi na badania prowadzone wśród pracodawców na całym świecie i dane z wielu różnych źródeł. Źródło: Top Universities QS Ranking, 2018.

4. przyjęci na studia

Dostrzegalnie więcej przyjętych studentów.
Johns Hopkins Bloomberg School: 2164
1800
vs
801
999 więcej przyjętych studentów
Studenci przyjęci obejmują zarówno studiujących na studiach licencjackich, jak i na magisterskich. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

5. procent studentek

Ciut większy odsetek studentek.
Yale School of Nursing: 94%
48%
vs
49%
1% większy odsetek studentek
Stosunek kobiet i mężczyzn wśród studentów ukazuje zróżnicowanie społeczności uniwersyteckiej pod względem płci. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

6. procent studentów

Odrobinę większy odsetek studentów.
Sargent College: 83%
52%
vs
51%
1% większy odsetek studentów
Stosunek kobiet i mężczyzn wśród studentów ukazuje zróżnicowanie społeczności uniwersyteckiej pod względem płci. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

7. czesne na rok

Niższe wymagane czesne.
College of Health Solutions: 5716$
62318$
vs
64500$
2182$ niższe wymagane czesne
Opłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2018.

8. czesne na rok dla studentów zagranicznych

Niższe czesne wymagane od studentów zagranicznych na studiach dziennych.
College of Nursing and Health Innovation: 22977$
62318$
vs
64500$
2182$ niższe czesne wymagane od studentów zagranicznych na studiach dziennych
Opłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2018.

9. liczba wniosków patentowych

Niezaprzeczalnie większa liczba wniosków patentowych.
College of Nursing and Health Innovation: 99100
824
vs
10
82.4x większa liczba wniosków patentowych
Wniosek patentowy jest zgłoszeniem złożonym w biurze oczekującym na przyznanie patentu dla jego wynalazcy. Liczba wniosków świadczy o kreatywności studentów. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

10. liczba pracowników akademickich

Widocznie większa liczba pracowników akademickich.
Harvard Medical School: 8924
45
vs
321
276 większa liczba pracowników akademickich
Liczba pracowników akademickich. Dane został uzyskane od agencji krajowych, takich jak National Ministry of Education, National Bureau of Statistics, National Association of Universities and Colleges, National Rector's Conference.

11. sieć absolwentów

Dostrzegalnie większa sieć absolwentów.
Johns Hopkins Bloomberg School: 50000
20000
vs
6003
13997 większa sieć absolwentów
Stowarzyszenie absolwentów zrzesza absolwentów lub szerzej, także byłych studentów (absolwentów). W Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych absolwenci uczelni, szkół wyższych (zwłaszcza niezależnych), wspólnot i bractw studenckich często tworzą grupy absolwentów tej samej instytucji. Źródło: Oficjalna strona uczelni, 2018.

12. liczba studentów kończących studia

Dostrzegalnie więcej studentów kończących studia.
Johns Hopkins Bloomberg School: 2164
1800
vs
801
999 więcej studentów kończących studia
Wysoki wskaźnik magistrów oraz doktorów oznacza, że uczelnia kładzie nacisk na badania naukowe. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2018.

13. wskaźnik liczby studentów do kadry naukowej

Wyraźnie niższy wskaźnik studentów do kadry naukowej.
Weill Cornell College: 0.16:1
11:1(New York University)
vs
8:1
27.27% niższy wskaźnik studentów do kadry naukowej
Wskaźnik średniego poziomu zatrudnienia na tej uczelni. Określa on liczbę studentów przypadającą na jednego członka kadry naukowej. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

14. opłata wstępna

Ewidentnie niższa opłata wstępna.
Weill Cornell College: 1.7%
14%
vs
49%(Boston University)
35% niższa opłata wstępna
Wskaźnik przyjęć pokazuje, jaki odsetek kandydatów został przyjęty przez uczelnię. Niska wartość tego wskaźnika oznacza, że dostanie się na studia jest trudniejsze, ale również gwarantuje wyższy prestiż i poziom edukacji. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

15. studenci na studiach licencjackich

Undefined więcej studentów na studiach licencjackich.
Sargent College: 1152
0
vs
0
Studia licencjackie to wykształcenie podjęte w celu uzyskania wyższego wykształcenia pierwszego stopnia. Kiedy uczysz się na większej uczelni, masz z reguły lepsze możliwości dostępu do sieci i zazwyczaj dostęp do lepszych zasobów. Źródło: oficjalne statystyki uniwersyteckie, 2018.

16. liczba często cytowanych naukowców

Undefined większa liczba często cytowanych opracowań.
Harvard Medical School: 49
0
vs
0
Liczba najczęściej cytowanych autorów opracowań naukowych w 21 kategoriach. Osoby te należą do najczęściej cytowanych naukowców w każdej z kategorii. Thomson Reuters, który zajmował się przygotowywaniem danych dla THE, prześledził 6 000 000 artykułów naukowych opublikowanych w okresie ostatnich pięciu lat, a następnie obliczył ile razy te artykuły były cytowane przez innych badaczy. Źródło: Thomson Reuters, 2018.

17. średni wynik SAT w czytaniu ze zrozumieniem

Dużo wyższy średni wynik SAT w czytaniu ze zrozumieniem..
Harvard School of Public Health: 750
665(New York University)
vs
620(Boston University)
45 wyższy średni wynik SAT w czytaniu ze zrozumieniem.
SAT to ustandaryzowany test podczas przyjęć na uczelnie w Stanach Zjednoczonych. Wyniki uzyskane w teście SAT określają, jak ciężko jest dostać się na wybraną uczelnię i mogą również wskazywać poziom wymogów edukacyjnych. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

18. procent białych studentów

Ciut większy odsetek studentów rasy białej.
Harvard School of Public Health: 89.4%
41%(New York University)
vs
42%
1% większy odsetek studentów rasy białej
Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

19. procent czarnych studentów

Zdecydowanie większy odsetek studentów ciemnoskórych.
Harvard Medical School: 19%
4%(New York University)
vs
1%
3% większy odsetek studentów ciemnoskórych
Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

20. procent studentów z Azji

Wyraźnie większy odsetek studentów - Azjatów.
College of Dental Medicine: 42%
19%(New York University)
vs
21%
2% większy odsetek studentów - Azjatów
Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

21. studenci objęci programem międzynarodowej wymiany studentów

Ewidentnie więcej studentów bierze udział w programach wymiany zagranicznej.
College of Dentistry: 3799
3799(New York University)
vs
2300(Boston University)
1499 więcej studentów bierze udział w programach wymiany zagranicznej
Program wymiany studentów jest programem, dzięki któremu studenci danej uczelni studiują za granicą w jednej z instytucji partnerskich. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

22. Dysponuje muzeum

Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.
College of Dentistry(New York University)
Henry M. Goldman School
ma to 75%

23. liczba uczelni partnerskich

Wymiernie większa liczba uczelni partnerskich oraz instytucji badawczych.
Duke School of Nursing: 300
18(New York University)
vs
150(Boston University)
132 większa liczba uczelni partnerskich oraz instytucji badawczych
Liczba uczelni partnerskich oraz instytucji badawczych określa szanse studentów na uczestnictwo w programie wymiany i kontynuowania studiów za granicą. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

24. procent budżetu przeznaczanego na badania naukowe

Zdecydowanie większy budżet przeznaczony na badania.
Boston School of Public Health: 48.8%
12.36%(New York University)
vs
48.8%(Boston University)
36.44% większy budżet przeznaczony na badania
Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

25. liczba studentów międzynarodowych

Kolosalnie więcej zagranicznych studentów na studiach dziennych.
Weill Cornell College: 56%
17%(New York University)
vs
11%(Boston University)
6% więcej zagranicznych studentów na studiach dziennych
Odsetek studentów zagranicznych pozwala zorientować się w renomie uczelni za granicami kraju oraz w poziomie zróżnicowania społeczności studenckiej. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

Top 10 szkoły medyczne

Dodaj do porównania
    Porównaj
    This page is currently only available in English.