21pkt.

College of Nursing

vs

Przegląd College of Nursing: 57 fakty i najważniejsze cechy

College of Nursing
College of Nursing

Dlaczego College of Nursing jest lepszy od przeciętnej?

 • Zbiory biblioteczne
  13850000vs11607779.29
 • Procent studentów z Azji
  19%vs16.5%
 • Procent studentów
  40%vs38.49%
 • Studenci objęci programem międzynarodowej wymiany studentów
  3799vs1528.5
 • Liczba studentów międzynarodowych
  17%vs16.11%
 • Czesne na rok
  42472$vs42842.53$
 • Czesne na rok dla studentów zagranicznych
  42472$vs45091.83$
 • Kwota stypendium socjalnego dla studentów
  223$ millionvs101.7$ million

Najważniejsze fakty i rankingi

relevant

Informacje ogólne

1.rok założenia

1932

Długa historia uczelni może oznaczać bogate tradycje i dostęp do większej liczby zasobów. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2018.

Zwycięzca

Harvard Medical School

1782

2.procent budżetu przeznaczanego na badania naukowe

12.36% (New York University)

Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

Zwycięzca

Boston School of Public Health

48.8%

3.zajęcia dodatkowe

499 (New York University)

Szeroki zakres zajęć dodatkowych, takich jak sport, teatry studenckie, chór, wyjazdy naukowe itp. pokazują, że uczelnia wspiera nie tylko zainteresowania czysto akademickie, ale także hobby studentów. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

Zwycięzca

Weill Cornell Graduate School

1019

4.stowarzyszenia studenckie

450 (New York University)

Organizacje studenckie, samorządy, senaty studencki, stowarzyszenia, gildie studentów lub inne formy organizacji studentów są obecne w wielu szkołach średnich oraz uczelniach. W szkolnictwie wyższym organizacjom studenckim często przyznawane są odrębne budynki na terenie kampusu poświęcone działalności społecznej, organizacyjnej, reprezentacyjnej oraz zapewniającej akademickie wsparcie członko,. Źródło: Oficjalna strona uczelni,2018.

Zwycięzca

College of Health Solutions

1100

5.sieć absolwentów

15000

Stowarzyszenie absolwentów zrzesza absolwentów lub szerzej, także byłych studentów (absolwentów). W Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych absolwenci uczelni, szkół wyższych (zwłaszcza niezależnych), wspólnot i bractw studenckich często tworzą grupy absolwentów tej samej instytucji. Źródło: Oficjalna strona uczelni, 2018.

Zwycięzca

Johns Hopkins Bloomberg School

50000

6.liczba często cytowanych naukowców

0

Liczba najczęściej cytowanych autorów opracowań naukowych w 21 kategoriach. Osoby te należą do najczęściej cytowanych naukowców w każdej z kategorii. Thomson Reuters, który zajmował się przygotowywaniem danych dla THE, prześledził 6 000 000 artykułów naukowych opublikowanych w okresie ostatnich pięciu lat, a następnie obliczył ile razy te artykuły były cytowane przez innych badaczy. Źródło: Thomson Reuters, 2018.

Zwycięzca

Harvard Medical School

49

relevant

Rekrutacja

1.liczba aplikantów

500

Wysoka liczba kandydatów może wskazywać, że dana uczelnia wyższa zapewnia dobre wykształcenie i ma ogólną dobrą opinię i reputację.

Zwycięzca

NYU School of Medicine

8835

2.procent białych studentów

41% (New York University)

Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

Zwycięzca

Harvard School of Public Health

89.4%

3.procent czarnych studentów

4% (New York University)

Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

Zwycięzca

Harvard Medical School

19%

4.procent studentów z Azji

19% (New York University)

Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

Zwycięzca

College of Dental Medicine

42%

5.procent studentek

60%

Stosunek kobiet i mężczyzn wśród studentów ukazuje zróżnicowanie społeczności uniwersyteckiej pod względem płci. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

Zwycięzca

Yale School of Nursing

94%

6.procent studentów

40%

Stosunek kobiet i mężczyzn wśród studentów ukazuje zróżnicowanie społeczności uniwersyteckiej pod względem płci. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

Zwycięzca

Sargent College

83%

relevant

Infrastruktura

1.zbiory biblioteczne

13850000 (New York University)

Większa kolekcja biblioteczna oznacza, że uczelnia jest w stanie zaoferować swoim studentom większa liczbę książek, czasopism, publikacji online itp. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

Zwycięzca

Yale School of Public Health

25850000

2.Dysponuje muzeum
College of Nursing

Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

3.liczba muzeów

1 (New York University)

Źródło: Wikipedia, 2018; oficjalna strona miasta, 2018.

Zwycięzca

Johns Hopkins Bloomberg School

4

4.koszty zakwaterowania i wyżywienia

16622$ (New York University)

Przybliżone koszty zakwaterowania i wyżywienia na rok akademicki. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2018.

Zwycięzca

College of Health Solutions

11436$

5.obiekty sportowe

8 (New York University)

Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

Zwycięzca

Weill Cornell Graduate School

29

6.liczba miejsc w akademiku

11000 (New York University)

Liczba studentów, która może zamieszkać w akademikach. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

Zwycięzca

Harvard School of Public Health

13815

relevant

Nagrody

1.kadra objęta programem Rhodes

3 (New York University)

Rhodes Scholarship nazwana od imienia Cecila Johna Rhodesa jest międzynarodową podyplomową nagrodą dla wybranych studentów zagranicznych na Uniwersytecie w Oxfordzie. Była pierwszym programem międzynarodowych stypendiów na dużą skalę i jest powszechnie uznawana za najbardziej prestiżowe stypendium. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2018.

Zwycięzca

Harvard School of Public Health

332

2.Należy do Ivy League
College of Nursing

Ivy League jest ligą sportową składającą się z ośmiu drużyn prywatnych instytucji szkolnictwa wyższego w południowo-wschodnim rejonie Stanów Zjednoczonych. Nazwa ligi jest powszechnie używana w odniesieniu do tych ośmiu uczelni jako grupy.Termin Ivy League ma również konotacje dotyczące wysokiej jakości akademickiej, selektywności w rekrutacji i elitaryzmu społecznego. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2018.

Na przykład

Harvard School of Public Health

3.liczba zdobywców Nagrody Pulitzera

19 (New York University)

Nagroda Pulitzera jest przyznawana w Stanach Zjednoczonych za szczególne osiągnięcia na polu dziennikarstwa tradycyjnego oraz onlie, literatury oraz twórczości muzycznej. Źródło: http://www.pulitzer.org/, 2018

Zwycięzca

Yale School of Public Health

56

4.liczba zdobywców Nagrody Turinga

1 (New York University)

Nagroda Turinga ACM A.M. to coroczna nagroda przyznana przez Association for Computing Machinery (ACM) dla osoby o największym wkładzie o charakterze technicznym dokonanym w społeczności komputerowej. Nagroda Turinga uznawana jest za najwyższe wyróżnienie w dziedzinie informatyki i nagrodą Nobla dla informatyka. Źródło: Witryna Nagrody Turinga ACM A.M., 2018.

Zwycięzca

Stanford School of Medicine

28

5.liczba zdobywców Nagrody Nobla

24 (New York University)

Źródło: Witryna Nagrody Nobla, 2018.

Zwycięzca

Harvard School of Public Health

66

6.absolwenci - zdobywcy Nagrody Nobla

12 (New York University)

Łączna liczba absolwentów danej uczelni mogących poszczycić się nagrodą Nobla i Medali Fieldsa. Jako absolwentów uznaje się osoby, które uzyskały tytuł licencjata, magistra lub doktora od uczelni. Źródło: Witryna Nagrody Nobla, 2018.

Zwycięzca

Harvard School of Public Health

67

relevant

Czesne & Wsparcie

1.czesne na rok

42472$

Opłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2018.

Zwycięzca

College of Health Solutions

5716$

2.wskaźnik wzrostu czesnego

3.9% (New York University)

Niższy wzrost kwoty czesnego oznacza, że koszty studiowania na danej uczelni rosną w wolniejszym tempie. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

Zwycięzca

College of Health Solutions

2.9%

3.czesne na rok dla studentów zagranicznych

42472$

Opłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2018.

Zwycięzca

College of Nursing and Health Innovation

22977$

4.kwota stypendium socjalnego dla studentów

223$ million (New York University)

Łączna kwota stypendiów socjalnych dla studentów w milionach dolarów. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2018.

Zwycięzca

Weill Cornell Graduate School

245$ million

5.roczna liczba grantów dla studentów

25000$

Średnia wartość funduszy, które są dostępne dla studenta w roku akademickim. (granty, stypendia i/lub pomoc socjalna przeznaczona dla kwalifikujących się studentów). Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2018.

Zwycięzca

Stanford School of Medicine

44000$

relevant

Inne

1.liczba uczelni partnerskich

18 (New York University)

Liczba uczelni partnerskich oraz instytucji badawczych określa szanse studentów na uczestnictwo w programie wymiany i kontynuowania studiów za granicą. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

Zwycięzca

Duke School of Nursing

300

2.pozycja w rankingu Forbesa

56 (New York University)

Według corocznego zestawienia 650 najlepszych amerykańskich szkół wyższych tworzonego przez Forbesa. Rankingi skupiają się na rzeczach, które liczą się najbardziej dla studentów: jakość nauczania, dobre perspektywy rozwoju, wysoki odsetek absolwentów i niski poziom zadłużenia. Źródło: Forbes, 2018.

Zwycięzca

Stanford School of Medicine

1

3.pozycja w rankingu US News

43 (New York University)

Ranking U.S. News Best Universities oparty na QS World University Rankings ocenia uczelnie w krajach takich, jak Wielka Brytania, Australia, Chiny i wielu innych uznając je za najlepsze uczelnie na świecie. Źródło: US News, 2018.

Zwycięzca

Harvard School of Public Health

3

4.pozycja w rankingu ARWU

27 (New York University)

Academic Ranking of World Universities (ARWU) wykorzystuje sześć obiektywnych wskaźników do oceny uczelni na całym świecie, w tym liczbę absolwentów i pracowników zdobywających nagrody Nobla i Medali Fieldsa, liczbę często cytowanych naukowców wybranych przez Thomson Scientific, liczbę artykułów opublikowanych w czasopismie Nature and Science, liczbę artykułów indeksowanych w Science Citation Index - Expanded oraz Social Sciences Citation Index oraz wydajność na osobę w stosunku do wielkości instytucji. Źródło: ARWU, 2018.

Zwycięzca

Harvard School of Public Health

1

5.liczba zdobywców Nagrody Akademii Filmowej

31 (New York University)

Nagrody Akademii Filmowej znane obecnie jako Oscary są zestawem corocznych nagród przyznawanych za wybitne osiągnięcia w kinematografii. Źródło: Wikipedia, 2018

Zwycięzca

College of Dentistry

31

6.pozycja w rankingu Times Higher Education

41 (New York University)

Ranking uniwersytetów na świecie Times Higher Education to coroczny ranking publikowany przez brytyjski magazyn "Times Higher Education". Informacje dostarczane są przez Thomson Reuters i dostarczają one danych opartych na efektywności. Główne wskaźniki w rankingu opierają się na podstawowych misjach uczelni wyższych - nauczaniu, badaniu, przekazywaniu wiedzy i międzynarodowe perspektywy.

Zwycięzca

Stanford School of Medicine

2

Top 10 szkoły medyczne

Dodaj do porównania
  This page is currently only available in English.