72pkt.

Columbia Business School

73pkt.

Harvard Business School

Columbia Business School
Harvard Business School
Zwycięzca
vs
vs

49 faktów w porównaniu

Columbia Business School vs Harvard Business School

Columbia Business School
Harvard Business School
72
pkt.
Columbia Business School
73
pkt.
Harvard Business School

Dlaczego Columbia Business School jest lepszy od Harvard Business School?

 • 3.37% większa liczba absolwentów znajdujących zatrudnienie w ciągu trzech miesięcy po opuszczeniu uczelni.
  ?

  92vs89
 • 14.29% niższy wskaźnik studentów do kadry naukowej
  ?

  6:1vs7:1
 • 2 134.00$ niższe koszty zakwaterowania i wyżywienia
  ?

  11 496.00$vs13630$
 • 0.88% niższy wskaźnik przestępstw w kampusie
  ?

  0.67%vs1.55%
 • 64 więcej studentów kończących studia
  ?

  2056vs1992
 • 19 większa liczba zdobywców Nagrody Akademii Filmowej
  ?

  20vs1
 • 3% więcej zagranicznych studentów na studiach dziennych
  ?

  36%vs33%
 • 64 więcej przyjętych studentów
  ?

  2056vs1992

Dlaczego Harvard Business School jest lepszy od Columbia Business School?

 • Dysponuje muzeum
  ?
 • 65 większa liczba pracowników akademickich
  ?

  217vs152
 • 8 wyższa pozycja w rankingu U.S. News World's Best Universities
  ?

  3vs11
 • 7 wyższa pozycja w rankingu uczelni ARWU
  ?

  1vs8
 • 9 większa liczba często cytowanych opracowań
  ?

  9vs0
 • 5 wyższy średni wynik SAT z matematyki
  ?

  750vs745
 • 8615 większa liczba akademików
  ?

  13815vs5200
 • 22.22% niższy wzrost kwoty czesnego
  ?

  3.5%vs4.5%

Informacje ogólne

1.liczba absolwentów znajdujących zatrudnienie w 3 miesiące po opuszczeniu uczelni

92

89

Odsetek absolwentów, którzy uzyskali zatrudnienie lub zaakceptowali ofertę pracy w przeciągu trzech miesięcy od opuszczenia murów uczelni. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020
2.wskaźnik liczby studentów do kadry naukowej
Wskaźnik średniego poziomu zatrudnienia na tej uczelni. Określa on liczbę studentów przypadającą na jednego członka kadry naukowej. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020.
3.liczba pracowników akademickich

152

217

Liczba pracowników akademickich. Dane został uzyskane od agencji krajowych, takich jak National Ministry of Education, National Bureau of Statistics, National Association of Universities and Colleges, National Rector's Conference.
4.liczba często cytowanych naukowców

0

9

Liczba najczęściej cytowanych autorów opracowań naukowych w 21 kategoriach. Osoby te należą do najczęściej cytowanych naukowców w każdej z kategorii. Thomson Reuters, który zajmował się przygotowywaniem danych dla THE, prześledził 6 000 000 artykułów naukowych opublikowanych w okresie ostatnich pięciu lat, a następnie obliczył ile razy te artykuły były cytowane przez innych badaczy. Źródło: Thomson Reuters, 2020.
5.wskaźnik przestępstw na kampusie
Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020.
6.procent budżetu przeznaczanego na badania naukowe
Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020.

Rekrutacja

1.studenci na studiach licencjackich

0

0

Studia licencjackie to wykształcenie podjęte w celu uzyskania wyższego wykształcenia pierwszego stopnia. Kiedy uczysz się na większej uczelni, masz z reguły lepsze możliwości dostępu do sieci i zazwyczaj dostęp do lepszych zasobów. Źródło: oficjalne statystyki uniwersyteckie, 2020.
2.średni wynik SAT z matematyki
SAT to ustandaryzowany test podczas przyjęć na uczelnie w Stanach Zjednoczonych. Wyniki uzyskane w teście SAT określają, jak ciężko jest dostać się na wybraną uczelnię i mogą również wskazywać poziom wymogów edukacyjnych. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020.
3.liczba studentów kończących studia

2056

1992

Wysoki wskaźnik magistrów oraz doktorów oznacza, że uczelnia kładzie nacisk na badania naukowe. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2020.
4.liczba studentów międzynarodowych

36%

33%

Odsetek studentów zagranicznych pozwala zorientować się w renomie uczelni za granicami kraju oraz w poziomie zróżnicowania społeczności studenckiej. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020
5.opłata wstępna

18%

12%

Wskaźnik przyjęć pokazuje, jaki odsetek kandydatów został przyjęty przez uczelnię. Niska wartość tego wskaźnika oznacza, że dostanie się na studia jest trudniejsze, ale również gwarantuje wyższy prestiż i poziom edukacji. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020
6.średni wynik ACT
ACT to ustandaryzowany test podczas ukończenia szkoły średniej oraz przyjęć na uczelnie w Stanach Zjednoczonych, stworzony przez ACT. Wyniki uzyskane w teście SAT określają, jak ciężko jest dostać się na wybraną uczelnię i mogą również wskazywać poziom wymogów edukacyjnych. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020.

Infrastruktura

1.Dysponuje muzeum
Columbia Business School
Harvard Business School (Harvard University)
Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020.
2.Posiada akademiki uniwersyteckie
Columbia Business School (Columbia University)
Harvard Business School (Harvard University)
Universytet posiada swoje własne domy akademickie, które dostępne są dla studentów. Dzięki temu mogą oni prowadzić ciekawe życie towarzyskie, a czasami nawet tańsze niż prywatne zakwaterowanie.
3.koszty zakwaterowania i wyżywienia

11 496.00$ (Columbia University)

13 630.00$ (Harvard University)

Przybliżone koszty zakwaterowania i wyżywienia na rok akademicki. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2020.
4.liczba miejsc w akademiku
Liczba studentów, która może zamieszkać w akademikach. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020
5.rozmiar kampusu

20.54km² (Harvard University)

Powierzchnia kampusu w kilometrach kwadratowych. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2020.
6.zbiory biblioteczne
Większa kolekcja biblioteczna oznacza, że uczelnia jest w stanie zaoferować swoim studentom większa liczbę książek, czasopism, publikacji online itp. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020

Nagrody

1.Należy do Ivy League
Columbia Business School (Columbia University)
Harvard Business School (Harvard University)
Ivy League jest ligą sportową składającą się z ośmiu drużyn prywatnych instytucji szkolnictwa wyższego w południowo-wschodnim rejonie Stanów Zjednoczonych. Nazwa ligi jest powszechnie używana w odniesieniu do tych ośmiu uczelni jako grupy.Termin Ivy League ma również konotacje dotyczące wysokiej jakości akademickiej, selektywności w rekrutacji i elitaryzmu społecznego. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2020.
2.liczba zdobywców Nagrody Akademii Filmowej
Nagrody Akademii Filmowej znane obecnie jako Oscary są zestawem corocznych nagród przyznawanych za wybitne osiągnięcia w kinematografii. Źródło: Wikipedia, 2020
3.liczba zdobywców Nagrody Turinga
Nagroda Turinga ACM A.M. to coroczna nagroda przyznana przez Association for Computing Machinery (ACM) dla osoby o największym wkładzie o charakterze technicznym dokonanym w społeczności komputerowej. Nagroda Turinga uznawana jest za najwyższe wyróżnienie w dziedzinie informatyki i nagrodą Nobla dla informatyka. Źródło: Witryna Nagrody Turinga ACM A.M., 2020.
4.liczba zdobywców Nagrody Nobla
Źródło: Witryna Nagrody Nobla, 2020.
5.absolwenci - zdobywcy Nagrody Nobla
Łączna liczba absolwentów danej uczelni mogących poszczycić się nagrodą Nobla i Medali Fieldsa. Jako absolwentów uznaje się osoby, które uzyskały tytuł licencjata, magistra lub doktora od uczelni. Źródło: Witryna Nagrody Nobla, 2020.
6.liczba medali Fieldsa
Medal Fieldsa oficjalnie znany jako Międzynarodowy Medal za Wybitne Odkrycia w Matematyce, to nagroda przyznawana dwóm, trzem lub czterem matematykom w wieku nieprzekraczającym 40 lat na każdym Międzynarodowym Kongresie Międzynarodowej Unii Matematycznej (IMU), które to spotkanie odbywa się co cztery lata. Źródło: strona internetowa IMU, 2020.

Czesne & Wsparcie

1.wskaźnik wzrostu czesnego
Niższy wzrost kwoty czesnego oznacza, że koszty studiowania na danej uczelni rosną w wolniejszym tempie. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020
2.roczna liczba grantów dla studentów

37 608.00$

40 000.00$ (Harvard University)

Średnia wartość funduszy, które są dostępne dla studenta w roku akademickim. (granty, stypendia i/lub pomoc socjalna przeznaczona dla kwalifikujących się studentów). Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2020.
3.czesne na rok dla studentów zagranicznych

60 720.00$

56 175.00$

Opłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2020.
4.czesne na rok

118.42$

126.58$

Opłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2020.
5.kwota stypendium socjalnego dla studentów

28.1$ million

182$ million (Harvard University)

Łączna kwota stypendiów socjalnych dla studentów w milionach dolarów. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2020.
6.stosunek ceny do jakości

96$

77$

Oblicza się go według bieżacego wynagrodzenia, czasu trwania kursów, wysokości opłat i innych kosztów, w tym utraconych dochodów podczas MBA. Źródło: Financial Times, 2020.

Inne

1.pozycja w rankingu US News
Ranking U.S. News Best Universities oparty na QS World University Rankings ocenia uczelnie w krajach takich, jak Wielka Brytania, Australia, Chiny i wielu innych uznając je za najlepsze uczelnie na świecie. Źródło: US News, 2020.
2.pozycja w rankingu ARWU
Academic Ranking of World Universities (ARWU) wykorzystuje sześć obiektywnych wskaźników do oceny uczelni na całym świecie, w tym liczbę absolwentów i pracowników zdobywających nagrody Nobla i Medali Fieldsa, liczbę często cytowanych naukowców wybranych przez Thomson Scientific, liczbę artykułów opublikowanych w czasopismie Nature and Science, liczbę artykułów indeksowanych w Science Citation Index - Expanded oraz Social Sciences Citation Index oraz wydajność na osobę w stosunku do wielkości instytucji. Źródło: ARWU, 2020.
3.pozycja w rankingu Forbesa
Według corocznego zestawienia 650 najlepszych amerykańskich szkół wyższych tworzonego przez Forbesa. Rankingi skupiają się na rzeczach, które liczą się najbardziej dla studentów: jakość nauczania, dobre perspektywy rozwoju, wysoki odsetek absolwentów i niski poziom zadłużenia. Źródło: Forbes, 2020.
4.liczba uczelni partnerskich
Liczba uczelni partnerskich oraz instytucji badawczych określa szanse studentów na uczestnictwo w programie wymiany i kontynuowania studiów za granicą. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020.
5.pozycja w rankingu Times Higher Education
Ranking uniwersytetów na świecie Times Higher Education to coroczny ranking publikowany przez brytyjski magazyn "Times Higher Education". Informacje dostarczane są przez Thomson Reuters i dostarczają one danych opartych na efektywności. Główne wskaźniki w rankingu opierają się na podstawowych misjach uczelni wyższych - nauczaniu, badaniu, przekazywaniu wiedzy i międzynarodowe perspektywy.

Najlepszy/najlepsza w kategorii wydziały biznesu?

Pokaż wszystko
This page is currently only available in English.