25pkt.

College of Technology and Innovation

vs

Przegląd College of Technology and Innovation: 50 fakty i najważniejsze cechy

College of Technology and Innovation
College of Technology and Innovation

Dlaczego College of Technology and Innovation jest lepszy od przeciętnej?

 • Wskaźnik przestępstw na kampusie
  0.52%vs0.88%
 • Liczba studentów kończących studia
  2148vs998.09
 • Sieć absolwentów
  25000vs19332.25
 • Koszty zakwaterowania i wyżywienia
  11436$vs13160.83$
 • Czesne na rok
  9724$vs40425.64$
 • Zajęcia dodatkowe
  1014vs493
 • Procent studentek
  38%vs30.68%
 • Studenci objęci programem międzynarodowej wymiany studentów
  1574vs887.29

Najważniejsze fakty i rankingi

relevant

Informacje ogólne

1.liczba pracowników akademickich

120

Liczba pracowników akademickich. Dane został uzyskane od agencji krajowych, takich jak National Ministry of Education, National Bureau of Statistics, National Association of Universities and Colleges, National Rector's Conference.

Zwycięzca

Division of Engineering and Applied Science

300

2.sieć absolwentów

25000

Stowarzyszenie absolwentów zrzesza absolwentów lub szerzej, także byłych studentów (absolwentów). W Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych absolwenci uczelni, szkół wyższych (zwłaszcza niezależnych), wspólnot i bractw studenckich często tworzą grupy absolwentów tej samej instytucji. Źródło: Oficjalna strona uczelni, 2018.

Zwycięzca

Yale Faculty of Engineering

168987

3.liczba programów

20

Szkoła oferuje szerszy zakres programów studiów do wyboru. Istnieje prawdopodobnie dużo więcej opcji do wyboru podczas zapisów na zajęcia, a także można specjalizować się w wybranym obszarze zainteresowania.

Zwycięzca

MIT School of Engineering

109

4.liczba często cytowanych naukowców

13 (Arizona State University)

Liczba najczęściej cytowanych autorów opracowań naukowych w 21 kategoriach. Osoby te należą do najczęściej cytowanych naukowców w każdej z kategorii. Thomson Reuters, który zajmował się przygotowywaniem danych dla THE, prześledził 6 000 000 artykułów naukowych opublikowanych w okresie ostatnich pięciu lat, a następnie obliczył ile razy te artykuły były cytowane przez innych badaczy. Źródło: Thomson Reuters, 2018.

Zwycięzca

MIT School of Engineering

81

5.wskaźnik przestępstw na kampusie

0.52% (Arizona State University)

Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

Zwycięzca

Carnegie Institute of Technology

0.02%

6.wyposażenie

0.5$ billion (Arizona State University)

Dofinansowanie jest przekazaniem środków finansowych i/lub środków trwałych na rzecz danej instytucji. W Stanach Zjednoczonych dofinansowanie jest często ściśle powiązane z finansową kondycją instytucji edukacyjnych. Absolwenci lub przyjaciele danej instytucji czasami przekazują środki finansowe na zasadzie dofinansowania. Źródło: Wikipedia, 2018.

Zwycięzca

Yale Faculty of Engineering

20.8$ billion

relevant

Rekrutacja

1.opłata wstępna

85%

Wskaźnik przyjęć pokazuje, jaki odsetek kandydatów został przyjęty przez uczelnię. Niska wartość tego wskaźnika oznacza, że dostanie się na studia jest trudniejsze, ale również gwarantuje wyższy prestiż i poziom edukacji. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

Zwycięzca

Yale Faculty of Engineering

7.1%

2.liczba studentów kończących studia

2148

Wysoki wskaźnik magistrów oraz doktorów oznacza, że uczelnia kładzie nacisk na badania naukowe. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2018.

Zwycięzca

College of Technology and Innovation

2148

3.średni wynik ACT

24 (Arizona State University)

ACT to ustandaryzowany test podczas ukończenia szkoły średniej oraz przyjęć na uczelnie w Stanach Zjednoczonych, stworzony przez ACT. Wyniki uzyskane w teście SAT określają, jak ciężko jest dostać się na wybraną uczelnię i mogą również wskazywać poziom wymogów edukacyjnych. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

Zwycięzca

Division of Engineering and Applied Science

34

4.średni wynik SAT wśród przyjętych

1105 (Arizona State University)

SAT to standaryzowany test podczas przyjęć na uczelnie w Stanach Zjednoczonych. Wyniki uzyskane w teście SAT określają, jak ciężko jest dostać się na wybraną uczelnię i mogą również wskazywać poziom wymogów edukacyjnych. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

Zwycięzca

Boston College of Engineering

2016

5.średni wynik SAT z matematyki

560 (Arizona State University)

SAT to ustandaryzowany test podczas przyjęć na uczelnie w Stanach Zjednoczonych. Wyniki uzyskane w teście SAT określają, jak ciężko jest dostać się na wybraną uczelnię i mogą również wskazywać poziom wymogów edukacyjnych. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

Zwycięzca

Division of Engineering and Applied Science

780

6.liczba aplikantów

433

Wysoka liczba kandydatów może wskazywać, że dana uczelnia wyższa zapewnia dobre wykształcenie i ma ogólną dobrą opinię i reputację.

Zwycięzca

Yale Faculty of Engineering

28977

relevant

Infrastruktura

1.koszty zakwaterowania i wyżywienia

11436$ (Arizona State University)

Przybliżone koszty zakwaterowania i wyżywienia na rok akademicki. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2018.

Zwycięzca

College of Technology and Innovation

11436$

2.Posiada akademiki uniwersyteckie
College of Technology and Innovation

Universytet posiada swoje własne domy akademickie, które dostępne są dla studentów. Dzięki temu mogą oni prowadzić ciekawe życie towarzyskie, a czasami nawet tańsze niż prywatne zakwaterowanie.

3.zbiory biblioteczne

4530809 (Arizona State University)

Większa kolekcja biblioteczna oznacza, że uczelnia jest w stanie zaoferować swoim studentom większa liczbę książek, czasopism, publikacji online itp. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

Zwycięzca

Yale Faculty of Engineering

25850000

4.obiekty sportowe

12 (Arizona State University)

Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

Zwycięzca

Cornell College of Engineering

29

5.liczba miejsc w akademiku

13000 (Arizona State University)

Liczba studentów, która może zamieszkać w akademikach. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

Zwycięzca

College of Technology and Innovation

13000

6.obiekty medyczne

5 (Arizona State University)

Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

Zwycięzca

Carnegie Institute of Technology

10

relevant

Nagrody

1.liczba zdobywców Nagrody Nobla

3 (Arizona State University)

Źródło: Witryna Nagrody Nobla, 2018.

Zwycięzca

MIT School of Engineering

51

2.Należy do Ivy League
College of Technology and Innovation

Ivy League jest ligą sportową składającą się z ośmiu drużyn prywatnych instytucji szkolnictwa wyższego w południowo-wschodnim rejonie Stanów Zjednoczonych. Nazwa ligi jest powszechnie używana w odniesieniu do tych ośmiu uczelni jako grupy.Termin Ivy League ma również konotacje dotyczące wysokiej jakości akademickiej, selektywności w rekrutacji i elitaryzmu społecznego. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2018.

Na przykład

Brown School of Engineering

3.kadra objęta programem Rhodes

5 (Arizona State University)

Rhodes Scholarship nazwana od imienia Cecila Johna Rhodesa jest międzynarodową podyplomową nagrodą dla wybranych studentów zagranicznych na Uniwersytecie w Oxfordzie. Była pierwszym programem międzynarodowych stypendiów na dużą skalę i jest powszechnie uznawana za najbardziej prestiżowe stypendium. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2018.

Zwycięzca

Yale Faculty of Engineering

230

4.liczba zdobywców Nagrody Pulitzera

4 (Arizona State University)

Nagroda Pulitzera jest przyznawana w Stanach Zjednoczonych za szczególne osiągnięcia na polu dziennikarstwa tradycyjnego oraz onlie, literatury oraz twórczości muzycznej. Źródło: http://www.pulitzer.org/, 2018

Zwycięzca

Yale Faculty of Engineering

56

relevant

Czesne & Wsparcie

1.kwota stypendium socjalnego dla studentów

59.6$ million (Arizona State University)

Łączna kwota stypendiów socjalnych dla studentów w milionach dolarów. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2018.

Zwycięzca

Cornell College of Engineering

245$ million

2.roczna liczba grantów dla studentów

9573$ (Arizona State University)

Średnia wartość funduszy, które są dostępne dla studenta w roku akademickim. (granty, stypendia i/lub pomoc socjalna przeznaczona dla kwalifikujących się studentów). Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2018.

Zwycięzca

Division of Engineering and Applied Science

38756$

3.czesne na rok

9724$

Opłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2018.

Zwycięzca

College of Technology and Innovation

9724$

4.czesne na rok dla studentów zagranicznych

22977$

Opłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2018.

Zwycięzca

College of Technology and Innovation

22977$

5.wskaźnik wzrostu czesnego

1.9%

Niższy wzrost kwoty czesnego oznacza, że koszty studiowania na danej uczelni rosną w wolniejszym tempie. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

Zwycięzca

Cornell College of Engineering

0.49%

relevant

Inne

1.pozycja w rankingu Times Higher Education

148 (Arizona State University)

Ranking uniwersytetów na świecie Times Higher Education to coroczny ranking publikowany przez brytyjski magazyn "Times Higher Education". Informacje dostarczane są przez Thomson Reuters i dostarczają one danych opartych na efektywności. Główne wskaźniki w rankingu opierają się na podstawowych misjach uczelni wyższych - nauczaniu, badaniu, przekazywaniu wiedzy i międzynarodowe perspektywy.

Zwycięzca

Division of Engineering and Applied Science

1

2.pozycja w rankingu Forbesa

226 (Arizona State University)

Według corocznego zestawienia 650 najlepszych amerykańskich szkół wyższych tworzonego przez Forbesa. Rankingi skupiają się na rzeczach, które liczą się najbardziej dla studentów: jakość nauczania, dobre perspektywy rozwoju, wysoki odsetek absolwentów i niski poziom zadłużenia. Źródło: Forbes, 2018.

Zwycięzca

Yale Faculty of Engineering

4

3.pozycja w rankingu ARWU

79 (Arizona State University)

Academic Ranking of World Universities (ARWU) wykorzystuje sześć obiektywnych wskaźników do oceny uczelni na całym świecie, w tym liczbę absolwentów i pracowników zdobywających nagrody Nobla i Medali Fieldsa, liczbę często cytowanych naukowców wybranych przez Thomson Scientific, liczbę artykułów opublikowanych w czasopismie Nature and Science, liczbę artykułów indeksowanych w Science Citation Index - Expanded oraz Social Sciences Citation Index oraz wydajność na osobę w stosunku do wielkości instytucji. Źródło: ARWU, 2018.

Zwycięzca

MIT School of Engineering

4

4.pozycja w rankingu US News

330 (Arizona State University)

Ranking U.S. News Best Universities oparty na QS World University Rankings ocenia uczelnie w krajach takich, jak Wielka Brytania, Australia, Chiny i wielu innych uznając je za najlepsze uczelnie na świecie. Źródło: US News, 2018.

Zwycięzca

MIT School of Engineering

1

5.liczba uczelni partnerskich

290 (Arizona State University)

Liczba uczelni partnerskich oraz instytucji badawczych określa szanse studentów na uczestnictwo w programie wymiany i kontynuowania studiów za granicą. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

Zwycięzca

Pratt School of Engineering

300

Top 10 szkoły technologiczne i inżynierskie

Dodaj do porównania
  This page is currently only available in English.