75pkt.

College of Dentistry

40pkt.

Henry M. Goldman School

Zwycięzca
vs
vs

53 faktów w porównaniu

College of Dentistry vs Henry M. Goldman School

College of Dentistry
Henry M. Goldman School
College of Dentistry
Henry M. Goldman School

Dlaczego College of Dentistry jest lepszy od Henry M. Goldman School?

 • 98 więcej lat, które upłynęły od założenia
  1865vs1963
 • Dysponuje muzeum
 • 2182$ niższe wymagane czesne
  62318$vs64500$
 • 2182$ niższe czesne wymagane od studentów zagranicznych na studiach dziennych
  62318$vs64500$
 • 29 wyższa pozycja w rankingu Forbes US
  56vs85
 • 21 wyższa pozycja w rankingu U.S. News World's Best Universities
  43vs64
 • 48 wyższa pozycja w rankingu uczelni ARWU
  27vs75
 • 13 wyższa pozycja w rankingu Times Higher Education
  41vs54

Dlaczego Henry M. Goldman School jest lepszy od College of Dentistry?

 • 1% większy odsetek studentów rasy białej
  42%vs41%
 • 2% większy odsetek studentów - Azjatów
  21%vs19%
 • 1% większy odsetek studentek
  49%vs48%
 • 132 większa liczba uczelni partnerskich oraz instytucji badawczych
  150vs18
 • 36.44% większy budżet przeznaczony na badania
  48.8%vs12.36%
 • 94 więcej oferowanych zajęć dodatkowych
  593vs499
 • 0.5 wyższy średni wynik ACT
  30vs29.5
 • 5.13% niższy wzrost kwoty czesnego
  3.7%vs3.9%

Najważniejsze fakty i rankingi

relevant

Informacje ogólne

1.rok założenia

1865

1963

Długa historia uczelni może oznaczać bogate tradycje i dostęp do większej liczby zasobów. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2018.

Zwycięzca

Harvard Medical School

1782

2.procent budżetu przeznaczanego na badania naukowe

12.36% (New York University)

48.8% (Boston University)

Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

Zwycięzca

Boston School of Public Health

48.8%

3.zajęcia dodatkowe

499 (New York University)

593 (Boston University)

Szeroki zakres zajęć dodatkowych, takich jak sport, teatry studenckie, chór, wyjazdy naukowe itp. pokazują, że uczelnia wspiera nie tylko zainteresowania czysto akademickie, ale także hobby studentów. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

Zwycięzca

Weill Cornell Graduate School

1019

4.stowarzyszenia studenckie

450 (New York University)

500 (Boston University)

Organizacje studenckie, samorządy, senaty studencki, stowarzyszenia, gildie studentów lub inne formy organizacji studentów są obecne w wielu szkołach średnich oraz uczelniach. W szkolnictwie wyższym organizacjom studenckim często przyznawane są odrębne budynki na terenie kampusu poświęcone działalności społecznej, organizacyjnej, reprezentacyjnej oraz zapewniającej akademickie wsparcie członko,. Źródło: Oficjalna strona uczelni,2018.

Zwycięzca

College of Health Solutions

1100

5.sieć absolwentów

20000

6003

Stowarzyszenie absolwentów zrzesza absolwentów lub szerzej, także byłych studentów (absolwentów). W Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych absolwenci uczelni, szkół wyższych (zwłaszcza niezależnych), wspólnot i bractw studenckich często tworzą grupy absolwentów tej samej instytucji. Źródło: Oficjalna strona uczelni, 2018.

Zwycięzca

Johns Hopkins Bloomberg School

50000

6.liczba często cytowanych naukowców

0

0

Liczba najczęściej cytowanych autorów opracowań naukowych w 21 kategoriach. Osoby te należą do najczęściej cytowanych naukowców w każdej z kategorii. Thomson Reuters, który zajmował się przygotowywaniem danych dla THE, prześledził 6 000 000 artykułów naukowych opublikowanych w okresie ostatnich pięciu lat, a następnie obliczył ile razy te artykuły były cytowane przez innych badaczy. Źródło: Thomson Reuters, 2018.

Zwycięzca

Harvard Medical School

49

7.liczba pracowników akademickich

45

321

Liczba pracowników akademickich. Dane został uzyskane od agencji krajowych, takich jak National Ministry of Education, National Bureau of Statistics, National Association of Universities and Colleges, National Rector's Conference.

Zwycięzca

Harvard Medical School

8924

8.wyposażenie

2.83$ billion (New York University)

1.1$ billion (Boston University)

Dofinansowanie jest przekazaniem środków finansowych i/lub środków trwałych na rzecz danej instytucji. W Stanach Zjednoczonych dofinansowanie jest często ściśle powiązane z finansową kondycją instytucji edukacyjnych. Absolwenci lub przyjaciele danej instytucji czasami przekazują środki finansowe na zasadzie dofinansowania. Źródło: Wikipedia, 2018.

Zwycięzca

Harvard School of Public Health

32$ billion

9.wskaźnik liczby studentów do kadry naukowej

11:1 (New York University)

8:1

Wskaźnik średniego poziomu zatrudnienia na tej uczelni. Określa on liczbę studentów przypadającą na jednego członka kadry naukowej. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

Zwycięzca

Weill Cornell College

0.16:1

relevant

Rekrutacja

1.liczba aplikantów

6134

4500

Wysoka liczba kandydatów może wskazywać, że dana uczelnia wyższa zapewnia dobre wykształcenie i ma ogólną dobrą opinię i reputację.

Zwycięzca

NYU School of Medicine

8835

2.procent białych studentów

41% (New York University)

42%

Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

Zwycięzca

Harvard School of Public Health

89.4%

3.procent czarnych studentów

4% (New York University)

1%

Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

Zwycięzca

Harvard Medical School

19%

4.procent studentów z Azji

19% (New York University)

21%

Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

Zwycięzca

College of Dental Medicine

42%

5.procent studentek

48%

49%

Stosunek kobiet i mężczyzn wśród studentów ukazuje zróżnicowanie społeczności uniwersyteckiej pod względem płci. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

Zwycięzca

Yale School of Nursing

94%

6.procent studentów

52%

51%

Stosunek kobiet i mężczyzn wśród studentów ukazuje zróżnicowanie społeczności uniwersyteckiej pod względem płci. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

Zwycięzca

Sargent College

83%

7.przyjęci na studia

1800

801

Studenci przyjęci obejmują zarówno studiujących na studiach licencjackich, jak i na magisterskich. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

Zwycięzca

Johns Hopkins Bloomberg School

2164

8.studenci objęci programem międzynarodowej wymiany studentów

3799 (New York University)

2300 (Boston University)

Program wymiany studentów jest programem, dzięki któremu studenci danej uczelni studiują za granicą w jednej z instytucji partnerskich. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

Zwycięzca

College of Dentistry

3799

9.liczba studentów międzynarodowych

17% (New York University)

11% (Boston University)

Odsetek studentów zagranicznych pozwala zorientować się w renomie uczelni za granicami kraju oraz w poziomie zróżnicowania społeczności studenckiej. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

Zwycięzca

Weill Cornell College

56%

10.średni wynik ACT

29.5 (New York University)

30 (Boston University)

ACT to ustandaryzowany test podczas ukończenia szkoły średniej oraz przyjęć na uczelnie w Stanach Zjednoczonych, stworzony przez ACT. Wyniki uzyskane w teście SAT określają, jak ciężko jest dostać się na wybraną uczelnię i mogą również wskazywać poziom wymogów edukacyjnych. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

Zwycięzca

Harvard School of Public Health

33.5

11.studenci na studiach licencjackich

0

0

Studia licencjackie to wykształcenie podjęte w celu uzyskania wyższego wykształcenia pierwszego stopnia. Kiedy uczysz się na większej uczelni, masz z reguły lepsze możliwości dostępu do sieci i zazwyczaj dostęp do lepszych zasobów. Źródło: oficjalne statystyki uniwersyteckie, 2018.

Zwycięzca

Sargent College

1152

12.średni wynik SAT w czytaniu ze zrozumieniem

665 (New York University)

620 (Boston University)

SAT to ustandaryzowany test podczas przyjęć na uczelnie w Stanach Zjednoczonych. Wyniki uzyskane w teście SAT określają, jak ciężko jest dostać się na wybraną uczelnię i mogą również wskazywać poziom wymogów edukacyjnych. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

Zwycięzca

Harvard School of Public Health

750

13.średni wynik SAT wśród przyjętych

1350 (New York University)

2016 (Boston University)

SAT to standaryzowany test podczas przyjęć na uczelnie w Stanach Zjednoczonych. Wyniki uzyskane w teście SAT określają, jak ciężko jest dostać się na wybraną uczelnię i mogą również wskazywać poziom wymogów edukacyjnych. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

Zwycięzca

Boston School of Public Health

2016

14.średni wynik SAT z matematyki

685 (New York University)

655 (Boston University)

SAT to ustandaryzowany test podczas przyjęć na uczelnie w Stanach Zjednoczonych. Wyniki uzyskane w teście SAT określają, jak ciężko jest dostać się na wybraną uczelnię i mogą również wskazywać poziom wymogów edukacyjnych. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

Zwycięzca

Harvard School of Public Health

750

15.średni wynik SAT z pisania

685 (New York University)

640 (Boston University)

SAT to ustandaryzowany test podczas przyjęć na uczelnie w Stanach Zjednoczonych. Wyniki uzyskane w teście SAT określają, jak ciężko jest dostać się na wybraną uczelnię i mogą również wskazywać poziom wymogów edukacyjnych. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

Zwycięzca

Harvard School of Public Health

755

16.liczba studentów kończących studia

1800

801

Wysoki wskaźnik magistrów oraz doktorów oznacza, że uczelnia kładzie nacisk na badania naukowe. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2018.

Zwycięzca

Johns Hopkins Bloomberg School

2164

17.opłata wstępna

14%

49% (Boston University)

Wskaźnik przyjęć pokazuje, jaki odsetek kandydatów został przyjęty przez uczelnię. Niska wartość tego wskaźnika oznacza, że dostanie się na studia jest trudniejsze, ale również gwarantuje wyższy prestiż i poziom edukacji. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

Zwycięzca

Weill Cornell College

1.7%

relevant

Infrastruktura

1.zbiory biblioteczne

13850000 (New York University)

5147755 (Boston University)

Większa kolekcja biblioteczna oznacza, że uczelnia jest w stanie zaoferować swoim studentom większa liczbę książek, czasopism, publikacji online itp. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

Zwycięzca

Yale School of Public Health

25850000

2.Dysponuje muzeum
College of Dentistry
Henry M. Goldman School

Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

3.koszty zakwaterowania i wyżywienia

16622$ (New York University)

13620$ (Boston University)

Przybliżone koszty zakwaterowania i wyżywienia na rok akademicki. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2018.

Zwycięzca

College of Health Solutions

11436$

4.obiekty sportowe

8 (New York University)

13 (Boston University)

Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

Zwycięzca

Weill Cornell Graduate School

29

5.liczba miejsc w akademiku

11000 (New York University)

11376 (Boston University)

Liczba studentów, która może zamieszkać w akademikach. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

Zwycięzca

Harvard School of Public Health

13815

6.obiekty medyczne

4 (New York University)

5 (Boston University)

Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

Zwycięzca

Harvard School of Public Health

17

7.rozmiar kampusu

0.93km² (New York University)

0.54km² (Boston University)

Powierzchnia kampusu w kilometrach kwadratowych. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2018.

Zwycięzca

Duke School of Nursing

34.8km²

8.Posiada akademiki uniwersyteckie
College of Dentistry
Henry M. Goldman School

Universytet posiada swoje własne domy akademickie, które dostępne są dla studentów. Dzięki temu mogą oni prowadzić ciekawe życie towarzyskie, a czasami nawet tańsze niż prywatne zakwaterowanie.

relevant

Nagrody

1.kadra objęta programem Rhodes

3 (New York University)

8 (Boston University)

Rhodes Scholarship nazwana od imienia Cecila Johna Rhodesa jest międzynarodową podyplomową nagrodą dla wybranych studentów zagranicznych na Uniwersytecie w Oxfordzie. Była pierwszym programem międzynarodowych stypendiów na dużą skalę i jest powszechnie uznawana za najbardziej prestiżowe stypendium. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2018.

Zwycięzca

Harvard School of Public Health

332

2.Należy do Ivy League
College of Dentistry
Henry M. Goldman School

Ivy League jest ligą sportową składającą się z ośmiu drużyn prywatnych instytucji szkolnictwa wyższego w południowo-wschodnim rejonie Stanów Zjednoczonych. Nazwa ligi jest powszechnie używana w odniesieniu do tych ośmiu uczelni jako grupy.Termin Ivy League ma również konotacje dotyczące wysokiej jakości akademickiej, selektywności w rekrutacji i elitaryzmu społecznego. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2018.

Na przykład

Harvard School of Public Health

3.liczba zdobywców Nagrody Pulitzera

19 (New York University)

2 (Boston University)

Nagroda Pulitzera jest przyznawana w Stanach Zjednoczonych za szczególne osiągnięcia na polu dziennikarstwa tradycyjnego oraz onlie, literatury oraz twórczości muzycznej. Źródło: http://www.pulitzer.org/, 2018

Zwycięzca

Yale School of Public Health

56

4.liczba zdobywców Nagrody Nobla

24 (New York University)

5 (Boston University)

Źródło: Witryna Nagrody Nobla, 2018.

Zwycięzca

Harvard School of Public Health

66

5.absolwenci - zdobywcy Nagrody Nobla

12 (New York University)

2 (Boston University)

Łączna liczba absolwentów danej uczelni mogących poszczycić się nagrodą Nobla i Medali Fieldsa. Jako absolwentów uznaje się osoby, które uzyskały tytuł licencjata, magistra lub doktora od uczelni. Źródło: Witryna Nagrody Nobla, 2018.

Zwycięzca

Harvard School of Public Health

67

6.pozycja w rankingu QS obejmującym reputację akademicką

37

28

Academic Reputation Index jest głównym elementem oceny uzyskanej w QS World University Rankings® o wadze 40%. Wyniki przedstawiono w oparciu o odpowiedzi na badania prowadzone wśród kadry naukowej na całym świecie i dane z wielu różnych źródeł. Źródło: Top Universities QS Ranking, 2018.

Zwycięzca

Harvard School of Public Health

1

7.pozycja w rankingu QS obejmującym reputację pracodawców

37

28

Wyniki przedstawiono w oparciu o odpowiedzi na badania prowadzone wśród pracodawców na całym świecie i dane z wielu różnych źródeł. Źródło: Top Universities QS Ranking, 2018.

Zwycięzca

Harvard School of Public Health

1

8.liczba wniosków patentowych

824

10

Wniosek patentowy jest zgłoszeniem złożonym w biurze oczekującym na przyznanie patentu dla jego wynalazcy. Liczba wniosków świadczy o kreatywności studentów. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

Zwycięzca

College of Nursing and Health Innovation

99100

relevant

Czesne & Wsparcie

1.czesne na rok

62318$

64500$

Opłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2018.

Zwycięzca

College of Health Solutions

5716$

2.wskaźnik wzrostu czesnego

3.9% (New York University)

3.7%

Niższy wzrost kwoty czesnego oznacza, że koszty studiowania na danej uczelni rosną w wolniejszym tempie. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

Zwycięzca

College of Health Solutions

2.9%

3.czesne na rok dla studentów zagranicznych

62318$

64500$

Opłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2018.

Zwycięzca

College of Nursing and Health Innovation

22977$

4.kwota stypendium socjalnego dla studentów

223$ million (New York University)

62.7$ million (Boston University)

Łączna kwota stypendiów socjalnych dla studentów w milionach dolarów. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2018.

Zwycięzca

Weill Cornell Graduate School

245$ million

5.roczna liczba grantów dla studentów

26000$ (New York University)

24937$ (Boston University)

Średnia wartość funduszy, które są dostępne dla studenta w roku akademickim. (granty, stypendia i/lub pomoc socjalna przeznaczona dla kwalifikujących się studentów). Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2018.

Zwycięzca

Stanford School of Medicine

44000$

relevant

Inne

1.liczba uczelni partnerskich

18 (New York University)

150 (Boston University)

Liczba uczelni partnerskich oraz instytucji badawczych określa szanse studentów na uczestnictwo w programie wymiany i kontynuowania studiów za granicą. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

Zwycięzca

Duke School of Nursing

300

2.pozycja w rankingu Forbesa

56 (New York University)

85 (Boston University)

Według corocznego zestawienia 650 najlepszych amerykańskich szkół wyższych tworzonego przez Forbesa. Rankingi skupiają się na rzeczach, które liczą się najbardziej dla studentów: jakość nauczania, dobre perspektywy rozwoju, wysoki odsetek absolwentów i niski poziom zadłużenia. Źródło: Forbes, 2018.

Zwycięzca

Stanford School of Medicine

1

3.pozycja w rankingu US News

43 (New York University)

64 (Boston University)

Ranking U.S. News Best Universities oparty na QS World University Rankings ocenia uczelnie w krajach takich, jak Wielka Brytania, Australia, Chiny i wielu innych uznając je za najlepsze uczelnie na świecie. Źródło: US News, 2018.

Zwycięzca

Harvard School of Public Health

3

4.pozycja w rankingu ARWU

27 (New York University)

75 (Boston University)

Academic Ranking of World Universities (ARWU) wykorzystuje sześć obiektywnych wskaźników do oceny uczelni na całym świecie, w tym liczbę absolwentów i pracowników zdobywających nagrody Nobla i Medali Fieldsa, liczbę często cytowanych naukowców wybranych przez Thomson Scientific, liczbę artykułów opublikowanych w czasopismie Nature and Science, liczbę artykułów indeksowanych w Science Citation Index - Expanded oraz Social Sciences Citation Index oraz wydajność na osobę w stosunku do wielkości instytucji. Źródło: ARWU, 2018.

Zwycięzca

Harvard School of Public Health

1

5.liczba zdobywców Nagrody Akademii Filmowej

31 (New York University)

10 (Boston University)

Nagrody Akademii Filmowej znane obecnie jako Oscary są zestawem corocznych nagród przyznawanych za wybitne osiągnięcia w kinematografii. Źródło: Wikipedia, 2018

Zwycięzca

College of Dentistry

31

6.pozycja w rankingu Times Higher Education

41 (New York University)

54 (Boston University)

Ranking uniwersytetów na świecie Times Higher Education to coroczny ranking publikowany przez brytyjski magazyn "Times Higher Education". Informacje dostarczane są przez Thomson Reuters i dostarczają one danych opartych na efektywności. Główne wskaźniki w rankingu opierają się na podstawowych misjach uczelni wyższych - nauczaniu, badaniu, przekazywaniu wiedzy i międzynarodowe perspektywy.

Zwycięzca

Stanford School of Medicine

2

Dodaj do porównania
  This page is currently only available in English.